อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1118.368B2.90-0.58%2.972Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
952.504B0.98-0.45%126.155Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
265.407B0.470.83%14.440Kระบบขนส่ง15
1150.662B0.330.65%320.683Kระบบขนส่ง8
51.740B0.002.66%2.563Mสาธารณูปโภค14
165.286B13.02-1.29%2.824Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1713.791B0.55-0.63%137.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร85
916.853B0.140.22%156.295Kการค้าปลีก29
3722.990B1.010.23%563.476Kการผลิตของผู้ผลิต143
938.038B0.82-0.17%715.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1615.669B0.120.21%254.202Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
402.061B0.39-0.07%71.088Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
954.008B0.17-0.06%1.209Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
541.354B1.49-0.81%488.306Kบริการผู้บริโภค23
868.973B0.460.91%54.128Kการผลิตของผู้ผลิต72
175.295B1.18-0.79%12.304Mบริการผู้บริโภค11
113.875B0.59-0.68%634.582Kบริการผู้บริโภค2
89.842B0.59-0.15%3.162Mการค้าปลีก4
2043.102B1.25-0.08%438.657Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ77
1029.487B0.54-1.35%33.471Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2132.538B1.140.34%54.530Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ202
2474.589B7.08-0.09%4.106Mแร่พลังงาน7
29.681B0.37-2.14%2.702Kบริการเชิงพาณิชย์21
6.952B0.00-0.15%414.805Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.747B1.49-4.53%29.678Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.731B0.000.94%24.539Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
7386.263B0.58-0.80%452.565Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
106.973B0.61-1.19%100.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
312.468B0.78-0.03%121.601Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.137B0.41-0.92%9.147Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
85.711B0.950.21%22.612Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
67.085B0.20-0.20%17.304Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
7471.994B3.551.26%4.952Mสาธารณูปโภค55
4027.305B0.980.21%950.381Kการผลิตของผู้ผลิต123
95.855B6.863.74%150.182Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
15.715B1.44-2.35%3.821Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.780B1.49-0.49%11.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
87.399B0.00-0.65%33.884Kบริการการกระจายสินค้า12
79.942B0.06-0.38%6.811Kการค้าปลีก6
1423.035B0.410.00%66.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
5966.572B1.30-0.74%1.447Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม176
20.939B2.09-2.65%120.806Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19313.786B1.291.09%1.347Mการเงิน170
7505.637B0.151.68%974.709Kการเงิน109
824.284B0.810.08%8.673Kบริการเชิงพาณิชย์9
20.721B0.21-1.74%16.020Kบริการการกระจายสินค้า13
340.348B0.00-0.78%40.804Kการค้าปลีก5
2735.216B0.89-0.19%29.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1156.136B0.95-0.71%15.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2098.926B0.56-0.40%305.176Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
2.924B0.44-0.05%24.232Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1851.564B2.272.65%7.952Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
294.441B0.73-0.34%21.075Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
12.951B0.532.34%13.386Kการค้าปลีก3
64.358B1.180.62%32.450Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
921.017B0.27-0.04%376.324Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
969.680B0.50-1.17%750.757Kบริการผู้บริโภค67
15106.930B1.13-0.32%594.901Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1319.522B0.63-0.66%41.756Kการผลิตของผู้ผลิต39
1897.872B0.73-0.30%25.399Kการผลิตของผู้ผลิต138
7933.810B0.850.81%281.630Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
30397.878B1.611.03%2.207Mบริการทางด้านเทคโนโลยี183
1.958B3.01-2.15%2.373Kการค้าปลีก2
271.516B0.030.22%823.593Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1569.408B1.550.11%155.023Kการเงิน212
1796.196B0.584.47%951.824Kการเงิน26
513.472B0.881.21%5.651Mอื่นๆ123
6883.931B0.171.50%484.133Kการเงิน12
6752.151B0.880.53%3.068Mการเงิน17
236.710B1.08-0.63%83.371Kการสื่อสาร6
210.860B0.86-0.77%224.681Kระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.282B0.92-0.33%8.529Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
574.222B0.280.05%54.659Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1461.970B0.78-0.03%116.094Kการผลิตของผู้ผลิต99
79.889M0.001.35%323อื่นๆ4
490.368B2.820.44%162.419Kบริการเชิงพาณิชย์77
897.855B0.880.01%19.522Kการผลิตของผู้ผลิต53
10520.622B1.370.44%1.629Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
876.407B0.952.55%9.002Mบริการผู้บริโภค82
2763.523B0.42-0.24%1.028Mการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต1
1638.964B2.180.97%889.467Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3555.414B5.682.04%3.318Mแร่พลังงาน9
25668.577B1.600.20%3.246Mแร่พลังงาน26
66.667B0.360.25%28.930Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
591.954B0.110.87%433.211Kบริการผู้บริโภค32
2749.566B0.40-0.05%498.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4615.721B4.03-0.61%1.906Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1880.795B0.300.72%1.599Mระบบขนส่ง33
409.016B2.09-0.34%123.851Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
824.714B0.182.01%112.604Kบริการเชิงพาณิชย์7
2288.040B0.71-0.56%250.785Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4333.161B0.650.91%865.390Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
5906.683B0.920.69%645.369Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
1.993B0.00-5.46%25.542Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.804B0.00-0.88%27.076Kบริการผู้บริโภค10
109.209B5.67-2.36%196.357Kบริการผู้บริโภค14
199.322B2.05-1.37%99.271Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ65
674.137B1.550.94%570.742Kระบบขนส่ง3
3123.425B0.671.00%2.662Mการเงิน143
715.215B1.360.18%138.643Kการเงิน4
1.347B0.00-0.28%1.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
35963.549B0.37-0.01%9.948Mการเงิน65
435.789B0.301.35%354.794Kบริการผู้บริโภค7
1.712B0.00-2.94%14.160Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2060.992B1.46-1.48%215.168Kการเงิน4
2187.181B0.00-0.66%335.052Kการค้าปลีก15
20.623B1.54-2.45%402.964Kการสื่อสาร9
4050.546B2.440.01%3.398Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน193
346.840B1.12-2.09%1.154Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
709.788B1.720.27%176.497Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ325
6049.479B2.400.77%7.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
14.561B0.066.47%33.614Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
106.913B1.47-0.56%42.257Kระบบขนส่ง15
2623.862B1.680.32%1.100Mการผลิตของผู้ผลิต68
1.655B0.12-2.59%42.728Kสาธารณูปโภค1
915.262B0.470.13%670.799Kบริการการกระจายสินค้า107
5917.457B1.27-0.62%12.500Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ