หุ้นอิตาลี ราคาต่ำกว่ามูลค่ามากที่สุด

หุ้นอิตาลี ที่่อยู่ในเขตขายมากเกินไปถูกจัดเรียงไว้ด้านล่างตาม Relative Strength Index: ซึ่งแสดงความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา ด้วยสิ่งเหล่านี้ เทรดเดอร์มีโอกาสจะได้รับผลกำไรจากการฟื้นตัวในอนาคตโดยการเล่นกับความไม่แน่นอนของราคา
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
AACQACQUAZZURRA
0.009.85 EUR0.00%025.447 M EUR233.970.04 EUR−66.29%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
YYKYYAKKYO
0.001.000 EUR0.00%05.491 M EURบริการทางด้านเทคโนโลยี
AABCABC COMPANY
0.003.26 EUR0.00%021.224 M EURการเงิน
SSCMSOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM
5.793.48 EUR0.00%1200.597.775 M EUR−0.13 EUR+4.59%0.00%การเงิน
SRSSARAS
10.171.6335 EUR−7.45%5.455 M2.941.662 B EUR6.160.27 EUR−47.66%10.76%แร่พลังงาน
ปานกลาง
DDOTDOTSTAY
10.514.90 EUR0.00%00.0015.072 M EUR−0.38 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AUTMEAUTOSTRADE MERID
15.432.640 EUR−2.22%17.611 K0.5011.813 M EUR7.960.33 EUR−90.94%266.30%ระบบขนส่ง
USUNIPOLSAI
17.212.526 EUR−5.96%1.299 M0.927.599 B EUR10.210.25 EUR+1.68%5.96%การเงิน
ปานกลาง
BESBESTBE HOLDING
17.490.0020 EUR0.00%621.434 K0.142.484 M EUR0.00%การเงิน
SGSAES GETTERS
20.8526.25 EUR+0.19%86.836 K0.76439.774 M EUR47.75%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
AAGAINCLOUDIA RESEARCH
20.883.26 EUR−2.40%4 K0.1314.546 M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GGAMBGAMBERO ROSSO
20.960.380 EUR0.00%00.005.491 M EUR4.540.08 EUR+16640.00%0.00%บริการผู้บริโภค
OOSAOSAI AUTOMATION SYSTEM
21.811.004 EUR−0.50%34.492 K0.5216.288 M EUR−0.38 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
AALKALKEMY
22.239.16 EUR−2.76%5.075 K0.5052.066 M EUR16.700.55 EUR−41.06%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CCULTCULTI MILANO
23.5912.95 EUR−2.26%2.125 K3.7041.015 M EUR25.370.51 EUR−32.31%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
LLASIALA SIA
23.753.82 EUR+0.53%5000.1621.533 M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AAATAATECH
23.871.09 EUR0.00%00.006.628 M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GGOGO INTERNET
24.510.736 EUR−0.27%1.051 K0.12909.697 K EUR0.00%การสื่อสาร
VVARVSBE-VARVIT
24.717.65 EUR−2.55%00.00918.45 M EUR16.190.47 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NNSPNEOSPERIENCE
27.131.545 EUR−7.49%242 K3.1134.695 M EUR139.190.01 EUR−69.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FFVIFERVI
27.8716.2 EUR0.00%00.0041.136 M EUR10.491.54 EUR+23.34%2.47%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
COMCOMER INDUSTRIES
28.3028.8 EUR−2.04%25.462 K2.66843.136 M EUR8.783.28 EUR+95.05%2.55%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
RWAYRAI WAY
28.384.875 EUR−6.61%635.017 K1.291.401 B EUR15.030.32 EUR+11.06%5.26%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ELNEL.EN
28.869.730 EUR−2.89%359.805 K1.37802.233 M EUR16.490.59 EUR+3.87%2.20%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PPAGPORTO AVIATION GROUP
29.384.30 EUR0.00%00.0010.248 M EUR48.860.09 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
AATONATON GREEN STORAGE
29.465.10 EUR−3.77%1.5 K0.5939.75 M EUR10.220.50 EUR+51.11%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง