อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
5.204B-1.27%89.575Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
5.264B1.25-2.44%171.948Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1093.265B0.92-0.10%1.365Mในทางอุตสาหกรรม15
2675.273B0.97-0.50%458.426Kวัสดุพื้นฐาน74
319.850B0.621.21%9.671Kในทางอุตสาหกรรม17
949.734B0.494.07%2.443Mในทางอุตสาหกรรม9
23.688B0.47%445.940Kในทางอุตสาหกรรม2
1188.810B0.81-0.28%3.677Mวัสดุพื้นฐาน23
3371.472B0.46-0.22%399.215Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร106
355.641B0.03-3.79%448.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1137.565B0.390.17%19.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
13697.138B1.19-0.22%1.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
22.108B0.77-0.07%3.636Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
6167.276B0.78-0.33%318.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร169
49592.066B0.440.09%3.593Mไฟแนนซ์88
1273.278B0.131.44%331.793Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
753.496B0.14-0.14%190.310Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
2017.426B0.88-0.62%5.253Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร50
737.571B1.81-0.68%997.237Kในทางอุตสาหกรรม49
31.274B0.140.06%6.799Kในทางอุตสาหกรรม8
139.486B0.23-1.39%417.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2950.664B3.13-0.29%1.043Mพลังงาน6
16.609B-0.50%726ในทางอุตสาหกรรม4
5796.873B0.81-0.74%336.785Kวัสดุพื้นฐาน154
189.276B0.33-0.77%754.768Kเทคโนโลยี38
7.780B0.600.19%10.403Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
72.370B2.66-3.03%83.888Kเทคโนโลยี5
6822.799B1.020.07%1.143Mในทางอุตสาหกรรม202
7194.681B0.741.02%296.915Kวัสดุพื้นฐาน101
890.097B0.620.60%53.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร56
8953.150B0.89-0.25%662.586Kไฟแนนซ์82
269.946B1.28-0.41%77.574Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
2957.308B3.22-0.43%1.786Mไฟแนนซ์102
543.856B0.20-0.75%875.335Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1057.895B0.05-1.40%349.652Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
2220.939B0.65-0.12%162.387Kวัสดุพื้นฐาน28
673.699B1.40-1.31%411.590Kไฟแนนซ์16
359.533B0.28-0.20%841.907Kในทางอุตสาหกรรม22
1.064B0.15-0.32%1.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
7683.308B2.730.45%2.072Mสาธารณูปโภค51
1923.082B1.261.29%682.189Kในทางอุตสาหกรรม94
5.890B-3.07%11.797Kเทคโนโลยี6
301.071B-2.04%394.901Kในทางอุตสาหกรรม5
126.526B0.730.90%171.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
7.206B1.630.35%4.846Kในทางอุตสาหกรรม4
314.257B1.83-0.94%228.342Kไฟแนนซ์19
763.666B0.651.12%163.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร59
6278.860B0.75-0.64%137.910Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร194
2203.932B0.000.51%390.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
537.893B0.31-0.40%107.751Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
213.356B0.380.18%50.473Kวัสดุพื้นฐาน23
2.963B-0.61%27.579Kวัสดุพื้นฐาน3
944.065B1.191.82%593.728Kในทางอุตสาหกรรม32
1194.901B0.310.71%166.859Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
1710.468B1.13-0.29%1.013Mในทางอุตสาหกรรม51
526.371B0.74-0.72%722.730Kในทางอุตสาหกรรม29
171.383B6.270.10%49.536Kในทางอุตสาหกรรม8
5.238B3.32-0.84%3.536Kไฟแนนซ์11
148.484B0.10-2.56%11.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
8.398B0.35%17.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
23.357B0.642.77%131.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.910B0.170.25%20.429Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
909.699B0.47-0.08%269.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร62
411.468B0.540.17%168.416Kเทคโนโลยี19
145.622B0.26-0.28%269.355Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
29714.817B1.860.53%2.357Mเทคโนโลยี148
188.313B6.630.45%73.699Kสาธารณูปโภค4
1799.667B0.54-0.10%86.066Kในทางอุตสาหกรรม19
2796.086B0.67-0.50%12.573Kในทางอุตสาหกรรม135
87.600B0.68-0.00%427.033Kวัสดุพื้นฐาน2
1363.037B4.12-0.34%1.492Mบริการโทรคมนาคม11
512.538B0.280.16%303.301Kเทคโนโลยี14
1027.394B0.91-1.25%167.785Kไฟแนนซ์132
1044.219B1.47-0.01%301.728Kไฟแนนซ์32
264.244B2.95-0.07%12.987Kไฟแนนซ์36
482.516B0.23-0.53%103.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
4072.135B0.27-0.61%337.324Kไฟแนนซ์8
59.427B0.27-0.43%76.127Kในทางอุตสาหกรรม11
1707.180B0.681.42%1.423Mในทางอุตสาหกรรม7
82.752B0.58-0.79%7.774Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
10.580B1.510.07%1.091Kวัสดุพื้นฐาน4
3474.062B0.56-0.85%56.023Kไฟแนนซ์6
374.674M0.09%4.260Kไฟแนนซ์2
2470.224B1.660.80%1.690Mสาธารณูปโภค12
321.186B0.320.16%22.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
232.773B0.780.81%158.817Kวัสดุพื้นฐาน57
9.664B2.200.39%743เทคโนโลยี3
15.255B0.190.40%164.268Kพลังงาน4
6714.310B5.350.67%2.450Mพลังงาน12
18018.604B1.450.57%3.058Mพลังงาน30
235.691B1.28-1.28%55.843Kพลังงาน4
30.979B0.630.97%10.505Kพลังงาน13
1.925B1.93%56.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
39.800B1.32-1.19%5.087Kวัสดุพื้นฐาน10
303.963B1.060.24%151.030Kวัสดุพื้นฐาน56
592.066M-4.19%25.170Kในทางอุตสาหกรรม1
14149.587B1.15-0.74%766.887Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
55.915B0.200.55%20.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
13237.304B0.640.29%830.651Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ209
206.733B15.08%7.891Mเทคโนโลยี9
84.902M-5.00%5วัสดุพื้นฐาน1
441.038B1.500.46%6.335Kในทางอุตสาหกรรม15
2586.557B0.630.05%669.717Kไฟแนนซ์166
21.288B4.99%129.351Kไฟแนนซ์2
2.714B0.39-0.32%470สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
904.042B2.620.06%19.154Kไฟแนนซ์2
97.947B-0.45%5.400Mพลังงาน16
1.547B-4.14%89.392Kพลังงาน2
515.027B0.130.04%643.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
4.734B-0.26%17.632Kเทคโนโลยี7
143.958B2.27-0.24%112.896Kในทางอุตสาหกรรม14
961.416B2.790.41%34.198Kเทคโนโลยี56
1111.260B0.50-0.52%185.087Kวัสดุพื้นฐาน100
4265.221B4.78-0.21%2.437Mวัสดุพื้นฐาน19
6358.107B1.50-0.52%2.119Mวัสดุพื้นฐาน260
1334.363B1.120.09%265.522Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร329
1640.730B0.67-0.64%347.278Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
7469.007B1.73-0.85%4.067Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
1.034B0.37%1.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
33.339B1.310.92%205.372Kสาธารณูปโภค2
3415.303B1.17-0.81%4.635Mบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ