อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1221.754B-0.34%2.440Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1157.500B-0.86%389.893Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ161
294.178B-0.07%19.403Kระบบขนส่ง16
1256.868B0.83%349.941Kระบบขนส่ง7
57.831B-0.80%6.042Mสาธารณูปโภค14
185.432B-2.06%4.900Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1859.423B0.93%67.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร84
1013.926B0.11%105.430Kการค้าปลีก30
3965.892B0.15%660.340Kการผลิตของผู้ผลิต143
1014.728B2.69%864.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1679.635B-0.02%246.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
432.753B0.80%98.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
954.278B0.82%1.157Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
580.339B0.22%1.281Mบริการผู้บริโภค24
902.426B0.44%159.432Kการผลิตของผู้ผลิต72
199.173B-0.53%4.432Mบริการผู้บริโภค11
109.134B-0.52%530.322Kบริการผู้บริโภค2
103.187B-0.92%1.206Mการค้าปลีก3
2297.782B0.99%659.506Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1118.142B0.24%78.177Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2412.479B1.31%204.062Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ201
2774.957B-0.96%2.995Mแร่พลังงาน6
28.032B0.21%847บริการเชิงพาณิชย์18
8.152B-0.48%317.195Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
4.500B4.98%88.782Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
5.944B1.47%57.785Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8105.254B0.36%568.597Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88
109.744B4.37%2.929Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
367.380B0.95%556.718Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
9.125B-0.85%44.681Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
103.189B-1.37%29.832Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
78.616B2.05%23.490Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8193.210B0.50%2.169Mสาธารณูปโภค55
4172.596B0.79%791.997Kการผลิตของผู้ผลิต125
108.391B-0.07%435.027Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
19.212B-1.77%12.925Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
3.185B4.79%92.764Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
93.208B-0.55%180.194Kบริการการกระจายสินค้า12
95.845B0.52%41.976Kการค้าปลีก5
1530.451B2.16%130.770Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
6317.539B-0.38%1.104Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
25.898B0.65%413.038Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20846.032B-0.61%844.184Kการเงิน164
7729.841B-0.16%989.572Kการเงิน106
854.059B0.47%26.596Kบริการเชิงพาณิชย์9
22.360B-1.26%13.387Kบริการการกระจายสินค้า14
351.080B0.07%494.846Kการค้าปลีก5
2986.324B0.55%50.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1193.740B0.24%12.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2249.928B-0.65%726.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.778B-0.82%299แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2140.328B-0.96%5.080Mสาธารณูปโภค10
—%รัฐบาล3
321.226B1.33%28.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
17.978B5.00%83.344Kการค้าปลีก2
75.378B0.42%51.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1026.915B0.75%462.009Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
963.581B1.21%258.947Kบริการผู้บริโภค66
15589.363B0.53%459.798Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
1436.784B0.10%125.661Kการผลิตของผู้ผลิต38
2081.355B0.44%80.235Kการผลิตของผู้ผลิต137
8573.892B0.42%434.484Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ152
33268.822B-0.33%1.674Mบริการทางด้านเทคโนโลยี177
2.208B-2.35%2.769Kการค้าปลีก2
293.210B2.19%437.962Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1795.045B0.13%384.460Kการเงิน215
2682.893B1.55%608.008Kการเงิน29
567.302B0.90%4.620Mอื่นๆ127
7301.944B-0.07%518.370Kการเงิน12
7201.219B-0.01%3.042Mการเงิน17
269.502B-0.03%230.747Kการสื่อสาร6
234.723B0.93%499.358Kระบบขนส่ง15
—%บริการการกระจายสินค้า5
44.827B4.35%28.137Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
643.155B0.03%24.372Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ15
1626.109B0.23%140.262Kการผลิตของผู้ผลิต99
130.617M-0.98%8.427Kอื่นๆ5
573.218B0.14%361.245Kบริการเชิงพาณิชย์78
957.685B2.38%47.215Kการผลิตของผู้ผลิต52
11502.190B0.38%1.705Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
922.097B0.52%4.482Mบริการผู้บริโภค80
2995.836B-0.15%1.035Mการเงิน5
—%การผลิตของผู้ผลิต1
1751.724B0.64%1.743Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3480.034B0.73%3.976Mแร่พลังงาน9
25208.500B1.93%6.136Mแร่พลังงาน23
72.316B2.56%278.143Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
678.506B0.84%439.285Kบริการผู้บริโภค33
2812.693B-0.03%438.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
5091.492B-0.32%2.434Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
2043.970B-0.97%1.505Mระบบขนส่ง32
420.753B0.84%97.618Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
892.200B0.78%71.617Kบริการเชิงพาณิชย์6
2379.381B1.62%575.413Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
4624.866B1.10%893.476Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5477.799B0.58%693.438Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
1.876B11.94%169.308Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
67.960B0.34%16.094Kบริการผู้บริโภค9
121.698B0.58%238.119Kบริการผู้บริโภค14
228.337B1.60%346.355Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
680.784B-0.68%243.572Kระบบขนส่ง3
3621.093B0.08%1.558Mการเงิน147
658.588B4.88%173.333Kการเงิน4
1.523B0.84%1.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
37335.706B-0.89%9.658Mการเงิน68
481.686B-0.02%205.426Kบริการผู้บริโภค8
1.843B-0.29%34.225Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2200.234B-0.62%212.238Kการเงิน4
2454.666B2.22%473.868Kการค้าปลีก13
19.508B2.77%727.386Kการสื่อสาร8
4838.248B-0.55%2.841Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
398.716B1.58%1.449Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
785.222B1.82%614.583Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ310
6207.426B-0.19%3.644Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.075B3.74%85.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
110.614B-1.05%142.081Kระบบขนส่ง15
2807.390B-0.53%1.262Mการผลิตของผู้ผลิต70
1.501B2.68%30.551Kสาธารณูปโภค1
1041.541B1.14%2.745Mบริการการกระจายสินค้า114
6119.463B1.44%61.148Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ