วิศวกรรมและก่อสร้าง (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
349.050M
เงินทุนของตลาด
454.215K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.23%
เปลี่ยนแปลง
−0.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
+26.93%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
MKDM MEKDAM HOLDING GROUP QPSC
6.980.23%0.02ซื้อ454.215K3170874.92349.050M
โหลดเพิ่ม