ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ซาอุดี อาระเบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
20.962B0.00-1.40%25.351Kบริการเชิงพาณิชย์2
18.302B0.58-0.64%179.263Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.997B1.15%259.784Kการค้าปลีก1
1.450B1.41%147.963Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.535B2.191.31%674.752Kการผลิตของผู้ผลิต4
68.644B5.04-0.42%1.186Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
418.794B3.241.42%2.172Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.930B5.901.32%1.785Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
1.170B-0.31%169.310Kบริการเชิงพาณิชย์1
54.424B4.21-0.19%120.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.226B0.720.21%121.270Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
10.502B0.17%232.418Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
217.557B1.63-1.48%885.837Kสาธารณูปโภค3
2.473B2.690.62%63.312Kการผลิตของผู้ผลิต3
960.600M0.90%185.071Kบริการการกระจายสินค้า2
420.000M0.29%9.451Kการค้าปลีก1
3.600B2.12-1.39%7.565Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
21.379B2.770.62%784.796Kการเงิน6
55.436B2.64-0.14%261.384Kการเงิน6
4.379B0.001.31%283.956Kบริการการกระจายสินค้า2
17.141B3.220.41%144.444Kการค้าปลีก3
4.135B1.99-2.54%46.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
64.453B1.840.59%202.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.035B0.001.53%149.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
4.163B2.99-1.24%313.650Kสาธารณูปโภค2
2.297B1.33%159.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
8.628B1.85-0.07%184.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
126.103B1.580.91%260.149Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
26.075B-0.31%1.405Mบริการผู้บริโภค4
304.000M3.86-1.32%1.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
7.385B2.72%4.947Mการผลิตของผู้ผลิต1
1.457B0.310.29%109.395Kการผลิตของผู้ผลิต2
5.008B0.000.31%29.526Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
35.415B1.62-0.17%242.353Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
476.000M0.84%63.340Kการเงิน1
7366.576B3.97-1.19%3.566Mแร่พลังงาน1
6.565B0.000.27%9.234Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
1.850B2.860.62%91.760Kอื่นๆ7
21.622B2.45-1.41%48.247Kการเงิน2
842.783B2.09-1.12%4.570Mการเงิน7
301.760M-2.90%385.431Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
14.323B2.740.00%386.481Kระบบขนส่ง1
31.164B0.04-1.05%330.278Kบริการการกระจายสินค้า3
740.000M8.220.14%362เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
3.624B0.680.55%166.069Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.051B6.843.15%265.706Kการผลิตของผู้ผลิต2
143.250M0.009.42%34.123Kการผลิตของผู้ผลิต2
18.082B-1.57%78.503Kการเงิน13
17.111B3.32%8.851Mแร่พลังงาน1
936.940M3.390.00%1บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11.840B2.24-1.40%97.115Kบริการผู้บริโภค5
748.650M1.921.84%434.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
5.863B0.540.80%536.426Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
14.694B0.45-0.11%143.559Kระบบขนส่ง4
27.206B0.001.85%191.186Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2.168B5.561.38%398.340Kบริการเชิงพาณิชย์2
7.044B2.80-0.35%92.562Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
569.170M0.00%1แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
7.202B0.700.67%63.868Kการเงิน7
2.650B0.00-0.00%949.918Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
60.505B1.541.45%1.539Mการเงิน11
18.677B4.82-0.06%127.204Kการเงิน18
155.255B1.26-3.87%2.399Mการเงิน3
7.186B0.860.60%60.765Kบริการผู้บริโภค5
1.592B0.40%38.904Kการเงิน3
3.701B1.881.54%650.023Kการค้าปลีก3
193.740B4.18-2.45%6.722Mการสื่อสาร4
6.278B1.530.82%87.621Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1.412B0.25%89.430Kระบบขนส่ง1
33.916B3.87-1.19%143.116Kบริการการกระจายสินค้า12
38.153B1.800.96%661.488Kการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม