บริษัทสวีเดนที่มีเงินสดในมือมากที่สุด

ไม่มีความลับใดที่เงินสดกองโตอาจเป็นกรมธรรม์ที่ทดลองและทดสอบแล้วท่ามกลางความผันผวนในอดีต และบริษัทเหล่านี้กำลังใช้ความรู้นั้นอย่างจริงจัง เนื่องจากขณะนี้พวกเขากำลังสำรองเงินสดจำนวนมาก ในทางกลับกัน บางทีธุรกิจเหล่านี้อาจกำลังสะสมทุนของพวกเขาเมื่อพวกเขาควรใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไร นี่คือรายการของ บริษัทสวีเดน ที่มีเงินสดมากที่สุด

สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
(ไตรมาสบัญชี)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
63.916B SEK226.8 SEK−0.61%70.712K0.61460.221B SEK11.8519.14 SEK19.69%3.07%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
51.701B SEK42.94 SEK−3.81%1.758M0.74133.006B SEK13.153.27 SEK−37.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
CSCOINSHARES INTERNATIONAL LTD
25.034B SEK42.75 SEK−2.06%23.455K0.552.969B SEK0.4692.21 SEK−40.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
24.971B SEK152.02 SEK−2.65%4.411M1.11254.492B SEK39.293.87 SEK−29.26%4.16%การค้าปลีก
ปานกลาง
SSAB_ASSAB AB SER. A
24.517B SEK60.56 SEK−1.72%1.022M1.1162.109B SEK−16.80 SEK−172.17%14.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SAAB_BSAAB AB SER. B
13.31B SEK558.2 SEK−0.21%171.454K0.6173.659B SEK25.6121.80 SEK60.97%0.95%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ELUX_AELECTROLUX, AB SER. A
12.715B SEK124 SEK−0.80%50.0431.133B SEK−13.92 SEK−235.01%7.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KINV_AKINNEVIK AB SER. A
12.242B SEK109.0 SEK−1.27%8.021K0.9630.195B SEK−25.38 SEK52.98%0.00%การเงิน
ปานกลาง
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
11.628B SEK272.2 SEK0.29%421.955K1.0269.241B SEK6.4042.56 SEK158.33%2.21%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SKF_ASKF, AB SER. A
9.878B SEK179.4 SEK−0.33%4.916K1.1082.091B SEK13.3813.41 SEK2.85%3.89%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
LOOMISLOOMIS AB
9.75B SEK307.0 SEK−2.91%79.47K0.5423.09B SEK12.4824.61 SEK46.56%3.80%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
TELIATELIA COMPANY AB
7.24B SEK22.30 SEK−1.89%14.066M0.9587.118B SEK−4.00 SEK−416.49%9.02%การสื่อสาร
ปานกลาง
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
6.973B SEK182.20 SEK−2.12%436.459K1.4529.218B SEK15.0312.12 SEK12.18%4.03%การเงิน
มีแรงขาย
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
6.879B SEK45.99 SEK−4.74%2.074M0.8255.715B SEK0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
DOMDOMETIC GROUP AB
6.614B SEK67.76 SEK−2.08%234.452K0.4822.109B SEK16.274.17 SEK−33.38%1.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SKA_BSKANSKA AB SER. B
6.61B SEK170.15 SEK−3.02%838.286K1.3572.34B SEK8.7519.44 SEK31.35%4.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ESSITY_AESSITY AB SER. A
6.513B SEK235.0 SEK0.21%7.395K0.93165.212B SEK18.5112.70 SEK37.01%3.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SASSAS AB
6.463B SEK0.2978 SEK9.53%193.551M10.561.976B SEK−0.69 SEK23.55%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขายรุนแรง
EVOEVOLUTION AB
6.384B SEK1087.0 SEK−1.13%364.003K0.87237.036B SEK22.2548.85 SEK43.21%2.06%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
5.952B SEK92.50 SEK−0.47%3.409M0.93250.764B SEK21.434.32 SEK36.63%1.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
EQTEQT AB
5.845B SEK205.2 SEK−2.75%714.51K0.83250.118B SEK−0.48 SEK−107.79%1.37%การเงิน
มีแรงซื้อ
SECU_BSECURITAS AB SER. B
5.787B SEK86.52 SEK−1.59%1.168M1.0350.371B SEK10.738.06 SEK−0.40%6.15%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
EPI_AEPIROC AB SER. A
4.949B SEK207.8 SEK−0.10%674.56K0.88238.227B SEK26.237.92 SEK23.55%1.54%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
GETI_BGETINGE AB SER. B
4.434B SEK190.05 SEK0.32%492.194K0.6351.6B SEK24.037.91 SEK−19.17%2.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
4.042B SEK101.50 SEK−1.50%256.979K1.3013.448B SEK6.0316.84 SEK−0.28%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
3.99B SEK82.0 SEK−1.44%7.063K1.1247.741B SEK24.253.38 SEK−49.42%3.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
3.969B SEK20.855 SEK−3.45%5.331M0.8828.932B SEK3.765.54 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MTG_AMODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
3.871B SEK71.5 SEK−2.72%500.209.159B SEK117.770.61 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALFAALFA LAVAL AB
3.783B SEK366.0 SEK−0.73%643.094K0.97151.84B SEK27.7513.19 SEK15.72%1.63%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
3.722B SEK69.46 SEK0.84%4.822M0.67138.867B SEK27.662.51 SEK38.12%0.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BOLBOLIDEN AB
3.589B SEK300.00 SEK−2.28%997.484K0.9583.968B SEK9.8330.51 SEK−27.17%4.89%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
GOTL_AREDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND SER. A
3.576B SEK1910 SEK0.00%60.524.782B SEK0.43%ระบบขนส่ง
YUBICOYUBICO AB
3.425B SEK114.4 SEK−3.70%56.091K10.23B SEK−0.09 SEK68.42%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
2.931B SEK1.730 EUR0.46%115.711K1.30121.5B SEK−1.17 SEK−116.55%5.81%การเงิน
BETS_BBETSSON AB SER. B
2.877B SEK112.3 SEK−3.77%436.47K1.5015.965B SEK9.8011.46 SEK53.62%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
2.693B SEK285.3 SEK−1.07%109.127K1.11124.457B SEK4.7160.54 SEK2.51%การเงิน
มีแรงซื้อ
CPAC_SPACCREASPAC AB SPAC
2.491B SEK97.0 SEK−0.31%14.148K0.402.433B SEK55.111.76 SEK0.00%การเงิน
OX2OX2 AB
2.471B SEK50.90 SEK−4.23%339.722K1.0314.484B SEK13.523.77 SEK54.10%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
INTRUMINTRUM AB
2.441B SEK64.26 SEK−1.92%349K0.557.915B SEK−46.88 SEK−300.44%30.91%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
EKTA_BELEKTA AB SER. B
2.367B SEK75.92 SEK−0.81%1.348M1.0429.245B SEK25.892.93 SEK3.07%3.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
TRAC_BTRACTION AB SER. B
2.202B SEK241 SEK1.69%9171.153.505B SEK18.2713.19 SEK−33.91%3.71%การเงิน
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
2.053B SEK112.2 SEK0.90%1.583M1.6456.406B SEK30.483.68 SEK30.36%0.83%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
1.991B SEK7.728 SEK−1.90%4.967M0.9913.152B SEK9.660.80 SEK11.27%1.02%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
RATO_ARATOS AB SER. A
1.987B SEK35.25 SEK0.57%2.947K0.5110.594B SEK15.872.22 SEK3.41%2.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
1.885B SEK4.1200 SEK−4.85%58.803M1.266.272B SEK−10.21 SEK30.49%การเงิน
มีแรงขาย
CASTCASTELLUM AB
1.755B SEK108.05 SEK−2.66%981.009K0.9452.755B SEK−23.20 SEK−166.19%1.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
TEL2_ATELE2 AB SER. A
1.67B SEK91.6 SEK0.00%20.0057.79B SEK17.335.29 SEK−30.53%7.37%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
1.656B SEK187.40 SEK−0.40%267.81K1.32111.361B SEK19.969.39 SEK48.48%1.97%การเงิน
ปานกลาง
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
1.648B SEK46.0 SEK−2.54%150.112.802B SEK−83.22 SEK−973.85%0.00%บริการผู้บริโภค
TRUE_BTRUECALLER AB SER. B
1.633B SEK35.47 SEK0.54%1.191M1.3013.251B SEK24.101.47 SEK23.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MYCRMYCRONIC AB
1.632B SEK232.6 SEK0.00%91.54K1.1722.775B SEK33.147.02 SEK14.58%1.50%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
1.587B SEK189.20 SEK−0.73%209.495K0.8586.574B SEK28.226.70 SEK15.82%0.94%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SINCHSINCH AB
1.545B SEK19.336 SEK1.57%6.593M1.0816.048B SEK−6.13 SEK−728.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AAKAAK AB
1.485B SEK195.8 SEK0.00%269.775K1.1450.822B SEK21.189.25 SEK51.06%1.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ALMALM EQUITY AB
1.463B SEK370 SEK0.00%10.024.071B SEK−345.74 SEK−178.65%0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
INDTINDUTRADE AB
1.446B SEK199.8 SEK−0.62%205.941K1.1773.229B SEK25.587.81 SEK19.32%1.29%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
CAT_ACATELLA AB SER. A
1.392B SEK26.0 SEK−0.76%710.372.445B SEK9.712.68 SEK−46.66%4.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
1.37B SEK99.8 SEK−0.60%35.557K0.5510.139B SEK24.274.11 SEK68.82%1.44%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PEAB_BPEAB AB SER. B
1.367B SEK42.70 SEK−3.44%465.185K1.0413.043B SEK5.098.40 SEK0.51%9.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
EOLU_BEOLUS VIND AB SER. B
1.347B SEK75.50 SEK−3.64%79.739K2.471.952B SEK4.2917.59 SEK1.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FAGFAGERHULT GROUP AB
1.307B SEK50.2 SEK−2.90%37.636K0.299.107B SEK14.663.42 SEK24.15%3.09%การผลิตของผู้ผลิต
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
1.286B SEK97.88 SEK−2.70%578.626K0.7924.975B SEK9.959.83 SEK−26.51%5.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
1.274B SEK94.85 SEK−1.51%479.698K1.0733.169B SEK12.637.51 SEK2.17%3.74%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
M8GMGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
1.268B SEK12.06 SEK−3.37%118.752K1.151.987B SEK−1.62 SEK−246.84%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
1.245B SEK415 SEK−2.12%7513.0768.213B SEK13.4130.94 SEK5.35%1.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
1.188B SEK64.75 SEK−0.38%104.886K0.568.744B SEK25.142.58 SEK13.03%1.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MEKOMEKO AB
1.175B SEK96.00 SEK−0.98%42.259K0.525.461B SEK10.978.75 SEK−2.25%4.23%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
INWIINWIDO AB
1.139B SEK107.6 SEK−2.45%49.807K0.466.394B SEK8.1213.26 SEK1.72%5.89%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
FNMFERRONORDIC AB
1.127B SEK66.70 SEK−1.26%9.856K0.86981.666M SEK2.3428.49 SEK42.29%11.10%การค้าปลีก
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
1.101B SEK16.06 SEK−4.40%116.409K1.311.106B SEK−4.67 SEK−555.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AFRYAFRY AB
1.079B SEK128.7 SEK−1.91%182.981K0.7514.767B SEK12.0010.73 SEK28.43%4.19%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
ARJO_BARJO AB SER. B
1.068B SEK41.86 SEK−2.20%202.417K0.6711.657B SEK30.321.38 SEK−41.88%1.99%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BHGBHG GROUP AB
1.05B SEK12.08 SEK−4.96%471.748K0.472.278B SEK−2.36 SEK−163.16%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
1.042B SEK279.2 SEK−2.58%55.019K0.6725.238B SEK92.073.03 SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ELAN_BELANDERS AB SER. B
1.03B SEK99.3 SEK2.69%7.779K1.093.419B SEK10.519.45 SEK−15.23%4.29%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
PNDX_BPANDOX AB SER. B
1.008B SEK110.5 SEK−4.16%81.995K0.5621.198B SEK10.8310.20 SEK−37.22%2.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
GRNGGRANGES AB
975M SEK95.60 SEK−0.36%76.338K0.6210.2B SEK13.097.30 SEK13.32%2.61%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
DUSTDUSTIN GROUP AB
950.5M SEK20.34 SEK−0.59%77.568K0.502.314B SEK7.302.78 SEK−34.54%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
ARISEARISE AB
946M SEK33.40 SEK−3.33%34.379K0.551.535B SEK1.7918.70 SEK728.07%2.89%สาธารณูปโภค
MAHA_AMAHA ENERGY AB
911.695M SEK8.365 SEK−1.88%187.157K0.671.224B SEK−1.44 SEK−155.64%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
907.903M SEK243.0 SEK−1.62%39.624K0.9913.64B SEK22.2310.93 SEK113.42%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
HUMBLEHUMBLE GROUP AB
905M SEK8.960 SEK−1.48%547.783K0.484.034B SEK−1.10 SEK60.94%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
BOOZTBOOZT AB
901M SEK86.45 SEK−4.58%118.719K0.975.903B SEK27.913.10 SEK68.69%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ADDT_BADDTECH AB SER. B
879M SEK172.4 SEK−2.10%271.617K0.7447.431B SEK30.105.73 SEK33.41%1.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
879M SEK79.40 SEK−3.17%169.668K1.0216.736B SEK12.236.49 SEK10.29%3.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NCC_ANCC AB SER. A
877M SEK118.0 SEK−0.42%630.0710.477B SEK8.4413.99 SEK1.47%5.06%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
JMJM AB
875M SEK140.0 SEK−3.58%161.801K0.829.366B SEK5.7824.22 SEK2.56%9.64%การเงิน
มีแรงขาย
SFSTILLFRONT GROUP AB
874M SEK15.190 SEK−5.97%1.631M1.698.368B SEK26.220.58 SEK−55.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ACADACADEMEDIA AB
872M SEK48.20 SEK1.26%88.313K0.465.026B SEK9.485.09 SEK−13.46%3.68%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
866.181M SEK94.50 SEK0.53%245.814K0.505.045B SEK−5.45 SEK53.34%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PDXPARADOX INTERACTIVE AB
844.209M SEK221.4 SEK−3.15%55.642K0.6824.145B SEK32.006.92 SEK73.71%0.87%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HUMHUMANA AB
829M SEK25.80 SEK−4.44%78.355K0.581.177B SEK4.925.25 SEK25.15%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
NOLA_BNOLATO AB SER. B
815M SEK45.00 SEK0.54%220.537K0.4412.057B SEK20.312.22 SEK−42.27%4.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SECT_BSECTRA AB SER B
808.21M SEK126.1 SEK−3.22%98.222K0.6725.294B SEK63.541.98 SEK29.27%0.77%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขายรุนแรง
ACASTACAST AB
801.127M SEK7.43 SEK5.24%26.736K0.631.278B SEK−1.27 SEK−4.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NYFNYFOSA AB
801M SEK56.85 SEK−2.40%214.886K1.0711.127B SEK−3.73 SEK−117.62%6.78%การเงิน
มีแรงซื้อ
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
790M SEK220.4 SEK−1.96%497.354K0.9176.978B SEK21.0910.45 SEK26.34%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ALIGALIMAK GROUP AB
762M SEK68.5 SEK0.44%119.315K3.937.316B SEK13.035.26 SEK13.06%2.67%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MTRSMUNTERS GROUP AB
710M SEK135.7 SEK−1.88%276.496K0.9225.26B SEK31.964.25 SEK42.29%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
710M SEK55.35 SEK−2.12%84.3K0.4414.581B SEK18.802.94 SEK50.62%1.24%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ