ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — กาตาร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
3.040B3.31-0.44%1.526Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.620B2.910.19%761.966Kระบบขนส่ง1
8.939B4.99-0.12%5.751Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
27.865B4.96-0.40%9.309Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
5.287B6.060.79%122.909Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
775.053M0.00%3.653Mการค้าปลีก1
18.909B4.651.12%277.805Kสาธารณูปโภค1
514.284M3.40-0.89%40.572Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6.982B0.053.69%6.779Mการเงิน2
390.780M-1.32%77.687Kบริการการกระจายสินค้า1
4.163B4.070.07%74.501Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.855B3.79-1.47%2.584Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.506B3.790.60%34.940Kการผลิตของผู้ผลิต1
3.850B0.00-0.41%204.119Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
54.616B4.09-0.31%13.295Mการเงิน4
1.351B-0.66%443.146Kการเงิน1
60.940B2.61-0.14%1.169Mการเงิน2
21.125B3.15-1.50%5.003Mระบบขนส่ง1
6.501B4.85-3.10%130.684Kบริการการกระจายสินค้า2
285.600M2.630.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
196.400M1.920.00%0บริการผู้บริโภค1
2.891B4.74-0.82%12.069Kการเงิน2
2.901B-0.26%5.101Mแร่พลังงาน1
18.095B4.182.25%1.223Mแร่พลังงาน1
2.286B2.56-0.76%384.867Kระบบขนส่ง1
9.560B4.24-0.79%1.087Mการเงิน4
35.493B0.55-0.12%4.100Mการเงิน4
12.028B5.66-0.61%3.076Mการเงิน1
192.587B3.121.45%4.292Mการเงิน3
3.354B5.37-0.77%138.870Kการค้าปลีก1
87.241B6.93-0.76%3.405Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
36.578B3.320.08%2.467Mการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม