อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.310B0.08-3.63%229.982Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ3
87.524B0.08-0.41%49.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1201.845B1.590.08%923.836Kในทางอุตสาหกรรม13
2577.710B1.020.75%814.094Kวัสดุพื้นฐาน72
254.815B0.77-0.69%12.585Kในทางอุตสาหกรรม17
1303.164B0.30-1.59%642.783Kในทางอุตสาหกรรม10
13.897B1.59%625.598Kในทางอุตสาหกรรม2
1039.368B2.63-0.62%1.814Mวัสดุพื้นฐาน20
3591.146B0.51-0.24%369.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร103
548.155B0.121.99%371.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
1296.246B0.41-0.28%28.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
12930.867B1.29-0.74%1.889Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
1.045B0.59-1.68%761สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
5085.823B1.080.43%879.965Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร164
57699.512B0.410.81%6.991Mไฟแนนซ์85
1083.486B0.160.21%406.998Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
661.670B0.20-1.32%262.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1387.182B1.40-0.87%3.764Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร51
564.935B2.241.70%730.184Kในทางอุตสาหกรรม47
22.299B0.280.22%4.822Kในทางอุตสาหกรรม10
104.338B0.652.45%3.093Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2511.352B6.48-0.37%1.936Mพลังงาน9
19.422B1.36%5.050Kในทางอุตสาหกรรม4
644.082B1.84%1.357Mไฟแนนซ์2
6515.984B0.71-0.71%461.931Kวัสดุพื้นฐาน157
215.222B1.732.07%534.814Kเทคโนโลยี43
3.831B1.54-1.23%46.671Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
97.563B2.690.92%279.256Kเทคโนโลยี8
6773.577B1.10-0.35%1.460Mในทางอุตสาหกรรม188
7847.010B0.660.20%519.047Kวัสดุพื้นฐาน92
882.993B0.80-0.36%79.953Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร65
9704.664B0.86-0.03%862.811Kไฟแนนซ์86
178.008B4.79-1.01%226.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
2617.055B3.571.21%2.580Mไฟแนนซ์87
591.371B0.21-0.30%93.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1021.492B0.05-0.61%408.490Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
2694.901B0.75-0.41%267.353Kวัสดุพื้นฐาน33
428.252B1.04-2.82%536.329Kไฟแนนซ์12
467.224B0.21-0.67%1.634Mในทางอุตสาหกรรม20
260.725M2.00%2.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4381.698B3.650.96%3.204Mสาธารณูปโภค42
2063.332B2.00-0.02%212.045Kในทางอุตสาหกรรม97
500.162B0.17-0.77%6.999Kเทคโนโลยี11
252.449B-1.83%37.708Kในทางอุตสาหกรรม5
83.113B1.35-5.13%49.248Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
11.909B0.54-1.50%9.871Kในทางอุตสาหกรรม2
305.492B1.740.01%290.529Kไฟแนนซ์17
683.531B0.58-0.86%98.166Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร50
6723.748B0.81-0.07%121.714Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร201
2627.268B0.000.48%334.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
744.946B0.31-0.68%159.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
194.601B0.41-0.30%61.906Kวัสดุพื้นฐาน23
1.614B-1.73%27.207Kวัสดุพื้นฐาน1
909.533B1.55-0.21%581.415Kในทางอุตสาหกรรม31
1449.981B0.321.06%310.552Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ35
1257.553B1.411.36%3.538Mในทางอุตสาหกรรม38
329.293B0.58-0.19%461.302Kในทางอุตสาหกรรม25
101.706B10.04-0.14%117.713Kในทางอุตสาหกรรม8
6.220B1.680.33%5.227Kไฟแนนซ์14
137.930B0.100.74%3.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2.927B0.21%11.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
14.528B0.47-0.17%24.381Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.324B0.24-0.42%9.234Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1006.154B0.490.52%1.062Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร63
477.101B0.54-0.71%350.105Kเทคโนโลยี15
134.096B1.65-1.89%172.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
31833.024B1.54-0.79%1.676Mเทคโนโลยี153
3253.243B3.720.24%3.479Mสาธารณูปโภค15
1973.908B0.470.91%273.079Kในทางอุตสาหกรรม11
2219.884B0.89-0.02%7.487Kในทางอุตสาหกรรม142
58.734B1.532.15%534.452Kวัสดุพื้นฐาน4
1063.758B4.128.15%10.589Mบริการโทรคมนาคม12
897.350B0.18-1.36%488.962Kเทคโนโลยี16
886.203B1.41-0.18%83.724Kไฟแนนซ์134
2255.008B1.133.37%932.852Kไฟแนนซ์36
146.571B9.510.11%456.358Kไฟแนนซ์15
377.585B0.310.79%94.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
6058.302B0.11-2.79%12.136Mไฟแนนซ์8
70.781B0.303.94%2.907Mในทางอุตสาหกรรม13
1585.475B0.30-0.31%1.314Mในทางอุตสาหกรรม7
38.513B0.92-1.13%10.974Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
9.271B2.940.49%4.872Kวัสดุพื้นฐาน7
5001.084B0.410.43%233.577Kไฟแนนซ์8
2771.518B1.720.29%1.868Mสาธารณูปโภค14
405.461B0.38-0.54%70.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
266.929B1.231.74%357.196Kวัสดุพื้นฐาน58
7.769B0.37-2.53%11.306Kพลังงาน4
3744.311B5.30-0.36%2.751Mพลังงาน9
25340.434B1.622.60%5.889Mพลังงาน29
163.797B1.07-0.23%64.158Kพลังงาน3
43.090B0.68-0.35%6.529Kพลังงาน12
12.150B-1.18%75.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
46.346B1.23-2.41%12.740Kวัสดุพื้นฐาน12
238.202B1.78-1.02%60.948Kวัสดุพื้นฐาน58
295.088B-2.11%602.997Kในทางอุตสาหกรรม2
15295.265B1.16-0.76%613.685Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
33.850B0.494.00%123.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
12463.838B0.810.25%921.301Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ205
170.207B-0.80%227.725Kเทคโนโลยี6
329.892B2.030.21%16.089Kในทางอุตสาหกรรม9
3127.796B0.740.02%1.901Mไฟแนนซ์161
2.032B0.25-1.87%1.202Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
861.235B2.754.44%536.683Kไฟแนนซ์2
49.384B-1.71%3.346Mพลังงาน21
2.045B-7.71%108.035Kพลังงาน2
561.595B0.230.42%213.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
6.300B0.11-1.17%23.487Kเทคโนโลยี9
169.894B2.200.38%108.395Kในทางอุตสาหกรรม10
775.553B3.350.35%179.179Kเทคโนโลยี49
1174.116B0.780.00%56.987Kวัสดุพื้นฐาน97
2995.833B6.601.06%2.550Mวัสดุพื้นฐาน19
5505.054B2.16-0.79%3.125Mวัสดุพื้นฐาน256
972.918B1.33-0.17%108.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร300
1273.915B0.79-1.08%459.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
6422.433B2.26-0.48%5.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
316.934M-4.85%5.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
18.407B2.380.00%32.852Kสาธารณูปโภค2
4483.409B1.058.95%64.816Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ