อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1203.904B-1.26%1.710Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1142.237B-0.81%213.550Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ168
299.351B0.54%30.557Kระบบขนส่ง16
1287.416B-0.45%720.644Kระบบขนส่ง7
55.583B-3.12%2.142Mสาธารณูปโภค14
181.562B-1.85%4.449Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1910.056B0.54%133.450Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
1015.139B-1.20%75.525Kการค้าปลีก28
4009.227B-1.50%867.224Kการผลิตของผู้ผลิต143
1036.827B-0.55%171.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1663.134B-0.51%470.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
497.583B-0.06%112.990Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
965.539B-1.09%1.830Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
587.827B0.07%729.144Kบริการผู้บริโภค24
903.585B1.44%85.478Kการผลิตของผู้ผลิต71
192.437B-2.40%4.560Mบริการผู้บริโภค11
104.582B-3.18%572.366Kบริการผู้บริโภค2
113.690B4.81%1.828Mการค้าปลีก4
2370.083B-0.02%1.055Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1133.969B1.71%86.864Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2484.346B0.92%174.485Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2565.769B-0.17%3.479Mแร่พลังงาน6
28.748B-0.04%1.720Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.924B-2.26%100.753Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.334B-1.41%21.475Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.026B4.83%75.077Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8483.685B0.29%613.276Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน87
105.540B-0.71%275.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
368.673B-1.11%148.265Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
8.843B12.97%324.857Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
101.588B1.06%20.303Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
81.300B0.73%17.958Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8144.965B-0.82%2.144Mสาธารณูปโภค54
4198.581B-1.28%841.260Kการผลิตของผู้ผลิต125
106.541B-2.06%98.676Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
19.092B-4.79%13.104Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.287B-1.49%7.609Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.563B-0.39%70.700Kบริการการกระจายสินค้า10
98.553B2.67%47.933Kการค้าปลีก5
1594.307B0.24%49.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6466.314B-0.78%941.546Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
25.442B0.90%227.664Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20735.073B-1.36%1.244Mการเงิน164
7409.531B-1.40%810.889Kการเงิน109
871.114B-0.78%15.920Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.618B-0.63%10.304Kบริการการกระจายสินค้า13
335.026B0.45%467.736Kการค้าปลีก5
3069.794B-0.56%17.176Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1197.445B0.18%5.828Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2266.044B-0.47%533.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.704B-3.48%1.168Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2198.294B-0.82%1.957Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
324.109B0.69%335.567Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.218B0.17%35.593Kการค้าปลีก2
74.853B-1.84%65.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1083.799B1.35%514.079Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
969.026B-0.48%172.803Kบริการผู้บริโภค65
15712.263B-0.90%284.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1422.591B0.26%61.936Kการผลิตของผู้ผลิต38
2115.064B-0.00%48.174Kการผลิตของผู้ผลิต137
8550.443B0.33%359.261Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ149
33000.164B-0.62%1.025Mบริการทางด้านเทคโนโลยี178
2.161B4.98%10.678Kการค้าปลีก2
313.125B-1.20%317.516Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1804.943B0.30%545.500Kการเงิน215
2749.972B0.27%570.137Kการเงิน28
542.019B-0.37%2.653Mอื่นๆ125
7400.389B-0.44%703.158Kการเงิน12
7053.829B-2.01%4.005Mการเงิน17
276.226B-1.72%108.415Kการสื่อสาร6
233.659B-0.86%280.997Kระบบขนส่ง15
99.495M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า5
49.062B-1.49%7.695Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
696.681B1.20%52.360Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1658.187B-0.94%189.147Kการผลิตของผู้ผลิต97
116.008M-2.24%60อื่นๆ4
582.407B-0.26%181.674Kบริการเชิงพาณิชย์77
992.103B0.48%30.757Kการผลิตของผู้ผลิต53
11126.455B-0.21%2.492Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
931.145B-0.38%2.527Mบริการผู้บริโภค75
2978.268B-1.20%684.619Kการเงิน4
735.000K-4.76%300การผลิตของผู้ผลิต1
1841.928B0.36%1.495Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3288.623B-0.92%5.698Mแร่พลังงาน9
24915.842B-0.92%3.335Mแร่พลังงาน23
73.119B1.47%104.979Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
667.749B-0.82%407.011Kบริการผู้บริโภค32
2898.749B-0.74%982.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4862.826B-3.52%2.938Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
2014.548B-0.95%1.838Mระบบขนส่ง32
423.637B0.71%144.031Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
939.745B-0.80%99.784Kบริการเชิงพาณิชย์6
2397.207B2.68%1.121Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4598.916B0.74%907.248Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5576.862B1.38%1.103Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ121
2.296B0.61%48.691Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.584B-0.49%9.275Kบริการผู้บริโภค9
121.978B-0.78%88.813Kบริการผู้บริโภค14
233.054B-0.69%255.051Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
685.827B1.60%647.946Kระบบขนส่ง3
3717.578B-0.80%1.486Mการเงิน144
706.509B-2.22%284.670Kการเงิน4
1.594B-0.26%2.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36626.423B-1.45%8.892Mการเงิน68
499.630B0.48%329.456Kบริการผู้บริโภค8
1.691B-1.65%21.529Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2161.223B-1.46%146.665Kการเงิน4
2452.028B0.15%161.475Kการค้าปลีก14
19.187B-1.44%173.109Kการสื่อสาร8
4663.495B-3.44%6.079Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน191
376.497B-1.58%581.081Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
783.363B-0.78%606.412Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
6100.490B-1.31%3.411Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
16.928B4.64%81.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
109.744B1.41%116.647Kระบบขนส่ง14
2788.043B0.24%1.102Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.421B4.43%47.456Kสาธารณูปโภค1
1050.460B-0.09%1.551Mบริการการกระจายสินค้า109
6931.319B-1.87%8.818Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ