อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1121.931B2.890.57%2.136Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
981.589B0.952.17%242.861Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
268.188B0.460.22%15.173Kระบบขนส่ง15
1146.707B0.34-0.91%778.737Kระบบขนส่ง8
52.861B0.00-0.80%4.609Mสาธารณูปโภค14
167.253B12.870.72%5.470Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1720.962B0.540.78%98.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
928.773B0.130.75%154.818Kการค้าปลีก29
3833.416B0.981.92%3.068Mการผลิตของผู้ผลิต143
958.498B0.801.47%311.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1633.117B0.110.11%299.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
407.167B0.380.40%40.786Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
959.228B0.170.12%1.220Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
542.662B1.490.55%569.848Kบริการผู้บริโภค24
880.598B0.450.43%37.210Kการผลิตของผู้ผลิต72
172.978B1.19-0.17%6.500Mบริการผู้บริโภค11
114.688B0.590.59%501.986Kบริการผู้บริโภค2
89.842B0.590.03%1.187Mการค้าปลีก4
2070.524B1.230.08%538.415Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
1026.420B0.54-0.09%62.033Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2166.131B1.121.00%60.293Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ200
2586.523B6.773.00%2.905Mแร่พลังงาน7
29.155B0.380.67%1.191Kบริการเชิงพาณิชย์20
6.771B0.000.05%23.268Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.842B1.464.99%18.516Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.700B0.00-0.54%64.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7472.931B0.581.67%380.896Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
108.564B0.610.52%108.834Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
317.564B0.771.18%94.882Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.286B0.403.06%8.196Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
86.005B0.950.24%7.573Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.902B0.190.93%6.720Kการค้าปลีก4
7669.416B3.460.69%2.256Mสาธารณูปโภค56
4092.694B0.970.55%725.408Kการผลิตของผู้ผลิต122
100.523B6.54-0.83%107.847Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
16.207B1.393.66%7.551Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.890B1.44-0.11%15.598Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
92.483B0.001.17%522.537Kบริการการกระจายสินค้า12
82.229B0.064.26%17.724Kการค้าปลีก6
1426.484B0.410.55%43.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
6097.853B1.271.60%1.334Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
20.627B2.12-0.75%80.325Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19839.132B1.271.11%1.464Mการเงิน169
7656.868B0.14-1.25%1.543Mการเงิน105
834.191B0.800.48%20.482Kบริการเชิงพาณิชย์9
22.655B0.195.58%56.170Kบริการการกระจายสินค้า14
334.638B0.000.19%66.686Kการค้าปลีก5
2778.541B0.881.04%79.268Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1141.824B0.96-0.33%5.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2115.317B0.56-0.09%565.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59
2.838B0.45-0.74%11.283Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1939.174B2.170.69%1.814Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
300.111B0.721.41%10.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
13.538B0.510.66%23.225Kการค้าปลีก2
65.748B1.150.42%9.348Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
918.789B0.28-0.81%618.276Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
973.381B0.491.86%305.047Kบริการผู้บริโภค68
—%บริการผู้บริโภค
15103.346B1.130.26%524.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1330.619B0.630.83%33.904Kการผลิตของผู้ผลิต39
1916.158B0.720.82%41.353Kการผลิตของผู้ผลิต136
8019.294B0.84-0.06%318.993Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
30920.384B1.581.94%2.984Mบริการทางด้านเทคโนโลยี181
2.051B2.872.52%1.701Kการค้าปลีก2
280.203B0.021.08%536.812Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1615.359B1.501.28%236.072Kการเงิน210
1925.262B0.541.42%456.090Kการเงิน25
520.197B0.870.82%3.654Mอื่นๆ122
7077.770B0.160.72%403.746Kการเงิน12
7151.231B0.833.14%5.753Mการเงิน17
239.162B1.070.58%160.793Kการสื่อสาร6
217.698B0.832.74%2.226Mระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.598B0.910.31%12.403Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
560.750B0.28-1.18%48.751Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1488.309B0.771.00%425.774Kการผลิตของผู้ผลิต97
81.414M0.00-0.38%170อื่นๆ4
501.171B2.760.83%216.628Kบริการเชิงพาณิชย์76
894.358B0.880.08%32.853Kการผลิตของผู้ผลิต53
10891.805B1.321.74%6.365Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
896.324B0.93-0.39%3.963Mบริการผู้บริโภค83
2825.738B0.410.99%955.846Kการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต1
1654.814B2.160.87%1.084Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3527.000B5.630.38%3.119Mแร่พลังงาน9
26027.603B1.550.85%3.108Mแร่พลังงาน25
66.742B0.360.18%27.404Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
620.912B0.103.46%614.092Kบริการผู้บริโภค33
2769.689B0.400.36%710.134Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
4750.662B3.911.78%4.587Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1934.212B0.301.23%2.154Mระบบขนส่ง33
407.783B2.10-0.01%120.424Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
866.863B0.173.16%173.246Kบริการเชิงพาณิชย์7
2264.689B0.72-0.86%404.572Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4436.639B0.640.98%1.383Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
6036.158B0.900.46%411.360Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
2.121B0.0010.43%117.746Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.557B0.00-0.09%12.694Kบริการผู้บริโภค10
107.512B5.750.77%32.109Kบริการผู้บริโภค14
198.837B2.060.95%136.440Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
703.991B1.482.83%1.144Mระบบขนส่ง3
3236.034B0.641.63%2.994Mการเงิน141
723.412B1.351.05%61.603Kการเงิน4
1.335B0.00-1.47%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
36979.508B0.361.60%8.212Mการเงิน67
450.956B0.291.35%439.726Kบริการผู้บริโภค7
1.755B0.006.20%10.976Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2056.412B1.461.90%253.530Kการเงิน4
2241.754B0.000.16%261.460Kการค้าปลีก14
20.356B1.561.87%193.390Kการสื่อสาร9
4203.399B2.371.17%8.078Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน195
366.814B1.053.27%1.325Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
685.063B1.521.24%296.923Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ322
6199.725B2.341.26%4.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
16.099B0.050.19%16.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
107.541B1.47-0.55%64.940Kระบบขนส่ง15
2716.617B1.631.31%2.230Mการผลิตของผู้ผลิต69
1.562B0.130.16%37.843Kสาธารณูปโภค1
936.947B0.460.75%810.435Kบริการการกระจายสินค้า107
5729.328B1.31-1.76%16.176Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ