อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1201.070B-0.26%4.534Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1129.282B0.71%190.879Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
291.740B2.72%19.362Kระบบขนส่ง16
1256.476B-0.07%556.692Kระบบขนส่ง7
56.680B-0.03%1.701Mสาธารณูปโภค14
177.948B1.24%3.537Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1852.329B0.88%76.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
1014.441B0.52%91.443Kการค้าปลีก28
3911.656B1.29%980.679Kการผลิตของผู้ผลิต143
1013.521B1.94%273.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1674.237B-0.89%469.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
460.635B5.48%327.182Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
965.463B0.00%1.016Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
579.932B0.88%1.180Mบริการผู้บริโภค24
889.230B0.79%99.891Kการผลิตของผู้ผลิต71
192.744B-0.54%4.498Mบริการผู้บริโภค11
107.589B-0.67%316.054Kบริการผู้บริโภค2
103.602B1.42%1.603Mการค้าปลีก4
2275.973B-0.90%1.081Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1111.564B0.50%78.757Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2438.226B1.23%147.770Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ198
2543.355B-0.80%7.979Mแร่พลังงาน6
28.210B-0.38%3.965Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.290B5.39%229.590Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.290B0.54%15.832Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.093B4.83%283.216Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8147.439B1.31%595.004Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
109.162B-0.68%220.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
357.900B1.94%323.494Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ82
8.687B1.32%18.883Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
99.768B0.58%11.713Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
81.336B-0.50%248.933Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8096.544B0.73%26.676Mสาธารณูปโภค55
4080.007B1.20%1.035Mการผลิตของผู้ผลิต125
107.439B0.41%173.254Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.754B0.50%10.362Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.231B0.55%10.249Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
90.791B0.29%61.577Kบริการการกระจายสินค้า10
96.310B0.65%5.931Kการค้าปลีก5
1551.287B1.09%66.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6237.223B2.43%3.315Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
25.759B0.10%91.381Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20369.986B0.90%2.721Mการเงิน167
7278.664B1.13%1.493Mการเงิน106
866.947B0.16%21.781Kบริการเชิงพาณิชย์9
20.321B3.16%18.302Kบริการการกระจายสินค้า14
345.606B-0.84%156.404Kการค้าปลีก5
3023.134B0.03%25.231Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1202.269B0.06%8.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2229.885B0.61%1.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63
2.380B1.75%1.394Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2113.960B3.25%4.194Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
321.134B0.47%6.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
17.779B5.00%55.998Kการค้าปลีก2
74.165B-1.12%9.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1057.462B1.74%478.509Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
965.098B-0.70%236.212Kบริการผู้บริโภค66
15509.550B0.44%361.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1407.158B0.14%34.260Kการผลิตของผู้ผลิต38
2079.409B0.90%47.973Kการผลิตของผู้ผลิต136
8439.813B0.51%509.984Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ150
33007.632B0.31%2.259Mบริการทางด้านเทคโนโลยี179
2.089B0.26%65.068Kการค้าปลีก2
314.603B0.13%608.328Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1789.513B0.49%412.475Kการเงิน217
2672.151B2.17%630.871Kการเงิน27
531.146B1.51%3.258Mอื่นๆ126
7279.164B-0.01%591.662Kการเงิน12
7067.979B-0.33%2.957Mการเงิน17
274.577B1.04%205.209Kการสื่อสาร6
231.990B0.21%213.157Kระบบขนส่ง15
—%บริการการกระจายสินค้า5
48.495B-0.76%8.412Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
632.142B1.46%29.090Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1608.796B1.76%292.873Kการผลิตของผู้ผลิต98
116.581M-0.49%13อื่นๆ4
575.570B0.85%174.578Kบริการเชิงพาณิชย์75
974.923B0.44%24.349Kการผลิตของผู้ผลิต53
11088.236B0.65%2.560Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
961.927B-4.24%10.190Mบริการผู้บริโภค77
2998.524B0.91%793.386Kการเงิน4
735.000K0.00%1.596Kการผลิตของผู้ผลิต1
1771.170B2.38%1.838Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3239.036B1.11%10.236Mแร่พลังงาน9
24897.690B0.30%11.540Mแร่พลังงาน23
72.719B1.50%74.787Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
664.012B1.47%364.866Kบริการผู้บริโภค32
2790.421B1.78%903.381Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
4938.063B0.29%7.189Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
2000.143B1.03%2.560Mระบบขนส่ง32
428.383B1.69%190.276Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
880.677B2.06%78.696Kบริการเชิงพาณิชย์6
2408.799B-0.67%202.150Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4560.403B0.75%491.786Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5501.731B0.41%920.484Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ121
2.515B-9.83%158.096Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.448B0.02%20.583Kบริการผู้บริโภค9
122.338B1.01%311.033Kบริการผู้บริโภค14
229.356B0.65%87.589Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
670.891B0.47%541.090Kระบบขนส่ง3
3589.344B2.21%1.647Mการเงิน143
706.360B0.72%28.089Kการเงิน4
1.482B1.48%2.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36220.064B0.91%7.558Mการเงิน68
487.511B1.22%376.291Kบริการผู้บริโภค8
1.839B-5.54%30.710Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2068.416B1.83%304.042Kการเงิน4
2413.264B0.60%122.601Kการค้าปลีก13
19.480B-0.01%501.512Kการสื่อสาร8
4671.883B0.61%2.544Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
395.883B-2.55%842.635Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
780.492B0.16%426.033Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ304
6144.667B-0.14%3.028Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.624B2.52%128.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
107.505B0.22%73.456Kระบบขนส่ง14
2786.926B-0.64%1.008Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.443B2.27%38.960Kสาธารณูปโภค1
1036.895B0.92%754.785Kบริการการกระจายสินค้า109
6834.861B1.78%16.187Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ