ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.398B-2.70%140.852Kบริการเชิงพาณิชย์5
1257.637B1.26%3.121Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1540.884B0.78%434.868Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
273.912B-0.94%140.046Kระบบขนส่ง18
852.936B-0.47%604.619Kระบบขนส่ง9
85.057B-2.13%26.384Mสาธารณูปโภค11
145.228B-0.84%10.211Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1382.102B-1.10%165.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
775.511B-0.32%380.751Kการค้าปลีก26
3300.500B-0.87%1.397Mการผลิตของผู้ผลิต143
882.169B-1.16%434.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1628.072B-0.25%1.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
379.147B-1.17%128.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
363.195B2.73%1.293Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
524.774B-1.26%1.757Mบริการผู้บริโภค29
704.834B-1.73%147.481Kการผลิตของผู้ผลิต66
227.607B4.11%1.237Mบริการผู้บริโภค11
50.476B-1.34%535.215Kบริการผู้บริโภค2
937.136M-4.80%51การค้าปลีก2
2452.848B-0.30%1.196Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
923.811B-1.62%140.247Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2977.786B0.19%238.115Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ194
1749.263B0.47%8.303Mแร่พลังงาน6
22.040B-3.07%7.017Kบริการเชิงพาณิชย์20
539.986M-1.27%4.447Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
71.320B0.16%1.038Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.379B-0.90%54.172Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7174.205B-1.45%677.174Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
75.059B-3.72%653.166Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
390.326B-0.04%332.727Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
7.465B-1.77%25.223Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
49.845B0.05%88.510Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
34.193B-3.02%68.916Kการค้าปลีก4
16.212M4.91%55การค้าปลีก1
7366.070B-0.73%5.134Mสาธารณูปโภค62
3345.850B-0.98%1.832Mการผลิตของผู้ผลิต131
78.070B-1.74%112.059Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
523.390B-1.06%2.141Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
17.705B-1.21%58.554Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
18.833B-2.92%5.366Kบริการการกระจายสินค้า11
144.335B-0.14%13.203Kการค้าปลีก7
1435.847B-1.70%69.392Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4671.270B-0.97%1.770Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม193
13.291B-1.14%46.494Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16154.420B-1.68%3.816Mการเงิน167
6406.073B-1.44%1.327Mการเงิน134
809.567B-0.41%12.300Kบริการเชิงพาณิชย์9
38.110B-0.18%36.602Kบริการการกระจายสินค้า17
136.674B-4.85%499.727Kการค้าปลีก6
3250.409B0.45%67.790Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
439.986B-1.50%11.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2815.988B0.51%787.548Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
11.821B-0.76%11.027Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1888.995B-0.98%3.853Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
269.483B-0.40%17.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
16.646B0.01%23.759Kการค้าปลีก2
43.887B-1.50%35.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
883.402B0.01%294.775Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
541.690B-1.30%386.770Kบริการผู้บริโภค69
16445.065B1.32%1.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
516.647B3.32%598.706Kการผลิตของผู้ผลิต30
1698.253B0.08%85.511Kการผลิตของผู้ผลิต138
7835.612B-0.47%355.605Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ133
32205.416B0.34%3.484Mบริการทางด้านเทคโนโลยี157
2252.452B-1.76%8.428Mแร่พลังงาน4
69.672B-0.92%672.493Kการค้าปลีก4
283.955B0.42%375.445Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1790.493B0.19%595.173Kการเงิน217
2385.995B-1.08%300.911Kการเงิน27
311.939B-1.54%10.886Mอื่นๆ121
5629.478B-0.81%1.100Mการเงิน10
5676.454B-2.38%10.440Mการเงิน18
383.204B1.47%717.349Kการสื่อสาร6
127.083B-1.21%48.397Kระบบขนส่ง12
480.480M0.64%60.000Kบริการการกระจายสินค้า6
63.994B10.41%534.386Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
633.456B-0.51%40.115Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
1086.467B-0.26%535.433Kการผลิตของผู้ผลิต95
73.960B-2.04%256.180Kอื่นๆ8
435.210B0.09%2.031Mบริการเชิงพาณิชย์82
996.538B-0.23%47.258Kการผลิตของผู้ผลิต64
9471.002B-0.46%3.754Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
570.728B-0.73%5.302Mบริการผู้บริโภค67
2748.978B0.79%1.492Mการเงิน4
239.774M-4.91%1.654Kการผลิตของผู้ผลิต2
1369.480B-1.01%1.789Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
231.630B-1.50%260.075Kแร่พลังงาน7
39090.708B3.12%6.845Mแร่พลังงาน24
55.736B4.16%102.099Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
488.236B0.88%978.074Kบริการผู้บริโภค28
2262.362B-2.53%1.504Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
3978.040B-1.47%3.509Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1784.171B-2.20%2.000Mระบบขนส่ง33
449.999B-0.94%197.240Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
863.840B0.28%106.973Kบริการเชิงพาณิชย์7
2857.733B-0.09%486.470Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
6137.392B1.31%3.929Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
6950.551B0.44%1.078Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ117
1.343B-5.41%157.836Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
49.320B-1.76%26.616Kบริการผู้บริโภค9
76.655B-1.17%569.808Kบริการผู้บริโภค16
180.971B-0.10%312.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
521.738B0.50%988.183Kระบบขนส่ง2
2380.708B0.22%3.076Mการเงิน149
573.100B-0.41%78.459Kการเงิน4
1.528B-3.33%28.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
27284.628B-2.25%15.272Mการเงิน56
456.942B-3.76%583.338Kบริการผู้บริโภค9
2.556B-2.30%31.098Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1714.330B-1.46%180.847Kการเงิน4
3083.873B0.09%147.114Kการค้าปลีก20
1291.296B-1.80%3.465Mการสื่อสาร19
3606.430B-1.15%6.850Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน191
417.675B-1.41%1.027Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
801.229B-2.23%18.065Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ314
5007.031B-0.52%8.018Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
11.552B-2.15%37.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
69.799B-1.51%80.404Kระบบขนส่ง13
2371.917B-0.50%2.279Mการผลิตของผู้ผลิต67
1.864B0.14%50.745Kสาธารณูปโภค1
802.964B-1.02%915.509Kบริการการกระจายสินค้า105
6743.726B1.30%52.036Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ