หุ้นอิตาลี ที่ราคาต่ำสุดของปี

ด้านล่างคือ หุ้นอิตาลี ที่ราคาลงไปทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายการเดียว: ศึกษาผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อดูว่าตัวใดมีศักยภาพที่จะพลิกฟื้นกลับมา
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
AARTDEODATO.GALLERY
0.358 EUR0.00%00.0011.216 M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
AUTMEAUTOSTRADE MERID
7.58 EUR0.00%00.0033.119 M EUR22.820.33 EUR−90.94%46.24%ระบบขนส่ง
BESBESTBE HOLDING
0.0036 EUR−21.74%14.737 M4.005.713 M EUR0.00%การเงิน
CNFCONAFI
0.1815 EUR0.00%12.77 K0.356.705 M EUR−0.05 EUR−10.54%0.00%การเงิน
CCOPCOPERNICO
2.80 EUR−2.78%2500.335.525 M EUR0.00%การเงิน
CCULTCULTI MILANO
14.35 EUR−0.69%1.125 K2.0044.73 M EUR0.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DDIT28DESTINATION ITALIA 7% CV 2023-2028
100.00 EUR0.00%0
DNRINDUSTRIE DE NORA
12.15 EUR−2.02%219.49 K2.122.501 B EUR10.651.14 EUR+156.90%0.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
DDOXDOXEE
2.14 EUR−0.93%8.5 K1.3218.453 M EUR−0.62 EUR−388.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EEMSEEMS
0.2269 EUR+0.75%72.917 K1.261.024 M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EEGNEGOMNIA
0.5000 EUR0.00%0บริการเชิงพาณิชย์
EEPRBEPRCOMUNICAZIONE
0.930 EUR0.00%00.002.607 M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ETHEUROTECH
1.414 EUR−0.84%366.125 K1.1850.517 M EUR−0.09 EUR−103.69%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
GGBUSGIBUS
9.76 EUR−0.41%660.0949.08 M EUR5.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GGGGIGLIO GROUP
0.366 EUR+1.39%33.433 K1.489.517 M EUR−0.05 EUR+57.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GSPGAS PLUS
2.33 EUR−2.92%79.289 K0.87104.575 M EUR2.08%สาธารณูปโภค
IIBINIZIATIVE BRESCIANE
13.7 EUR0.00%2.7 K1.8271.292 M EUR19.020.72 EUR+6.13%1.17%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
IIVNIVISION TECH
0.770 EUR−1.28%9 K0.69เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
JUVEJUVENTUS FC
1.7032 EUR−3.19%3.483 M0.89667.027 M EUR−0.64 EUR+45.52%0.00%บริการผู้บริโภค
LNDRLANDI RENZO
0.3195 EUR+1.27%117.626 K1.0570.987 M EUR−0.14 EUR−123.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
MMPTIMPIANTI
0.202 EUR−5.61%220.5 K4.481.641 M EUR−0.17 EUR−334.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MTVMONDO TV
0.2016 EUR+0.85%408.291 K1.4412.917 M EUR12.750.02 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
NNDTNEODECORTECH
2.70 EUR−3.57%32.7 K6.7339.533 M EUR13.380.20 EUR−59.45%5.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SFERSALVATORE FERRAGAMO
9.055 EUR−0.60%460.626 K0.721.536 B EUR3.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
SSMNSIMONE
1.520 EUR0.00%00.0011.4 M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SSOMSOMEC
13.60 EUR−2.51%4.391 K0.7096.255 M EUR−1.69 EUR−237.67%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TTALEATALEA GROUP
5.38 EUR−3.24%15.684 K2.9038.065 M EUR−1.10 EUR0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TTLSTELESIA
2.10 EUR+3.96%3.3 K5.795.302 M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TTMPTMP GROUP
1.24 EUR−6.06%13.8 K0.821.889 M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TTRAINBERTOLOTTI
4.70 EUR0.00%014.391 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
UUBMULISSE BIOMED
1.280 EUR−3.03%30 K2.9728.782 M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
YYKYYAKKYO
1.000 EUR0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี