หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นอิตาลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
TTT TITANMET
0.09-15.45%-0.02ซื้อ2.941M4.873M73.330.000.00การเงิน
FARM H-FARM
0.4315.14%0.06ซื้อ354.000K32.865M-0.10636.00บริการเชิงพาณิชย์
SCK SCIUKER FRAMES
1.3114.91%0.17แนะนำให้ซื้อ393.000K12.454M0.02การผลิตของผู้ผลิต
GAB GABETTI
0.32-9.35%-0.03ซื้อ2.766M20.967M-0.01222.00การเงิน
BCM BIANCAMANO
0.2813.36%0.03แนะนำให้ซื้อ1.503M8.077M-0.261190.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EEMS EEMS
0.15-4.63%-0.01ซื้อ5.872M7.063M-0.001.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EVA ASKOLL EVA
2.778.20%0.21ซื้อ240.000K39.791M46.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TB TRIBOO
1.624.50%0.07แนะนำให้ซื้อ558.691K45.239M136.400.01390.00บริการเชิงพาณิชย์
CIA CIA
0.130.00%0.00ซื้อ1.050M11.722M-0.01การเงิน
ATH AMBIENTHESIS
0.71-2.22%-0.02แนะนำให้ซื้อ1.293M63.672M10.820.07110.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RN RISANAMENTO
0.05-5.60%-0.00ซื้อ73.569M90.042M-0.0130.00การเงิน
KIP KOLINPHARMA
11.207.69%0.80แนะนำให้ซื้อ42.600K17.052M48.100.22บริการเชิงพาณิชย์
ECK ECOSUNTEK
8.352.45%0.20ซื้อ3.290K13.964M194.510.04สาธารณูปโภค
SHE SHEDIR PHARMA GROUP
4.883.17%0.15แนะนำให้ขาย166.750K54.064Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DHH DOMINION HOSTING HOLDING
8.909.88%0.80แนะนำให้ซื้อ3.300K12.057M385.710.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
YIV IMVEST
0.240.00%0.00ซื้อ1.616M11.409M29.160.01การเงิน
FM FIERA MILANO
6.547.04%0.43ซื้อ1.195M433.680M39.020.16696.00บริการเชิงพาณิชย์
IEG ITALIAN EXHIBITION GROUP
4.794.59%0.21ซื้อ29.950Kบริการเชิงพาณิชย์
INTC INTEL
62.819.43%5.41แนะนำให้ซื้อ3.207K249.834B13.654.26110800.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AGA AGATOS
0.170.00%0.00ซื้อ2.809M15.496M-0.04สาธารณูปโภค
INC INNOVATEC
0.168.11%0.01ซื้อ3.805M49.032M3.830.0428.00สาธารณูปโภค
GEQ GEQUITY
0.04-3.68%-0.00ซื้อ872.808K4.061M-0.01การเงิน
MTF MONDO TV FRANCE
0.06-2.33%-0.00ซื้อ4.511M6.342M-0.004.00บริการผู้บริโภค
MTV MONDO TV
2.16-2.00%-0.04ขาย899.888K75.851M6.200.3649.00บริการผู้บริโภค
BLUE BLUE FINANCIAL COMMUNICATION
1.47-3.29%-0.05ซื้อ16.500K4.826M38.000.04บริการผู้บริโภค
SDF K+S
8.72-6.05%-0.56แนะนำให้ขาย6941.772B13.960.6714931.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NFLX NETFLIX
320.255.00%15.25ซื้อ1.478K138.969B82.833.80บริการผู้บริโภค
BET BE
1.274.09%0.05แนะนำให้ซื้อ719.238K160.859M26.170.051167.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
EPR EPRICE
0.45-4.86%-0.02ขาย384.025K19.213M-0.63188.00การค้าปลีก
CULT CULTI MILANO
3.72-0.53%-0.02ซื้อ6.000K11.577M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FDE FRENDY ENERGY
0.31-3.70%-0.01ขาย62.640K19.219M-0.07สาธารณูปโภค
ELC ELICA
3.42-3.39%-0.12ซื้อ369.627K219.647M-0.013823.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
WMC WM CAPITAL
0.29-1.04%-0.00ซื้อ60.000K3.579M0.02บริการเชิงพาณิชย์
BE BEGHELLI
0.22-3.90%-0.01ขาย577.901K46.018M36.090.011436.00การผลิตของผู้ผลิต
SIT SIT
6.500.78%0.05ขาย12.636K160.537M12.740.85การผลิตของผู้ผลิต
CDG CASTA DIVA GROUP
0.70-1.96%-0.01ซื้อ125.500K12.542M68.190.01115.00บริการผู้บริโภค
AED AEDES
1.805.02%0.09ซื้อ676.389Kการเงิน
ISGS ISAGRO AZIONI SVILUPPO
0.930.87%0.01ซื้อ80.817K34.854M-0.20634.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CARR CARRARO
2.00-1.23%-0.03ขาย395.435K162.736M14.010.143266.00การผลิตของผู้ผลิต
MSU MONDO TV SUISSE
1.282.81%0.04ขาย24.000K12.450M11.900.10บริการผู้บริโภค
RST RESTART
0.74-0.53%-0.00แนะนำให้ซื้อ429.778K239.440M0.2063.00การเงิน
DBA DBA GROUP
1.60-2.44%-0.04ขาย65.400K18.860M-0.11525.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VLS VALSOIA
11.65-0.43%-0.05ขาย5.272K124.699M0.95126.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CRR CARREFOUR
15.354.78%0.70ซื้อ3.852K11.664B-0.20363862.00การค้าปลีก
AEF AEFFE
1.822.13%0.04ขาย435.090K180.846M13.340.131277.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PIRC PIRELLI & C
4.79-2.50%-0.12ขาย11.713M4.912B11.120.4431489.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RLT RELATECH
2.811.44%0.04แนะนำให้ซื้อ87.500K25.858Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
GAMB GAMBERO ROSSO
0.654.00%0.03ขาย8.000K9.031M8.560.07บริการผู้บริโภค
NSP NEOSPERIENCE
7.891.15%0.09ซื้อ14.500K50.269M0.04บริการทางด้านเทคโนโลยี
RAT RATTI
6.56-2.09%-0.14ซื้อ72.552K183.245M12.740.53785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GRAL GRIFAL
3.832.13%0.08ซื้อ63.500K39.564M0.08อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SITI SITI - B&T
2.683.08%0.08ขาย13.959K32.582M10.180.26577.00การผลิตของผู้ผลิต
PRL PIERREL
0.17-1.70%-0.00ขาย504.171K40.245M40.000.0091.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CSP CSP INT IND CALZE
0.611.66%0.01ซื้อ167.711K19.420M-0.39740.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RCS RCS MEDIAGROUP
0.961.80%0.02ขาย1.221M488.870M6.250.15บริการผู้บริโภค
MT MAIRE TECNIMONT
2.604.67%0.12ซื้อ975.753K816.164M7.700.326140.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FPE FOPE
8.95-1.65%-0.15ซื้อ11.000K48.176M0.6643.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VE VISIBILIA EDITORE
0.35-4.86%-0.02แนะนำให้ขาย111.111K2.001M-0.69บริการเชิงพาณิชย์
BIM BANCA INTERMOBILIARE
0.14-1.07%-0.00ซื้อ304.637K97.620M-0.32การเงิน
CLG CALEIDO GROUP
0.93-1.60%-0.01ขาย36.500K2.891M-0.19บริการผู้บริโภค
PST POSTE ITALIANE
10.593.17%0.33แนะนำให้ซื้อ5.558M13.347B9.371.10122665.00ระบบขนส่ง
DIS D'AMICO
0.140.42%0.00ซื้อ2.526M176.701M-0.04749.00ระบบขนส่ง
EMC ENERGICA MOTOR COMPANY
2.29-1.29%-0.03ขาย72.000K39.690M-0.48สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SOS SOSTRAVEL.COM
1.66-2.35%-0.04แนะนำให้ขาย4.250K10.168Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
SO SOGEFI
1.30-2.26%-0.03ขาย989.532K156.597M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
BFG B.F
3.62-3.21%-0.12ขาย29.302K634.136M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AZM AZIMUT
23.60-2.76%-0.67ซื้อ3.350M3.483B13.301.83946.00การเงิน
ACO ACOTEL GROUP
3.05-0.33%-0.01ซื้อ10.778K15.105M-2.5180.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
IE IERVOLINO ENTERTAINMENT
5.68-3.40%-0.20ซื้อ38.000K196.216M3.00บริการผู้บริโภค
RNO RENAULT
36.19-2.06%-0.76ขาย17.443K10.696B4.518.22183002.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NOKIA NOKIA CORPORATION
3.670.18%0.01ขาย130.097K20.584B-0.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EXSY EXPERT SYSTEM
3.020.33%0.01ขาย182.890K120.412M-0.10บริการทางด้านเทคโนโลยี
WIIT WIIT
107.501.90%2.00ซื้อ1.916K269.093M77.511.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
POR PORTOBELLO
9.30-2.52%-0.24ซื้อ16.800K25.909M10.880.88บริการเชิงพาณิชย์
CON CONTINENTAL
103.12-3.91%-4.20แนะนำให้ขาย76521.325B-1.07243226.00การผลิตของผู้ผลิต
PIA PIAGGIO
2.63-2.88%-0.08แนะนำให้ขาย1.331M966.732M21.120.136515.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PTR PATTERN
4.97-3.96%-0.20ซื้อ8.257Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DGT DIGITOUCH
1.34-2.90%-0.04ซื้อ246.000K19.098M153.330.01120.00บริการเชิงพาณิชย์
XPR EXPRIVIA
0.840.84%0.01ซื้อ118.154K40.229M-0.153965.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SRI SERVIZI ITALIA
2.790.72%0.02ขาย141.354K86.231M9.540.293623.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NR NOVA RE
3.592.87%0.10ซื้อ11.570K38.352M23.010.1511.00การเงิน
BMPS BCA MPS
1.79-1.76%-0.03แนะนำให้ซื้อ5.313M2.011B23.090.0822215.00การเงิน
EQUI EQUITA GROUP
2.881.77%0.05ซื้อ72.981K128.629M17.170.16การเงิน
DIB DIGITAL BROS
12.26-2.39%-0.30ขาย51.795K179.116M90.950.14195.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TWL TRAWELL CO
39.00-0.24%-0.10ขาย90024.238M17.032.30466.00ระบบขนส่ง
AMM AMM
2.92-1.35%-0.04แนะนำให้ขาย11.500Kบริการเชิงพาณิชย์
IMA I.M.A
62.30-2.04%-1.30แนะนำให้ขาย82.244K2.742B19.053.345623.00การผลิตของผู้ผลิต
INDB INDEL B
21.403.88%0.80ซื้อ4.983K120.039M8.482.43562.00การผลิตของผู้ผลิต
ROS ROSSS
0.660.00%0.00ซื้อ39.444K7.636M-0.07การผลิตของผู้ผลิต
ATL ATLANTIA
21.363.19%0.66ซื้อ2.473M16.932B15.921.3029090.00ระบบขนส่ง
BAY BAYER
75.351.73%1.28ซื้อ10.090K72.798B-1.50116998.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ITW IT WAY
0.59-2.33%-0.01แนะนำให้ขาย22.152K4.245M2.600.2344.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ELES ELES
5.02-0.59%-0.03ซื้อ118.000K53.371M81.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ETH EUROTECH
7.791.96%0.15ขาย512.789K264.931M20.940.36302.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AMD บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์
46.390.55%0.26ซื้อ5.470K52.232B259.800.1810100.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HER HERA
4.243.21%0.13แนะนำให้ซื้อ4.342M6.053B19.850.218622.00สาธารณูปโภค
CBI COSE BELLE D'ITALIA
0.342.10%0.01แนะนำให้ขาย57.676K6.141M-0.1938.00การเงิน
IIG ITALIA INDEPENDENT
1.701.80%0.03ซื้อ2.000K16.759M-2.4675.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PRY PRYSMIAN
21.203.01%0.62ซื้อ1.360M5.417B24.840.8329159.00การผลิตของผู้ผลิต
ABS ARTERRA BIOSCIENCE
3.893.73%0.14ซื้อ5.250K24.542Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ