อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1183.791B-2.46%3.524Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1120.016B0.25%257.574Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
289.519B0.30%44.438Kระบบขนส่ง16
1264.958B1.46%558.512Kระบบขนส่ง7
56.049B-0.54%2.448Mสาธารณูปโภค14
180.262B0.14%3.975Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1870.623B-0.44%56.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
1020.174B-0.06%87.487Kการค้าปลีก29
3919.673B-0.08%486.469Kการผลิตของผู้ผลิต143
1022.702B-0.36%125.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1672.033B0.87%538.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
442.308B0.73%175.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
963.031B-0.21%896.975Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
571.030B0.79%901.714Kบริการผู้บริโภค24
898.233B-0.21%39.272Kการผลิตของผู้ผลิต72
192.698B0.51%9.049Mบริการผู้บริโภค11
106.858B0.91%534.271Kบริการผู้บริโภค2
104.462B-0.47%1.666Mการค้าปลีก4
2300.429B-0.83%1.689Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1118.024B-0.30%53.461Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2440.518B-0.05%81.530Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2667.700B-5.13%9.328Mแร่พลังงาน6
28.067B-1.04%1.939Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.463B-2.87%33.204Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.489B0.50%15.075Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
5.886B2.59%541.406Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8083.381B0.79%581.713Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน87
110.188B-0.17%322.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
362.355B-0.99%164.616Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
8.881B-0.63%19.540Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
100.528B-0.96%23.287Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
80.533B-2.71%55.011Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8320.651B-1.49%8.904Mสาธารณูปโภค55
4172.552B-1.35%2.152Mการผลิตของผู้ผลิต125
106.985B2.10%254.940Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.165B0.49%12.320Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.247B1.30%14.210Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
90.917B-1.69%97.424Kบริการการกระจายสินค้า11
97.392B0.02%7.192Kการค้าปลีก5
1556.112B-0.30%160.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6309.579B-0.72%857.941Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
26.157B-1.06%106.862Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20501.370B-0.78%1.845Mการเงิน167
7415.839B-2.15%2.336Mการเงิน106
860.364B0.55%82.132Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.827B-4.02%20.463Kบริการการกระจายสินค้า14
351.087B0.06%524.998Kการค้าปลีก5
2998.733B1.72%29.467Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1196.073B0.43%26.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2231.660B-0.29%559.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร66
2.867B-5.46%3.162Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2129.674B-0.46%1.801Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
325.277B-0.04%5.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.104B0.55%19.943Kการค้าปลีก2
74.732B-1.00%9.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1044.672B1.04%1.619Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
966.284B-0.20%125.665Kบริการผู้บริโภค65
15661.995B-0.26%431.979Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1418.975B-0.29%61.833Kการผลิตของผู้ผลิต38
2083.971B-0.62%67.305Kการผลิตของผู้ผลิต138
8638.639B-0.72%917.641Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ150
32704.731B1.15%1.888Mบริการทางด้านเทคโนโลยี180
2.118B0.91%4.965Kการค้าปลีก2
296.731B7.03%694.689Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1789.900B-0.67%262.634Kการเงิน222
2689.354B0.18%438.316Kการเงิน28
535.691B-1.47%4.011Mอื่นๆ126
7233.026B1.08%998.662Kการเงิน12
7080.265B0.46%2.714Mการเงิน17
271.032B0.01%161.062Kการสื่อสาร6
233.588B0.32%304.452Kระบบขนส่ง15
—%บริการการกระจายสินค้า5
47.738B0.40%10.857Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
642.247B-0.27%18.378Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1611.838B-0.21%235.287Kการผลิตของผู้ผลิต98
117.011M-0.37%23อื่นๆ4
569.939B1.60%248.947Kบริการเชิงพาณิชย์77
980.195B-0.14%27.286Kการผลิตของผู้ผลิต53
11430.482B-1.41%2.659Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
903.890B3.08%15.554Mบริการผู้บริโภค78
2936.982B1.33%934.110Kการเงิน4
770.000K-4.55%2.003Kการผลิตของผู้ผลิต1
1770.250B-0.34%425.728Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3413.452B-5.19%11.494Mแร่พลังงาน9
24989.435B-0.34%5.374Mแร่พลังงาน23
73.944B-1.55%43.953Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
668.033B-0.21%229.115Kบริการผู้บริโภค32
2805.223B0.13%391.735Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
5092.359B-1.10%3.999Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
1988.048B0.62%1.310Mระบบขนส่ง32
424.046B0.05%181.544Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
897.072B-1.39%98.332Kบริการเชิงพาณิชย์6
2401.528B0.06%258.928Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4655.305B-0.29%926.966Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
5518.009B-0.04%978.639Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
2.380B-9.87%199.504Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.142B-0.01%11.538Kบริการผู้บริโภค9
121.886B0.65%149.970Kบริการผู้บริโภค14
229.314B-0.21%84.656Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
671.948B-0.22%319.807Kระบบขนส่ง3
3643.611B-0.07%1.439Mการเงิน143
696.419B1.48%84.211Kการเงิน4
1.501B-1.37%1.495Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36607.339B-0.44%6.713Mการเงิน68
485.408B0.66%330.770Kบริการผู้บริโภค8
1.839B2.68%4.251Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2125.992B-1.79%193.493Kการเงิน4
2441.438B-0.00%150.663Kการค้าปลีก13
20.190B-2.88%531.039Kการสื่อสาร8
4765.325B-1.02%3.126Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
406.409B0.04%765.539Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
789.551B-0.59%258.018Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ310
6239.725B-0.17%3.759Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.564B3.08%21.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
108.371B-0.28%56.828Kระบบขนส่ง15
2803.129B-0.08%1.792Mการผลิตของผู้ผลิต71
1.511B-5.13%43.439Kสาธารณูปโภค1
1042.423B0.11%814.756Kบริการการกระจายสินค้า109
6334.733B0.26%16.618Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ