หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MTV MONDO TV
1.81-18.65%-0.41ขาย2.386M76.402M4.900.4541.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MU MICRON TECHNOLOGY
30.10-13.01%-4.50แนะนำให้ขาย1.597K39.179B3.4710.6036000.00เทคโนโลยี
NVDA NVIDIA CORP
134.400.00%0.00ขาย62187.846B22.596.5811528.00เทคโนโลยี
MSU MONDO TV SUISSE
0.57-1.04%-0.01ขาย29.200K
MEC M&C
0.03-3.23%-0.00ขาย2.576M12.630M-0.131.00ไฟแนนซ์
SCK SCIUKER FRAMES
0.864.88%0.04ราบเรียบ28.000K
FARM H-FARM
0.537.07%0.04ขาย277.500K44.175M-0.04630.00ไฟแนนซ์
WIIT WIIT
32.80-8.89%-3.20ขาย16.040K91.475M28.461.2698.00เทคโนโลยี
CRG BCA CARIGE
0.00-5.56%-0.00ขาย566.973M99.478M-0.044293.00ไฟแนนซ์
NFLX NETFLIX
236.50-1.46%-3.50ขาย1.050K109.312B98.902.635400.00เทคโนโลยี
AST ASTALDI
0.531.06%0.01ขาย2.848M50.998M-1.1110491.00ในทางอุตสาหกรรม
ON BIO ON
66.30-3.07%-2.10ซื้อ173.250K1.288B659.720.2317.00วัสดุพื้นฐาน
GGTV GIGLIO GROUP
2.29-6.91%-0.17ขาย132.812K39.459M-0.0174.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DBA DBA GROUP
2.73-1.80%-0.05แนะนำให้ขาย10.800K31.970M61.100.05ในทางอุตสาหกรรม
CHL CHL
0.02-4.19%-0.00แนะนำให้ซื้อ79.362M6.030M-0.0026.00เทคโนโลยี
AMD บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์
16.62-2.46%-0.42ขาย4.801K18.084B-0.708900.00เทคโนโลยี
HI HEALTH ITALIA
5.487.87%0.40แนะนำให้ซื้อ21.350K72.719M45.030.11169.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FM FIERA MILANO
3.31-6.64%-0.23ขาย250.384K251.265M9.100.39687.00ในทางอุตสาหกรรม
BRI BRIOSCHI
0.06-5.33%-0.00ขาย511.166K47.260M2.440.0246.00ไฟแนนซ์
CULT CULTI MILANO
3.35-5.90%-0.21ขาย6.500K
EUK EUKEDOS
0.92-7.82%-0.08แนะนำให้ขาย66022.696M-0.091010.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VE VISIBILIA EDITORE
0.04-6.67%-0.00ขาย102.200K1.907M-0.0137.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITW IT WAY
0.38-6.93%-0.03ขาย31.339K2.835M7.620.0545.00เทคโนโลยี
DIB DIGITAL BROS
7.21-4.76%-0.36ขาย98.694K107.955M-0.25178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTT TITANMET
0.05-4.00%-0.00ขาย60.832K2.215M4.420.0184.00ไฟแนนซ์
LD LA DORIA
8.03-7.91%-0.69ขาย111.612K270.320M8.661.01747.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ELN EL.EN
13.56-6.48%-0.94ขาย205.127K279.813M17.290.881374.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CRL CAREL INDUSTRIES
8.77-7.63%-0.72ขาย90.886K948.900M1376.00ในทางอุตสาหกรรม
GAME GAMENET
7.34-6.73%-0.53ขาย65.110K233.056M-0.11612.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4AIM 4AIM SICAF
494.005.11%24.00ขาย16
CLA CLABO
1.70-8.41%-0.16ขาย11.500K
ROS ROSSS
0.718.84%0.06ขาย1.045K8.261M110.020.01121.00ในทางอุตสาหกรรม
CDG CASTA DIVA GROUP
0.94-4.29%-0.04ขาย21.000K
XPR EXPRIVIA
0.82-6.08%-0.05ขาย105.279K42.183M-0.152393.00เทคโนโลยี
TSLA TESLA
301.50-5.49%-17.50ซื้อ41953.290B-5.5337543.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRL PIERREL
0.14-3.57%-0.01แนะนำให้ขาย212.740K32.011M5.090.03305.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GEO GEOX
1.285.08%0.06ขาย1.797M316.233M37.100.035318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MLM MOLMED
0.27-5.36%-0.01แนะนำให้ขาย2.516M129.766M-0.01195.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MTF MONDO TV FRANCE
0.04-5.45%-0.00ขาย663.000K
POL POLIGRAFICI EDIT
0.181.41%0.00แนะนำให้ขาย534.526K23.430M11.330.02827.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGYM TECHNOGYM
9.05-5.78%-0.56แนะนำให้ขาย822.854K1.932B24.090.401995.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EEMS EEMS
0.062.95%0.00ขาย76.139K2.659M-0.00207.00ในทางอุตสาหกรรม
BC BRUNELLO CUCINELLI
27.80-7.02%-2.10แนะนำให้ขาย143.006K2.033B35.290.851693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DOB DOBANK
8.95-3.24%-0.30แนะนำให้ขาย51.261K725.622M13.720.671183.00ไฟแนนซ์
TOD TOD'S
42.90-2.05%-0.90ขาย211.577K1.449B20.722.114725.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPM SAIPEM
3.71-7.22%-0.29แนะนำให้ขาย25.915M3.985B-0.63812.00พลังงาน
ASML ASML
140.22-5.72%-8.50ขาย61061.227B24.825.8219041.00เทคโนโลยี
JUVE JUVENTUS FC
0.98-6.46%-0.07ขาย9.141M1.053B-0.02350.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GIMA GIMA TT
6.65-6.99%-0.50แนะนำให้ขาย317.338K629.200M13.370.53160.00ในทางอุตสาหกรรม
EMC ENERGICA MOTOR COMPANY
2.71-3.21%-0.09ขาย22.500K41.085M-0.4938.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TAS TAS
1.41-1.68%-0.02ขาย44.752K119.458M-0.00405.00ไฟแนนซ์
BSRP BCO SARDEGNA RISP
5.80-2.68%-0.16แนะนำให้ขาย2.163K39.336M9.380.642624.00ไฟแนนซ์
AMZN AMAZON
1328.00-1.19%-16.00ขาย873682.368B98.0814.62566000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RN RISANAMENTO
0.02-6.86%-0.00ขาย2.575M36.737M-0.0232.00ไฟแนนซ์
SIT SIT
8.30-2.12%-0.18แนะนำให้ขาย6.800K203.033M-0.592489.00ในทางอุตสาหกรรม
CRGR BCA CARIGE R
35.407.27%2.40แนะนำให้ขาย10799.478M-0.044293.00ไฟแนนซ์
FDA FIDIA
3.90-5.34%-0.22ขาย20.558K21.066M-0.79336.00ในทางอุตสาหกรรม
NDT NEODECORTECH
2.66-6.67%-0.19ขาย15.500K
ETH EUROTECH
3.35-4.01%-0.14ขาย1.006M119.846M20.210.17300.00เทคโนโลยี
CVAL CREDITO VALTELLINESE
0.08-5.45%-0.00ขาย48.385M578.735M-0.173694.00ไฟแนนซ์
TIS TISCALI
0.02-0.55%-0.00ซื้อ94.917M72.868M-0.01642.00บริการโทรคมนาคม
GCL GUALA CLOSURES
5.60-5.08%-0.30ขาย80.570K373.470Mวัสดุพื้นฐาน
ILLA ILLA
1.64-4.94%-0.09ขาย3.000K
ACS ACSM-AGAM
2.05-6.39%-0.14ขาย5.536K432.183M21.760.10396.00สาธารณูปโภค
AE AEDES
1.59-5.13%-0.09แนะนำให้ขาย99.771K53.578M8.310.2064.00ไฟแนนซ์
FB FACEBOOK
119.804.17%4.80ขาย1.268K351.182B18.836.5833606.00เทคโนโลยี
BSS BIESSE
17.45-1.47%-0.26ขาย79.389K485.131M11.481.544383.00ในทางอุตสาหกรรม
WMC WM CAPITAL
0.31-5.72%-0.02ขาย22.500K
BIE BIOERA
0.092.28%0.00ขาย245.637K3.981M-0.12105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IRC IRCE
1.84-2.13%-0.04แนะนำให้ขาย6.532K50.130M8.630.22733.00ในทางอุตสาหกรรม
LHA DEUTSCHE LUFTHANSA
19.64-5.35%-1.11ขาย1299.609B4.244.77135033.00ในทางอุตสาหกรรม
POPR POLIGRAFICI PRINTING
0.61-6.15%-0.04ซื้อ12.000K18.599M9.850.06187.00ในทางอุตสาหกรรม
MSFT ไมโครซอฟต์ คอร์ป
89.10-5.51%-5.20ขาย363728.024B25.833.70131000.00เทคโนโลยี
RM RENO DE MEDICI
0.67-3.32%-0.02แนะนำให้ขาย497.391K260.822M9.650.071524.00วัสดุพื้นฐาน
BAMI BANCO BPM
1.71-5.42%-0.10ขาย27.523M2.724B-0.4622640.00ไฟแนนซ์
ICF ICF GROUP
7.241.69%0.12ขาย64.974K53.706Mวัสดุพื้นฐาน
VTY VETRYA
5.90-5.75%-0.36แนะนำให้ขาย4.165K41.211M13.270.47111.00เทคโนโลยี
CARR CARRARO
1.78-5.31%-0.10ขาย73.515K139.068M14.610.133340.00ในทางอุตสาหกรรม
DAL DATALOGIC
21.601.17%0.25ขาย143.799K1.234B21.361.013104.00เทคโนโลยี
RAT RATTI
2.870.35%0.01ขาย2.354K78.221M8.940.32742.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MCH MEDIACONTECH
0.512.20%0.01ขาย909.202M-0.19651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STEF STEFANEL
0.090.00%0.00ขาย146.715K7.667M-0.091217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ABTG ALFIO BARDOLLA
2.09-2.79%-0.06ขาย11.900K
SG SAES GETTERS
17.80-4.30%-0.80ขาย67.296K410.129M50.590.37925.00ในทางอุตสาหกรรม
GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ
903.00-3.63%-34.00แนะนำให้ขาย48650.679B26.7636.0394372.00เทคโนโลยี
DIA DIASORIN
77.25-4.63%-3.75แนะนำให้ขาย113.595K4.431B1982.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EVK EVONIK INDUSTRIES
24.46-5.71%-1.48แนะนำให้ขาย2.723K12.055B11.692.2136316.00วัสดุพื้นฐาน
FDE FRENDY ENERGY
0.32-5.67%-0.02แนะนำให้ขาย10.800K19.871M-0.020.00สาธารณูปโภค
BMPS BCA MPS
1.33-3.26%-0.04ขาย1.554M1.524B-0.1623267.00ไฟแนนซ์
LVEN LVENTURE GROUP
0.600.68%0.00แนะนำให้ขาย41.329K18.629M-0.0322.00ไฟแนนซ์
SSL S.S. LAZIO
1.32-4.90%-0.07ขาย109.441K94.022M2.520.55171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DBK DEUTSCHE BANK
8.20-4.30%-0.37ขาย32.051K17.684B-0.2894717.00ไฟแนนซ์
ATH AMBIENTHESIS
0.34-3.40%-0.01ขาย4.888K31.130M-0.00103.00ในทางอุตสาหกรรม
LIT RETELIT
1.44-3.48%-0.05ขาย473.540K245.248M25.260.0685.00บริการโทรคมนาคม
AEF AEFFE
2.23-1.97%-0.04ขาย563.326K231.387M14.760.151344.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IFX INFINEON TECHNOLOGIES
16.90-2.59%-0.45ขาย1.100K19.312B15.861.0837500.00เทคโนโลยี
AGA AGATOS
0.12-3.97%-0.01ขาย107.000K11.667M-0.23สาธารณูปโภค
IF BANCA IFIS
15.76-1.81%-0.29ขาย109.037K857.728M7.112.261622.00ไฟแนนซ์
PRO BCA PROFILO
0.16-5.42%-0.01ขาย512.151K110.870M27.170.01201.00ไฟแนนซ์
FCT FINCANTIERI
1.01-4.26%-0.04ขาย5.156M1.789B27.400.0419375.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ