ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ซาอุดี อาระเบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด23.478B SAR0.49%−0.55%160.16Kบริการเชิงพาณิชย์3
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร40.937B SAR1.66%−0.92%566.364Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ11.76B SAR0.00%+0.82%441.074Kระบบขนส่ง1
สายการบินระบบขนส่ง1
เสื้อผ้า/รองเท้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1.946B SAR0.00%1.604Mการค้าปลีก1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.619B SAR1.24%+0.87%260.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
วัสดุก่อสร้าง4.785B SAR1.67%+1.00%679.502Kการผลิตของผู้ผลิต5
เคมีทางการเกษตร63.503B SAR8.25%−1.04%443.913Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์240.874B SAR4.74%−0.00%779.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมีพิเศษเฉพาะ93.229B SAR4.53%+0.27%790.727Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์916.8M SAR−0.78%73.838Kบริการเชิงพาณิชย์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง55.855B SAR3.99%+0.10%109.551Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ3.215B SAR1.44%−0.30%423.138Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขุดเจาะตามสัญญา17.159B SAR0.00%+0.63%384.06Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
เครือข่ายร้านยา87.704M SAR0.00%0.00%37การค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า247.535B SAR1.42%+3.12%624.644Kสาธารณูปโภค2
เครื่องใช้ไฟฟ้า19.208B SAR0.17%+1.37%1.398Mการผลิตของผู้ผลิต4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์945.36M SAR−0.60%1.331Mบริการการกระจายสินค้า2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์396M SAR0.00%−0.90%6.259Kการค้าปลีก1
วิศวกรรมและก่อสร้าง5.132B SAR1.46%−1.18%107.763Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง31.418B SAR1.73%−0.05%753.609Kการเงิน9
กลุ่มบริษัททางการเงิน30.525B SAR3.55%+0.15%133.551Kการเงิน4
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร5.12B SAR3.81%+0.06%1.269Mบริการการกระจายสินค้า4
ค้าปลีกอาหาร19.966B SAR3.85%−0.71%2.227Mการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์3.751B SAR1.87%+0.81%452.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม78.14B SAR1.53%−1.08%1.15Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.798B SAR0.09%+0.83%212.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ4.812B SAR3.17%−0.67%72.882Kสาธารณูปโภค2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย2.237B SAR+1.06%661.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
สร้างบ้าน11.961B SAR−2.61%1.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล155.668B SAR1.54%−0.01%195.31Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ30.998B SAR+0.20%1.996Mบริการผู้บริโภค4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล473.5M SAR6.34%−3.86%2.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม8.014B SAR−0.66%2.128Mการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.697B SAR+1.37%637.624Kการผลิตของผู้ผลิต2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม5.884B SAR14.62%−1.02%1.369Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ109.101B SAR1.10%+0.98%191.331Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย1.147B SAR−1.04%415.359Kการเงิน2
บริการน้ำมันครบวงจร8.018T SAR5.52%+0.15%10.507Mแร่พลังงาน2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต6.036B SAR0.35%+1.05%17.016Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์21.648B SAR1.28%+0.78%114.023Kการเงิน1
ผู้จัดการด้านการลงทุน440.685M SAR−1.47%6.122Kการเงิน2
กองทรัสต์/กองทุนรวม2.113B SAR3.51%+0.04%61.236Kอื่นๆ9
ประกันชีวิต/สุขภาพ31.481B SAR1.71%+1.54%165.754Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่757.064B SAR3.12%+0.87%3.733Mการเงิน7
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ381.8M SAR+0.12%2.398Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
การขนส่งทางทะเล16.286B SAR1.51%−0.18%257.723Kระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์26.125B SAR3.60%−0.95%523.598Kบริการการกระจายสินค้า4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์795M SAR2.52%0.00%1.751Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการทางการแพทย์/พยาบาล17.827B SAR0.09%+3.14%679.416Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การผลิตโลหะ2.174B SAR1.29%−0.50%109.37Kการผลิตของผู้ผลิต4
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด92.094M SAR+1.61%2.226Kบริการเชิงพาณิชย์2
การผลิตเบ็ดเตล็ด487M SAR0.00%−3.42%333การผลิตของผู้ผลิต3
ชุดประกันภัยรวม29.672B SAR0.42%−0.57%256.792Kการเงิน13
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน18.481B SAR+0.55%1.175Mแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน1.198B SAR2.96%0.00%31บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ20.652B SAR1.51%+2.29%212.781Kบริการผู้บริโภค6
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ772.8M SAR2.23%−0.74%310.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ149.24B SAR0.07%−1.45%681.704Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
การขนส่งอื่นๆ20.967B SAR0.51%+0.05%955.813Kระบบขนส่ง5
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.329B SAR0.13%−3.20%9.327Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
บริการด้านบุคลากร5.105B SAR1.76%+1.35%312.027Kบริการเชิงพาณิชย์3
ยารายใหญ่21.78B SAR0.92%+0.17%422.585Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
โลหะมีค่า430.51M SAR−3.27%41.955Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย10.833B SAR0.23%+0.32%274.355Kการเงิน6
เยื่อกระดาษและกระดาษ3.334B SAR1.99%−2.00%726.031Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์64.854B SAR2.12%+0.00%703.154Kการเงิน11
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์19.283B SAR5.01%+0.77%113.136Kการเงิน19
ธนาคารในภูมิภาค121.814B SAR3.84%+0.46%1.221Mการเงิน3
ร้านอาหาร33.923B SAR1.42%+1.91%14.946Mบริการผู้บริโภค7
ประกันภัยพิเศษ2.185B SAR−0.09%131.589Kการเงิน3
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ25.59B SAR5.35%+0.65%760.822Kการค้าปลีก6
โทรคมนาคมพิเศษ196.516B SAR4.07%+0.10%1.937Mการสื่อสาร4
เหล็ก9.623B SAR0.81%−0.11%480.387Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
การบรรทุก1.23B SAR−0.97%2.839Mระบบขนส่ง1
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ14.475B SAR0.00%−0.17%426.328Kสาธารณูปโภค1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง19.865B SAR1.26%+1.55%402.604Kบริการการกระจายสินค้า14
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย48.796B SAR1.81%+0.72%2.968Mการสื่อสาร2