ตลาดหุ้นอินเดีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
4.966B0.47-0.30%127.386Kบริการเชิงพาณิชย์4
1961.564B1.59-0.51%4.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2457.318B0.41-0.07%1.798Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69
615.840B0.34-1.46%746.224Kระบบขนส่ง18
779.221B0.001.92%1.829Mระบบขนส่ง4
1602.884B5.55-1.03%4.251Mสาธารณูปโภค5
1321.157B0.90-0.42%5.962Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1748.511B0.37-1.18%183.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร40
1100.173B0.11-0.70%761.925Kการค้าปลีก9
3929.669B0.67-0.70%2.364Mการผลิตของผู้ผลิต60
1238.949B0.71-0.68%533.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1363.583B0.250.15%661.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
849.936B0.19-0.05%2.678Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.929B0.24-1.53%1.790Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
664.208B1.43-1.26%4.332Mบริการผู้บริโภค14
439.146B0.58-0.45%99.932Kการผลิตของผู้ผลิต21
52.735B0.260.54%1.741Mบริการผู้บริโภค5
62.983B0.53-3.38%6.558Mบริการผู้บริโภค1
23.098B2.01%81.839Kการค้าปลีก1
2505.575B1.02-0.17%1.719Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
864.587B0.33-0.60%201.744Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
3894.470B0.64-0.21%234.090Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
1438.324B9.86-0.82%4.489Mแร่พลังงาน4
20.719B0.444.83%95.846Kบริการเชิงพาณิชย์6
4.681B-2.33%3.356Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
156.724B3.380.70%4.984Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
6922.381B0.74-0.44%1.239Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
79.646B0.200.81%699.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
331.989B0.97-0.83%227.244Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
12.072B0.12-0.81%65.984Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
218.061B0.34-0.87%597.182Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
76.714B-2.12%59.972Kการค้าปลีก1
85.071B-2.53%103.362Kการค้าปลีก1
11992.091B1.00-1.19%2.835Mสาธารณูปโภค28
4735.794B0.400.55%7.776Mการผลิตของผู้ผลิต54
58.423B2.79-0.26%95.154Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
597.954B0.260.03%56.112Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
456.280B0.08-0.89%179.916Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
33.953B0.029.65%1.933Mบริการการกระจายสินค้า6
32.377B1.01%1.471Mการค้าปลีก1
503.202B0.29-0.21%150.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
5784.990B2.220.38%3.301Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม100
1.281B1.72%14.314Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
15736.438B1.24-0.38%4.281Mการเงิน58
4963.827B0.36-0.91%1.969Mการเงิน29
61.346B1.27-0.12%49.691Kบริการเชิงพาณิชย์3
9.868B0.12-1.84%285.541Kบริการการกระจายสินค้า2
11.277B-1.36%380.506Kการค้าปลีก3
2115.101B0.99-0.14%54.740Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
283.684B0.57-2.18%78.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2378.018B1.000.02%982.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
154.271B0.120.06%165.799Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
5897.014B1.190.53%1.774Mสาธารณูปโภค8
431.534B0.50-1.37%82.712Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
16.912B0.14-2.34%97.546Kการค้าปลีก1
7.031B1.12%104.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
2016.954B0.12-0.49%664.615Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
833.449B0.08-0.24%1.447Mบริการผู้บริโภค18
10312.001B1.261.77%2.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
593.299B1.00-0.49%527.806Kการผลิตของผู้ผลิต9
2735.376B0.51-0.12%445.443Kการผลิตของผู้ผลิต57
7578.274B0.600.81%952.026Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ36
27068.864B1.89-0.54%2.375Mบริการทางด้านเทคโนโลยี56
1094.357B10.851.13%20.469Mแร่พลังงาน3
1021.301B0.24-0.44%2.609Mการค้าปลีก7
1160.537B0.71-0.93%754.477Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
1319.113B2.10-1.00%830.295Kการเงิน45
1390.342B2.091.08%1.470Mการเงิน15
7.282B-1.11%1.580Kอื่นๆ100
9283.758B0.14-0.71%1.231Mการเงิน6
6463.188B0.980.48%45.412Mการเงิน17
625.817B1.12-1.52%492.715Kการสื่อสาร6
279.769B1.810.65%537.800Kระบบขนส่ง8
5.866B0.09-0.92%2.185Kบริการการกระจายสินค้า2
100.008B0.27-1.15%20.220Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
381.987B0.63-0.66%111.579Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1775.214B0.610.10%283.125Kการผลิตของผู้ผลิต33
86.366M0.00%1.418Kอื่นๆ3
2479.446B1.19-1.97%636.284Kบริการเชิงพาณิชย์45
1513.143B0.61-0.80%341.769Kการผลิตของผู้ผลิต30
10397.738B0.96-1.08%2.603Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
373.114B0.01-1.35%200.649Kบริการผู้บริโภค20
1880.074B0.22-0.59%3.441Mการเงิน5
69.299B1.061.02%258.552Kการผลิตของผู้ผลิต4
16.092B0.28-1.76%214.230Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
3.757B0.83%702.543Kแร่พลังงาน2
21542.025B1.30-1.22%4.501Mแร่พลังงาน11
45.786B0.43-0.75%9.995Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
773.825B0.380.18%2.866Mบริการผู้บริโภค10
2844.390B0.31-0.94%643.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
3058.197B6.88-0.59%2.557Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
2238.220B0.48-0.99%4.329Mระบบขนส่ง12
2485.394B1.26-0.89%8.196Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
113.710B1.590.44%861.602Kบริการเชิงพาณิชย์7
14.887B0.70-2.14%30.869Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
9453.457B0.91-0.56%1.021Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ88
1622.888B0.72-0.36%845.854Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
24.014B2.14-2.55%51.601Kบริการผู้บริโภค5
58.114B0.07-0.35%190.509Kบริการผู้บริโภค8
189.298B1.06-1.21%297.386Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
466.141B0.910.68%1.329Mระบบขนส่ง1
3584.061B0.36-1.09%1.574Mการเงิน55
657.343B5.490.95%273.493Kการเงิน4
25960.593B0.80-0.02%10.274Mการเงิน23
805.078B0.10-1.40%1.572Mบริการผู้บริโภค7
10.512B-0.71%391.552Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
858.337B0.541.05%601.544Kการเงิน2
2839.110B0.000.29%432.370Kการค้าปลีก9
261.502B0.231.16%5.073Mการสื่อสาร7
6124.829B2.50-0.70%10.312Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน70
262.293B0.18-0.90%24.018Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1131.051B0.64-0.39%1.335Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ89
4332.041B3.380.83%9.483Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
8.195B5.44%957.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
143.323B0.840.94%93.267Kระบบขนส่ง10
1190.756B0.75-0.92%2.271Mการผลิตของผู้ผลิต24
5089.631B0.07-0.69%1.235Mบริการการกระจายสินค้า28
10177.896B0.25-0.40%3.822Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม