บริษัทซาอุดิอาระเบีย companies operating in one industry: Wholesale Distributors

The list below has บริษัทซาอุดิอาระเบีย that operate under the same industry, Wholesale Distributors. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
32.00 SAR+1.11%711.988K0.551.543B SAR26.491.21 SAR+65.60%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
3008AL KATHIRI HOLDING CO.
2.77 SAR−0.36%2.559M0.97626.142M SAR70.480.04 SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
4012THOB AL ASEEL CO.
4.65 SAR+3.10%9.057M2.771.86B SAR3.49%บริการการกระจายสินค้า
4051BAAZEEM TRADING CO.
70.60 SAR−1.26%704.796K1.98714.825M SAR32.722.16 SAR2.55%บริการการกระจายสินค้า
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
27.15 SAR−1.81%276.929K0.56527.796M SAR−0.90 SAR−22.51%0.00%บริการการกระจายสินค้า
4180FITAIHI HOLDING GROUP
3.33 SAR+1.52%3.58M0.90915.75M SAR−0.03 SAR−118.83%1.20%บริการการกระจายสินค้า
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
178.80 SAR+1.02%302.914K0.7613.41B SAR47.753.74 SAR+16.12%1.12%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
9510NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
272.60 SAR0.00%160.063.271B SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
9533SAUDI PARTS CENTER CO.
63.50 SAR+0.79%9192.53190.5M SAR28.692.21 SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
10.60 SAR0.00%56.082K2.60583.827M SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
9551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
6.90 SAR+6.15%148.417K9.59120.75M SAR4.35%บริการการกระจายสินค้า
9553MOLAN STEEL CO.
4.66 SAR0.00%9.109K0.78123.956M SAR−0.24 SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
9569ALMUNEEF COMPANY FOR TRADE\, INDUSTRY\,AGRICULTURE AND CONTR
54.00 SAR0.00%730.02205.2M SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
9578ATLAS ELEVATORS GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO.
19.90 SAR+1.02%4830.05119.4M SAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
9593PAN GULF MARKETING CO.
51.00 SAR0.00%94บริการการกระจายสินค้า