ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — กาตาร์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์201.84M QAR3.72%−3.69%267.896K11
การสื่อสาร39.556B QAR4.55%+0.32%791.821K12
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.774B QAR4.50%0.00%011
บริการผู้บริโภค189.68M QAR1.99%0.00%011
บริการการกระจายสินค้า5.846B QAR5.39%+0.44%70.15K23
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์312.363M QAR+1.72%370.944K11
แร่พลังงาน20.721B QAR5.22%+0.46%2.556M22
การเงิน344.892B QAR3.55%+0.10%3.862M925
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.552B QAR4.76%−0.51%248.28K11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม528.57M QAR6.30%+0.72%86.517K11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน87.131B QAR8.65%−0.15%2.454M34
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22.406B QAR6.17%−0.58%1.674M22
การผลิตของผู้ผลิต1.424B QAR4.34%−0.80%26.222K11
การค้าปลีก3.507B QAR2.64%−0.19%633.547K22
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.607B QAR41.10%−0.65%749.277K22
ระบบขนส่ง30.648B QAR3.83%−0.94%5.015M33
สาธารณูปโภค18.799B QAR5.56%−0.53%344.362K11