ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.302B1.85%223.782Kบริการเชิงพาณิชย์5
1300.195B1.14%7.611Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1659.002B-3.35%235.969Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
265.343B0.99%236.529Kระบบขนส่ง18
857.589B0.62%627.049Kระบบขนส่ง9
88.979B-4.21%1.480Mสาธารณูปโภค11
132.354B0.49%7.962Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1421.490B-0.73%217.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
790.704B-0.12%533.470Kการค้าปลีก26
3240.178B2.37%1.867Mการผลิตของผู้ผลิต143
906.346B-0.67%579.934Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1566.757B0.03%1.197Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
385.003B-0.82%206.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
366.958B0.53%541.003Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
525.953B-1.36%1.329Mบริการผู้บริโภค29
706.343B0.42%365.451Kการผลิตของผู้ผลิต67
235.988B-1.58%849.108Kบริการผู้บริโภค11
51.099B-3.13%1.165Mบริการผู้บริโภค2
982.119M-3.31%391การค้าปลีก2
2469.071B0.06%1.117Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
905.038B1.37%323.289Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2902.551B1.49%247.612Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ195
1816.322B-2.12%4.851Mแร่พลังงาน6
21.337B1.95%4.534Kบริการเชิงพาณิชย์20
518.736M1.83%15.013Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
69.374B-0.62%669.290Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.476B-0.39%14.957Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7247.971B-1.01%451.363Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
79.091B-0.27%193.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
384.482B-0.94%129.933Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
7.543B0.43%40.626Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
49.519B-0.23%90.065Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
34.001B0.76%82.460Kการค้าปลีก4
16.212M4.91%55การค้าปลีก1
7620.516B-0.85%5.923Mสาธารณูปโภค63
3384.620B0.17%5.880Mการผลิตของผู้ผลิต132
81.584B-0.51%174.904Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
537.483B-0.64%846เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
18.821B-4.10%83.803Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
19.224B-1.21%6.191Kบริการการกระจายสินค้า10
138.354B-1.51%14.321Kการค้าปลีก6
1440.241B-2.02%395.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4676.240B0.08%1.787Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม194
12.862B-0.30%72.525Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15568.824B2.73%5.426Mการเงิน168
6379.081B0.83%1.581Mการเงิน132
814.837B0.32%10.473Kบริการเชิงพาณิชย์9
39.161B-1.84%35.315Kบริการการกระจายสินค้า17
156.821B-3.98%1.435Mการค้าปลีก6
3258.586B0.55%72.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
443.417B-0.91%29.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2740.968B1.45%806.721Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
12.093B-1.65%18.704Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1942.530B-2.02%4.467Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
270.020B-0.18%48.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
16.892B-0.61%20.885Kการค้าปลีก2
43.580B2.21%29.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
879.718B0.68%519.430Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
534.588B4.33%2.242Mบริการผู้บริโภค67
16390.439B0.04%1.215Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
514.161B1.84%305.713Kการผลิตของผู้ผลิต31
1701.797B-0.15%82.851Kการผลิตของผู้ผลิต136
7853.145B0.89%872.308Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ133
32399.287B1.39%4.377Mบริการทางด้านเทคโนโลยี157
2362.418B-2.20%9.901Mแร่พลังงาน4
74.917B-2.17%479.270Kการค้าปลีก4
273.558B1.53%521.872Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1717.347B1.88%427.594Kการเงิน211
2433.264B0.77%362.640Kการเงิน27
309.781B1.86%21.500Mอื่นๆ121
5595.290B1.89%894.237Kการเงิน10
5720.313B1.29%10.648Mการเงิน18
379.445B1.22%560.852Kการสื่อสาร6
129.363B0.50%260.225Kระบบขนส่ง12
477.396M-1.81%63.000Kบริการการกระจายสินค้า6
64.839B-1.36%33.412Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
600.992B1.58%79.969Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1092.525B1.08%612.653Kการผลิตของผู้ผลิต95
71.405B4.42%338.660Kอื่นๆ8
442.774B-0.02%394.501Kบริการเชิงพาณิชย์84
1018.102B-0.47%36.131Kการผลิตของผู้ผลิต63
9710.857B-0.04%5.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
567.295B2.27%7.952Mบริการผู้บริโภค64
2752.196B-0.44%1.756Mการเงิน4
247.057M1.24%5.143Kการผลิตของผู้ผลิต2
1441.460B-5.26%3.578Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
225.676B0.01%345.675Kแร่พลังงาน7
39717.729B-1.35%5.524Mแร่พลังงาน24
54.552B1.14%57.297Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
491.458B-0.17%258.404Kบริการผู้บริโภค28
2304.175B0.33%1.431Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
3922.448B-0.68%2.984Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1855.554B-2.98%2.719Mระบบขนส่ง33
435.060B0.77%214.349Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
842.576B3.98%218.246Kบริการเชิงพาณิชย์7
2842.642B-1.00%618.935Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
6127.428B-0.50%1.695Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
6853.336B0.33%1.038Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ117
1.392B-2.00%39.582Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
50.200B0.28%45.847Kบริการผู้บริโภค9
72.906B-0.42%140.688Kบริการผู้บริโภค16
178.709B-0.37%522.707Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
525.942B-0.35%521.089Kระบบขนส่ง2
2442.092B-0.47%2.984Mการเงิน151
574.961B-0.05%176.369Kการเงิน4
1.439B2.72%16.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
26401.302B1.40%14.237Mการเงิน56
470.222B0.75%635.408Kบริการผู้บริโภค8
2.698B-1.41%5.112Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1704.410B-0.91%148.403Kการเงิน4
3084.847B1.99%210.227Kการค้าปลีก21
1324.262B-0.29%2.558Mการสื่อสาร19
3501.774B-0.27%5.141Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน190
426.936B0.16%5.727Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
830.347B-0.80%805.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ308
5113.228B-2.65%15.659Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
12.277B-0.23%52.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
67.459B2.58%292.994Kระบบขนส่ง12
2365.369B1.80%3.471Mการผลิตของผู้ผลิต68
1.615B-2.73%68.032Kสาธารณูปโภค1
794.706B0.82%2.170Mบริการการกระจายสินค้า103
6853.037B-1.70%18.312Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ