บริษัทซาอุดิอาระเบีย companies operating in one industry: Chemicals: Specialty

The list below has บริษัทซาอุดิอาระเบีย that operate under the same industry, Chemicals: Specialty. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2001METHANOL CHEMICALS CO.
17.16 SAR−1.04%1.273M1.171.157B SAR−1.47 SAR−132.86%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขายรุนแรง
2170ALUJAIN CORP.
43.65 SAR+0.46%1.102M1.193.021B SAR−0.05 SAR−100.20%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
2210NAMA CHEMICALS CO.
36.25 SAR−0.28%224.849K0.56846.604M SAR−4.79 SAR−295.54%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2250SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
21.28 SAR−0.09%497.436K0.4716.062B SAR4.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
2290YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
39.25 SAR+0.77%733.978K0.7722.078B SAR5.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
31.60 SAR+0.16%831.799K0.5823.173B SAR15.871.99 SAR−67.32%6.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
2330ADVANCED PETROCHEMICAL CO.
38.40 SAR+0.26%504.916K0.749.984B SAR5.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
2350SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
9.65 SAR−0.52%3.371M0.4914.475B SAR−1.42 SAR−71.23%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
9552SAUDI TOP FOR TRADING CO.
6.60 SAR−0.30%36.628K2.63264M SAR21.140.31 SAR27.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ