ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ซาอุดี อาระเบีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
5.482B1.76%789.838K33
274.276B-1.44%1.706M24
11.380B0.74%454.589K35
73.554B0.00%529.475K510
46.606B2.29%525.255K414
25.374B0.62%223.997K38
7518.083B-0.14%7.852M23
1221.414B-0.45%1.875M1170
97.132B-1.99%214.202K38
8.666B-0.09%371.288K12
8.850B-0.72%545.094K15
3.915B0.82%707.378K17
181.956B0.42%615.337K425
705.237B-0.47%1.570M725
29.278B0.05%5.600M510
54.594B0.24%233.919K58
28.164B-0.32%154.020K12
27.343B0.07%671.796K35
174.102B-1.05%4.881M24
โหลดเพิ่ม