ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ซาอุดี อาระเบีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์29.592B SAR0.69%+3.18%236.054K49
การสื่อสาร245.312B SAR3.62%+0.47%3.499M26
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14.971B SAR0.12%+0.86%692.413K36
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร85.783B SAR1.54%+0.91%743.179K617
บริการผู้บริโภค85.574B SAR0.93%+0.34%7.482M317
บริการการกระจายสินค้า52.055B SAR2.66%−0.09%424.707K424
แร่พลังงาน8.036T SAR5.50%−0.30%9.678M23
การเงิน1.122T SAR2.96%+1.35%2.647M1381
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ173.877B SAR1.39%−0.88%152.968K312
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22.575B SAR0.97%+0.18%198.387K24
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23.489B SAR0.47%+2.37%180.491K36
อื่นๆ2.113B SAR3.51%−0.14%105.177K19
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน215.149B SAR1.12%−0.71%436.329K430
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ450.976B SAR5.00%−0.14%601.668K730
การผลิตของผู้ผลิต36.364B SAR0.38%−0.39%664.714K619
การค้าปลีก47.986B SAR4.46%−0.19%1.114M512
บริการทางด้านเทคโนโลยี116.466B SAR1.05%+0.79%126.026K315
ระบบขนส่ง50.243B SAR0.70%+0.05%438.891K59
สาธารณูปโภค266.823B SAR1.38%−0.04%246.455K35