อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
5.261B-2.22%115.829Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
5.235B1.26-1.10%204.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1054.450B0.951.48%2.877Mในทางอุตสาหกรรม15
2840.397B0.92-0.42%286.387Kวัสดุพื้นฐาน76
329.638B0.590.40%20.740Kในทางอุตสาหกรรม17
1098.761B0.421.78%530.763Kในทางอุตสาหกรรม9
23.056B-4.10%877.343Kในทางอุตสาหกรรม2
1116.551B0.830.12%2.795Mวัสดุพื้นฐาน24
3735.744B0.410.10%620.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร109
483.346B0.022.04%149.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1227.893B0.36-1.34%32.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
13548.267B1.20-1.29%1.873Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
22.054B0.770.48%12.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5981.414B0.80-0.47%393.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร169
52724.125B0.420.48%4.984Mไฟแนนซ์90
1267.743B0.130.07%359.426Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
736.886B0.140.28%181.617Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
2086.647B0.850.46%1.815Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร50
724.808B1.840.20%490.901Kในทางอุตสาหกรรม50
27.261B0.16-1.00%8.983Kในทางอุตสาหกรรม8
133.364B0.24-2.00%607.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
3090.388B5.34-0.10%2.878Mพลังงาน6
17.069B-0.11%1.314Kในทางอุตสาหกรรม4
5808.992B0.810.27%378.886Kวัสดุพื้นฐาน154
164.887B0.38-1.89%616.124Kเทคโนโลยี38
6.403B0.73-0.06%3.077Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
85.184B2.26-2.41%296.559Kเทคโนโลยี6
7159.913B0.97-0.65%1.676Mในทางอุตสาหกรรม204
7823.277B0.690.15%369.222Kวัสดุพื้นฐาน102
903.889B0.61-0.27%58.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
9475.411B0.840.64%1.420Mไฟแนนซ์82
269.058B1.28-0.53%61.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
3156.951B3.020.50%2.476Mไฟแนนซ์104
570.577B0.190.87%412.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1019.196B0.05-1.61%503.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
2146.124B0.680.33%192.665Kวัสดุพื้นฐาน28
514.071B1.10-0.96%866.988Kไฟแนนซ์14
348.568B0.291.42%2.693Mในทางอุตสาหกรรม24
1.130B0.142.33%59.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
7562.449B2.740.59%5.167Mสาธารณูปโภค49
1947.698B1.24-0.11%331.535Kในทางอุตสาหกรรม94
5.735B0.12%2.796Kเทคโนโลยี5
329.419B0.76%40.989Kในทางอุตสาหกรรม5
126.450B0.73-0.84%84.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
7.161B1.64-0.62%1.574Kในทางอุตสาหกรรม4
309.997B1.85-0.17%217.124Kไฟแนนซ์20
759.403B0.65-0.99%146.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร59
6130.569B0.770.77%138.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร197
2309.257B0.00-0.45%265.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
585.546B0.28-1.06%344.168Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
214.920B0.382.90%66.530Kวัสดุพื้นฐาน24
2.537B-1.21%22.811Kวัสดุพื้นฐาน3
902.248B1.24-0.16%291.908Kในทางอุตสาหกรรม32
1126.492B0.33-0.06%103.906Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ37
1628.535B1.14-1.18%2.527Mในทางอุตสาหกรรม52
536.186B0.73-0.87%959.944Kในทางอุตสาหกรรม29
160.440B6.69-0.46%66.838Kในทางอุตสาหกรรม8
4.914B3.540.65%4.544Kไฟแนนซ์10
145.973B0.10-0.02%2.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
8.904B0.66%23.705Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
20.329B0.73-3.14%39.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.599B0.180.33%187.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1099.964B0.390.42%375.406Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร65
410.038B0.54-1.67%182.961Kเทคโนโลยี18
136.127B0.281.24%141.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
31590.174B1.75-1.15%2.030Mเทคโนโลยี148
323.304B3.86-0.29%658.228Kสาธารณูปโภค6
2085.899B0.50-1.02%86.631Kในทางอุตสาหกรรม19
2783.408B0.69-0.85%12.392Kในทางอุตสาหกรรม135
82.050B0.731.92%799.389Kวัสดุพื้นฐาน2
1535.252B3.660.95%61.544Mบริการโทรคมนาคม11
577.544B0.24-0.43%1.157Mเทคโนโลยี14
893.323B1.34-1.06%142.100Kไฟแนนซ์133
1077.982B1.41-0.58%622.242Kไฟแนนซ์31
269.391B2.90-0.03%6.845Kไฟแนนซ์36
488.760B0.241.12%277.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
3936.859B0.28-0.09%841.730Kไฟแนนซ์8
49.464B0.320.69%558.835Kในทางอุตสาหกรรม11
1633.276B0.720.67%1.503Mในทางอุตสาหกรรม7
80.272B0.60-0.62%28.211Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
11.230B1.42-0.86%4.306Kวัสดุพื้นฐาน4
3729.443B0.520.49%242.005Kไฟแนนซ์6
334.308M0.99%8.967Kไฟแนนซ์2
2879.890B1.46-0.07%1.214Mสาธารณูปโภค12
328.093B0.31-1.34%47.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
226.067B0.80-0.77%112.885Kวัสดุพื้นฐาน57
9.210B2.31-4.29%3.244Kเทคโนโลยี3
13.587B0.21-3.87%17.677Kพลังงาน4
7331.688B4.761.13%10.848Mพลังงาน11
20870.762B1.192.00%4.989Mพลังงาน30
222.063B1.351.32%83.641Kพลังงาน4
38.871B0.500.99%28.688Kพลังงาน13
27.575B-1.70%134.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
40.399B1.300.07%8.476Kวัสดุพื้นฐาน10
276.293B1.17-0.33%152.290Kวัสดุพื้นฐาน56
684.453M-3.48%9.600Kในทางอุตสาหกรรม1
13406.326B1.260.34%773.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
49.045B0.220.08%31.342Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
13337.023B0.63-0.20%728.059Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ210
201.251B-1.28%199.626Kเทคโนโลยี9
55.007M0.00%32วัสดุพื้นฐาน1
411.102B1.610.97%7.997Kในทางอุตสาหกรรม15
2687.120B0.612.01%1.442Mไฟแนนซ์168
19.958B-4.35%37.754Kไฟแนนซ์2
2.714B0.39-2.73%1.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
891.060B2.66-2.86%34.292Kไฟแนนซ์2
113.649B3.20%33.715Mพลังงาน17
1.564B4.63%238.821Kพลังงาน2
559.928B0.122.71%848.306Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
3.861B2.57%11.412Kเทคโนโลยี7
142.795B2.28-1.61%93.554Kในทางอุตสาหกรรม12
886.081B2.97-0.20%92.395Kเทคโนโลยี57
1061.976B0.530.43%84.239Kวัสดุพื้นฐาน102
3986.290B5.100.23%1.257Mวัสดุพื้นฐาน20
6667.277B1.531.76%3.029Mวัสดุพื้นฐาน261
1236.533B0.960.05%539.555Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร324
1615.062B0.68-0.92%274.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
7346.138B1.760.77%4.830Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
902.212M-3.62%2.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
35.204B1.24-0.19%23.330Kสาธารณูปโภค2
3326.474B1.20-2.56%5.249Mบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ