อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1125.271B2.900.21%1.143Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
986.300B0.951.06%225.382Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ165
269.730B0.46-0.60%10.418Kระบบขนส่ง17
1130.093B0.33-1.51%462.346Kระบบขนส่ง8
51.410B0.00-3.70%2.169Mสาธารณูปโภค14
165.954B12.86-2.36%2.245Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1722.166B0.54-0.53%52.890Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร83
931.606B0.130.40%100.822Kการค้าปลีก28
3821.619B0.98-0.22%856.945Kการผลิตของผู้ผลิต143
961.997B0.800.26%170.023Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1628.319B0.11-0.06%267.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
406.301B0.380.63%63.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
971.906B0.170.71%1.181Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
539.020B1.49-0.82%463.842Kบริการผู้บริโภค25
878.521B0.45-0.95%16.869Kการผลิตของผู้ผลิต72
172.551B1.18-0.84%5.105Mบริการผู้บริโภค11
115.636B0.593.01%476.839Kบริการผู้บริโภค2
92.173B0.592.86%1.730Mการค้าปลีก4
2077.233B1.23-0.09%357.854Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
1036.396B0.541.16%53.124Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2175.736B1.120.42%46.984Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ201
2570.330B6.78-0.50%875.191Kแร่พลังงาน6
28.610B0.39-1.23%414บริการเชิงพาณิชย์18
6.725B0.00-1.63%11.682Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.917B1.46-0.46%84.626Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.700B0.00-0.65%28.777Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7453.342B0.58-0.73%319.877Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
108.932B0.61-0.62%122.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
316.659B0.77-0.33%54.254Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.446B0.393.10%6.344Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
86.055B0.943.14%45.090Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.862B0.191.33%22.176Kการค้าปลีก4
7665.836B3.460.26%1.501Mสาธารณูปโภค56
4095.290B0.96-0.11%464.946Kการผลิตของผู้ผลิต121
100.625B6.542.02%136.347Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
16.335B1.381.35%9.321Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.892B1.44-1.22%7.947Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
92.144B0.00-1.59%37.622Kบริการการกระจายสินค้า12
83.103B0.061.20%48.660Kการค้าปลีก6
1423.199B0.41-0.65%168.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6121.843B1.270.21%1.038Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม175
20.653B2.12-0.14%59.277Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19771.131B1.270.27%968.532Kการเงิน168
7768.178B0.140.73%1.241Mการเงิน109
833.922B0.80-0.16%11.008Kบริการเชิงพาณิชย์9
22.747B0.200.12%148.895Kบริการการกระจายสินค้า14
335.242B0.00-0.08%117.417Kการค้าปลีก5
2766.671B0.88-0.92%24.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1138.348B0.96-0.90%13.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2123.845B0.56-0.29%273.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
2.880B0.45-0.96%18.296Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1945.130B2.160.94%2.632Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
300.964B0.720.15%5.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
13.611B0.51-0.08%5.335Kการค้าปลีก2
68.402B1.122.43%121.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
929.825B0.281.02%186.410Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
972.271B0.50-0.07%106.555Kบริการผู้บริโภค68
—%บริการผู้บริโภค
15036.636B1.13-0.92%432.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1328.651B0.630.29%29.677Kการผลิตของผู้ผลิต39
1917.391B0.720.29%23.321Kการผลิตของผู้ผลิต136
8017.231B0.84-0.05%194.739Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ151
31185.952B1.581.98%1.774Mบริการทางด้านเทคโนโลยี181
2.051B2.87-3.31%408การค้าปลีก2
276.509B0.02-1.55%280.687Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1630.009B1.500.87%248.047Kการเงิน207
1927.935B0.540.02%207.802Kการเงิน25
519.646B0.870.11%1.931Mอื่นๆ124
7091.627B0.160.36%203.866Kการเงิน12
7115.506B0.84-1.77%2.822Mการเงิน17
237.884B1.07-0.81%219.014Kการสื่อสาร6
215.226B0.84-1.15%234.066Kระบบขนส่ง15
27.325M0.00-4.80%250บริการผู้บริโภค1
277.556M0.00-1.11%9.000Kบริการการกระจายสินค้า6
38.664B0.91-1.08%11.765Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
561.878B0.280.61%94.112Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1489.736B0.770.08%199.401Kการผลิตของผู้ผลิต97
81.414M0.000.18%516อื่นๆ4
502.117B2.75-0.44%143.950Kบริการเชิงพาณิชย์76
890.952B0.88-0.04%29.775Kการผลิตของผู้ผลิต54
10869.106B1.32-0.54%1.628Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
895.260B0.930.07%1.969Mบริการผู้บริโภค80
2835.820B0.410.21%452.338Kการเงิน5
1.015M0.00-3.45%30การผลิตของผู้ผลิต2
1665.644B2.150.96%540.203Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3512.761B5.63-0.41%2.025Mแร่พลังงาน9
26038.691B1.54-0.55%1.817Mแร่พลังงาน25
66.716B0.36-0.12%14.037Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
629.241B0.100.90%408.789Kบริการผู้บริโภค33
2775.242B0.40-0.86%425.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
4767.522B3.90-0.28%1.954Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1897.527B0.30-1.45%1.333Mระบบขนส่ง33
410.760B2.11-0.42%138.662Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
868.624B0.170.50%42.466Kบริการเชิงพาณิชย์7
2267.232B0.72-0.09%188.260Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4417.523B0.64-0.11%1.678Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
6081.340B0.890.82%502.383Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ125
2.305B0.0010.65%81.101Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.001B0.00-0.72%27.493Kบริการผู้บริโภค10
108.237B5.730.96%59.830Kบริการผู้บริโภค14
198.424B2.060.09%172.598Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
702.285B1.48-0.62%309.349Kระบบขนส่ง3
3243.379B0.640.19%1.227Mการเงิน143
715.695B1.36-0.47%241.903Kการเงิน4
1.327B0.000.55%1.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
37054.406B0.35-0.09%5.041Mการเงิน67
452.964B0.29-0.96%271.313Kบริการผู้บริโภค7
1.755B0.00-2.67%6.380Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2045.072B1.46-0.48%63.438Kการเงิน4
2244.074B0.00-0.14%113.105Kการค้าปลีก14
20.216B1.53-1.03%139.714Kการสื่อสาร9
4179.200B2.36-0.90%3.347Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน197
359.208B1.05-2.56%552.688Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
727.919B1.710.79%1.289Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ315
6139.533B2.34-1.41%3.802Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
15.888B0.05-0.34%6.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
107.606B1.47-0.81%78.497Kระบบขนส่ง15
2710.154B1.63-0.77%889.351Kการผลิตของผู้ผลิต69
1.537B0.13-1.45%31.445Kสาธารณูปโภค1
936.945B0.46-0.11%369.022Kบริการการกระจายสินค้า107
5739.215B1.31-0.74%7.023Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ