หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
APRNDR APRENDERE SKOLOR AB
8.98-7.57%-0.73แนะนำให้ขาย9.506Kบริการผู้บริโภค
BONZUN BONZUN AB
0.04-5.26%-0.0017.270M76.429M-0.02บริการเชิงพาณิชย์
BTCX GOOBIT GROUP AB
2.64-2.98%-0.08แนะนำให้ขาย830.467K400.173Mบริการเชิงพาณิชย์
ECTIN.B ECTIN RESEARCH B
4.06-6.02%-0.26ขาย84.687Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
0.202.20%0.00ขาย812.724K35.491M-0.3427.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IDOGEN IDOGEN AB
1.76-3.20%-0.06ขาย198.258K43.834M-2.059.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IMS INVENT MEDIC
2.04-0.97%-0.02ขาย56.197K66.491M-1.08เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LIPUM LIPUM AB
19.78-5.36%-1.12แนะนำให้ขาย5.271K106.102Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LMKG LMK GROUP AB
45.00-1.75%-0.80ขาย43.190K593.358M282.00การค้าปลีก
LOUDS LOUDSPRING PLC
2.180.93%0.02ขาย28.755K92.939M-0.43การเงิน
NOSIUM.B NOSIUM B
8.78-6.60%-0.62แนะนำให้ขาย20.854K26.326M-1.58สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ONCO ONCOPEPTIDES AB
6.50-76.79%-21.50แนะนำให้ขาย22.476M2.185B-17.03280.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PAGERO PAGERO GROUP AB
23.00%4.038M
PROMO PROMORE PHARMA AB
1.57-3.55%-0.06ขาย48.723K98.599M-0.75เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RO ROLLING OPTICS HOLDING AB
1.11-9.34%-0.11แนะนำให้ขาย2.991M190.860M-0.06การสื่อสาร
SAVOS SAVOSOLAR PLC
0.64-2.44%-0.02ขาย192.830K115.365M-1.1336.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TRNSF TRANSFER GROUP
0.72-2.98%-0.02ขาย1.580M
โหลดเพิ่ม