สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

15
หุ้น
73.809B
เงินทุนของตลาด
229.767K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.34%
เปลี่ยนแปลง
+2.54%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.59%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.31%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
2100WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO.
31.45SAR−0.63%−0.20SAR
มีแรงซื้อ
158.561K4.987M732.732MSAR0.51SAR
2270SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
233.40SAR−0.68%−1.60SAR
ปานกลาง
48.594K11.342M7.52BSAR8.74SAR
2280ALMARAI CO.
54.70SAR−0.55%−0.30SAR
มีแรงซื้อ
142.455K7.792M55BSAR31.251.79SAR38.37K
2281TANMIAH FOOD CO
130.40SAR0.93%1.20SAR
มีแรงซื้อ
93.89K12.243M2.608BSAR50.552.56SAR
2282NAQI WATER CO.
67.70SAR0.59%0.40SAR
มีแรงซื้อ
205.9K13.939M1.346BSAR
6001HALWANI BROS. CO.
53.20SAR−0.56%−0.30SAR
มีแรงซื้อ
29.233K1.555M1.892BSAR140.530.38SAR
6010NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
22.90SAR−0.17%−0.04SAR
มีแรงซื้อ
65.677K1.504M2.332BSAR−2.04SAR
6040TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
16.94SAR0.24%0.04SAR
มีแรงซื้อ
243.966K4.133M663.653MSAR−1.40SAR564
6050SAUDI FISHERIES CO.
29.30SAR−1.01%−0.30SAR
ปานกลาง
329.199K9.646M1.172BSAR−1.16SAR
9515FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION CO.
154.40SAR−1.03%−1.60SAR
มีแรงซื้อ
40262.069K176.28MSAR109.651.42SAR
9517MOBI INDUSTRY CO.
61.00SAR−3.17%−2.00SAR
มีแรงขายรุนแรง
46228.182K315MSAR
9532ALJOUF MINERAL WATER BOTTLING CO
27.65SAR−31.73%−12.85SAR
มีแรงขายรุนแรง
26.279K726.614K126.562MSAR
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
93.10SAR−1.17%−1.10SAR
มีแรงขาย
1.126K104.831K132.822MSAR
9549ABDULAZIZ AND MANSOUR IBRAHIM ALBABTIN CO.
48.70SAR−1.72%−0.85SAR
มีแรงขาย
1.225K59.658K168.47MSAR
9556NOFOTH FOOD PRODUCTS CO.
159.40SAR−0.38%−0.60SAR
มีแรงขาย
44070.136K