อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1111.550B2.920.29%2.411Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
947.714B0.991.37%144.133Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
267.712B0.47-0.08%8.833Kระบบขนส่ง15
1158.864B0.33-0.13%380.130Kระบบขนส่ง8
53.086B0.000.98%3.240Mสาธารณูปโภค14
163.235B13.181.72%2.156Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1702.801B0.550.24%64.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
918.606B0.140.37%110.973Kการค้าปลีก29
3728.511B1.010.89%1.061Mการผลิตของผู้ผลิต143
936.275B0.820.90%165.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1618.000B0.120.79%356.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
402.579B0.390.91%39.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
952.872B0.170.54%1.626Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
537.712B1.500.49%598.987Kบริการผู้บริโภค24
876.725B0.450.00%26.655Kการผลิตของผู้ผลิต71
173.442B1.19-0.05%6.434Mบริการผู้บริโภค11
113.144B0.600.92%353.897Kบริการผู้บริโภค2
89.736B0.590.03%1.874Mการค้าปลีก4
2043.053B1.251.32%890.426Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ77
1015.984B0.551.31%59.315Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2139.055B1.130.24%91.369Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ202
2472.505B7.091.58%3.978Mแร่พลังงาน7
29.027B0.380.28%1.212Kบริการเชิงพาณิชย์21
6.927B0.00-2.68%24.526Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.572B1.571.88%17.444Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.785B0.00-0.64%5.836Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7326.346B0.590.34%320.344Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน89
105.806B0.622.19%98.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
312.477B0.780.32%85.765Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.070B0.41-0.02%10.633Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
85.891B0.950.14%11.402Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.293B0.20-0.38%5.139Kการค้าปลีก4
7571.141B3.510.67%6.140Mสาธารณูปโภค55
4038.183B0.980.88%921.616Kการผลิตของผู้ผลิต122
99.444B6.611.95%232.071Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
15.342B1.471.74%3.398Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.772B1.504.73%19.073Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
86.825B0.005.42%214.766Kบริการการกระจายสินค้า11
79.584B0.06-1.03%15.941Kการค้าปลีก6
1422.734B0.41-0.23%39.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
5921.077B1.311.36%1.165Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม176
20.393B2.152.00%107.379Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19514.780B1.270.52%1.355Mการเงิน170
7637.104B0.141.54%1.176Mการเงิน107
824.295B0.810.74%22.920Kบริการเชิงพาณิชย์9
20.325B0.215.51%52.124Kบริการการกระจายสินค้า15
338.156B0.00-1.26%273.322Kการค้าปลีก5
2729.689B0.890.71%35.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1147.340B0.96-0.16%6.203Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2090.815B0.571.21%672.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
2.908B0.44-1.15%16.516Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1901.372B2.211.30%3.122Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
293.274B0.740.92%84.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
13.179B0.521.65%14.865Kการค้าปลีก3
64.707B1.171.33%15.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
920.846B0.270.60%439.482Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
958.164B0.50-0.39%228.850Kบริการผู้บริโภค68
15058.261B1.130.06%451.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1312.371B0.640.66%32.581Kการผลิตของผู้ผลิต39
1890.245B0.730.51%36.623Kการผลิตของผู้ผลิต137
7997.327B0.840.36%305.799Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ153
30711.547B1.60-1.24%3.323Mบริการทางด้านเทคโนโลยี184
1.906B3.092.40%856การค้าปลีก2
271.957B0.032.03%520.463Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1571.791B1.551.57%136.415Kการเงิน211
1876.611B0.551.20%543.439Kการเงิน26
519.477B0.87-0.64%5.092Mอื่นๆ122
6986.598B0.170.59%483.272Kการเงิน12
6787.814B0.882.18%3.111Mการเงิน17
236.000B1.090.90%119.647Kการสื่อสาร6
209.072B0.861.35%384.956Kระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.245B0.920.46%12.434Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
574.834B0.28-1.27%46.846Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1462.036B0.780.77%161.974Kการผลิตของผู้ผลิต99
81.035M0.00-0.47%152อื่นๆ4
494.587B2.790.71%137.290Kบริการเชิงพาณิชย์77
897.690B0.88-0.48%17.367Kการผลิตของผู้ผลิต53
10565.241B1.361.34%4.414Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
898.918B0.930.12%4.873Mบริการผู้บริโภค83
2756.634B0.421.53%1.293Mการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต2
1655.426B2.16-0.91%1.640Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3628.647B5.57-1.40%4.585Mแร่พลังงาน9
25720.219B1.590.66%2.670Mแร่พลังงาน26
66.704B0.36-0.24%37.449Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
593.069B0.111.19%431.270Kบริการผู้บริโภค32
2748.080B0.400.43%523.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4588.149B4.051.77%2.907Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1895.130B0.300.81%1.385Mระบบขนส่ง33
407.711B2.100.04%230.862Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
842.309B0.17-0.28%77.923Kบริการเชิงพาณิชย์7
2275.748B0.720.42%210.077Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4373.650B0.650.48%749.932Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
5949.380B0.911.01%554.603Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
1.883B0.002.30%28.792Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.339B0.000.32%19.916Kบริการผู้บริโภค10
106.405B5.810.28%87.228Kบริการผู้บริโภค14
196.613B2.080.31%107.803Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ65
680.473B1.530.57%375.468Kระบบขนส่ง3
3153.621B0.660.95%2.369Mการเงิน144
715.398B1.36-0.29%77.007Kการเงิน4
1.352B0.000.52%572สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
35954.004B0.371.27%7.371Mการเงิน65
441.569B0.300.69%327.782Kบริการผู้บริโภค7
1.662B0.00-0.47%8.057Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2029.700B1.48-0.56%204.988Kการเงิน4
2174.253B0.003.09%573.858Kการค้าปลีก14
20.084B1.58-0.07%308.638Kการสื่อสาร9
4059.323B2.452.32%4.473Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
338.582B1.145.01%1.293Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
710.744B1.720.06%130.340Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ324
6098.954B2.380.39%5.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
15.360B0.063.94%23.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
106.572B1.481.85%60.077Kระบบขนส่ง15
2633.929B1.681.86%1.226Mการผลิตของผู้ผลิต68
1.612B0.12-3.28%73.244Kสาธารณูปโภค1
916.640B0.471.53%895.175Kบริการการกระจายสินค้า108
5878.107B1.28-0.77%8.267Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ