อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1216.554B-2.69%2.150Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1147.676B-2.42%263.356Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ161
293.790B-1.43%15.521Kระบบขนส่ง16
1267.398B-0.15%321.932Kระบบขนส่ง7
57.626B-2.62%2.996Mสาธารณูปโภค14
181.748B-0.72%2.824Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1876.500B-0.33%77.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
1015.070B0.45%211.415Kการค้าปลีก29
3971.988B-1.32%734.044Kการผลิตของผู้ผลิต143
1042.314B-1.84%269.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1679.636B-0.42%318.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
436.105B1.34%94.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
962.092B0.14%996.066Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
581.698B-1.83%855.941Kบริการผู้บริโภค24
906.362B-0.91%70.251Kการผลิตของผู้ผลิต72
198.015B-2.73%4.363Mบริการผู้บริโภค11
108.484B-1.61%334.613Kบริการผู้บริโภค2
101.491B0.42%1.832Mการค้าปลีก3
2320.875B-0.88%660.134Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1120.270B-0.23%54.196Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2443.108B-0.07%104.778Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ200
2748.545B-2.94%3.929Mแร่พลังงาน6
28.367B-1.27%1.095Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.624B-1.88%55.181Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.724B-4.98%51.571Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.104B-2.87%23.432Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8134.513B-0.59%274.135Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
114.489B-3.77%528.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
370.614B-2.27%195.062Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
9.041B-1.91%15.800Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
101.552B-0.97%13.765Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
80.256B0.43%344.080Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8238.012B0.99%7.891Mสาธารณูปโภค55
4205.071B-0.80%972.176Kการผลิตของผู้ผลิต125
108.291B-1.20%131.391Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.325B-1.24%8.109Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
3.343B-2.65%23.245Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
92.601B-1.88%82.011Kบริการการกระจายสินค้า11
96.462B0.96%31.665Kการค้าปลีก5
1563.397B-0.48%82.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
6293.495B0.24%989.872Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
26.055B0.33%427.186Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20718.502B-1.05%1.135Mการเงิน163
7719.058B-3.93%3.468Mการเงิน106
858.903B0.21%13.948Kบริการเชิงพาณิชย์9
22.128B-1.24%9.825Kบริการการกระจายสินค้า14
352.641B-0.16%430.680Kการค้าปลีก5
3003.664B-0.17%36.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1196.564B-0.07%11.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2236.632B-0.20%930.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร66
2.794B1.24%2.296Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2119.354B0.46%3.993Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
325.881B-0.18%6.851Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.876B-4.12%47.340Kการค้าปลีก2
75.703B-0.42%15.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
1034.446B0.97%429.480Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
975.524B-0.97%404.862Kบริการผู้บริโภค65
15673.843B-0.08%450.002Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1438.746B-1.29%30.982Kการผลิตของผู้ผลิต38
2091.692B-0.34%79.034Kการผลิตของผู้ผลิต137
8611.928B0.35%385.384Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ150
33154.365B-1.37%2.560Mบริการทางด้านเทคโนโลยี179
2.135B-2.81%4.683Kการค้าปลีก2
300.039B-1.11%436.658Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1799.163B-0.50%216.947Kการเงิน218
2724.275B-1.28%372.835Kการเงิน29
572.491B-6.45%8.138Mอื่นๆ126
7299.843B-0.93%367.414Kการเงิน12
7199.435B-1.66%2.992Mการเงิน17
269.425B0.40%340.311Kการสื่อสาร6
237.121B-1.40%176.964Kระบบขนส่ง15
—%บริการการกระจายสินค้า5
46.741B2.17%26.083Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
642.548B-0.11%17.203Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
1629.277B-0.97%174.902Kการผลิตของผู้ผลิต99
117.011M-0.47%579อื่นๆ4
574.099B-0.87%176.750Kบริการเชิงพาณิชย์76
980.725B-0.04%65.316Kการผลิตของผู้ผลิต53
11544.436B-0.99%2.312Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
927.352B-2.48%3.000Mบริการผู้บริโภค78
2991.752B-1.83%865.316Kการเงิน4
—%การผลิตของผู้ผลิต1
1763.507B0.39%778.521Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3504.694B-2.42%7.697Mแร่พลังงาน9
25695.427B-2.75%8.472Mแร่พลังงาน23
74.359B-0.44%67.297Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
686.972B-3.19%332.387Kบริการผู้บริโภค33
2811.583B-0.27%494.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
5074.572B0.34%3.459Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
2024.898B-1.83%2.072Mระบบขนส่ง32
424.425B-0.13%105.763Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
899.032B-0.21%29.308Kบริการเชิงพาณิชย์6
2417.673B-0.68%679.427Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
4675.352B-0.46%842.730Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5510.389B0.13%476.861Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
2.100B13.33%204.337Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
68.277B-1.56%22.416Kบริการผู้บริโภค9
122.349B-0.48%103.529Kบริการผู้บริโภค14
231.877B-1.19%98.515Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
675.970B-0.61%202.558Kระบบขนส่ง3
3621.380B0.57%1.729Mการเงิน146
689.272B0.92%105.453Kการเงิน4
1.455B2.85%7.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36996.402B-1.07%7.841Mการเงิน68
481.583B0.77%414.914Kบริการผู้บริโภค8
1.837B0.10%17.564Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2186.076B-2.81%205.567Kการเงิน4
2507.675B-2.67%268.968Kการค้าปลีก13
20.175B0.23%468.970Kการสื่อสาร8
4807.394B-0.96%3.145Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน191
404.832B0.36%977.893Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
799.503B-1.28%452.463Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ309
6194.714B0.71%3.948Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.755B-1.13%21.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
109.226B-1.01%166.681Kระบบขนส่ง15
2792.110B0.41%2.128Mการผลิตของผู้ผลิต70
1.542B-1.96%30.455Kสาธารณูปโภค1
1052.767B-1.01%1.243Mบริการการกระจายสินค้า112
6207.061B2.00%27.275Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ