อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1199.953B0.21%1.506Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1132.057B-0.69%170.440Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ166
300.388B-0.05%14.588Kระบบขนส่ง16
1281.562B2.12%963.564Kระบบขนส่ง7
56.271B-0.71%2.751Mสาธารณูปโภค14
181.582B0.86%3.762Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1902.632B1.83%187.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
1015.254B-0.32%128.391Kการค้าปลีก28
4014.754B1.38%1.723Mการผลิตของผู้ผลิต143
1039.921B0.68%170.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1667.435B0.53%296.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
493.085B1.37%121.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
968.724B0.26%3.446Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
587.492B0.46%1.566Mบริการผู้บริโภค24
903.110B0.80%70.745Kการผลิตของผู้ผลิต72
194.932B1.65%6.692Mบริการผู้บริโภค11
105.720B-1.06%271.979Kบริการผู้บริโภค2
108.393B3.26%1.096Mการค้าปลีก4
2264.268B0.48%1.760Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1130.160B1.21%118.291Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2476.641B0.44%98.684Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2568.677B1.85%5.180Mแร่พลังงาน6
28.910B2.60%2.766Kบริการเชิงพาณิชย์20
9.205B5.63%420.971Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.245B-1.51%17.679Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.699B4.89%273.629Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8389.376B1.64%828.323Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
105.375B-2.83%730.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
370.593B1.57%516.721Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
8.808B0.08%20.455Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
100.811B0.46%16.044Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
81.311B0.62%22.865Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8149.610B-0.04%3.685Mสาธารณูปโภค54
4189.782B1.53%1.375Mการผลิตของผู้ผลิต125
106.857B-0.86%104.753Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.910B0.44%8.263Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.287B0.74%28.860Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
91.057B-0.01%47.536Kบริการการกระจายสินค้า11
97.212B0.53%17.091Kการค้าปลีก5
1584.930B0.99%105.298Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6480.307B1.43%1.962Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม177
25.344B-1.64%120.614Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20797.687B1.24%1.354Mการเงิน166
7501.649B1.84%1.837Mการเงิน107
870.502B0.26%14.669Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.586B3.12%15.244Kบริการการกระจายสินค้า13
336.132B-1.81%1.713Mการค้าปลีก5
3062.355B1.27%26.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1203.304B0.01%15.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2272.279B1.37%866.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63
2.389B-1.32%3.275Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2192.772B0.45%4.512Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
324.317B0.52%10.287Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
18.387B-1.74%68.316Kการค้าปลีก2
74.792B1.98%18.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1070.836B-0.51%416.996Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
963.995B0.65%135.177Kบริการผู้บริโภค65
15740.247B1.06%522.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1415.097B0.53%37.128Kการผลิตของผู้ผลิต38
2108.992B0.62%49.863Kการผลิตของผู้ผลิต136
8552.034B0.84%448.101Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ148
33113.099B-0.00%1.507Mบริการทางด้านเทคโนโลยี181
2.161B4.94%8.531Kการค้าปลีก2
314.819B-0.05%520.966Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1804.866B0.56%486.982Kการเงิน214
2735.645B0.16%671.710Kการเงิน27
543.920B0.68%3.272Mอื่นๆ125
7377.573B1.39%651.768Kการเงิน12
7084.469B0.58%2.699Mการเงิน17
277.777B0.16%183.649Kการสื่อสาร6
236.357B1.81%416.476Kระบบขนส่ง15
99.495M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า6
49.013B1.91%21.751Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
682.977B1.69%35.209Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1661.357B1.48%254.825Kการผลิตของผู้ผลิต98
116.008M-0.47%13อื่นๆ4
582.577B0.59%132.989Kบริการเชิงพาณิชย์77
986.586B0.87%68.940Kการผลิตของผู้ผลิต51
11162.116B0.03%1.832Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
930.057B0.99%4.206Mบริการผู้บริโภค75
2997.736B-0.89%994.075Kการเงิน4
735.000K0.00%1.596Kการผลิตของผู้ผลิต1
1823.293B0.55%930.998Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3296.895B0.70%5.331Mแร่พลังงาน9
24910.419B-0.24%4.171Mแร่พลังงาน23
73.362B-0.58%39.711Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
667.091B0.02%393.101Kบริการผู้บริโภค32
2882.928B1.56%1.207Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
4936.251B-0.28%2.422Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
2018.731B-0.08%1.444Mระบบขนส่ง32
420.719B-2.48%191.778Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
939.266B4.53%344.419Kบริการเชิงพาณิชย์6
2396.508B0.14%138.637Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4600.981B0.16%578.765Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5535.795B0.23%548.569Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ121
2.277B0.41%70.356Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.583B0.24%10.301Kบริการผู้บริโภค9
121.338B-1.70%101.555Kบริการผู้บริโภค14
233.582B1.34%113.991Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
684.212B1.52%514.899Kระบบขนส่ง3
3695.116B0.76%1.894Mการเงิน143
716.093B0.74%33.096Kการเงิน4
1.583B4.59%5.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36731.226B0.50%6.595Mการเงิน68
498.516B1.02%377.458Kบริการผู้บริโภค8
1.730B-0.41%56.120Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2159.598B2.61%332.376Kการเงิน4
2458.387B1.22%212.724Kการค้าปลีก13
19.487B-0.28%338.030Kการสื่อสาร8
4772.262B1.63%3.413Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน192
381.633B-1.07%526.414Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
784.665B0.25%377.856Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
6143.939B0.12%3.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
16.646B-7.60%110.671Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
110.025B2.04%43.294Kระบบขนส่ง14
2786.855B0.68%1.054Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.421B-3.75%36.567Kสาธารณูปโภค1
1049.875B0.32%1.914Mบริการการกระจายสินค้า106
6977.005B0.32%14.754Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ