อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1118.368B2.90-0.03%1.136Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
952.504B0.981.18%82.898Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
265.407B0.470.04%3.777Kระบบขนส่ง15
1150.662B0.33-0.00%224.645Kระบบขนส่ง8
51.740B0.00-0.56%2.133Mสาธารณูปโภค14
165.286B13.021.19%816.092Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1713.791B0.550.01%33.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
916.853B0.140.15%45.858Kการค้าปลีก29
3722.990B1.010.83%333.380Kการผลิตของผู้ผลิต143
938.038B0.820.44%88.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1615.669B0.120.28%160.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
402.061B0.390.84%14.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
954.008B0.170.27%1.060Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
541.398B1.49-0.11%265.885Kบริการผู้บริโภค24
868.906B0.46-0.48%10.373Kการผลิตของผู้ผลิต71
175.295B1.18-0.31%3.908Mบริการผู้บริโภค11
113.875B0.591.17%140.287Kบริการผู้บริโภค2
89.842B0.590.03%947.054Kการค้าปลีก4
2043.102B1.251.66%492.629Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ77
1029.487B0.541.23%22.810Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2132.526B1.140.60%30.548Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ202
2474.589B7.080.65%2.177Mแร่พลังงาน7
29.681B0.37-0.00%579บริการเชิงพาณิชย์21
6.952B0.00-1.53%11.902Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.747B1.490.21%9.951Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.688B0.00-1.06%2.659Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7386.263B0.580.37%117.470Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
106.973B0.612.15%43.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
312.468B0.780.25%48.477Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.137B0.410.23%3.599Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
85.700B0.95-0.14%3.985Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.085B0.200.45%2.986Kการค้าปลีก4
7471.994B3.550.91%4.570Mสาธารณูปโภค55
4027.305B0.980.54%522.765Kการผลิตของผู้ผลิต122
95.855B6.862.12%158.973Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
15.715B1.441.69%1.625Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.780B1.491.54%4.471Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
87.399B0.001.90%26.840Kบริการการกระจายสินค้า11
79.942B0.06-0.29%11.612Kการค้าปลีก6
1423.035B0.410.39%17.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
5967.224B1.300.83%629.182Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม175
20.939B2.093.91%65.444Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19313.786B1.29-0.13%583.190Kการเงิน169
7505.629B0.150.51%406.877Kการเงิน106
824.284B0.810.57%16.597Kบริการเชิงพาณิชย์9
20.742B0.215.08%49.636Kบริการการกระจายสินค้า14
340.348B0.00-1.00%187.574Kการค้าปลีก5
2735.216B0.890.50%12.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1156.136B0.950.09%3.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2098.821B0.560.34%396.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร58
2.924B0.440.83%15.568Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1851.564B2.271.38%1.757Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
294.437B0.730.72%3.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
12.951B0.531.66%5.700Kการค้าปลีก3
64.358B1.180.33%4.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
921.017B0.270.44%277.636Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
969.680B0.50-1.00%68.595Kบริการผู้บริโภค68
15106.930B1.130.05%173.249Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1319.522B0.630.48%20.707Kการผลิตของผู้ผลิต39
1897.790B0.730.73%7.569Kการผลิตของผู้ผลิต137
7933.810B0.850.06%143.203Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
30397.275B1.610.10%1.033Mบริการทางด้านเทคโนโลยี182
1.958B3.01-1.28%1.954Kการค้าปลีก2
271.516B0.031.95%294.725Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1569.681B1.551.52%74.293Kการเงิน210
1796.196B0.580.86%323.161Kการเงิน26
513.472B0.88-1.13%2.842Mอื่นๆ122
6883.931B0.170.57%262.426Kการเงิน12
6752.151B0.880.36%1.222Mการเงิน17
236.710B1.080.54%35.123Kการสื่อสาร6
210.860B0.860.28%69.105Kระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.282B0.920.10%5.873Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
574.222B0.28-1.01%16.423Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1461.970B0.780.20%68.491Kการผลิตของผู้ผลิต99
79.889M0.001.88%138อื่นๆ4
491.817B2.810.26%48.131Kบริการเชิงพาณิชย์77
897.725B0.88-0.22%6.516Kการผลิตของผู้ผลิต52
10520.622B1.371.10%2.104Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
876.407B0.95-0.75%2.625Mบริการผู้บริโภค82
2763.523B0.420.22%548.227Kการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต1
1638.964B2.180.18%904.929Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3555.414B5.68-0.96%1.576Mแร่พลังงาน9
25668.577B1.600.22%1.166Mแร่พลังงาน26
66.667B0.36-0.80%13.582Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
591.954B0.110.39%265.049Kบริการผู้บริโภค32
2749.566B0.400.54%229.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4615.721B4.031.86%1.572Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1880.795B0.300.98%715.731Kระบบขนส่ง33
409.016B2.090.02%121.047Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
824.714B0.180.57%31.701Kบริการเชิงพาณิชย์7
2288.040B0.710.25%114.188Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4333.161B0.650.67%457.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
5906.683B0.920.73%338.905Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
1.993B0.00-0.98%9.923Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.804B0.00-0.76%6.985Kบริการผู้บริโภค10
109.209B5.670.47%67.783Kบริการผู้บริโภค14
199.322B2.050.17%66.839Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ65
674.137B1.550.44%144.867Kระบบขนส่ง3
3123.429B0.670.90%1.227Mการเงิน144
715.215B1.36-0.22%68.166Kการเงิน4
1.347B0.00-0.04%444สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
35963.549B0.370.83%3.348Mการเงิน65
435.789B0.301.12%197.812Kบริการผู้บริโภค7
1.712B0.000.45%5.182Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2060.992B1.460.54%78.749Kการเงิน4
2187.181B0.003.09%199.989Kการค้าปลีก14
20.623B1.54-0.13%252.714Kการสื่อสาร9
4050.546B2.442.18%2.219Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน193
345.443B1.123.03%616.083Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
709.637B1.72-0.07%69.156Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ324
6049.479B2.400.84%1.722Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
14.561B0.06-0.00%5.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
106.913B1.47-0.33%13.804Kระบบขนส่ง15
2623.862B1.681.76%666.443Kการผลิตของผู้ผลิต68
1.655B0.12-3.12%57.731Kสาธารณูปโภค1
915.301B0.470.95%393.479Kบริการการกระจายสินค้า107
5917.457B1.27-0.68%4.712Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ