บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

6
หุ้น
22.527B
เงินทุนของตลาด
469.538K
ปริมาณการซื้อขาย
+4.07%
เปลี่ยนแปลง
+8.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
+53.56%
ประสิทธิภาพ ปี
+54.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2081ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO
159.80 SAR+1.27%96.422K1.373.945B SAR28.955.52 SAR+23.11%1.90%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
2140AYYAN INVESTMENT CO.
14.86 SAR+1.09%237.428K0.741.185B SAR−2.16 SAR−674.32%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2381ARABIAN DRILLING CO.
191.60 SAR+5.27%612.132K3.6316.198B SAR30.536.28 SAR+3.55%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
2382ADES HOLDING CO.
21.92 SAR+1.95%4.31M0.84บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
9528GAS ARABIAN SERVICES CO.
7.60 SAR0.00%310.041.198B SAR14.110.54 SAR+2.07%2.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
9560WAJA CO.
6.02 SAR0.00%22.523K2.120.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม