อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์2
1115.548B2.910.07%1.433Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
948.814B0.981.27%91.855Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
266.069B0.47-0.30%4.322Kระบบขนส่ง15
1159.410B0.33-0.10%239.292Kระบบขนส่ง8
53.693B0.00-0.57%2.193Mสาธารณูปโภค14
164.273B13.100.59%1.036Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1708.322B0.550.17%35.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
917.029B0.14-0.08%50.553Kการค้าปลีก29
3726.606B1.010.90%416.310Kการผลิตของผู้ผลิต143
937.615B0.820.57%99.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1617.476B0.120.48%190.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
402.655B0.390.68%15.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
951.830B0.170.38%1.150Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
538.287B1.50-0.04%296.286Kบริการผู้บริโภค24
875.976B0.45-0.63%11.783Kการผลิตของผู้ผลิต71
173.449B1.19-0.48%4.125Mบริการผู้บริโภค11
113.510B0.601.38%263.003Kบริการผู้บริโภค2
89.789B0.590.09%973.011Kการค้าปลีก4
2044.389B1.251.63%535.764Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ77
1021.112B0.541.25%25.130Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2134.565B1.130.47%55.126Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ202
2473.545B7.081.12%2.787Mแร่พลังงาน7
29.217B0.38-0.18%739บริการเชิงพาณิชย์21
6.939B0.00-1.41%13.077Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.659B1.530.48%11.293Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.737B0.00-1.06%2.833Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7352.758B0.590.37%138.295Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
106.353B0.622.10%66.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
312.575B0.780.38%53.837Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
7.104B0.410.71%4.619Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
85.710B0.95-0.09%4.297Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
67.189B0.200.44%3.211Kการค้าปลีก4
7489.682B3.540.94%4.661Mสาธารณูปโภค55
4035.511B0.980.47%576.582Kการผลิตของผู้ผลิต122
99.234B6.622.35%165.384Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
15.440B1.461.82%1.800Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
2.776B1.500.64%4.667Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
87.103B0.004.78%70.740Kบริการการกระจายสินค้า11
79.584B0.06-0.41%11.765Kการค้าปลีก6
1422.772B0.410.38%20.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
5917.134B1.310.88%697.038Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม175
20.923B2.093.74%74.223Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19354.383B1.29-0.16%656.992Kการเงิน169
7573.873B0.150.50%455.514Kการเงิน106
824.290B0.810.59%17.459Kบริการเชิงพาณิชย์9
20.340B0.214.91%50.394Kบริการการกระจายสินค้า14
338.186B0.00-1.26%204.605Kการค้าปลีก5
2735.216B0.890.39%15.862Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1153.758B0.950.07%3.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2089.591B0.570.35%423.647Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร58
2.924B0.440.39%15.585Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1876.092B2.241.37%2.101Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
294.023B0.740.75%76.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
12.951B0.531.66%5.989Kการค้าปลีก3
64.699B1.17-0.08%4.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
918.661B0.280.35%284.478Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
963.576B0.50-0.50%88.853Kบริการผู้บริโภค68
15051.921B1.13-0.02%210.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1316.345B0.640.58%21.836Kการผลิตของผู้ผลิต39
1889.452B0.730.67%8.873Kการผลิตของผู้ผลิต137
7966.260B0.850.04%160.767Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
30620.833B1.600.27%1.316Mบริการทางด้านเทคโนโลยี183
1.932B3.05-1.26%1.934Kการค้าปลีก2
270.723B0.031.35%333.857Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1572.413B1.551.45%82.860Kการเงิน210
1836.384B0.571.44%352.896Kการเงิน26
519.976B0.87-0.80%3.227Mอื่นๆ122
6943.700B0.170.34%300.741Kการเงิน12
6782.787B0.880.18%1.349Mการเงิน17
236.514B1.080.33%38.662Kการสื่อสาร6
209.011B0.860.05%88.070Kระบบขนส่ง15
377.051M0.040.16%13.153Kบริการการกระจายสินค้า7
38.245B0.920.07%7.782Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
574.696B0.28-0.85%18.170Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1461.114B0.780.23%81.599Kการผลิตของผู้ผลิต99
79.889M0.001.88%138อื่นๆ4
491.964B2.810.30%53.247Kบริการเชิงพาณิชย์77
897.902B0.88-0.26%7.334Kการผลิตของผู้ผลิต52
10550.726B1.371.15%2.375Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
875.281B0.95-0.76%2.797Mบริการผู้บริโภค82
2749.354B0.420.36%621.195Kการเงิน5
1.015M0.00-3.33%560การผลิตของผู้ผลิต1
1658.952B2.15-0.69%1.064Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3592.091B5.62-1.39%1.804Mแร่พลังงาน9
25657.919B1.600.11%1.320Mแร่พลังงาน26
66.668B0.360.05%18.697Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
593.604B0.110.47%294.783Kบริการผู้บริโภค32
2748.859B0.400.37%261.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
4594.621B4.051.82%1.778Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1895.204B0.300.94%784.983Kระบบขนส่ง33
410.063B2.09-0.13%134.708Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
843.155B0.170.18%37.106Kบริการเชิงพาณิชย์7
2279.553B0.710.28%122.748Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4367.725B0.650.52%496.618Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
5921.407B0.910.60%376.663Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ126
1.987B0.00-2.23%10.733Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
62.457B0.00-0.84%7.659Kบริการผู้บริโภค10
107.191B5.770.40%73.847Kบริการผู้บริโภค14
197.615B2.070.07%70.542Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ65
677.305B1.540.39%153.678Kระบบขนส่ง3
3135.988B0.660.88%1.370Mการเงิน144
715.229B1.36-0.12%72.119Kการเงิน4
1.349B0.001.74%470สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
35985.784B0.370.65%3.621Mการเงิน65
441.591B0.301.00%212.213Kบริการผู้บริโภค7
1.662B0.000.44%5.186Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2040.665B1.470.27%100.024Kการเงิน4
2174.207B0.003.38%396.586Kการค้าปลีก14
20.105B1.580.39%255.788Kการสื่อสาร9
4049.160B2.442.00%2.497Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน193
341.526B1.132.69%838.420Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
708.497B1.73-0.06%74.328Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ324
6043.722B2.410.53%2.251Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
14.560B0.060.19%5.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
106.829B1.48-0.76%17.603Kระบบขนส่ง15
2629.129B1.681.67%714.759Kการผลิตของผู้ผลิต68
1.612B0.12-3.12%58.987Kสาธารณูปโภค1
916.986B0.471.02%438.084Kบริการการกระจายสินค้า107
5874.432B1.28-0.77%5.249Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ