อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1114.993B2.910.25%1.312Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
960.908B0.970.94%85.755Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
267.654B0.47-0.49%11.116Kระบบขนส่ง15
1156.673B0.33-1.29%602.822Kระบบขนส่ง8
53.332B0.00-1.43%1.290Mสาธารณูปโภค14
166.049B12.960.90%3.730Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1708.323B0.550.71%75.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
923.439B0.130.74%43.858Kการค้าปลีก29
3763.281B1.002.14%2.427Mการผลิตของผู้ผลิต143
944.447B0.821.19%228.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1631.597B0.11-0.04%208.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
405.668B0.380.56%24.928Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
958.322B0.170.55%938.726Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
539.265B1.500.37%417.564Kบริการผู้บริโภค24
877.316B0.450.03%16.855Kการผลิตของผู้ผลิต72
173.527B1.190.28%4.634Mบริการผู้บริโภค11
114.227B0.590.84%320.476Kบริการผู้บริโภค2
89.736B0.59-0.91%280.108Kการค้าปลีก4
2069.741B1.230.20%366.635Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
1029.096B0.540.33%44.993Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2145.050B1.130.82%39.666Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ200
2512.372B6.972.22%1.845Mแร่พลังงาน7
29.192B0.38-0.15%743บริการเชิงพาณิชย์20
6.760B0.000.32%13.207Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.659B1.534.99%18.195Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.688B0.000.85%17.065Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7347.595B0.591.71%278.947Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
107.966B0.61-0.21%78.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
313.664B0.780.52%54.632Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.056B0.412.82%6.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
85.936B0.95-0.20%4.691Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.129B0.200.75%4.162Kการค้าปลีก4
7615.103B3.490.72%1.571Mสาธารณูปโภค56
4071.548B0.970.41%487.066Kการผลิตของผู้ผลิต121
101.389B6.48-0.17%76.445Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
15.706B1.442.74%5.028Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.899B1.43-1.11%10.623Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.537B0.000.99%399.850Kบริการการกระจายสินค้า11
78.652B0.062.66%6.361Kการค้าปลีก6
1418.893B0.411.00%23.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
6002.603B1.290.86%921.765Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม177
20.815B2.10-1.05%56.922Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19624.427B1.281.06%1.011Mการเงิน169
7755.979B0.14-1.13%827.183Kการเงิน104
831.136B0.80-0.06%4.597Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.447B0.205.65%48.096Kบริการการกระจายสินค้า14
333.834B0.000.35%44.179Kการค้าปลีก5
2750.199B0.89-0.05%38.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1145.693B0.96-0.08%2.798Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2116.322B0.56-0.50%264.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
2.860B0.450.89%10.498Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1925.658B2.18-0.08%1.275Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
295.951B0.731.44%3.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
13.426B0.511.00%16.239Kการค้าปลีก2
65.571B1.16-0.08%6.017Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
926.638B0.27-0.67%353.293Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
955.915B0.501.66%204.595Kบริการผู้บริโภค68
15065.197B1.130.35%276.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1320.582B0.630.75%24.828Kการผลิตของผู้ผลิต39
1901.664B0.730.80%28.015Kการผลิตของผู้ผลิต136
8026.201B0.84-0.28%226.153Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
30315.406B1.621.70%2.177Mบริการทางด้านเทคโนโลยี181
1.998B2.95-2.74%1.105Kการค้าปลีก2
277.624B0.021.19%205.785Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1595.744B1.521.29%172.905Kการเงิน209
1898.535B0.551.02%312.022Kการเงิน25
516.026B0.880.93%2.739Mอื่นๆ122
7029.483B0.161.07%287.290Kการเงิน12
6936.196B0.862.69%4.058Mการเงิน17
237.557B1.081.73%136.065Kการสื่อสาร6
211.705B0.852.70%1.794Mระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.650B0.910.52%6.001Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
567.417B0.28-0.56%19.872Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1471.871B0.780.75%300.845Kการผลิตของผู้ผลิต96
81.224M0.00-0.47%161อื่นๆ4
497.806B2.770.64%166.132Kบริการเชิงพาณิชย์75
893.443B0.88-0.18%26.747Kการผลิตของผู้ผลิต53
10706.371B1.351.19%5.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
899.810B0.93-0.12%2.939Mบริการผู้บริโภค83
2799.712B0.411.10%710.435Kการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต1
1640.684B2.180.52%774.870Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3577.241B5.650.42%2.079Mแร่พลังงาน9
25882.629B1.580.51%1.986Mแร่พลังงาน25
66.591B0.36-0.20%20.250Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
602.372B0.113.05%482.655Kบริการผู้บริโภค32
2759.114B0.400.49%455.397Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
4668.697B3.981.57%3.362Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1909.358B0.301.66%1.071Mระบบขนส่ง33
407.576B2.10-0.14%83.039Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
838.379B0.180.94%51.173Kบริการเชิงพาณิชย์7
2284.837B0.71-1.05%310.996Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4392.742B0.650.54%904.775Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
6009.787B0.900.25%265.565Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
1.934B0.003.53%35.034Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.490B0.00-0.13%9.173Kบริการผู้บริโภค10
106.836B5.790.73%21.118Kบริการผู้บริโภค14
196.977B2.080.54%73.487Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
684.677B1.522.17%765.379Kระบบขนส่ง3
3184.282B0.651.33%1.779Mการเงิน141
712.974B1.370.54%20.520Kการเงิน4
1.351B0.00-0.61%1.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
36406.504B0.361.61%5.413Mการเงิน65
444.836B0.301.55%348.061Kบริการผู้บริโภค7
1.654B0.003.93%6.590Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2019.332B1.491.92%182.884Kการเงิน4
2240.048B0.000.62%206.315Kการค้าปลีก14
20.046B1.581.95%146.892Kการสื่อสาร9
4154.300B2.391.25%6.650Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน195
355.146B1.092.99%955.205Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
677.292B1.26-3.99%190.918Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ321
6123.135B2.370.92%2.554Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
15.924B0.05-0.69%13.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
108.270B1.46-0.81%36.327Kระบบขนส่ง15
2680.921B1.651.24%1.744Mการผลิตของผู้ผลิต69
1.559B0.131.13%31.843Kสาธารณูปโภค1
931.320B0.470.96%497.471Kบริการการกระจายสินค้า107
5831.281B1.29-1.81%12.452Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ