บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

15
หุ้น
112.909B
เงินทุนของตลาด
179.729K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.07%
เปลี่ยนแปลง
+6.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
+83.79%
ประสิทธิภาพ ปี
+80.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
128.80 SAR+0.94%256.303K1.693.828B SAR50.852.53 SAR+10.38%2.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
315.00 SAR0.00%104.026K0.7837.475B SAR30.7210.25 SAR+26.77%1.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
7203ELM CO
765.00 SAR+1.89%199.03K2.4960.064B SAR0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
7204PERFECT PRESENTATION FOR COMMERCIAL SERVICES CO.
22.74 SAR−0.70%770.795K1.773.435B SAR24.910.91 SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9524ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMUNICATION AND INFORMAT
3.60 SAR0.00%9.567K0.69230.4M SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9526JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM TECHNOLOG
25.00 SAR+0.16%150.821K2.195.233B SAR75.460.33 SAR+43.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
9534SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
10.70 SAR+6.36%1.551K0.12603.6M SAR27.710.39 SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9538NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO.
63.20 SAR+11.86%7871.52282.5M SAR19.343.27 SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
9.40 SAR+4.44%15K0.94540M SAR20.580.46 SAR3.89%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9543SAUDI NETWORKERS SERVICES CO.
56.50 SAR−1.22%5080.54343.2M SAR11.984.72 SAR7.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9550SURE GLOBAL TECH CO
44.40 SAR+3.26%4.292K1.66บริการทางด้านเทคโนโลยี
9557EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
315.00 SAR−3.67%1850.50บริการทางด้านเทคโนโลยี
9558ALQEMAM FOR COMPUTER SYSTEMS CO.
97.00 SAR−3.00%1.369K1.98300M SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9561KNOWLEDGE NET CO.
32.70 SAR+0.62%6810.35113.75M SAR−1.71 SAR1.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9570TAM DEVELOPMENT CO.
129.00 SAR−7.86%21.74K40.33461.16M SAR0.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี