สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

บริษัทซาอุดิอาระเบีย engaged in one sector: สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

บรรดา บริษัทซาอุดิอาระเบีย ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น ALMARAI CO. หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น NOFOTH FOOD PRODUCTS CO. และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
2280ALMARAI CO.
57.8 B SAR58.50 SAR0.00%1.507 M1.891.73%
ปานกลาง
2270SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
11.872 B SAR370.80 SAR−0.05%40.878 K1.2428.3813.06 SAR+49.43%4.85%
มีแรงซื้อ
6010NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
10.226 B SAR33.70 SAR+0.90%1.493 M0.5327.011.25 SAR+178.09%0.00%
มีแรงซื้อ
2281TANMIAH FOOD CO
2.752 B SAR143.20 SAR+1.70%193.363 K3.3937.713.80 SAR−10.52%2.54%
มีแรงซื้อรุนแรง
6001HALWANI BROS. CO.
1.828 B SAR51.60 SAR−0.77%76.986 K1.49−2.77 SAR−3460.00%0.00%
มีแรงขายรุนแรง
22282NAQI WATER CO.
1.454 B SAR71.60 SAR−1.38%96.934 K0.9633.342.15 SAR−11.81%2.75%
2100WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
1.158 B SAR48.40 SAR−1.43%401.443 K0.6948.850.99 SAR0.00%
6050SAUDI FISHERIES CO.
1.036 B SAR25.15 SAR−1.95%252.187 K0.51−1.95 SAR−68.32%0.00%
99556NOFOTH FOOD PRODUCTS CO.
883.2 M SAR19.48 SAR+2.53%17.387 K0.100.54%
6040TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
792.936 M SAR20.00 SAR−2.06%566.437 K0.989.702.06 SAR0.00%
9517MOBI INDUSTRY CO.
521 M SAR10.30 SAR−1.15%21.998 K2.2016.970.61 SAR+88.22%3.36%
99564HORIZON FOOD CO.
398.8 M SAR49.85 SAR0.00%600.1243.121.16 SAR0.00%
9515FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION CO.
192.1 M SAR17.00 SAR−1.05%22.933 K0.700.88%
99549ABDULAZIZ AND MANSOUR IBRAHIM ALBABTIN CO.
157.76 M SAR47.00 SAR+1.08%2.531 K1.740.00%
9532ALJOUF MINERAL WATER BOTTLING CO
127.5 M SAR27.00 SAR−0.37%3.082 K0.320.00%
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
124.644 M SAR88.00 SAR−0.45%1380.1920.694.25 SAR−0.33%2.87%
99589FAD INTERNATIONAL CO.
98.4 M SAR83.00 SAR−4.27%4.408 K0.480.00%