อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1199.953B-1.26%1.707Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1142.196B-0.85%213.030Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ168
300.388B0.55%30.691Kระบบขนส่ง16
1281.562B-0.45%720.180Kระบบขนส่ง7
56.271B-3.12%2.150Mสาธารณูปโภค14
181.582B-1.85%4.449Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1902.696B0.54%133.022Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
1015.254B-1.20%75.344Kการค้าปลีก28
4014.754B-1.51%872.615Kการผลิตของผู้ผลิต143
1039.921B-0.55%171.949Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1667.435B-0.51%470.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
493.085B-0.07%112.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
968.724B-1.10%1.834Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
587.492B0.06%729.883Kบริการผู้บริโภค24
903.103B1.43%85.429Kการผลิตของผู้ผลิต71
194.932B-2.41%4.562Mบริการผู้บริโภค11
105.720B-3.18%572.366Kบริการผู้บริโภค2
108.393B4.81%1.827Mการค้าปลีก4
2351.896B-0.04%1.050Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1130.160B1.71%86.814Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2476.641B0.91%173.314Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2568.677B-0.18%3.480Mแร่พลังงาน6
28.910B-0.04%1.724Kบริการเชิงพาณิชย์20
9.205B-2.26%100.916Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.245B-1.41%21.475Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.699B4.83%75.040Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8389.376B0.29%614.716Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน87
105.375B-0.71%275.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
370.593B-1.11%148.627Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
8.808B13.02%326.042Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
100.811B1.06%20.359Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
81.311B0.73%17.959Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8149.610B-0.82%2.145Mสาธารณูปโภค54
4189.743B-1.29%848.900Kการผลิตของผู้ผลิต125
106.857B-2.07%99.212Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.910B-4.79%13.150Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.287B-1.49%7.609Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.057B-0.39%70.696Kบริการการกระจายสินค้า10
97.212B2.67%47.933Kการค้าปลีก5
1584.930B0.25%49.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6480.648B-0.79%942.261Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
25.344B0.90%227.710Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20797.627B-1.36%1.241Mการเงิน164
7501.641B-1.40%812.756Kการเงิน109
870.502B-0.78%15.839Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.586B-0.63%10.246Kบริการการกระจายสินค้า13
336.132B0.45%467.737Kการค้าปลีก5
3062.355B-0.56%17.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1203.304B0.18%5.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2272.206B-0.48%533.695Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.704B-3.48%1.168Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2192.772B-0.84%1.965Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
324.317B0.67%335.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.387B0.17%35.593Kการค้าปลีก2
74.792B-1.84%65.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1070.836B1.35%514.477Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
963.900B-0.48%172.171Kบริการผู้บริโภค65
15740.247B-0.90%283.701Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1415.097B0.27%62.291Kการผลิตของผู้ผลิต38
2108.996B-0.01%48.149Kการผลิตของผู้ผลิต137
8552.050B0.33%359.530Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ149
33111.900B-0.62%1.024Mบริการทางด้านเทคโนโลยี178
2.161B4.98%10.678Kการค้าปลีก2
314.802B-1.20%316.514Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1805.192B0.26%536.919Kการเงิน215
2735.645B0.26%567.831Kการเงิน28
543.920B-0.37%2.646Mอื่นๆ125
7377.573B-0.45%699.005Kการเงิน12
7084.469B-2.02%4.061Mการเงิน17
277.777B-1.72%108.992Kการสื่อสาร6
236.357B-0.87%280.356Kระบบขนส่ง15
99.495M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า5
49.129B-1.49%7.686Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
682.977B1.18%51.827Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1661.357B-0.95%190.211Kการผลิตของผู้ผลิต97
116.008M-2.24%60อื่นๆ4
582.577B-0.27%181.666Kบริการเชิงพาณิชย์77
986.733B0.48%30.767Kการผลิตของผู้ผลิต53
11162.116B-0.22%2.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
930.057B-0.39%2.546Mบริการผู้บริโภค75
2997.736B-1.20%684.890Kการเงิน4
735.000K-4.76%300การผลิตของผู้ผลิต1
1823.293B0.34%1.494Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3296.895B-0.92%5.698Mแร่พลังงาน9
24910.419B-0.92%3.337Mแร่พลังงาน23
73.362B1.47%105.378Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
667.091B-0.82%406.128Kบริการผู้บริโภค32
2882.928B-0.75%980.794Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4936.251B-3.53%2.967Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
2018.731B-0.95%1.842Mระบบขนส่ง32
420.719B0.70%144.030Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
939.266B-0.80%99.823Kบริการเชิงพาณิชย์6
2396.508B2.68%1.121Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4600.981B0.73%909.939Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5535.795B1.37%1.102Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ121
2.277B0.61%48.691Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.583B-0.50%9.262Kบริการผู้บริโภค9
121.338B-0.78%88.644Kบริการผู้บริโภค14
233.636B-0.70%251.982Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
684.212B1.60%649.430Kระบบขนส่ง3
3695.231B-0.81%1.490Mการเงิน144
716.093B-2.22%284.875Kการเงิน4
1.583B-0.36%2.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36731.226B-1.47%8.848Mการเงิน68
498.516B0.47%329.387Kบริการผู้บริโภค8
1.730B-1.64%21.565Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2159.598B-1.46%146.952Kการเงิน4
2458.988B0.15%161.477Kการค้าปลีก14
19.487B-1.45%175.048Kการสื่อสาร8
4772.219B-3.47%6.167Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน191
381.651B-1.60%579.050Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
784.617B-0.82%596.759Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
6143.939B-1.31%3.413Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
16.773B4.64%80.585Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
110.025B1.41%116.813Kระบบขนส่ง14
2786.855B0.23%1.103Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.421B4.43%47.456Kสาธารณูปโภค1
1049.946B-0.09%1.549Mบริการการกระจายสินค้า109
6977.005B-1.87%8.894Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ