บริษัทซาอุดิอาระเบีย companies operating in one industry: Construction Materials

The list below has บริษัทซาอุดิอาระเบีย that operate under the same industry, Construction Materials. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3001HAIL CEMENT CO.
12.00 SAR+1.18%363.449K1.281.161B SAR9.44%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3002NAJRAN CEMENT CO.
10.46 SAR−0.19%429.422K0.901.782B SAR17.840.59 SAR−0.76%4.77%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3003CITY CEMENT CO.
18.56 SAR−0.85%206.658K0.192.621B SAR31.690.59 SAR−28.70%4.81%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
3004NORTHERN REGION CEMENT CO.
10.06 SAR+0.20%224.43K0.551.807B SAR17.970.56 SAR4.98%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3005UMM AL-QURA CEMENT CO.
16.12 SAR+0.75%110.953K0.56880M SAR193.050.08 SAR−89.69%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3010ARABIAN CEMENT CO.
33.10 SAR+0.61%98.73K0.703.29B SAR23.311.42 SAR−16.09%5.62%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3020YAMAMA CEMENT CO.
35.70 SAR−2.06%177.459K0.307.381B SAR23.761.50 SAR−14.48%2.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
3030SAUDI CEMENT CO.
46.85 SAR+0.21%73.24K0.397.153B SAR16.602.82 SAR+38.51%6.95%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3040QASSIM CEMENT CO.
58.70 SAR+0.17%35.764K0.595.274B SAR4.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3050SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
39.70 SAR−0.25%41.157K0.475.572B SAR30.291.31 SAR−44.88%2.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
3060YANBU CEMENT CO.
30.95 SAR0.00%236.786K0.844.875B SAR30.281.02 SAR−3.08%7.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3080EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
36.15 SAR−0.14%40.659K0.633.113B SAR15.502.33 SAR+51.97%4.42%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
3090TABUK CEMENT CO.
13.30 SAR0.00%159.333K0.391.197B SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3091AL JOUF CEMENT CO.
11.68 SAR−0.51%238.45K0.951.276B SAR13.260.88 SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3092RIYADH CEMENT CO.
28.90 SAR+0.17%53.813K0.243.462B SAR14.991.93 SAR−10.66%5.37%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
9514MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
52.00 SAR+6.12%8.168K3.50142.1M SAR89.980.58 SAR−81.39%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
9566SAUDI LIME INDUSTRIES CO.
13.18 SAR−0.15%126.44K3.33290.4M SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
9575MARBLE DESIGN CO.
80.80 SAR0.00%20.01484.8M SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
9583UNITED MINING INDUSTRIES CO.
24.04 SAR+0.08%5050.15336.28M SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน