บริษัทสวีเดน engaged in one sector: Consumer Services

These บริษัทสวีเดน operate in the same sector, Consumer Services. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
ACADACADEMEDIA AB
47.30 SEK−1.25%400.562K0.455.058B SEK9.185.15 SEK+4.21%3.65%
มีแรงซื้อรุนแรง
AIK.BAIK FOTBOLL B
1.730 SEK+6.13%5.052K0.9635.599M SEK−0.96 SEK−279.87%0.00%
ANGLANGLER GAMING PLC
3.900 SEK−2.13%104.571K0.80298.815M SEK12.160.32 SEK0.00%
APRNDRAPRENDERE SKOLOR AB
10.75 SEK+5.91%7251.8063.408M SEK5.771.86 SEK+63.42%0.00%
ATICACTIC GROUP AB
4.25 SEK−5.56%19.455K1.11100.151M SEK−1.23 SEK+62.91%0.00%
BETS_BBETSSON AB SER. B
104.7 SEK−1.23%388.071K0.2914.501B SEK0.00%
มีแรงซื้อ
BLICKBLICK GLOBAL GROUP AB
0.994 SEK+20.05%12.005K0.828.191M SEK−7.42 SEK−429.30%0.00%
BODYBODYFLIGHT SWEDEN AB
2.26 SEK+16.49%18.641K2.8932.49M SEK7.940.28 SEK+73.90%0.00%
CTMCATENA MEDIA P.L.C
8.235 SEK−1.08%138.411K0.28649.546M SEK−6.56 SEK−174.99%0.00%
ปานกลาง
DEDIDEDICARE AB SER. B
100.8 SEK+0.40%37.106K0.84960.089M SEK8.8111.44 SEK+8.29%5.98%
FAGAFANTASMA GAMES AB
35.6 SEK−5.82%3.943K0.83134.437M SEK1043.990.03 SEK0.00%
GIGOGAMING INNOVATION GROUP INC.
33.40 NOK+6.88%5.356K1.264.294B SEK24.681.35 SEK+398.69%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
GIGSEKGAMING INNOVATION GROUP INC.
32.50 SEK−2.40%52.222K0.374.294B SEK24.141.35 SEK+364.65%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
HOI.BHOI PUBLISHING B
0.490 SEK0.00%5890.028.985M SEK0.00%
HUMHUMANA AB
25.60 SEK−0.97%77.608K0.391.126B SEK6.923.70 SEK−15.98%0.00%
มีแรงซื้อ
KIND_SDBKINDRED GROUP PLC
DR
122.80 SEK−0.12%363.171K0.4826.435B SEK44.422.76 SEK−59.08%3.54%
มีแรงซื้อ
LEVELNORDIC LEVEL GROUP AB
0.766 SEK−4.25%107.552K0.32141.706M SEK−0.06 SEK+93.11%0.00%
MOMENTMOMENT GROUP AB
11.800 SEK+7.27%25.437K2.05274.009M SEK6.541.80 SEK+4.33%0.00%
NXARNEXAR GROUP
0.290 SEK+7.41%1.908K0.056.746M SEK−0.11 SEK+58.01%0.00%
REATOREATO GROUP AB
1.430 SEK−2.05%21.007K2.7497.094M SEK0.00%
SATSOSATS ASA
17.42 NOK+0.35%2.601K0.723.507B SEK15.941.09 SEK0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SBOKSCANDBOOK HOLDING AB
31.2 SEK+4.70%5.143K1.12136.98M SEK5.03%
SHOTSCANDIC HOTELS GROUP AB
51.96 SEK−0.04%823.76K0.699.944B SEK25.662.02 SEK+87.09%0.00%
ปานกลาง
SKIS_BSKISTAR AB SER. B
129.4 SEK−2.27%69.092K1.4310.377B SEK24.825.21 SEK−30.90%1.96%
มีแรงซื้อ
SMGSHORTCUT MEDIA AB
0.720 SEK−14.49%3.44K0.3415.612M SEK0.00%
STORY_BSTORYTEL AB SER. B
53.80 SEK−9.88%743.955K2.114.601B SEK−2.54 SEK+59.24%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
TELLUSTELLUSGRUPPEN AB
6.00 SEK0.00%1010.0283.921M SEK0.00%
UTGUNLIMITED TRAVEL GROUP AB
9.76 SEK−2.20%6.774K0.35116.788M SEK8.821.11 SEK−35.51%0.00%
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
1.71 SEK−5.00%1300.58834.063M SEK−124.61 SEK−3127.24%0.00%
VPLAY_BVIAPLAY GROUP AB SER. B
0.9000 SEK+0.73%52.978M0.69834.063M SEK−40.41 SEK−2221.17%0.00%
มีแรงขาย