อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.338B0.08-3.24%236.532Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ3
87.625B0.08-1.75%117.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1216.635B1.570.56%1.246Mในทางอุตสาหกรรม13
2528.676B1.04-0.43%771.155Kวัสดุพื้นฐาน72
253.886B0.77-0.23%13.343Kในทางอุตสาหกรรม17
1308.152B0.29-2.98%783.418Kในทางอุตสาหกรรม10
13.897B-4.56%599.215Kในทางอุตสาหกรรม2
1012.381B2.70-0.32%2.358Mวัสดุพื้นฐาน20
3582.106B0.51-0.24%498.740Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร105
549.419B0.121.01%248.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1304.140B0.400.62%35.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
12988.224B1.29-0.41%3.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
1.045B0.59-6.00%3.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
5103.141B1.080.09%885.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร164
57638.197B0.410.84%10.048Mไฟแนนซ์85
1074.226B0.160.51%848.549Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
662.429B0.20-0.15%132.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
1370.369B1.410.92%3.917Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร52
559.393B2.260.00%279.065Kในทางอุตสาหกรรม45
22.128B0.28-2.75%14.925Kในทางอุตสาหกรรม10
102.713B0.66-0.16%278.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2522.371B6.45-0.56%2.289Mพลังงาน9
19.064B-1.84%2.847Kในทางอุตสาหกรรม4
648.172B0.97%454.000Kไฟแนนซ์2
6550.861B0.71-0.03%317.595Kวัสดุพื้นฐาน158
216.381B1.72-0.91%550.580Kเทคโนโลยี42
2.961B2.004.67%130.522Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
98.760B2.660.52%147.393Kเทคโนโลยี8
6821.528B1.10-0.28%1.879Mในทางอุตสาหกรรม189
7766.081B0.670.83%575.716Kวัสดุพื้นฐาน92
889.406B0.79-0.41%45.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร65
9727.390B0.860.31%1.001Mไฟแนนซ์86
179.798B4.74-0.91%151.790Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
2561.304B3.65-0.07%1.508Mไฟแนนซ์88
585.736B0.210.02%81.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1039.920B0.050.57%364.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
2704.710B0.74-1.02%257.171Kวัสดุพื้นฐาน33
427.057B1.042.14%1.374Mไฟแนนซ์12
472.879B0.210.69%1.959Mในทางอุตสาหกรรม20
262.353M1.90%3.408Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4342.131B3.68-0.41%3.162Mสาธารณูปโภค42
2064.395B2.00-0.45%215.330Kในทางอุตสาหกรรม97
501.164B0.17-1.02%6.011Kเทคโนโลยี11
246.691B-1.41%123.188Kในทางอุตสาหกรรม5
91.627B1.22-8.58%110.332Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร44
11.968B0.540.40%13.826Kในทางอุตสาหกรรม2
305.981B1.80-0.40%161.617Kไฟแนนซ์18
696.314B0.57-0.29%143.234Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร52
6780.362B0.80-0.06%206.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร200
2679.417B0.00-2.74%386.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
750.748B0.310.47%204.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
185.900B0.43-1.35%139.697Kวัสดุพื้นฐาน21
1.534B-0.90%8.647Kวัสดุพื้นฐาน1
910.449B1.55-0.54%471.775Kในทางอุตสาหกรรม31
1443.280B0.32-2.21%3.799Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ35
1264.531B1.40-0.19%1.801Mในทางอุตสาหกรรม38
330.432B0.580.87%529.318Kในทางอุตสาหกรรม25
102.093B10.01-0.99%60.423Kในทางอุตสาหกรรม8
7.316B1.430.81%1.217Kไฟแนนซ์15
137.749B0.102.23%3.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
3.003B-3.87%1.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
15.023B0.461.01%53.056Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.336B0.24-0.54%49.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
995.099B0.49-1.31%197.941Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร63
467.961B0.55-0.11%345.849Kเทคโนโลยี15
129.836B1.70-0.14%127.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
32007.248B1.54-0.56%1.621Mเทคโนโลยี155
3266.644B3.70-0.98%2.350Mสาธารณูปโภค15
1988.185B0.46-1.08%327.156Kในทางอุตสาหกรรม11
2223.733B0.89-0.06%18.163Kในทางอุตสาหกรรม142
57.791B1.56-0.65%367.663Kวัสดุพื้นฐาน4
1065.559B4.116.96%8.286Mบริการโทรคมนาคม12
874.299B0.180.44%236.754Kเทคโนโลยี16
895.877B1.391.44%258.183Kไฟแนนซ์134
2287.574B1.11-1.93%656.126Kไฟแนนซ์36
146.048B9.54-0.27%156.010Kไฟแนนซ์15
380.093B0.310.29%130.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
6093.129B0.11-0.66%1.197Mไฟแนนซ์8
68.904B0.30-0.06%688.291Kในทางอุตสาหกรรม13
1587.062B0.30-0.73%1.135Mในทางอุตสาหกรรม7
38.663B0.91-0.90%114.911Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
9.369B2.91-0.60%2.932Kวัสดุพื้นฐาน7
5031.319B0.400.18%257.228Kไฟแนนซ์8
2770.738B1.720.40%2.333Mสาธารณูปโภค14
410.031B0.38-2.55%124.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
266.835B1.23-0.49%249.984Kวัสดุพื้นฐาน58
7.871B0.370.33%12.151Kพลังงาน4
3787.366B5.24-0.42%3.951Mพลังงาน8
25429.649B1.62-0.10%3.632Mพลังงาน29
163.857B1.07-1.69%138.303Kพลังงาน3
43.215B0.684.30%63.728Kพลังงาน12
12.326B-2.62%116.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
47.095B1.210.05%7.311Kวัสดุพื้นฐาน12
238.740B1.77-0.96%52.754Kวัสดุพื้นฐาน58
297.024B2.28%1.754Mในทางอุตสาหกรรม2
15338.420B1.16-0.28%453.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
33.535B0.503.75%67.943Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
12285.630B0.821.00%1.403Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ207
167.852B1.37%354.500Kเทคโนโลยี6
328.032B2.042.41%12.623Kในทางอุตสาหกรรม9
3112.552B0.74-0.19%2.314Mไฟแนนซ์161
2.059B0.250.70%2.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
906.148B2.61-3.71%253.133Kไฟแนนซ์2
49.396B-1.70%4.464Mพลังงาน20
2.090B-3.40%119.992Kพลังงาน2
563.864B0.230.40%243.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
6.242B0.11-0.28%25.705Kเทคโนโลยี9
165.725B2.250.60%86.774Kในทางอุตสาหกรรม10
776.231B3.350.23%36.310Kเทคโนโลยี50
1155.870B0.790.03%44.900Kวัสดุพื้นฐาน96
2963.257B6.67-1.17%3.404Mวัสดุพื้นฐาน19
5395.400B2.200.21%3.510Mวัสดุพื้นฐาน256
986.444B1.31-0.24%148.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร301
1276.490B0.791.95%687.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
6428.589B2.26-1.31%8.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
302.528M-4.83%4.287Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
18.582B2.36-0.01%49.423Kสาธารณูปโภค2
4272.341B1.109.18%50.523Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ