หุ้นอิตาลี ที่ราคาสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาด

หุ้นอิตาลี เหล่านี้ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาในตลาดแล้ว: เราได้จัดเรียงตามตัวอักษรพร้อมท้้งข้อมูลทางการเงินของบริษัท — ลองวิเคราะห์ดูว่าจะมีการปรับฐานหรือจะวิ่งขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BCBRUNELLO CUCINELLI
112.5 EUR+1.72%114.953K0.827.521B EUR0.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PRYPRYSMIAN
44.58 EUR+0.65%805.176K0.9412.037B EUR18.712.38 EUR+30.36%1.35%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
PWSPOWERSOFT
16.7 EUR+0.60%15K0.68198.686M EUR20.460.82 EUR+426.18%2.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
RACEFERRARI
387.8 EUR+0.88%270.9K0.9894.796B EUR56.226.90 EUR+35.42%0.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TWEPTWEPPY
0.995 EUR+1.53%8000.062.281M EUR−0.21 EUR0.00%การเงิน
YACHTFERRETTI
3.472 EUR−0.86%2.102M1.781.134B EUR1.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง