บริษัทซาอุดิอาระเบีย companies operating in one industry: Multi-Line Insurance

The list below has บริษัทซาอุดิอาระเบีย that operate under the same industry, Multi-Line Insurance. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
8010THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
160.60 SAR−0.25%5.742K0.0224.03B SAR40.473.97 SAR+85.04%0.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
8012ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO.
17.64 SAR+0.46%1.61K0.001.166B SAR25.650.69 SAR+70.08%0.00%การเงิน
8030THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
17.02 SAR+0.24%68.107K0.071.73B SAR0.00%การเงิน
8060WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO.
22.00 SAR0.00%4.316K0.011.914B SAR14.711.50 SAR0.00%การเงิน
ปานกลาง
8070ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO.
21.54 SAR−0.00%19.974K0.011.378B SAR35.000.62 SAR+88.37%0.00%การเงิน
8120GULF UNION ALAHLIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
16.38 SAR+0.00%1.621K0.00740.744M SAR6.982.35 SAR0.00%การเงิน
8160ARABIA INSURANCE COOPERATIVE CO.
14.98 SAR0.00%4.864K0.01788.64M SAR13.091.14 SAR0.00%การเงิน
8180AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO.
25.85 SAR+0.19%4.244K0.01357M SAR10.692.42 SAR0.00%การเงิน
8190UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
8.56 SAR−0.12%6.943K0.01340M SAR−0.19 SAR+87.22%0.00%การเงิน
8200SAUDI REINSURANCE CO.
25.80 SAR−0.39%59.064K0.042.241B SAR21.401.21 SAR+168.19%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
8240CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
33.05 SAR−0.90%16.2K0.031.011B SAR0.00%การเงิน
8260GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO.
7.59 SAR−0.39%2.454K0.01378.5M SAR−1.05 SAR+35.91%0.00%การเงิน
8310AMANA COOPERATIVE INSURANCE CO.
13.02 SAR+0.15%168.193K0.16552.98M SAR0.00%การเงิน