สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

บริษัทซาอุดิอาระเบีย engaged in one sector: สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

บรรดา บริษัทซาอุดิอาระเบีย ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น TAIBA INVESTMENTS CO. หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO. และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
4090TAIBA INVESTMENTS CO.
11.017 B SAR42.55 SAR+0.59%362.35 K0.6255.640.76 SAR−12.05%0.00%
4020SAUDI REAL ESTATE CO.
8.265 B SAR21.88 SAR−0.73%795.188 K0.52121.350.18 SAR−38.74%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
2340AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
1.441 B SAR18.00 SAR+1.47%520.751 K2.50−0.92 SAR−29.25%0.00%
4011LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY
918.85 M SAR15.70 SAR−1.75%487.825 K0.9429.280.54 SAR1.88%
1213NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
904.476 M SAR83.30 SAR+0.36%248.874 K0.79−1.46 SAR−1394.68%0.00%
2130SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
410.4 M SAR10.00 SAR−2.53%383.589 K0.83−1.86 SAR−91.99%0.00%