อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.405B-4.65%201.180Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
4.616B1.423.15%172.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1071.724B1.170.99%4.947Mในทางอุตสาหกรรม15
2639.751B1.03-1.69%860.999Kวัสดุพื้นฐาน76
268.963B0.74-1.07%11.947Kในทางอุตสาหกรรม19
1221.200B0.380.11%1.640Mในทางอุตสาหกรรม9
16.898B-0.83%729.094Kในทางอุตสาหกรรม2
1063.471B0.87-2.13%3.598Mวัสดุพื้นฐาน21
3383.862B0.53-0.19%1.045Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร99
596.223B0.110.15%84.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
1124.591B0.46-0.64%29.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
11126.559B1.49-3.14%2.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
16.878B0.95-1.56%2.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4793.046B1.11-3.06%794.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร163
55858.496B0.41-1.78%4.149Mไฟแนนซ์83
1029.858B0.16-5.62%7.059Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
728.236B0.15-1.82%123.941Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1587.060B1.19-2.43%4.472Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร49
555.221B2.30-0.61%428.105Kในทางอุตสาหกรรม47
20.646B0.21-2.00%11.158Kในทางอุตสาหกรรม8
84.777B0.80-1.68%803.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2781.541B5.880.69%9.579Mพลังงาน6
16.185B0.24%1.285Kในทางอุตสาหกรรม3
5485.047B0.76-1.27%262.819Kวัสดุพื้นฐาน155
263.899B1.390.24%1.199Mเทคโนโลยี38
5.444B0.95-0.53%11.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
84.801B3.091.39%51.104Kเทคโนโลยี6
6972.943B1.07-1.69%1.488Mในทางอุตสาหกรรม186
8456.913B0.56-1.48%886.205Kวัสดุพื้นฐาน97
882.437B0.61-1.47%158.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
9468.941B0.86-2.89%1.361Mไฟแนนซ์86
219.722B2.64-4.11%103.140Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
2688.360B3.45-1.70%3.595Mไฟแนนซ์79
561.827B0.21-1.10%97.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
969.488B0.05-2.80%1.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
2457.960B0.81-1.90%183.082Kวัสดุพื้นฐาน32
413.567B1.07-4.15%709.027Kไฟแนนซ์12
321.599B0.31-2.13%2.168Mในทางอุตสาหกรรม19
836.183M-1.79%3.651Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4513.324B2.80-0.26%2.031Mสาธารณูปโภค43
2011.288B2.03-1.21%369.276Kในทางอุตสาหกรรม96
401.389B0.20-0.64%1.735Kเทคโนโลยี7
236.230B-2.67%188.222Kในทางอุตสาหกรรม6
82.502B1.29-1.35%43.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร38
11.731B0.554.85%99.186Kในทางอุตสาหกรรม2
312.412B1.72-1.67%161.332Kไฟแนนซ์19
586.626B0.70-1.17%80.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร53
6043.987B0.84-0.87%180.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร187
2184.236B0.00-2.10%157.992Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
578.473B0.39-2.02%360.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
167.066B0.50-4.21%77.006Kวัสดุพื้นฐาน24
2.041B-1.73%49.250Kวัสดุพื้นฐาน3
877.000B1.36-1.06%228.661Kในทางอุตสาหกรรม29
1222.934B0.37-1.35%101.359Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ36
1364.514B1.23-1.20%1.364Mในทางอุตสาหกรรม45
341.223B1.15-2.33%770.585Kในทางอุตสาหกรรม28
129.644B8.280.37%289.222Kในทางอุตสาหกรรม8
3.870B2.700.03%1.173Kไฟแนนซ์9
136.955B0.09-2.06%21.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
4.099B-5.08%2.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
15.145B0.45-4.10%19.490Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.827B0.21-10.28%37.568Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
983.602B0.49-0.75%161.711Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร63
402.409B0.63-0.55%694.133Kเทคโนโลยี17
116.911B1.89-0.91%42.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
28419.331B1.44-0.32%1.749Mเทคโนโลยี147
3374.932B2.871.11%14.550Mสาธารณูปโภค13
1878.513B0.53-1.07%85.255Kในทางอุตสาหกรรม17
2183.045B0.87-1.19%17.087Kในทางอุตสาหกรรม133
64.950B0.92-2.70%180.087Kวัสดุพื้นฐาน2
1250.877B4.64-1.21%589.126Kบริการโทรคมนาคม11
751.016B0.21-2.34%246.341Kเทคโนโลยี18
900.168B1.30-3.23%115.077Kไฟแนนซ์120
1390.223B1.844.61%1.307Mไฟแนนซ์28
319.159B5.430.77%56.347Kไฟแนนซ์33
404.484B0.29-1.85%109.757Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
4765.840B0.19-1.56%764.130Kไฟแนนซ์8
49.277B0.32-1.25%119.147Kในทางอุตสาหกรรม12
1776.855B0.24-1.72%936.707Kในทางอุตสาหกรรม7
60.600B0.79-1.97%17.086Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
9.262B1.97-2.66%1.444Kวัสดุพื้นฐาน5
3822.573B0.51-2.60%192.798Kไฟแนนซ์6
174.091M-6.78%2.232Kไฟแนนซ์2
2670.973B1.60-1.73%2.617Mสาธารณูปโภค12
343.022B0.30-2.49%27.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
204.628B0.90-1.14%117.960Kวัสดุพื้นฐาน54
6.436B3.30-4.96%1.851Kเทคโนโลยี3
9.586B0.30-0.52%21.611Kพลังงาน4
6778.057B5.41-0.27%10.233Mพลังงาน10
19639.047B1.23-0.85%3.426Mพลังงาน29
177.037B1.00-0.75%32.579Kพลังงาน3
36.545B0.54-2.02%12.259Kพลังงาน13
14.415B-3.86%61.285Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
46.211B1.20-2.97%10.432Kวัสดุพื้นฐาน11
241.487B1.56-1.99%86.633Kวัสดุพื้นฐาน55
385.439M-0.51%9.816Kในทางอุตสาหกรรม1
13324.622B1.28-1.41%1.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
34.927B0.31-3.71%28.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
11938.292B0.75-1.36%724.702Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ203
176.538B-1.90%193.720Kเทคโนโลยี9
43.766M-4.94%2วัสดุพื้นฐาน1
356.695B1.91-2.51%49.368Kในทางอุตสาหกรรม15
183.153B0.26-0.76%711.865Kไฟแนนซ์2
3054.813B0.75-1.52%1.098Mไฟแนนซ์159
9.223B-1.85%20.339Kไฟแนนซ์2
2.140B0.620.64%4.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
789.831B3.00-0.24%95.536Kไฟแนนซ์2
82.881B0.02%3.380Mพลังงาน16
2.022B-5.07%209.845Kพลังงาน2
461.896B0.14-2.65%259.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
5.439B-2.10%16.966Kเทคโนโลยี8
131.053B2.61-0.68%111.673Kในทางอุตสาหกรรม9
824.315B3.28-1.15%157.586Kเทคโนโลยี56
1119.143B0.67-2.57%58.217Kวัสดุพื้นฐาน99
3211.790B6.17-1.87%1.845Mวัสดุพื้นฐาน19
5931.383B2.01-1.97%2.420Mวัสดุพื้นฐาน248
1019.216B1.20-2.12%372.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร293
1127.670B0.88-2.94%383.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
6765.831B2.13-1.67%4.154Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
588.729M-4.96%3.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
32.016B1.37-3.22%97.881Kสาธารณูปโภค2
4163.691B1.13-1.07%7.542Mบริการโทรคมนาคม14
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ