อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1216.554B-0.27%2.518Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1147.621B-0.81%389.456Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ161
293.790B-0.06%19.354Kระบบขนส่ง16
1267.398B0.83%349.627Kระบบขนส่ง7
57.626B-0.74%5.912Mสาธารณูปโภค14
181.759B-2.06%4.899Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1876.500B0.94%67.293Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
1015.129B0.15%105.041Kการค้าปลีก30
3971.984B0.20%647.061Kการผลิตของผู้ผลิต143
1042.314B2.71%861.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1679.636B-0.02%246.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
436.105B0.80%98.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
962.092B0.83%1.158Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
581.698B0.23%1.282Mบริการผู้บริโภค24
906.362B0.46%161.776Kการผลิตของผู้ผลิต72
198.015B-0.47%4.562Mบริการผู้บริโภค11
108.484B-0.52%530.322Kบริการผู้บริโภค2
101.491B-0.92%1.206Mการค้าปลีก3
2320.845B1.08%670.366Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1120.270B0.25%78.362Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2444.250B1.38%205.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ201
2748.545B-0.96%2.990Mแร่พลังงาน6
28.249B0.23%846บริการเชิงพาณิชย์18
8.092B-0.48%317.195Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
4.724B4.98%88.782Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.104B1.47%57.776Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8134.509B0.37%572.086Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
114.489B4.39%2.925Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
370.614B0.99%558.154Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
9.041B-0.84%44.672Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
101.552B-1.34%29.584Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
80.256B2.05%23.347Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8234.741B0.53%2.171Mสาธารณูปโภค55
4205.071B0.82%787.670Kการผลิตของผู้ผลิต125
108.291B-0.07%434.544Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.909B-1.74%12.832Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
3.343B4.79%92.764Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
92.675B-0.55%180.229Kบริการการกระจายสินค้า12
96.462B0.52%41.975Kการค้าปลีก5
1563.397B2.19%131.680Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
6293.495B-0.35%1.102Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
26.055B0.66%413.856Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20718.371B-0.60%842.134Kการเงิน164
7719.058B-0.16%989.337Kการเงิน106
858.903B0.48%26.653Kบริการเชิงพาณิชย์9
22.128B-1.25%13.591Kบริการการกระจายสินค้า14
352.641B0.08%494.774Kการค้าปลีก5
3003.644B0.55%50.601Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1196.564B0.25%13.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2236.000B-0.64%724.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.794B-0.81%299แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2119.354B-0.94%5.043Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
325.881B1.35%28.555Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.876B5.00%83.344Kการค้าปลีก2
75.703B0.43%51.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1034.446B0.78%461.700Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
975.563B1.25%261.355Kบริการผู้บริโภค66
15673.839B0.55%460.876Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1438.746B0.11%130.442Kการผลิตของผู้ผลิต38
2091.436B0.50%80.063Kการผลิตของผู้ผลิต136
8612.155B0.44%436.586Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
33154.358B-0.33%1.675Mบริการทางด้านเทคโนโลยี178
2.135B-2.35%2.769Kการค้าปลีก2
300.039B2.33%427.340Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1798.782B0.20%388.155Kการเงิน215
2724.275B1.60%620.709Kการเงิน29
572.553B0.90%4.623Mอื่นๆ127
7299.843B-0.06%515.164Kการเงิน12
7199.435B-0.01%3.037Mการเงิน17
269.425B-0.01%238.682Kการสื่อสาร6
237.121B0.97%501.762Kระบบขนส่ง15
—%บริการการกระจายสินค้า5
46.758B4.36%28.065Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
642.548B0.05%24.346Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
1629.277B0.25%139.241Kการผลิตของผู้ผลิต99
130.617M-0.98%8.427Kอื่นๆ5
498.778B0.25%416.653Kบริการเชิงพาณิชย์78
980.623B2.46%47.246Kการผลิตของผู้ผลิต52
11544.436B0.38%1.698Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
927.374B0.53%4.488Mบริการผู้บริโภค80
2991.854B-0.15%1.037Mการเงิน5
—%การผลิตของผู้ผลิต1
1763.507B0.67%1.760Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3504.694B0.73%3.975Mแร่พลังงาน9
25695.427B1.96%6.161Mแร่พลังงาน23
74.255B2.68%284.260Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
686.972B0.84%440.179Kบริการผู้บริโภค33
2811.583B-0.02%437.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
5074.572B-0.32%2.423Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
2024.898B-0.97%1.502Mระบบขนส่ง32
424.438B0.85%97.698Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
899.032B0.79%71.545Kบริการเชิงพาณิชย์6
2417.673B1.64%580.931Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
4675.352B1.13%896.733Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5510.440B0.60%694.703Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ123
2.100B11.94%169.308Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
68.277B0.34%16.013Kบริการผู้บริโภค9
122.349B0.60%239.490Kบริการผู้บริโภค14
231.931B1.67%345.102Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
675.970B-0.68%243.571Kระบบขนส่ง3
3621.346B0.09%1.563Mการเงิน147
689.272B4.89%173.396Kการเงิน4
1.533B0.93%1.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
36996.302B-0.88%9.617Mการเงิน68
481.583B-0.02%205.655Kบริการผู้บริโภค8
1.837B-0.29%34.261Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2186.076B-0.62%212.858Kการเงิน4
2507.675B2.22%473.897Kการค้าปลีก13
20.175B3.02%766.611Kการสื่อสาร8
4812.277B-0.54%2.843Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
404.832B1.70%1.479Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
799.557B1.89%612.628Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ310
6194.714B-0.18%3.638Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.755B3.75%85.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
109.226B-1.02%136.701Kระบบขนส่ง15
2792.112B-0.52%1.275Mการผลิตของผู้ผลิต70
1.542B2.68%30.551Kสาธารณูปโภค1
1052.940B1.23%2.812Mบริการการกระจายสินค้า114
6207.061B2.16%52.872Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ