อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
926.103M3.43%38.502Kบริการเชิงพาณิชย์3
755.318B0.80%2.375Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1061.792B-1.27%82.211Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ157
226.858B1.25%145.728Kระบบขนส่ง16
808.994B-3.23%1.653Mระบบขนส่ง8
48.405B-0.30%3.634Mสาธารณูปโภค11
105.666B2.43%3.026Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1314.208B1.32%352.003Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร74
574.720B1.75%444.788Kการค้าปลีก25
2656.679B2.07%2.493Mการผลิตของผู้ผลิต142
749.201B1.09%438.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1466.902B0.02%1.261Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
337.946B1.92%152.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
299.053B-0.98%135.602Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
462.050B-0.42%637.851Kบริการผู้บริโภค27
594.939B-0.49%136.508Kการผลิตของผู้ผลิต65
162.552B-1.81%364.465Kบริการผู้บริโภค11
40.424B4.97%325.651Kบริการผู้บริโภค2
1.020B0.00%5การค้าปลีก2
1930.315B3.03%2.421Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
886.563B0.05%180.739Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2373.025B1.79%251.071Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ194
1667.063B1.61%2.983Mแร่พลังงาน7
16.882B-0.17%1.008Kบริการเชิงพาณิชย์18
288.992M-0.49%7.890Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
68.324B-2.50%203.368Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.828B4.64%23.098Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
6395.539B3.46%1.127Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน86
60.402B0.52%190.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
310.563B0.21%62.777Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
5.226B-1.87%8.092Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
36.468B3.63%26.210Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
26.942B-0.24%44.459Kการค้าปลีก4
12.325M4.84%4การค้าปลีก1
6305.537B1.62%5.419Mสาธารณูปโภค60
2648.455B0.68%1.875Mการผลิตของผู้ผลิต128
68.915B-1.45%46.890Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
482.115B-0.11%1.742Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
13.150B0.08%37.650Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
14.864B-1.59%1.025Kบริการการกระจายสินค้า9
100.481B3.71%23.890Kการค้าปลีก4
1230.651B0.61%196.077Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
3839.086B0.92%1.522Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม187
10.610B-0.11%81.418Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
11495.423B-1.38%4.630Mการเงิน151
5181.478B-0.75%2.421Mการเงิน112
686.265B-0.46%6.034Kบริการเชิงพาณิชย์9
31.608B-2.25%32.401Kบริการการกระจายสินค้า16
88.122B4.60%1.355Mการค้าปลีก5
3142.200B2.76%101.048Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
368.989B0.74%5.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2388.988B0.78%1.350Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
8.360B-0.08%9.417Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1558.333B0.25%2.855Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
233.868B-0.41%5.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
11.039B-2.69%10.761Kการค้าปลีก2
42.368B-0.31%8.051Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
782.998B1.32%363.452Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
439.525B-1.19%214.869Kบริการผู้บริโภค67
14935.516B-0.27%1.904Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
374.526B2.23%84.647Kการผลิตของผู้ผลิต29
1479.593B0.02%46.505Kการผลิตของผู้ผลิต135
7279.505B0.59%962.921Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ125
28981.083B-2.50%2.462Mบริการทางด้านเทคโนโลยี153
2131.484B0.85%5.575Mแร่พลังงาน4
57.527B1.67%269.591Kการค้าปลีก4
272.661B-1.48%235.919Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1310.404B0.60%379.730Kการเงิน186
2015.275B-0.89%260.739Kการเงิน28
234.615B-0.87%7.755Mอื่นๆ120
4289.044B0.15%1.412Mการเงิน12
3591.336B0.32%4.110Mการเงิน19
298.005B2.83%153.238Kการสื่อสาร6
106.807B-2.09%23.035Kระบบขนส่ง12
512.281M1.02%41.859Kบริการการกระจายสินค้า7
49.082B9.98%171.157Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
575.239B-0.00%28.308Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
844.248B1.21%362.740Kการผลิตของผู้ผลิต95
62.290B-0.18%52.515Kอื่นๆ8
373.483B0.42%274.409Kบริการเชิงพาณิชย์72
787.403B2.14%211.649Kการผลิตของผู้ผลิต60
7819.917B0.96%2.493Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
501.221B0.35%6.472Mบริการผู้บริโภค64
2378.032B1.98%1.828Mการเงิน4
210.041M-2.72%726การผลิตของผู้ผลิต2
1323.910B2.49%1.406Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
190.934B-1.46%652.892Kแร่พลังงาน6
23127.841B-0.36%7.374Mแร่พลังงาน23
42.110B0.18%54.321Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
491.289B-2.77%578.600Kบริการผู้บริโภค26
1988.934B3.93%2.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
3265.189B1.42%4.159Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
1575.674B1.34%2.011Mระบบขนส่ง32
327.385B0.71%280.485Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
701.736B-0.71%124.339Kบริการเชิงพาณิชย์6
2880.000B-0.63%989.067Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
5892.320B-0.18%2.676Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ72
6611.983B-1.09%1.350Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ116
1.512B-4.63%47.263Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
41.096B0.74%27.200Kบริการผู้บริโภค9
60.942B-0.07%43.696Kบริการผู้บริโภค16
138.302B0.96%77.814Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
423.582B0.93%389.168Kระบบขนส่ง2
1937.310B0.95%955.010Kการเงิน141
565.240B-0.73%152.003Kการเงิน5
1.270B2.22%4.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
20510.256B1.20%14.849Mการเงิน54
437.844B4.99%1.301Mบริการผู้บริโภค7
1.504B3.68%37.932Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1559.714B-0.71%121.557Kการเงิน4
3175.979B-4.64%394.256Kการค้าปลีก16
1203.591B-0.07%3.117Mการสื่อสาร18
2775.210B3.67%9.269Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน182
272.886B-0.56%303.582Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
540.050B1.07%949.020Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ292
4779.421B2.74%26.315Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
9.776B14.39%234.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
60.160B-0.19%15.576Kระบบขนส่ง14
1804.801B2.32%2.200Mการผลิตของผู้ผลิต65
1.270B0.40%9.248Kสาธารณูปโภค1
654.108B0.38%695.187Kบริการการกระจายสินค้า95
6786.383B-5.37%125.604Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ