การขนส่งอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
18.381B
เงินทุนของตลาด
916.389K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.64%
เปลี่ยนแปลง
+8.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+36.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
2190SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO.
29.95 SAR−1.16%−0.35 SAR
มีแรงซื้อ
1.297M38.843M SAR2.472B SAR44.100.68 SAR
4031SAUDI GROUND SERVICES CO.
33.70 SAR0.45%0.15 SAR
มีแรงซื้อรุนแรง
777.972K26.218M SAR6.307B SAR−0.99 SAR
4040SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
18.76 SAR−0.21%−0.04 SAR
มีแรงซื้อ
1.006M18.872M SAR2.35B SAR−1.05 SAR
6004SAUDI AIRLINES CATERING CO.
90.10 SAR−2.17%−2.00 SAR
มีแรงซื้อ
442.385K39.859M SAR7.552B SAR26.493.40 SAR