อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.615B4.72%333.282Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
50.698B0.134.42%111.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1121.104B1.711.88%4.573Mในทางอุตสาหกรรม13
2554.327B1.09-0.15%462.162Kวัสดุพื้นฐาน76
265.031B0.75-0.27%11.638Kในทางอุตสาหกรรม19
1490.417B0.26-2.85%600.203Kในทางอุตสาหกรรม10
15.476B-2.76%437.473Kในทางอุตสาหกรรม2
1081.478B2.490.27%3.023Mวัสดุพื้นฐาน23
3376.908B0.532.02%1.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร103
548.137B0.120.23%48.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
1115.589B0.420.14%15.246Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
11479.926B1.46-0.81%2.740Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
14.625B1.092.02%18.269Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4623.111B1.15-0.10%499.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร164
51772.091B0.45-0.86%3.929Mไฟแนนซ์83
1014.187B0.16-0.49%1.649Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
677.669B0.20-0.19%280.282Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1578.167B1.13-0.73%1.762Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
569.966B2.221.79%476.139Kในทางอุตสาหกรรม52
21.429B0.230.73%4.399Kในทางอุตสาหกรรม9
99.001B0.68-1.92%296.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2487.347B6.541.15%2.035Mพลังงาน6
16.555B-0.35%7.369Kในทางอุตสาหกรรม4
5800.351B0.80-0.83%555.369Kวัสดุพื้นฐาน153
248.235B1.603.29%960.376Kเทคโนโลยี42
4.763B1.24-0.16%45.811Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
90.259B2.910.88%104.168Kเทคโนโลยี5
6873.289B1.09-0.74%1.298Mในทางอุตสาหกรรม197
7664.146B0.67-0.18%319.146Kวัสดุพื้นฐาน102
861.184B0.63-5.86%168.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร59
9477.248B0.93-0.45%1.005Mไฟแนนซ์92
194.195B3.141.37%42.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
2548.215B3.67-0.98%2.129Mไฟแนนซ์88
572.705B0.22-0.44%102.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1024.500B0.05-0.51%485.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
2608.031B0.77-0.30%239.454Kวัสดุพื้นฐาน30
339.474B1.31-1.52%501.709Kไฟแนนซ์13
354.046B0.270.08%2.020Mในทางอุตสาหกรรม19
427.131M0.61%5.944Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4516.776B3.54-0.36%1.462Mสาธารณูปโภค39
1974.397B2.092.19%698.278Kในทางอุตสาหกรรม98
495.579B0.170.20%2.920Kเทคโนโลยี8
231.175B0.26%39.171Kในทางอุตสาหกรรม6
75.433B1.412.90%91.651Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร38
11.442B0.56-0.81%35.090Kในทางอุตสาหกรรม2
298.653B1.850.66%395.927Kไฟแนนซ์20
624.822B0.634.33%207.617Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร51
6250.157B0.851.21%128.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร195
2372.421B0.000.85%429.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
682.797B0.340.18%174.640Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
180.523B0.45-0.38%122.630Kวัสดุพื้นฐาน24
1.854B1.32%47.480Kวัสดุพื้นฐาน3
868.369B1.61-0.77%211.929Kในทางอุตสาหกรรม29
1310.952B0.43-0.66%103.677Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ36
1200.915B1.50-0.51%1.199Mในทางอุตสาหกรรม40
334.526B1.160.96%940.749Kในทางอุตสาหกรรม28
122.303B8.541.10%791.032Kในทางอุตสาหกรรม8
4.061B2.570.61%13.964Kไฟแนนซ์11
138.289B0.10-0.65%2.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
4.410B-4.96%2.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
20.315B0.340.31%218.249Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.204B0.200.27%19.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
934.136B0.520.91%215.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร61
419.642B0.610.31%415.631Kเทคโนโลยี17
108.789B2.037.30%464.770Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
32486.166B1.480.27%1.547Mเทคโนโลยี155
3283.870B3.680.13%3.435Mสาธารณูปโภค13
1823.951B0.56-2.31%174.700Kในทางอุตสาหกรรม17
2082.272B0.930.75%20.844Kในทางอุตสาหกรรม135
78.300B1.15-5.26%3.303Mวัสดุพื้นฐาน2
1205.168B3.64-0.78%893.604Kบริการโทรคมนาคม12
700.842B0.231.70%154.997Kเทคโนโลยี17
726.199B1.633.01%583.403Kไฟแนนซ์127
1569.080B1.62-1.07%483.987Kไฟแนนซ์29
271.030B5.250.53%65.669Kไฟแนนซ์30
358.114B0.320.50%120.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
5194.670B0.17-0.46%944.789Kไฟแนนซ์8
48.424B0.332.10%2.364Mในทางอุตสาหกรรม13
1647.947B0.27-0.91%1.238Mในทางอุตสาหกรรม7
39.447B0.93-1.37%6.846Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
6.900B2.85-0.69%9.300Kวัสดุพื้นฐาน5
3737.060B0.52-1.07%165.442Kไฟแนนซ์6
180.399M19.76%7.971Kไฟแนนซ์2
2625.894B1.820.26%4.381Mสาธารณูปโภค14
365.497B0.43-0.07%44.022Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
230.709B1.150.47%221.582Kวัสดุพื้นฐาน57
5.512M2.631.89%32เทคโนโลยี1
8.767B0.331.98%22.798Kพลังงาน4
5995.530B6.150.33%10.128Mพลังงาน11
19590.778B1.27-1.86%5.376Mพลังงาน28
167.948B1.050.12%42.439Kพลังงาน3
35.522B0.821.01%9.447Kพลังงาน14
15.429B0.67%76.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
44.601B1.27-0.11%5.623Kวัสดุพื้นฐาน13
272.991B1.56-0.01%215.519Kวัสดุพื้นฐาน56
381.466M1.30%934ในทางอุตสาหกรรม1
13860.361B1.170.95%588.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
38.064B0.29-0.59%21.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
12258.165B0.810.61%777.548Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ204
159.615B0.87%849.429Kเทคโนโลยี6
302.788B2.231.98%27.564Kในทางอุตสาหกรรม12
164.509B0.28-1.44%38.258Kไฟแนนซ์2
3619.237B0.63-0.87%1.509Mไฟแนนซ์167
2.304B0.57-2.31%2.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
622.637B3.804.42%86.306Kไฟแนนซ์2
56.688B2.09%3.923Mพลังงาน19
3.031B1.19%105.115Kพลังงาน2
457.290B0.291.10%519.231Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
7.024B0.101.43%19.209Kเทคโนโลยี9
128.956B3.89-1.21%86.868Kในทางอุตสาหกรรม9
705.131B3.63-0.46%78.994Kเทคโนโลยี51
1140.351B0.760.71%278.998Kวัสดุพื้นฐาน98
3097.020B6.380.17%1.994Mวัสดุพื้นฐาน20
5073.054B2.44-0.28%2.665Mวัสดุพื้นฐาน259
977.183B1.291.13%506.984Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร308
1206.302B0.82-0.64%289.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
6110.410B2.38-0.24%3.530Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
384.162M2.25%989สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
32.820B1.33-1.20%17.805Kสาธารณูปโภค2
3870.766B1.220.07%5.421Mบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ