อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1197.976B0.21%1.502Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1139.996B-0.72%171.395Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ166
300.330B-0.07%14.560Kระบบขนส่ง16
1255.384B2.11%964.307Kระบบขนส่ง7
56.938B-0.72%2.784Mสาธารณูปโภค14
180.138B0.86%3.759Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1868.902B1.82%186.277Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
1018.475B-0.33%128.001Kการค้าปลีก28
3960.937B1.36%1.698Mการผลิตของผู้ผลิต143
1032.620B0.67%170.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1658.476B0.50%296.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
487.027B1.37%121.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
965.564B0.26%3.454Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
585.007B0.45%1.566Mบริการผู้บริโภค24
897.023B0.78%70.629Kการผลิตของผู้ผลิต72
191.709B1.61%6.673Mบริการผู้บริโภค11
106.831B-1.06%271.979Kบริการผู้บริโภค2
104.873B3.25%1.095Mการค้าปลีก4
2254.982B0.46%1.760Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1117.120B1.14%116.780Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2466.342B0.41%99.195Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2522.703B1.84%5.186Mแร่พลังงาน6
28.081B2.47%2.747Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.723B5.62%419.453Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.308B-1.51%17.679Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.384B4.89%273.486Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8257.012B1.62%824.853Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
108.437B-2.83%730.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
364.969B1.52%510.193Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
8.802B0.08%20.420Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
100.239B0.44%16.078Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
80.768B0.61%23.228Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8151.216B-0.06%3.692Mสาธารณูปโภค54
4129.672B1.51%1.354Mการผลิตของผู้ผลิต125
107.895B-0.87%105.021Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.804B0.44%8.245Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.243B0.74%28.860Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.055B-0.01%47.536Kบริการการกระจายสินค้า11
96.917B0.53%17.091Kการค้าปลีก5
1570.699B0.98%105.267Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6389.531B1.42%1.950Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม177
25.811B-1.70%120.945Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20551.690B1.19%1.346Mการเงิน166
7365.575B1.83%1.829Mการเงิน107
867.742B0.26%14.896Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.022B3.10%15.410Kบริการการกระจายสินค้า13
342.514B-1.81%1.713Mการค้าปลีก5
3024.942B1.27%26.834Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1203.224B-0.00%15.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2242.532B1.32%887.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63
2.421B-1.32%3.275Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2182.636B0.45%4.513Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
322.898B0.49%10.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.668B-1.74%68.316Kการค้าปลีก2
73.259B1.95%18.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1076.803B-0.52%417.846Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
957.082B0.63%133.396Kบริการผู้บริโภค65
15578.814B1.05%520.557Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1408.159B0.50%36.487Kการผลิตของผู้ผลิต38
2099.909B0.51%49.314Kการผลิตของผู้ผลิต136
8481.265B0.83%448.003Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ148
33120.882B-0.01%1.507Mบริการทางด้านเทคโนโลยี181
2.059B4.94%8.531Kการค้าปลีก2
315.451B-0.05%524.785Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1797.415B0.42%485.645Kการเงิน214
2731.915B0.14%666.020Kการเงิน27
539.365B0.68%3.269Mอื่นๆ125
7272.410B1.38%648.978Kการเงิน12
7045.425B0.57%2.704Mการเงิน17
277.171B0.15%180.802Kการสื่อสาร6
232.577B1.70%399.757Kระบบขนส่ง15
99.000M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า6
48.057B1.91%21.971Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
651.273B1.71%35.840Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1637.920B1.44%255.897Kการผลิตของผู้ผลิต98
116.008M-0.47%13อื่นๆ4
579.545B0.56%133.994Kบริการเชิงพาณิชย์77
979.391B0.80%69.249Kการผลิตของผู้ผลิต52
11158.248B0.03%1.847Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
920.821B0.98%4.220Mบริการผู้บริโภค75
3025.476B-0.91%997.487Kการเงิน4
735.000K0.00%1.596Kการผลิตของผู้ผลิต1
1813.639B0.54%930.938Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3273.871B0.69%5.339Mแร่พลังงาน9
24978.379B-0.24%4.166Mแร่พลังงาน23
73.799B-0.59%40.070Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
666.962B0.01%395.019Kบริการผู้บริโภค32
2840.191B1.55%1.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
4952.269B-0.30%2.428Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
2020.553B-0.08%1.435Mระบบขนส่ง32
435.648B-2.71%196.896Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
898.196B4.50%343.261Kบริการเชิงพาณิชย์6
2393.122B0.14%138.774Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4594.066B0.15%581.920Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5523.286B0.21%546.993Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ121
2.268B0.41%70.356Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.449B0.24%10.278Kบริการผู้บริโภค9
123.440B-1.75%100.856Kบริการผู้บริโภค14
230.777B1.31%114.091Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
674.038B1.52%514.895Kระบบขนส่ง3
3668.828B0.69%1.885Mการเงิน143
711.796B0.74%33.256Kการเงิน4
1.515B4.45%5.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36553.734B0.49%6.552Mการเงิน68
493.465B1.02%377.779Kบริการผู้บริโภค8
1.737B-0.41%56.161Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2104.174B2.59%329.447Kการเงิน4
2429.496B1.22%212.742Kการค้าปลีก13
19.487B-0.31%341.607Kการสื่อสาร8
4707.249B1.61%3.385Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน192
386.038B-1.12%526.429Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
782.176B0.22%378.407Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
6137.598B0.12%3.371Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.079B-7.61%110.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
107.913B2.00%43.181Kระบบขนส่ง14
2769.503B0.65%1.056Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.476B-3.75%36.567Kสาธารณูปโภค1
1046.689B0.31%1.918Mบริการการกระจายสินค้า106
6956.045B0.32%14.678Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ