ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.459B-0.46%16.158Kบริการเชิงพาณิชย์3
1201.458B1.94%2.252Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1352.488B0.54%277.718Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ167
264.868B-2.22%150.886Kระบบขนส่ง19
816.955B-2.44%915.315Kระบบขนส่ง8
83.431B2.29%3.029Mสาธารณูปโภค11
129.308B-0.15%9.297Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1323.816B-0.71%163.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
729.987B-1.03%176.796Kการค้าปลีก27
3228.005B-0.06%2.026Mการผลิตของผู้ผลิต144
831.090B0.31%334.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1494.931B-1.13%390.107Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
387.835B-3.19%115.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
411.053B-1.50%484.325Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
513.102B-0.69%712.344Kบริการผู้บริโภค28
712.429B-1.20%94.778Kการผลิตของผู้ผลิต68
257.853B-3.32%337.224Kบริการผู้บริโภค11
46.628B-0.15%437.108Kบริการผู้บริโภค2
717.222M-4.65%145การค้าปลีก2
2499.789B-1.17%2.439Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1001.442B1.80%354.974Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
3117.758B1.86%197.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ197
1738.845B-0.59%2.040Mแร่พลังงาน6
20.260B-0.42%4.815Kบริการเชิงพาณิชย์20
412.488M-1.34%1.149Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
70.269B-1.96%122.609Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.072B2.64%43.072Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7403.876B-0.56%684.021Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน92
85.142B4.50%627.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
418.292B1.92%246.384Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
6.557B2.03%17.367Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
52.483B1.06%77.307Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
30.883B-2.27%38.178Kการค้าปลีก4
19.435M4.59%27การค้าปลีก1
7156.171B-0.57%3.252Mสาธารณูปโภค64
3256.210B-0.28%1.781Mการผลิตของผู้ผลิต134
72.035B2.20%224.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
563.877B-0.31%15.781Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
17.805B-0.16%79.295Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
20.239B0.18%3.127Kบริการการกระจายสินค้า10
176.739B4.32%101.268Kการค้าปลีก6
1370.110B1.55%126.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4534.187B0.12%1.184Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม191
13.662B4.80%23.486Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15582.343B-1.73%2.357Mการเงิน168
6376.109B-3.77%2.379Mการเงิน142
821.348B1.15%15.920Kบริการเชิงพาณิชย์9
38.354B0.20%18.376Kบริการการกระจายสินค้า20
134.894B-4.65%1.371Mการค้าปลีก5
3204.673B-0.04%61.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
464.762B4.39%66.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2875.408B-0.25%541.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
11.594B1.17%20.250Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1799.935B0.30%2.984Mสาธารณูปโภค10
—%รัฐบาล2
277.296B-1.71%9.482Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15.384B-2.06%10.586Kการค้าปลีก2
40.658B-0.92%43.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
994.379B-3.07%1.296Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ30
508.905B0.91%502.598Kบริการผู้บริโภค66
16825.061B-0.17%981.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
576.678B2.38%265.592Kการผลิตของผู้ผลิต31
1642.190B0.60%49.998Kการผลิตของผู้ผลิต140
7817.110B-0.23%523.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ130
36250.736B-0.68%2.802Mบริการทางด้านเทคโนโลยี155
2203.720B-3.02%5.750Mแร่พลังงาน4
61.966B4.83%480.044Kการค้าปลีก4
339.759B1.41%281.286Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
1789.204B-0.86%301.599Kการเงิน219
2337.661B-0.51%727.514Kการเงิน28
273.596B-0.56%3.818Mอื่นๆ120
5659.270B-2.57%630.468Kการเงิน10
5231.683B-1.46%57.439Mการเงิน18
464.457B4.44%275.550Kการสื่อสาร6
130.315B5.13%374.751Kระบบขนส่ง12
4.984B-0.23%300บริการผู้บริโภค1
437.922M-1.53%9.000Kบริการการกระจายสินค้า4
73.617B5.82%229.484Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
687.095B1.72%203.916Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
1081.107B1.02%497.384Kการผลิตของผู้ผลิต97
64.722B-0.88%140.530Kอื่นๆ8
447.505B0.59%732.526Kบริการเชิงพาณิชย์87
1078.983B-0.14%48.746Kการผลิตของผู้ผลิต66
9767.538B-0.57%9.592Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
501.764B-1.47%4.339Mบริการผู้บริโภค68
2905.124B-3.51%1.711Mการเงิน4
240.268M-1.51%4.194Kการผลิตของผู้ผลิต2
1308.080B-0.69%1.464Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
221.700B-1.66%326.104Kแร่พลังงาน7
43904.483B-3.19%7.713Mแร่พลังงาน24
55.469B2.04%55.292Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
468.908B0.10%164.244Kบริการผู้บริโภค28
2348.207B1.94%3.151Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร44
4102.828B-0.86%4.368Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน43
1670.889B-1.23%2.949Mระบบขนส่ง32
502.952B1.81%530.935Kบริการทางด้านเทคโนโลยี43
952.602B-0.74%134.050Kบริการเชิงพาณิชย์7
3197.445B1.17%1.220Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
6725.458B0.96%5.859Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
7638.701B1.46%2.566Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ117
1.350B2.77%80.804Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
49.527B0.87%15.611Kบริการผู้บริโภค9
68.416B-2.15%128.889Kบริการผู้บริโภค16
177.318B-0.63%211.194Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
549.826B0.34%492.867Kระบบขนส่ง2
2336.829B-1.21%1.223Mการเงิน153
600.437B-0.30%68.964Kการเงิน4
1.344B-2.02%6.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
25136.339B-2.02%14.517Mการเงิน56
466.597B0.80%551.058Kบริการผู้บริโภค8
2.048B-2.17%2.565Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1686.662B0.87%187.458Kการเงิน4
2747.744B1.42%337.925Kการค้าปลีก18
1235.442B-1.06%1.809Mการสื่อสาร19
3845.338B1.24%4.534Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน187
398.907B-0.74%653.294Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
731.558B1.17%1.949Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ306
4969.849B-0.75%6.601Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
11.123B0.49%34.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
65.315B0.09%37.565Kระบบขนส่ง13
2390.183B0.25%2.745Mการผลิตของผู้ผลิต68
1.778B4.67%114.414Kสาธารณูปโภค1
800.197B-0.82%766.411Kบริการการกระจายสินค้า111
6534.448B-0.99%23.848Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ