อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1114.993B2.910.57%2.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
960.908B0.972.11%237.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
267.654B0.470.21%15.189Kระบบขนส่ง15
1156.673B0.33-0.92%779.359Kระบบขนส่ง8
53.332B0.00-0.82%4.571Mสาธารณูปโภค14
166.049B12.960.72%5.472Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1708.323B0.550.77%98.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
923.439B0.130.73%154.552Kการค้าปลีก29
3763.281B1.001.88%3.007Mการผลิตของผู้ผลิต143
944.447B0.821.46%313.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1631.597B0.110.10%299.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
405.668B0.380.40%40.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
958.322B0.170.12%1.222Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
539.265B1.500.52%568.259Kบริการผู้บริโภค24
877.316B0.450.43%37.244Kการผลิตของผู้ผลิต72
173.527B1.19-0.18%6.456Mบริการผู้บริโภค11
114.227B0.590.59%501.986Kบริการผู้บริโภค2
89.736B0.590.03%1.186Mการค้าปลีก4
2069.741B1.230.05%540.862Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
1029.096B0.54-0.11%61.947Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2145.050B1.130.99%60.371Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ200
2512.372B6.972.99%2.900Mแร่พลังงาน7
29.192B0.380.60%1.199Kบริการเชิงพาณิชย์20
6.760B0.000.05%23.268Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.659B1.534.99%18.516Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.688B0.00-0.54%64.165Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7347.595B0.591.66%380.167Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
107.966B0.610.51%108.789Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
313.664B0.781.13%93.360Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.056B0.413.04%8.138Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
85.936B0.950.20%7.599Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.129B0.200.93%6.732Kการค้าปลีก4
7615.103B3.490.68%2.250Mสาธารณูปโภค56
4071.764B0.970.53%711.352Kการผลิตของผู้ผลิต122
101.394B6.48-0.85%108.306Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
15.706B1.443.64%7.447Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.899B1.43-0.11%15.598Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.537B0.001.17%522.687Kบริการการกระจายสินค้า12
78.652B0.064.26%17.724Kการค้าปลีก6
1418.893B0.410.54%43.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
6002.614B1.291.57%1.330Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
20.815B2.10-0.86%80.853Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19624.427B1.281.10%1.439Mการเงิน169
7755.979B0.14-1.25%1.544Mการเงิน105
831.136B0.800.48%20.491Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.447B0.205.55%54.200Kบริการการกระจายสินค้า14
333.834B0.000.19%66.685Kการค้าปลีก5
2750.199B0.891.04%79.258Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1145.693B0.96-0.34%5.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2116.322B0.56-0.10%559.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
2.860B0.45-0.78%11.195Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1925.658B2.180.69%1.815Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
295.951B0.731.40%10.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
13.426B0.510.66%23.225Kการค้าปลีก2
65.571B1.160.42%9.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
926.638B0.27-0.83%626.362Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
955.915B0.501.83%303.098Kบริการผู้บริโภค68
15065.197B1.130.26%524.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1320.582B0.630.82%33.414Kการผลิตของผู้ผลิต39
1901.664B0.730.80%41.021Kการผลิตของผู้ผลิต136
8026.201B0.84-0.07%319.354Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
30315.406B1.621.93%2.982Mบริการทางด้านเทคโนโลยี181
1.998B2.952.52%1.701Kการค้าปลีก2
277.624B0.021.08%538.006Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1595.744B1.521.23%234.937Kการเงิน210
1898.535B0.551.41%456.873Kการเงิน25
516.026B0.880.82%3.653Mอื่นๆ122
7029.483B0.160.71%403.045Kการเงิน12
6936.196B0.863.10%5.665Mการเงิน17
237.557B1.080.57%164.453Kการสื่อสาร6
211.705B0.852.65%2.125Mระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.650B0.910.31%12.340Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
567.417B0.28-1.20%49.190Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1472.202B0.780.96%415.889Kการผลิตของผู้ผลิต97
81.224M0.00-0.47%168อื่นๆ4
497.806B2.770.80%212.094Kบริการเชิงพาณิชย์76
893.443B0.880.07%32.976Kการผลิตของผู้ผลิต53
10706.371B1.351.71%6.351Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
899.810B0.93-0.41%4.010Mบริการผู้บริโภค83
2799.712B0.410.99%955.670Kการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต1
1640.684B2.180.87%1.083Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3577.241B5.650.38%3.122Mแร่พลังงาน9
25882.629B1.580.85%3.107Mแร่พลังงาน25
66.591B0.360.16%27.630Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
602.372B0.113.43%612.496Kบริการผู้บริโภค33
2759.114B0.400.34%707.327Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
4668.697B3.981.76%4.524Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1909.358B0.301.22%2.150Mระบบขนส่ง33
407.576B2.10-0.02%120.251Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
838.379B0.183.15%172.270Kบริการเชิงพาณิชย์7
2284.837B0.71-0.89%408.362Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4392.742B0.650.97%1.382Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
6009.787B0.900.45%412.051Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
1.934B0.009.98%113.969Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.490B0.00-0.09%12.733Kบริการผู้บริโภค10
106.836B5.790.76%31.956Kบริการผู้บริโภค14
196.977B2.080.93%135.935Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
684.677B1.522.83%1.144Mระบบขนส่ง3
3184.282B0.651.61%2.988Mการเงิน141
712.974B1.371.05%61.688Kการเงิน4
1.351B0.00-1.50%1.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
36406.504B0.361.56%8.153Mการเงิน65
444.836B0.301.35%439.794Kบริการผู้บริโภค7
1.654B0.006.09%10.932Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2019.332B1.491.88%253.218Kการเงิน4
2240.048B0.000.16%261.445Kการค้าปลีก14
20.046B1.581.85%191.208Kการสื่อสาร9
4154.300B2.391.14%8.097Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน195
355.146B1.093.23%1.312Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
677.292B1.26-3.96%278.925Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ322
6123.135B2.371.26%4.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
16.058B0.050.19%16.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
108.270B1.46-0.56%64.586Kระบบขนส่ง15
2680.921B1.651.28%2.192Mการผลิตของผู้ผลิต69
1.559B0.130.16%37.843Kสาธารณูปโภค1
931.320B0.470.69%810.830Kบริการการกระจายสินค้า107
5831.281B1.29-1.78%15.800Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ