อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1183.791B3.92%1.334Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1119.994B0.58%402.517Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
289.519B0.65%8.293Kระบบขนส่ง16
1264.958B-2.16%636.369Kระบบขนส่ง7
56.049B1.76%2.896Mสาธารณูปโภค14
180.262B-1.56%4.150Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1870.623B-0.51%93.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
1020.174B-0.63%92.117Kการค้าปลีก29
3919.673B-0.14%977.208Kการผลิตของผู้ผลิต143
1022.702B-0.51%172.450Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1672.033B-0.79%434.903Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
442.308B3.43%220.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
963.031B0.45%732.615Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
571.030B0.77%956.671Kบริการผู้บริโภค24
898.233B-0.79%71.388Kการผลิตของผู้ผลิต72
192.698B-0.49%6.780Mบริการผู้บริโภค11
106.858B-0.19%236.089Kบริการผู้บริโภค2
102.763B-0.26%931.524Kการค้าปลีก3
2300.429B-0.29%1.105Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1118.024B-0.07%38.699Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2440.555B-0.10%134.514Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ200
2667.700B0.47%3.043Mแร่พลังงาน6
28.067B1.41%7.755Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.463B0.56%35.579Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.489B-4.87%44.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
5.886B0.23%72.212Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8083.381B-0.01%440.713Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน87
110.188B-0.74%295.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
362.356B-0.20%163.955Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
8.881B-1.44%10.940Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
100.528B0.18%19.215Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
80.533B3.52%263.918Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8320.651B-1.21%2.899Mสาธารณูปโภค55
4172.552B-0.87%1.638Mการผลิตของผู้ผลิต125
106.985B-1.63%145.792Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.165B3.02%14.718Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.247B-1.69%18.558Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
90.917B1.67%199.119Kบริการการกระจายสินค้า11
97.392B-1.09%11.982Kการค้าปลีก5
1556.112B0.09%44.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6309.579B-0.42%587.194Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
26.157B-0.46%531.180Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20501.370B0.15%1.235Mการเงิน165
7415.839B0.30%2.458Mการเงิน105
860.364B0.20%21.014Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.827B-3.11%13.337Kบริการการกระจายสินค้า14
351.087B-1.69%722.785Kการค้าปลีก5
2998.733B-0.87%34.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1196.073B0.09%6.748Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2231.660B0.19%758.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร66
2.867B-3.36%1.070Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2129.674B-0.27%3.033Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
325.277B-1.26%14.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.104B-2.20%34.862Kการค้าปลีก2
74.732B0.25%41.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1044.672B0.18%578.639Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
966.284B0.06%305.771Kบริการผู้บริโภค65
15661.995B-0.71%453.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1418.975B-0.61%26.186Kการผลิตของผู้ผลิต38
2083.970B0.48%50.462Kการผลิตของผู้ผลิต137
8638.639B-1.63%647.225Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ150
32704.731B-0.21%1.174Mบริการทางด้านเทคโนโลยี179
2.118B-2.29%1.954Kการค้าปลีก2
296.731B-0.83%879.375Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1789.870B0.68%311.587Kการเงิน220
2689.354B-0.78%383.836Kการเงิน28
535.691B0.69%5.323Mอื่นๆ126
7233.026B-0.45%743.654Kการเงิน12
7080.265B-0.63%2.692Mการเงิน17
271.032B1.42%261.789Kการสื่อสาร6
233.588B-0.96%245.209Kระบบขนส่ง15
—%บริการการกระจายสินค้า5
47.738B1.38%16.747Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
642.247B-1.36%15.754Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
1611.871B-0.09%256.553Kการผลิตของผู้ผลิต99
117.011M-0.37%23อื่นๆ4
569.939B-0.73%121.557Kบริการเชิงพาณิชย์77
980.195B-0.43%54.047Kการผลิตของผู้ผลิต53
11430.482B-1.62%1.813Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
903.890B3.16%6.448Mบริการผู้บริโภค78
2936.982B0.75%938.014Kการเงิน4
1770.250B0.39%701.938Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3413.452B-0.14%3.138Mแร่พลังงาน9
24989.435B-0.03%5.819Mแร่พลังงาน23
73.944B-0.29%23.436Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
668.033B-0.31%280.782Kบริการผู้บริโภค33
2805.223B-0.66%402.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
5092.359B-1.95%2.275Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
1988.048B-0.02%1.480Mระบบขนส่ง32
424.046B1.08%130.744Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
897.072B-0.45%269.317Kบริการเชิงพาณิชย์6
2401.528B0.25%368.204Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4655.305B-1.69%697.427Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
5518.009B-0.22%529.295Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
2.380B17.25%290.552Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.142B0.47%25.703Kบริการผู้บริโภค9
121.886B-0.24%94.873Kบริการผู้บริโภค14
204.493B0.73%135.697Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
671.948B0.08%300.053Kระบบขนส่ง3
3643.839B-1.40%1.535Mการเงิน146
696.419B-0.08%96.715Kการเงิน4
1.501B0.71%4.381Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36607.339B-0.63%6.436Mการเงิน68
485.408B-0.21%187.607Kบริการผู้บริโภค8
1.839B-2.61%18.326Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2125.992B-0.94%193.346Kการเงิน4
2441.438B-1.13%175.575Kการค้าปลีก13
20.190B-0.47%293.065Kการสื่อสาร8
4765.290B-1.80%4.462Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
406.351B-2.69%692.547Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
789.395B-0.56%302.217Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ309
6239.725B-1.33%5.005Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.564B-2.78%17.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
108.371B-0.46%52.445Kระบบขนส่ง15
2803.129B-0.51%2.217Mการผลิตของผู้ผลิต71
1.511B0.67%33.023Kสาธารณูปโภค1
1042.461B-0.68%777.211Kบริการการกระจายสินค้า111
6334.733B2.49%44.697Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ