ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — กาตาร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.241B QAR−0.17%2.692Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ10.685B QAR3.69%+0.09%405.916Kระบบขนส่ง1
อะลูมินั่ม6.813B QAR7.37%+0.16%7.099Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เคมีพิเศษเฉพาะ19.686B QAR7.02%−0.13%4.4Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง4.392B QAR8.71%+0.19%620.614Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
บริการประมวลผลข้อมูล1.829B QAR−0.32%156.828Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ห้างสรรพสินค้า745.331M QAR+0.92%2.234Mการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า18.645B QAR5.60%−0.65%303.589Kสาธารณูปโภค1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์310.5M QAR−1.33%285.935Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วิศวกรรมและก่อสร้าง535.08M QAR6.23%−0.27%12.486Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
กลุ่มบริษัททางการเงิน7.185B QAR+0.11%2.016Mการเงิน2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร396M QAR+0.64%190.114Kบริการการกระจายสินค้า1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม3.909B QAR4.34%0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.517B QAR4.87%+0.09%582.176Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม1.424B QAR4.34%0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.725B QAR85.93%−1.45%821.826Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์43.935B QAR4.43%−0.79%2.673Mการเงิน4
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.467B QAR−0.92%397.932Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่48.069B QAR3.56%−0.71%667.946Kการเงิน2
การขนส่งทางทะเล17.973B QAR4.01%−0.43%3.129Mระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์5.445B QAR5.79%−0.90%412.074Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด185.04M QAR4.05%+0.78%35Kบริการเชิงพาณิชย์1
ภาพยนต์/บันเทิง188.424M QAR2.00%0.00%0บริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม10.981B QAR1.01%+0.36%95.706Kการเงิน5
การผลิตน้ำมันและก๊าซ4.778B QAR3.89%+0.93%6.898Mแร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน15.809B QAR5.66%−1.13%188.093Kแร่พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ1.772B QAR3.31%+0.10%619.115Kระบบขนส่ง1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย1.904B QAR5.28%+0.03%508.862Kการเงิน2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์26.614B QAR0.79%+0.02%8.21Mการเงิน4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์10.506B QAR6.48%+0.04%1.049Mการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค189.82B QAR3.95%−1.41%2.225Mการเงิน4
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ2.752B QAR3.37%−0.39%44.449Kการค้าปลีก1
เหล็ก73.145B QAR9.10%−0.58%1.454Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย39.624B QAR4.54%+0.04%866.792Kการสื่อสาร2