ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.360B-2.69%140.656Kบริการเชิงพาณิชย์5
1273.518B1.29%3.101Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1553.101B0.93%431.377Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ164
271.136B-0.90%138.826Kระบบขนส่ง18
849.551B-0.46%604.424Kระบบขนส่ง9
83.188B-2.08%26.063Mสาธารณูปโภค11
143.945B-0.84%10.217Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1366.688B-1.09%165.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
772.491B-0.29%377.477Kการค้าปลีก26
3274.083B-0.87%1.387Mการผลิตของผู้ผลิต143
872.232B-1.15%431.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1623.949B-0.19%1.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
374.296B-1.17%128.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
372.415B2.73%1.293Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
517.989B-1.20%1.795Mบริการผู้บริโภค29
692.850B-1.68%146.646Kการผลิตของผู้ผลิต66
237.030B4.23%1.222Mบริการผู้บริโภค11
49.880B-1.34%535.215Kบริการผู้บริโภค2
892.154M-4.80%51การค้าปลีก2
2445.887B-0.26%1.187Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
908.841B-1.62%139.718Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
2984.329B0.27%247.711Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ194
1758.087B0.47%8.318Mแร่พลังงาน6
21.404B-2.98%6.779Kบริการเชิงพาณิชย์20
526.236M-1.27%4.447Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
71.475B0.16%1.038Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.310B-0.89%54.271Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7069.628B-1.45%674.691Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
72.429B-3.70%649.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
390.491B0.03%336.504Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
7.305B-1.77%25.295Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
49.681B0.06%88.039Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
33.187B-3.02%68.844Kการค้าปลีก4
16.212M4.91%55การค้าปลีก1
7317.962B-0.71%5.107Mสาธารณูปโภค62
3314.312B-0.98%1.825Mการผลิตของผู้ผลิต131
76.813B-1.74%112.157Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
518.176B-1.06%2.143Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
17.536B-1.20%57.763Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
18.261B-2.89%5.502Kบริการการกระจายสินค้า11
144.370B-0.14%13.204Kการค้าปลีก7
1411.379B-1.70%69.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4626.454B-0.95%1.767Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม193
13.135B-1.14%46.421Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15870.573B-1.65%3.841Mการเงิน167
6316.668B-1.44%1.327Mการเงิน134
806.068B-0.40%12.272Kบริการเชิงพาณิชย์9
37.907B-0.15%36.005Kบริการการกระจายสินค้า17
130.038B-4.85%500.152Kการค้าปลีก6
3265.391B0.45%67.787Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
434.904B-1.50%11.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2830.774B0.52%782.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
11.777B-0.76%11.063Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1871.517B-0.85%3.795Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
268.634B-0.38%17.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
16.995B0.01%23.759Kการค้าปลีก2
43.205B-1.45%35.298Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
883.129B0.03%293.946Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
535.082B-1.29%387.755Kบริการผู้บริโภค69
16669.044B1.34%1.261Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
535.088B3.48%580.613Kการผลิตของผู้ผลิต30
1697.520B0.12%85.575Kการผลิตของผู้ผลิต138
7800.914B-0.46%354.365Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ133
32316.973B0.35%3.490Mบริการทางด้านเทคโนโลยี157
2213.380B-1.76%8.406Mแร่พลังงาน4
69.135B-0.91%671.363Kการค้าปลีก4
284.868B0.46%379.582Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1795.468B0.25%602.656Kการเงิน217
2361.399B-1.07%300.889Kการเงิน27
306.877B-1.54%10.884Mอื่นๆ121
5584.710B-0.76%1.094Mการเงิน10
5542.706B-2.33%10.233Mการเงิน18
388.749B1.49%735.708Kการสื่อสาร6
125.623B-1.21%48.352Kระบบขนส่ง12
483.564M0.64%60.000Kบริการการกระจายสินค้า6
70.681B10.75%543.368Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
629.662B-0.48%40.170Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
1081.297B-0.17%518.070Kการผลิตของผู้ผลิต95
72.420B-2.03%255.265Kอื่นๆ8
435.607B0.19%2.164Mบริการเชิงพาณิชย์82
995.297B-0.23%46.268Kการผลิตของผู้ผลิต64
9425.347B-0.46%3.779Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
564.377B-0.73%5.305Mบริการผู้บริโภค67
2770.080B0.80%1.497Mการเงิน4
228.006M-4.91%1.653Kการผลิตของผู้ผลิต2
1355.670B-1.01%1.790Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
228.338B-1.49%259.724Kแร่พลังงาน7
40122.340B3.13%6.854Mแร่พลังงาน24
57.988B4.47%104.825Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
492.591B0.89%979.315Kบริการผู้บริโภค28
2206.210B-2.52%1.496Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
3921.828B-1.46%3.517Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1746.251B-2.19%1.998Mระบบขนส่ง33
445.340B-0.91%196.838Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
866.588B0.28%106.895Kบริการเชิงพาณิชย์7
2855.840B-0.09%485.613Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
6216.838B1.33%3.967Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
6978.914B0.45%1.081Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ117
1.278B-5.41%157.836Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
48.550B-1.72%26.702Kบริการผู้บริโภค9
76.022B-1.13%566.244Kบริการผู้บริโภค16
180.827B0.08%312.334Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
524.298B0.50%988.183Kระบบขนส่ง2
2384.997B0.25%3.088Mการเงิน149
570.135B-0.39%78.095Kการเงิน4
1.487B-3.28%28.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
26665.429B-2.25%15.275Mการเงิน56
439.638B-3.75%583.010Kบริการผู้บริโภค9
2.498B-2.29%31.177Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1688.590B-1.45%181.038Kการเงิน4
3085.949B0.09%147.083Kการค้าปลีก20
1269.434B-1.78%3.433Mการสื่อสาร19
3571.248B-1.12%6.917Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน191
412.185B-1.35%1.035Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
783.590B-2.18%17.578Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ314
4979.552B-0.52%8.015Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
11.376B-2.14%37.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
68.931B-1.50%80.474Kระบบขนส่ง13
2360.276B-0.48%2.254Mการผลิตของผู้ผลิต67
1.867B0.14%50.745Kสาธารณูปโภค1
794.363B-1.00%915.239Kบริการการกระจายสินค้า105
6829.365B1.30%53.240Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ