ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.564B-0.56%313.266Kบริการเชิงพาณิชย์6
1662.092B-0.60%1.824Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
2365.021B0.20%729.218Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ175
611.244B0.33%225.264Kระบบขนส่ง20
1500.848B0.67%271.093Kระบบขนส่ง9
2812.277B-0.17%6.259Mสาธารณูปโภค16
2332.050B-0.92%3.474Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2231.273B0.22%68.380Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร90
1215.332B-0.48%335.427Kการค้าปลีก29
5525.546B0.60%971.882Kการผลิตของผู้ผลิต142
1359.936B0.48%876.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
1950.151B0.96%565.656Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
649.911B2.35%297.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
511.389B-0.57%102.714Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
692.468B0.93%2.712Mบริการผู้บริโภค29
1828.778B-0.03%154.975Kการผลิตของผู้ผลิต72
256.219B0.71%6.039Mบริการผู้บริโภค13
97.790B1.57%1.159Mบริการผู้บริโภค2
1.379B1.95%2.332Kการค้าปลีก2
4104.552B0.77%882.126Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ79
1965.091B0.26%269.509Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
5842.681B0.67%191.001Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ210
2200.866B-1.28%14.698Mแร่พลังงาน7
26.745B3.00%49.141Kบริการเชิงพาณิชย์25
1.567B4.90%45.480Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
216.239B-0.10%248.530Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
16.582B0.19%571.105Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
12130.700B0.40%489.817Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
201.419B-0.73%1.998Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
649.129B1.21%1.108Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ86
13.101B2.58%109.441Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
419.647B-0.57%591.067Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
61.420B0.49%41.378Kการค้าปลีก4
%การค้าปลีก1
14020.642B-1.21%3.478Mสาธารณูปโภค67
6098.865B1.06%7.580Mการผลิตของผู้ผลิต138
196.706B-0.03%182.724Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
897.734B-0.09%3.813Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
38.615B0.14%952.917Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
82.852B-0.86%35.461Kบริการการกระจายสินค้า13
491.175B1.51%94.781Kการค้าปลีก7
2103.973B2.47%480.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
7614.481B0.17%959.969Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม207
45.418B-2.26%1.013Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
26839.175B0.01%2.189Mการเงิน189
8997.802B0.23%769.370Kการเงิน168
1086.130B2.83%128.779Kบริการเชิงพาณิชย์9
111.859B-0.09%94.923Kบริการการกระจายสินค้า23
81.094B7.75%3.890Mการค้าปลีก6
3413.586B0.76%31.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
739.029B2.52%130.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
3487.873B0.72%633.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63
62.380B-2.57%147.588Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
6104.097B-1.73%3.016Mสาธารณูปโภค11
%รัฐบาล3
455.772B-0.64%99.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
19.845B1.79%74.290Kการค้าปลีก2
106.245B5.08%121.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
2306.105B-1.15%395.342Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ31
861.131B1.42%900.318Kบริการผู้บริโภค63
19309.806B1.17%994.736Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1458.548B0.78%2.356Mการผลิตของผู้ผลิต30
3148.169B0.21%109.427Kการผลิตของผู้ผลิต145
13578.765B2.02%760.232Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ136
55395.461B-0.03%1.933Mบริการทางด้านเทคโนโลยี173
3453.377B0.98%16.364Mแร่พลังงาน4
113.549B-0.98%2.474Mการค้าปลีก4
760.747B2.82%1.313Mบริการทางด้านเทคโนโลยี16
2785.587B1.29%790.788Kการเงิน240
3529.650B-0.12%760.253Kการเงิน34
541.189B1.35%9.339Mอื่นๆ127
8735.233B-0.00%439.266Kการเงิน10
7124.248B0.05%10.886Mการเงิน18
1079.444B0.02%606.038Kการสื่อสาร10
219.405B-0.31%268.242Kระบบขนส่ง13
9.424B-2.53%272.104Kบริการผู้บริโภค1
332.759M-1.51%15.000Kบริการการกระจายสินค้า6
218.356B-0.67%96.203Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1169.974B-1.22%150.451Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
1968.951B-0.02%664.906Kการผลิตของผู้ผลิต101
10565.131B-0.53%752.814Kอื่นๆ115
851.347B0.45%612.501Kบริการเชิงพาณิชย์103
2173.232B1.06%116.399Kการผลิตของผู้ผลิต69
16201.580B-0.26%3.460Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
879.172B3.17%11.041Mบริการผู้บริโภค71
3319.804B1.25%1.160Mการเงิน4
223.812M-1.55%67.030Kการผลิตของผู้ผลิต2
1446.721B0.82%2.045Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
321.659B3.83%1.959Mแร่พลังงาน8
61929.637B0.18%2.273Mแร่พลังงาน26
85.557B-1.57%461.578Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
838.982B1.35%1.366Mบริการผู้บริโภค31
3906.616B-0.95%527.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร52
6309.953B-0.82%3.387Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
4001.897B0.50%27.518Mระบบขนส่ง33
764.756B2.10%1.724Mบริการทางด้านเทคโนโลยี53
1582.177B3.46%460.579Kบริการเชิงพาณิชย์7
4102.870B-0.91%439.446Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
9844.165B-0.53%1.003Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ84
10565.131B-0.53%752.814Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ115
2.782B4.72%369.865Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
70.521B1.50%300.418Kบริการผู้บริโภค11
114.213B2.94%838.885Kบริการผู้บริโภค16
246.834B4.48%752.315Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ66
836.074B0.40%1.354Mระบบขนส่ง2
5114.901B1.70%2.693Mการเงิน168
1249.761B0.33%145.016Kการเงิน9
1.515B4.92%13.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
44435.606B0.81%5.278Mการเงิน61
1057.799B-0.36%781.783Kบริการผู้บริโภค13
6.503B-1.94%48.118Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2067.916B0.06%149.118Kการเงิน4
4240.923B2.55%458.273Kการค้าปลีก23
1562.493B0.11%645.603Kการสื่อสาร17
10605.346B-0.06%5.802Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน189
648.699B2.20%2.479Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
1559.324B-0.74%5.530Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ318
5326.073B-0.07%7.605Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
14.785B1.04%261.180Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
177.798B0.64%391.691Kระบบขนส่ง15
3954.710B0.53%1.447Mการผลิตของผู้ผลิต73
1.957B-0.51%809.569Kสาธารณูปโภค1
4417.003B2.08%9.667Mบริการการกระจายสินค้า124
6506.130B0.60%8.900Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter