ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด26.227B INR−1.59%1.253Mบริการเชิงพาณิชย์4
ยานอวกาศและการป้องกัน3.379T INR0.98%+0.65%9.619Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.393T INR0.45%−1.95%4.792Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ71
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.717T INR0.09%−0.73%27.666Mระบบขนส่ง20
สายการบิน1.128T INR+0.71%812.089Kระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก2.333T INR4.51%−0.45%30.663Mสาธารณูปโภค5
อะลูมินั่ม1.107T INR15.53%−1.61%14.881Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
เสื้อผ้า/รองเท้า1.728T INR0.52%−0.30%216.427Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร45
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1.765T INR0.11%−1.14%694.779Kการค้าปลีก12
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM5.538T INR0.83%−0.52%2.309Mการผลิตของผู้ผลิต66
ตลาดหลังการขายของยานยนต์1.593T INR0.48%+0.16%874.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์1.552T INR0.18%−1.41%541.365Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.387T INR0.16%−0.93%1.26Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี1.562B INR0.29%−0.50%741เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การออกอากาศกระจายเสียง770.141B INR0.92%−0.44%20.639Mบริการผู้บริโภค13
วัสดุก่อสร้าง535.513B INR0.38%+0.49%124.198Kการผลิตของผู้ผลิต21
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม67.409B INR0.10%−1.87%13.888Mบริการผู้บริโภค5
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ43.049B INR−0.40%59.678Kการค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร2.917T INR1.20%−0.88%1.799Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์815.914B INR0.29%−0.62%527.704Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
เคมีพิเศษเฉพาะ4.185T INR0.57%−0.69%427.625Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ86
ถ่านหิน2.181T INR6.93%−0.24%13.336Mแร่พลังงาน3
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์37.121B INR0.49%−1.63%11.196Kบริการเชิงพาณิชย์5
การสื่อสารคอมพิวเตอร์8.943B INR−0.14%9.782Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์204.549B INR2.82%−0.06%2.481Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง7.878T INR0.42%−0.35%942.807Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
สินค้าอุปโภคบริโภค163.286B INR0.11%−1.34%1.786Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ389.379B INR0.73%−1.22%469.855Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
ขุดเจาะตามสัญญา27.027B INR0.05%−1.86%96.814Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการประมวลผลข้อมูล255.068B INR0.47%+1.28%2.01Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
ห้างสรรพสินค้า78.427B INR+2.39%223.762Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา86.835B INR−1.81%204.286Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า12.742T INR0.44%−2.66%20.237Mสาธารณูปโภค28
เครื่องใช้ไฟฟ้า7.862T INR0.27%−0.35%5.806Mการผลิตของผู้ผลิต61
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์102.206B INR1.76%−0.65%121.337Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์847.985B INR0.35%−0.93%82.601Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์923.967B INR0.09%+0.06%315.32Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์43.171B INR0.01%+1.98%160.018Kบริการการกระจายสินค้า6
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์82.104B INR−2.92%391.484Kการค้าปลีก3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า448.653B INR0.32%−0.51%166.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
วิศวกรรมและก่อสร้าง8.505T INR0.62%+0.17%6.861Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม96
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.49B INR−2.80%14.067Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง16.251T INR1.03%+0.09%10.471Mการเงิน68
กลุ่มบริษัททางการเงิน2.702T INR0.61%−1.57%10.979Mการเงิน19
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน83.628B INR0.96%−0.12%15.107Kบริการเชิงพาณิชย์3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร46.097B INR0.35%−2.54%111.142Kบริการการกระจายสินค้า5
ค้าปลีกอาหาร19.341B INR+6.27%8.561Mการค้าปลีก4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์2.621T INR0.92%−0.73%176.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม352.017B INR0.47%−0.23%202.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม2.782T INR1.00%−1.17%386.014Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า265.598B INR0.30%−0.75%107.444Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.375T INR1.21%−0.53%13.001Mสาธารณูปโภค7
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย633.946B INR0.46%−0.50%143.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน16.069B INR0.36%−1.26%53.875Kการค้าปลีก1
สร้างบ้าน209.784B INR0.74%+0.36%7.706Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล2.9T INR0.18%+0.39%801.691Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ1.169T INR0.23%−1.00%1.443Mบริการผู้บริโภค20
การดูแลครัวเรือน/บุคคล10.541T INR1.33%−0.09%1.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม781.994B INR0.65%−0.94%3.35Mการผลิตของผู้ผลิต9
เครื่องจักรอุตสาหกรรม3.519T INR0.50%−0.19%554.276Kการผลิตของผู้ผลิต61
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม8.204T INR0.64%−0.76%590.818Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ39
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ29.378T INR1.66%+0.99%3.4Mบริการทางด้านเทคโนโลยี70
บริการน้ำมันครบวงจร1.726T INR0.00%−2.05%21.992Mแร่พลังงาน4
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.07T INR0.37%−1.01%1.932Mการค้าปลีก7
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.557T INR0.58%−1.27%860.09Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.177T INR1.14%−1.34%3.375Mการเงิน45
ผู้จัดการด้านการลงทุน2.059T INR1.54%−0.60%925.195Kการเงิน21
กองทรัสต์/กองทุนรวม30.732B INR0.00%−1.15%1.482Mอื่นๆ142
ประกันชีวิต/สุขภาพ10.559T INR0.22%−0.67%3.873Mการเงิน6
ธนาคารรายใหญ่12.534T INR0.94%−0.14%22.44Mการเงิน18
โทรคมนาคมรายใหญ่979.686B INR0.73%−0.92%4.226Mการสื่อสาร6
การขนส่งทางทะเล292.074B INR2.81%−0.88%965.264Kระบบขนส่ง8
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์5.257B INR+2.88%47.253Kบริการการกระจายสินค้า3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์164.403B INR0.18%−4.61%100.138Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
บริการทางการแพทย์/พยาบาล428.796B INR0.55%−1.00%178.475Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
การผลิตโลหะ2.353T INR0.54%−0.01%355.516Kการผลิตของผู้ผลิต37
อื่นๆ494.964M INR−0.36%552.774Kอื่นๆ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด3.635T INR0.88%+0.80%4.37Mบริการเชิงพาณิชย์56
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.058T INR0.41%−1.07%258.456Kการผลิตของผู้ผลิต34
ยานพาหนะใช้มอเตอร์15.161T INR0.91%−0.87%2.257Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
ภาพยนต์/บันเทิง492.584B INR0.22%−0.34%723.911Kบริการผู้บริโภค26
ชุดประกันภัยรวม2.319T INR0.31%−1.59%3.744Mการเงิน5
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา119.492B INR1.04%−1.10%469.453Kการผลิตของผู้ผลิต6
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ17.265B INR0.31%−3.55%719.462Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ11.223B INR+6.68%1.4Mแร่พลังงาน2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน21.509T INR1.04%−0.29%5.821Mแร่พลังงาน11
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน59.047B INR0.35%+0.12%142.39Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ755.116B INR0.48%−0.94%5.072Mบริการผู้บริโภค11
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ3.79T INR0.30%+1.16%1.406Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ3.669T INR9.79%+0.08%4.602Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
การขนส่งอื่นๆ2.683T INR0.40%+0.46%85.559Mระบบขนส่ง14
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป2.889T INR1.21%+0.25%4.563Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
บริการด้านบุคลากร119.115B INR1.02%−1.18%145.619Kบริการเชิงพาณิชย์6
ยาสามัญ16.361B INR0.80%−0.34%52.188Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่12.883T INR0.81%−0.96%884.87Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ94
ยาอื่นๆ2.26T INR0.64%−0.57%1.065Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
โลหะมีค่า51.014B INR0.00%+0.39%539.89Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร38.208B INR0.28%−0.08%29.051Kบริการผู้บริโภค4
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์86.301B INR0.04%−3.87%377.163Kบริการผู้บริโภค8
เยื่อกระดาษและกระดาษ213.473B INR1.71%−0.84%551.723Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18