ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ซาอุดี อาระเบีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
24.006B0.510.55%80.718K35
234.107B3.69-2.32%3.130M26
11.756B1.490.81%225.461K36
73.910B1.740.39%257.899K514
46.070B0.700.90%707.002K314
69.276B1.85-0.76%278.857K419
7319.122B3.84-2.57%6.319M22
1218.269B1.970.04%2.717M1177
120.511B1.591.40%165.095K310
7.500B3.363.42%139.816K23
14.712B0.72-0.36%233.335K33
1.886B2.80-0.12%188.540K17
67.520B3.58-0.23%136.208K426
606.856B3.75-0.36%2.079M727
18.532B1.671.36%2.517M614
22.439B2.690.95%143.646K48
67.114B0.810.25%257.191K311
30.341B1.510.99%251.807K36
227.688B1.58-2.75%1.260M25
โหลดเพิ่ม