อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1199.953B0.22%596.696Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1142.196B0.48%49.348Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ168
300.388B1.40%8.495Kระบบขนส่ง16
1281.562B0.71%1.398Mระบบขนส่ง7
56.271B-0.64%370.346Kสาธารณูปโภค14
181.582B-0.62%728.395Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1902.696B-0.09%12.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
1015.254B0.18%11.546Kการค้าปลีก28
4014.754B-0.06%213.193Kการผลิตของผู้ผลิต143
1039.921B0.49%42.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1667.435B4.90%1.648Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
493.085B-2.51%15.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
968.724B0.76%222.985Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
587.492B-0.70%166.534Kบริการผู้บริโภค24
903.059B0.98%14.067Kการผลิตของผู้ผลิต70
194.932B2.29%3.791Mบริการผู้บริโภค11
105.720B-0.67%119.177Kบริการผู้บริโภค2
108.393B3.69%1.383Mการค้าปลีก4
2351.896B0.54%260.419Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1130.160B0.68%18.723Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2476.582B1.34%29.662Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2568.677B-1.14%892.584Kแร่พลังงาน6
28.910B-0.33%462บริการเชิงพาณิชย์20
9.205B1.94%33.303Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.245B0.49%3.036Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.699B4.87%7.103Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8389.360B0.29%139.135Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน86
105.375B-0.14%36.735Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
370.588B-0.02%33.253Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
8.808B1.78%218.517Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
100.811B0.53%2.585Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
81.311B-0.61%5.277Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8149.610B-0.70%1.041Mสาธารณูปโภค54
4189.743B-0.27%142.706Kการผลิตของผู้ผลิต125
106.857B0.25%22.327Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.910B0.65%2.231Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.287B-1.74%2.604Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.057B0.96%15.077Kบริการการกระจายสินค้า10
97.212B2.33%14.494Kการค้าปลีก5
1584.930B0.72%6.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6480.648B0.04%154.508Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม176
25.064B-0.27%23.861Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
20797.627B1.11%744.961Kการเงิน164
7501.641B0.36%132.123Kการเงิน109
870.502B0.19%1.844Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.586B-0.75%2.750Kบริการการกระจายสินค้า13
336.132B0.72%33.668Kการค้าปลีก5
3062.355B-1.33%8.268Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1203.304B-0.26%648สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2272.206B0.58%98.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.704B-3.62%90แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2192.772B0.42%347.002Kสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
324.277B0.89%24.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
18.387B0.42%3.283Kการค้าปลีก2
74.792B-0.64%4.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1070.836B-0.30%51.002Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
963.900B-0.64%46.750Kบริการผู้บริโภค65
15740.247B-0.31%67.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1415.097B0.13%6.855Kการผลิตของผู้ผลิต38
2108.996B0.03%15.079Kการผลิตของผู้ผลิต137
8552.050B-0.14%77.903Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ149
33111.946B-0.32%229.223Kบริการทางด้านเทคโนโลยี179
2.161B0.82%326การค้าปลีก2
314.802B1.69%297.397Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1805.192B-0.88%71.247Kการเงิน215
2735.645B0.37%84.430Kการเงิน28
543.920B0.04%457.511Kอื่นๆ125
7377.573B0.61%70.837Kการเงิน12
7084.469B1.39%575.240Kการเงิน17
277.777B-1.34%17.876Kการสื่อสาร6
236.357B0.63%185.387Kระบบขนส่ง15
99.495M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า5
49.129B0.80%798เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
682.977B0.82%7.161Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1661.321B-0.19%30.352Kการผลิตของผู้ผลิต96
116.008M-2.24%60อื่นๆ4
582.577B0.43%31.464Kบริการเชิงพาณิชย์77
986.733B-0.27%4.311Kการผลิตของผู้ผลิต53
11162.116B0.72%655.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
930.057B-0.47%569.990Kบริการผู้บริโภค75
2997.736B1.18%304.490Kการเงิน4
735.000K-4.76%300การผลิตของผู้ผลิต1
1823.293B0.83%296.296Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3296.895B-0.45%1.009Mแร่พลังงาน9
24910.419B-0.30%1.135Mแร่พลังงาน23
73.362B0.48%12.277Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
667.077B1.51%135.924Kบริการผู้บริโภค31
2882.900B0.47%164.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
4936.251B-0.99%886.812Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
2018.731B-0.38%272.219Kระบบขนส่ง32
420.719B0.30%69.311Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
939.266B0.66%61.649Kบริการเชิงพาณิชย์6
2396.508B0.77%203.065Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4600.981B0.22%264.332Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5535.795B0.40%227.975Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ121
2.277B-1.02%11.271Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.583B-0.11%1.294Kบริการผู้บริโภค9
121.338B-0.85%13.854Kบริการผู้บริโภค14
232.068B-0.72%68.170Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
684.212B1.49%209.073Kระบบขนส่ง3
3695.231B0.38%431.980Kการเงิน144
716.093B-0.97%4.927Kการเงิน4
1.583B1.05%4.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36731.226B0.39%1.706Mการเงิน68
498.516B-0.17%37.732Kบริการผู้บริโภค7
1.730B0.55%9.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2159.598B0.88%22.561Kการเงิน4
2458.988B-0.27%28.859Kการค้าปลีก14
19.487B-0.21%51.204Kการสื่อสาร8
4772.060B-0.99%1.355Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน190
381.651B-1.10%147.146Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
784.617B-0.05%96.305Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
6143.939B-0.69%1.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
16.773B-0.91%5.531Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
110.025B2.07%822.276Kระบบขนส่ง14
2786.855B0.34%396.191Kการผลิตของผู้ผลิต72
1.421B-0.17%7.754Kสาธารณูปโภค1
1049.946B0.93%204.940Kบริการการกระจายสินค้า109
6977.005B-1.39%2.422Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ