ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.452B4.65%47.657Kบริการเชิงพาณิชย์3
1224.355B5.36%4.309Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1359.360B2.84%342.408Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ167
259.166B0.71%133.403Kระบบขนส่ง20
796.792B2.81%667.868Kระบบขนส่ง8
85.203B3.84%5.467Mสาธารณูปโภค11
129.105B0.64%2.798Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1312.358B1.12%164.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร83
723.444B1.17%352.882Kการค้าปลีก27
3228.246B0.75%2.237Mการผลิตของผู้ผลิต143
833.122B1.63%1.483Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1479.118B0.18%467.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
375.119B4.33%403.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
404.997B-1.87%499.269Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
509.775B2.66%1.692Mบริการผู้บริโภค28
702.960B0.66%82.322Kการผลิตของผู้ผลิต68
249.876B4.71%894.082Kบริการผู้บริโภค11
46.791B5.80%927.624Kบริการผู้บริโภค2
717.222M4.88%57การค้าปลีก2
2469.859B1.27%1.204Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1019.620B1.49%259.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
3176.838B0.98%168.592Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ198
1728.233B0.38%4.054Mแร่พลังงาน6
20.227B1.41%4.534Kบริการเชิงพาณิชย์20
412.488M3.97%1.278Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
68.985B0.65%1.179Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.262B-0.93%58.014Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7357.984B-0.32%586.249Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน92
89.009B4.60%147.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
427.301B5.59%634.042Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
6.711B-2.06%14.612Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
52.749B1.10%52.841Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
30.245B3.10%76.344Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
19.435M4.59%27การค้าปลีก1
7111.577B0.54%3.945Mสาธารณูปโภค64
3250.203B1.33%1.867Mการผลิตของผู้ผลิต134
73.622B0.34%106.833Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
562.337B1.69%3.762Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
17.755B2.39%116.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
20.246B0.83%1.994Kบริการการกระจายสินค้า9
184.772B-0.15%133.759Kการค้าปลีก6
1395.358B-0.02%94.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4537.884B0.99%1.438Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม189
14.335B1.53%332.479Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15307.833B1.34%2.485Mการเงิน170
6128.936B0.91%2.158Mการเงิน140
830.171B0.80%41.104Kบริการเชิงพาณิชย์9
38.493B4.42%17.790Kบริการการกระจายสินค้า20
128.628B4.40%4.971Mการค้าปลีก5
3204.037B0.44%57.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
485.628B1.29%94.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2868.897B1.78%1.208Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
11.857B-1.20%12.217Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1806.489B0.09%4.252Mสาธารณูปโภค10
—%รัฐบาล2
272.515B0.14%11.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15.177B7.35%110.400Kการค้าปลีก2
40.506B1.48%17.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
964.161B2.14%663.157Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
513.849B-0.16%368.272Kบริการผู้บริโภค66
16781.815B-0.29%996.205Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
591.015B0.59%292.497Kการผลิตของผู้ผลิต30
1651.684B0.56%66.900Kการผลิตของผู้ผลิต141
7796.980B0.08%624.167Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ131
35991.304B-0.65%2.867Mบริการทางด้านเทคโนโลยี154
2136.154B0.22%6.522Mแร่พลังงาน4
64.874B4.65%348.903Kการค้าปลีก4
343.798B0.69%301.231Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
1774.511B1.91%312.881Kการเงิน218
2327.218B0.12%711.667Kการเงิน28
272.373B1.42%3.855Mอื่นๆ121
5505.522B1.32%649.111Kการเงิน10
5154.074B0.54%5.435Mการเงิน18
485.098B3.81%783.766Kการสื่อสาร6
136.949B6.95%764.801Kระบบขนส่ง12
4.973B-3.19%2.126Kบริการผู้บริโภค1
437.922M-1.53%9.000Kบริการการกระจายสินค้า4
77.669B-0.55%133.372Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
698.485B-1.47%281.913Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
1089.748B1.55%444.212Kการผลิตของผู้ผลิต98
64.147B1.99%243.322Kอื่นๆ8
450.065B2.50%1.465Mบริการเชิงพาณิชย์87
1074.674B1.01%41.869Kการผลิตของผู้ผลิต65
9708.942B1.76%5.238Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
494.911B3.75%13.287Mบริการผู้บริโภค68
2802.154B1.81%1.049Mการเงิน4
236.632M4.18%1.387Kการผลิตของผู้ผลิต2
1299.910B-1.19%1.967Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
217.590B-0.43%357.983Kแร่พลังงาน7
42771.778B7.12%14.512Mแร่พลังงาน24
56.682B2.82%89.451Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
469.332B0.10%118.483Kบริการผู้บริโภค28
2397.016B1.49%1.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4066.260B1.05%4.855Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
1653.721B0.80%2.179Mระบบขนส่ง32
512.892B1.43%469.856Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
945.325B0.54%86.522Kบริการเชิงพาณิชย์7
3235.699B2.73%917.208Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
6790.285B1.36%2.862Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
7752.007B1.25%1.670Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ116
1.400B3.69%51.057Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
49.917B1.02%18.081Kบริการผู้บริโภค9
67.047B0.04%59.407Kบริการผู้บริโภค16
176.344B1.15%114.135Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
550.802B0.64%1.002Mระบบขนส่ง2
2309.012B1.64%1.816Mการเงิน152
598.744B0.24%262.208Kการเงิน4
1.307B0.23%2.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
24645.317B2.39%16.210Mการเงิน56
471.955B3.91%1.000Mบริการผู้บริโภค8
2.021B2.22%81.157Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1702.412B1.40%296.992Kการเงิน4
2787.749B3.26%338.095Kการค้าปลีก18
1222.496B0.24%1.243Mการสื่อสาร19
3890.521B1.43%4.262Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน190
396.753B3.30%1.029Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
740.479B2.70%962.245Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ308
4935.127B0.65%8.822Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
11.132B0.62%25.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
65.487B0.66%47.621Kระบบขนส่ง13
2396.594B1.05%1.576Mการผลิตของผู้ผลิต68
1.887B0.14%33.017Kสาธารณูปโภค1
791.763B2.94%1.130Mบริการการกระจายสินค้า110
6469.940B0.21%21.014Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ