หุ้นอิตาลีที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นอิตาลี ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
XHSXENIA HOTELLERIE SOLUTION
100.002.84 EUR0.00%0บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CUBECUBE LABS
99.982.12 EUR0.00%0การเงิน
AGUARRAS GROUP
98.971.01 EUR0.00%00.005.427M EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EXECEXECUS
92.533.38 EUR0.00%00.0017.096M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
GFGENERALFINANCE
83.9910.00 EUR+7.53%19.547K1.99117.506M EUR9.631.04 EUR+16.23%4.62%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PWSPOWERSOFT
82.759.70 EUR0.00%2K0.06114.829M EUR11.890.82 EUR+426.18%3.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SRISERVIZI ITALIA
80.921.630 EUR0.00%14.691K0.1248.757M EUR9.390.17 EUR+6.90%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
SITSIT
79.653.24 EUR+14.08%29.901K1.3170.413M EUR−0.90 EUR−216.87%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OVSOVS
79.642.072 EUR+1.37%2.961M1.87592.994M EUR15.100.14 EUR−74.36%2.94%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
ESIGMESI
79.331.905 EUR+10.43%164.7K5.4613.502M EUR−0.23 EUR0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RLTRELATECH
79.292.30 EUR+2.22%193.2K4.2295.376M EUR25.780.09 EUR−18.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TGYMTECHNOGYM
78.428.730 EUR+2.22%678.776K2.241.719B EUR25.620.34 EUR+13.79%2.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PTRPATTERN
77.577.30 EUR+1.39%89.491K3.00103.413M EUR44.110.17 EUR−4.78%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
NEXINEXI
76.967.410 EUR+1.95%5.44M1.809.538B EUR122.890.06 EUR−72.39%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
AUTMEAUTOSTRADE MERID
76.7615.40 EUR+2.67%34.649K5.3765.625M EUR−0.22 EUR−109.40%23.33%ระบบขนส่ง
FAEFAE TECHNOLOGY
76.582.28 EUR+10.68%91K12.4731.586M EUR12.800.18 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
IEGITALIAN EXHIBITION GROUP
74.463.03 EUR+1.00%9.2K1.0892.593M EUR5.250.58 EUR+54.80%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
EGBE-GLOBE
74.421.425 EUR0.00%00.0019.283M EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ENELENEL
74.106.535 EUR+0.43%15.904M0.7566.108B EUR12.690.51 EUR+118.14%6.15%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ERGERG
73.6726.48 EUR−0.15%269.364K0.843.966B EUR75.210.35 EUR−58.95%3.77%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ZUCZUCCHI
73.552.25 EUR0.00%3.23K0.6056.996M EUR15.330.15 EUR8.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CMBCEMBRE
72.9636.4 EUR+0.55%7.074K0.85606.059M EUR3.87%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ACEACEA
72.9312.88 EUR+3.54%396.785K1.572.644B EUR11.811.09 EUR−28.05%6.83%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
STLAMSTELLANTIS
72.6320.305 EUR+0.99%6.867M0.8163.217B EUR3.246.26 EUR6.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PLCPLC
72.011.550 EUR+1.97%38.764K2.1239.46M EUR−0.50 EUR−874.73%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RDFREDELFI
71.975.60 EUR−2.10%48K0.3547.093M EUR18.450.30 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
BMPSBANCA MONTE PASCHI SIENA
71.683.257 EUR+3.73%45.235M1.203.955B EUR12.480.26 EUR0.00%การเงิน
ปานกลาง
VLTVALTECNE
71.615.36 EUR0.00%00.0032.748M EUR10.260.52 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GSPGAS PLUS
71.602.675 EUR+0.19%50.927K1.74116.34M EUR2.331.15 EUR1.87%สาธารณูปโภค
CYBCYBEROO
71.352.81 EUR+0.36%23.112K0.94115.968M EUR32.490.09 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BFFBFF BANK
71.3210.49 EUR−0.76%292.625K0.691.971B EUR8.11%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ORSORSERO
70.7917.00 EUR+0.24%35.014K1.09296.96M EUR5.852.91 EUR+54.97%2.06%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
LMGLUCISANO MEDIA GROUP
70.011.28 EUR0.00%4K2.0418.993M EUR3.040.42 EUR+251.17%3.13%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง