ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.373B2.73%135.989Kบริการเชิงพาณิชย์5
1231.400B-2.95%2.734Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1530.567B-2.76%338.730Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ165
266.296B-0.02%578.232Kระบบขนส่ง18
799.491B-0.28%765.942Kระบบขนส่ง8
80.094B-2.24%19.677Mสาธารณูปโภค11
134.641B-0.76%5.589Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1349.157B-0.32%250.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
764.863B-1.75%262.117Kการค้าปลีก27
3229.386B-0.32%1.124Mการผลิตของผู้ผลิต142
863.469B-0.45%628.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1583.678B-2.09%1.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
373.244B0.30%34.928Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
358.143B-1.48%287.602Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
525.740B-3.03%4.157Mบริการผู้บริโภค29
686.980B0.48%67.019Kการผลิตของผู้ผลิต67
279.928B1.78%9.533Mบริการผู้บริโภค11
48.417B4.84%1.111Mบริการผู้บริโภค2
899.651M-5.00%410การค้าปลีก2
2418.311B-0.51%833.440Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
921.548B-0.87%255.702Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
3026.832B-1.19%251.463Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ193
1716.561B-0.12%3.622Mแร่พลังงาน6
21.000B-0.94%3.687Kบริการเชิงพาณิชย์19
479.986M-2.18%1.929Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
72.254B-0.00%585.986Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.103B0.82%55.337Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
6989.117B-0.16%505.729Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน89
69.600B4.47%304.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
380.649B-0.76%164.630Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
7.086B-0.08%29.106Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
50.187B2.12%139.026Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
31.154B-2.04%47.436Kการค้าปลีก4
16.212M4.91%55การค้าปลีก1
7074.673B-0.04%3.600Mสาธารณูปโภค63
3263.183B-0.20%3.393Mการผลิตของผู้ผลิต132
72.874B-1.51%124.643Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
506.942B1.28%760เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
18.361B-4.83%144.543Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
18.258B3.68%35.321Kบริการการกระจายสินค้า11
147.375B1.60%23.036Kการค้าปลีก7
1396.404B0.09%121.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4533.215B-0.15%1.287Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม193
12.821B0.35%70.373Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15256.774B-0.58%3.049Mการเงิน168
6090.087B-0.70%1.963Mการเงิน131
821.838B2.14%35.846Kบริการเชิงพาณิชย์9
36.295B-1.40%32.679Kบริการการกระจายสินค้า18
141.168B-4.82%3.357Mการค้าปลีก6
3275.972B0.09%65.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
427.703B0.88%15.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2808.818B-0.74%463.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร55
11.449B2.86%20.478Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1828.157B-1.04%2.659Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
267.716B0.37%11.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15.755B-1.96%13.322Kการค้าปลีก2
41.859B-1.70%13.070Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
897.216B2.18%716.412Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
518.969B0.11%418.137Kบริการผู้บริโภค69
16751.488B1.08%1.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
530.956B2.31%418.310Kการผลิตของผู้ผลิต30
1676.871B-0.72%59.780Kการผลิตของผู้ผลิต138
7761.523B-0.43%590.744Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ131
32122.300B4.67%10.910Mบริการทางด้านเทคโนโลยี156
2183.186B-1.43%7.386Mแร่พลังงาน4
65.952B0.40%1.810Mการค้าปลีก4
284.042B-0.05%526.822Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1771.512B0.20%708.448Kการเงิน216
2316.919B-0.77%788.057Kการเงิน28
287.073B-4.34%19.177Mอื่นๆ120
5493.360B-0.79%633.838Kการเงิน10
5256.984B-0.47%8.711Mการเงิน18
425.831B2.77%626.784Kการสื่อสาร6
128.036B-1.82%141.549Kระบบขนส่ง12
467.219M-1.94%15.000Kบริการการกระจายสินค้า6
75.970B-3.61%478.397Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
665.001B0.26%60.346Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
1066.468B-0.57%600.722Kการผลิตของผู้ผลิต94
69.998B0.78%566.410Kอื่นๆ8
428.044B-0.01%1.355Mบริการเชิงพาณิชย์87
993.108B0.65%27.575Kการผลิตของผู้ผลิต65
9234.420B0.73%3.076Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
551.911B-1.73%7.295Mบริการผู้บริโภค68
2783.908B-0.55%1.058Mการเงิน4
228.006M-1.28%783การผลิตของผู้ผลิต2
1378.660B-3.23%2.070Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
218.266B0.50%512.655Kแร่พลังงาน7
40830.337B-4.28%20.743Mแร่พลังงาน24
55.140B-0.05%34.870Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
477.351B-0.83%322.440Kบริการผู้บริโภค28
2218.168B-0.37%964.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร44
3908.592B-0.90%2.931Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44
1680.532B-1.40%2.490Mระบบขนส่ง33
453.822B3.34%1.044Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
865.259B4.78%339.521Kบริการเชิงพาณิชย์7
2911.893B0.52%527.978Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
6297.610B-0.54%1.541Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
6925.632B1.02%1.146Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ117
1.287B-3.04%61.961Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
47.420B0.01%20.394Kบริการผู้บริโภค9
72.257B-0.30%140.463Kบริการผู้บริโภค16
179.960B0.36%1.548Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
515.706B1.99%1.365Mระบบขนส่ง2
2305.349B-1.74%2.649Mการเงิน151
563.187B0.62%884.549Kการเงิน4
1.401B-2.02%3.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
25397.109B-0.43%12.888Mการเงิน56
447.882B4.38%744.812Kบริการผู้บริโภค9
2.397B-1.85%51.986Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1680.258B-1.29%285.632Kการเงิน4
2865.962B-0.40%300.480Kการค้าปลีก20
1282.736B-1.13%1.890Mการสื่อสาร19
3528.327B0.18%4.405Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน192
414.136B1.16%1.628Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
749.507B-1.46%3.379Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ314
5022.023B1.27%12.692Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
10.917B0.15%43.571Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
66.525B-0.74%52.611Kระบบขนส่ง13
2290.822B-1.00%2.081Mการผลิตของผู้ผลิต67
1.521B1.16%59.548Kสาธารณูปโภค1
757.744B-0.97%781.025Kบริการการกระจายสินค้า103
6962.884B-4.54%30.894Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ