ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.888B1.58%53.563Kบริการเชิงพาณิชย์5
1406.503B-0.86%1.907Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1478.153B-1.05%367.140Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ175
441.350B0.62%122.194Kระบบขนส่ง20
1347.376B-3.12%453.173Kระบบขนส่ง9
108.702B-3.64%3.716Mสาธารณูปโภค11
181.784B-1.05%7.418Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1845.663B-0.70%109.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร86
871.788B-0.69%463.355Kการค้าปลีก26
4380.626B-0.28%1.294Mการผลิตของผู้ผลิต146
1363.579B-3.39%4.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1788.799B0.60%709.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
489.103B-1.33%75.207Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
494.276B0.11%212.100Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
576.105B-2.48%1.197Mบริการผู้บริโภค28
1300.188B0.64%184.918Kการผลิตของผู้ผลิต74
241.852B-1.60%784.206Kบริการผู้บริโภค13
76.097B-1.66%580.787Kบริการผู้บริโภค2
947.132M0.00%23การค้าปลีก1
2956.524B0.01%2.401Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1296.229B-0.32%93.364Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
4092.232B-0.86%123.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ204
1779.688B-1.14%5.029Mแร่พลังงาน6
22.789B-0.32%10.725Kบริการเชิงพาณิชย์22
681.232M-0.23%1.777Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
103.731B-3.31%87.013Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.214B-1.36%105.517Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
9418.905B-0.83%2.376Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน89
140.814B-1.38%263.014Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
512.409B-0.83%131.933Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ88
8.030B-1.67%12.047Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
197.394B-2.52%317.096Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
51.691B-0.48%46.826Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
10677.220B-1.55%4.029Mสาธารณูปโภค64
5065.568B-0.90%2.161Mการผลิตของผู้ผลิต136
90.787B-2.32%125.839Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
809.547B-1.94%4.842Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
24.694B-2.20%103.360Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
46.847B0.06%3.410Kบริการการกระจายสินค้า12
322.020B-2.42%40.350Kการค้าปลีก7
2057.762B-1.28%363.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6554.835B-0.28%1.779Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม202
25.315B-1.80%137.346Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
22563.486B-1.07%2.887Mการเงิน174
8333.103B-1.79%2.983Mการเงิน139
932.770B-0.34%16.429Kบริการเชิงพาณิชย์9
83.307B-1.56%53.494Kบริการการกระจายสินค้า21
102.201B-4.02%5.738Mการค้าปลีก6
3386.413B-1.08%59.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
630.426B-0.98%34.937Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
3146.413B-0.67%502.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
43.392B-1.47%153.142Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2728.956B1.27%6.010Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
320.493B0.09%25.397Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15.094B-1.82%39.502Kการค้าปลีก2
71.084B0.62%58.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
1745.526B1.75%953.863Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ31
744.604B0.28%447.894Kบริการผู้บริโภค67
18523.748B-0.50%1.043Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
1158.625B-1.44%180.538Kการผลิตของผู้ผลิต31
2194.055B-2.01%44.507Kการผลิตของผู้ผลิต147
11146.806B-2.10%1.060Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ135
52130.084B-1.17%2.269Mบริการทางด้านเทคโนโลยี162
2520.418B-1.62%14.344Mแร่พลังงาน4
131.016B-3.38%1.291Mการค้าปลีก4
672.542B-2.22%227.140Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
2614.116B-1.22%340.894Kการเงิน231
2852.826B-3.08%716.735Kการเงิน33
496.609B-2.28%14.673Mอื่นๆ127
6983.642B0.47%917.969Kการเงิน10
5955.863B-1.20%12.072Mการเงิน18
755.938B0.04%495.137Kการสื่อสาร8
160.106B-0.92%91.416Kระบบขนส่ง12
6.502B-11.69%134.101Kบริการผู้บริโภค1
965.924M-1.97%11.071Kบริการการกระจายสินค้า7
95.782B1.73%33.561Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
854.181B-2.22%68.646Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
1590.407B-2.36%438.867Kการผลิตของผู้ผลิต94
121.740B-0.07%587.469Kอื่นๆ8
633.547B-1.56%675.354Kบริการเชิงพาณิชย์96
1522.413B-0.50%65.530Kการผลิตของผู้ผลิต69
14332.812B-0.30%13.587Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
777.434B0.30%4.620Mบริการผู้บริโภค65
3169.350B-1.36%1.636Mการเงิน4
248.468M-0.45%5.964Kการผลิตของผู้ผลิต2
1476.852B0.17%2.102Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
254.544B-1.00%445.705Kแร่พลังงาน8
53831.628B-6.23%7.133Mแร่พลังงาน26
68.945B-2.36%50.471Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
507.680B-0.65%357.822Kบริการผู้บริโภค28
3308.906B0.27%794.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร44
5532.609B-1.42%3.505Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44
2619.149B-1.74%3.595Mระบบขนส่ง33
490.267B-0.89%437.147Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1536.056B-5.89%482.308Kบริการเชิงพาณิชย์7
3693.272B1.15%695.217Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
8160.260B-0.39%2.446Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
9085.260B1.77%2.218Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ114
1.555B-3.75%55.606Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
54.105B-1.47%47.165Kบริการผู้บริโภค11
79.038B-0.94%91.069Kบริการผู้บริโภค16
191.217B-1.03%261.516Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ65
513.452B-1.87%1.119Mระบบขนส่ง2
3836.268B-0.92%3.931Mการเงิน156
1126.715B0.15%466.408Kการเงิน6
1.318B-0.14%3.874Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
38024.327B0.41%12.821Mการเงิน58
824.668B-1.22%671.128Kบริการผู้บริโภค9
2.912B3.51%26.321Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1775.750B-0.64%269.208Kการเงิน4
3784.886B-1.01%247.338Kการค้าปลีก19
1410.399B-1.31%1.790Mการสื่อสาร17
7303.758B0.12%6.714Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน193
488.199B-3.11%1.168Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
1149.396B-1.70%2.354Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ315
5327.049B-1.29%12.409Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
13.397B-0.67%58.197Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
111.731B-0.38%307.536Kระบบขนส่ง15
3510.233B-3.09%3.446Mการผลิตของผู้ผลิต69
1.982B-1.38%36.258Kสาธารณูปโภค1
1770.589B-2.21%1.598Mบริการการกระจายสินค้า118
7018.720B-0.05%33.326Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ