หุ้น
69
เงินทุนของตลาด
10954.374B
ปริมาณการซื้อขาย
2.825M
ผลตอบแทนเงินปันผล
2.37%
เปลี่ยนแปลง
-1.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
1.37%
ประสิทธิภาพ ปี
1.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
3.90%
           
ADANIGAS ADANI GAS LTD
141.10-0.39%-0.55ซื้อ2.284M155.183Bอุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
140.85-0.32%-0.45ซื้อ386.429K155.183Bอุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY
45.001.12%0.50ซื้อ7.208M61.954Bผลิตพลังงานเอกชน
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LIMITED
45.051.24%0.55ซื้อ1.162M61.954Bผลิตพลังงานเอกชน
ADANIPOWER ADANI POWER LTD.
54.15-0.18%-0.10ซื้อ1.553M208.853B-6.232438.00ผลิตพลังงานเอกชน
ADANIPOWER ADANI POWER LTD
54.15-0.37%-0.20ซื้อ18.818M208.853B-6.232438.00ผลิตพลังงานเอกชน
ADANITRANS ADANI TRANSMISS.IN
224.35-2.50%-5.75แนะนำให้ซื้อ283.329K246.742B40.855.49201.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ADANITRANS ADANI TRANSMISSION LIMITED
223.80-2.27%-5.20แนะนำให้ซื้อ20.403K246.742B40.855.49201.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ANJANIFIN ANJANI FINANCE LTD.
2.700.00%0.00ซื้อ027.387M13.160.21สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESC CESC
730.40-1.85%-13.75ซื้อ245.183K96.820B32.3022.628896.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESC CESC LTD.
729.80-1.81%-13.45ซื้อ7.070K96.820B32.3022.628896.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DPSCLTD DPSC LIMITED
12.500.00%0.00ขาย3.836K12.172B11.261.11536.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GAIL GAIL (INDIA) LTD.
351.95-0.04%-0.15ซื้อ28.725K800.453B32.5410.824486.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
GAIL GAIL INDIA LTD
351.950.10%0.35ซื้อ2.694M800.453B32.5410.824486.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
GEECEE GEECEE VENTURES LIMITED
120.00-1.11%-1.35แนะนำให้ขาย8402.620B-16.0128.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEECEE GEECEE VENTURES
120.60-0.78%-0.95ขาย1.747K2.620B-16.0128.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GIPCL GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LT
74.20-2.18%-1.65ซื้อ5.001K11.215B5.1314.46542.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GIPCL GUJARAT IND POWER
74.15-2.37%-1.80ซื้อ40.793K11.215B5.1314.46542.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER
3.35-4.29%-0.15แนะนำให้ขาย75.958K2.515B-1.2161.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER COMPANY LTD
3.35-2.90%-0.10แนะนำให้ขาย43.740K2.515B-1.2161.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GSPL GUJARAT STATE PETR
189.950.45%0.85ซื้อ386.520K107.126B19.629.69221.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
GSPL GUJARAT STATE PETRONET LTD.
189.450.66%1.25ซื้อ14.688K107.126B19.629.69221.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
GUJGAS GUJARAT GAS LIMITED
160.35-0.40%-0.65ซื้อ34.044K110.659B58.142.761096.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
GUJGASLTD GUJARAT GAS LTD
160.75-0.06%-0.10ซื้อ452.696K110.659B58.142.761096.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
IGL INDRAPRASTHA GAS
327.201.44%4.65ซื้อ1.895M229.040B50.026.54622.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
IGL INDRAPRASTHA GAS LTD.
325.050.84%2.70แนะนำให้ซื้อ81.049K229.040B50.026.54622.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
INDOWIND INDOWIND ENERGY
5.50-3.51%-0.20ขาย19.322K493.578M-2.9656.00ผลิตพลังงานเอกชน
INDOWIND INDOWIND ENERGY LTD.
5.792.66%0.15ซื้อ1.050K493.578M-2.9656.00ผลิตพลังงานเอกชน
JPPOWER JAIPRAKASH POWER
2.409.09%0.20ซื้อ7.972M14.390B3.160.771664.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JPPOWER JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI
2.449.91%0.22ซื้อ1.824M14.390B3.160.771664.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
72.50-1.83%-1.35ซื้อ579.942K118.924B56.941.272000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
72.40-2.10%-1.55ซื้อ53.037K118.924B56.941.272000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KARMAENG KARMA ENERGY LTD.
16.30-1.81%-0.30ขาย345185.697Mสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KARMAENG KARMA ENERGY LTD
16.05-5.03%-0.85ขาย2.410K185.697Mสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KPEL K.P. ENERGY LIMITED
190.00-0.47%-0.90แนะนำให้ขาย2832.112Bสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KSK KSK ENERGY VENTURE
1.20-4.00%-0.05ซื้อ97.033K508.783M-33.55953.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KSK KSK ENERGY VENTURES LTD.
1.16-4.92%-0.06ซื้อ67.473K508.783M-33.55953.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
MGL MAHANAGAR GAS LIMITED
1017.10-0.28%-2.90ซื้อ5.828K100.504B19.4152.41507.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
MGL MAHANAGAR GAS LTD
1017.45-0.29%-2.95ซื้อ169.084K100.504B19.4152.41507.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
MORGAN MORGAN VENTURES LTD.
10.000.00%0.00ขาย098.987M131.300.08สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NHPC NHPC LTD
23.65-1.46%-0.35แนะนำให้ขาย3.782M237.565B7351.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NHPC NHPC LTD.
23.65-1.46%-0.35แนะนำให้ขาย205.746K237.565B7351.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NLCINDIA NLC INDIA LTD
68.500.00%0.00ขาย317.125K94.985B7.898.6814446.00ผลิตพลังงานเอกชน
NLCINDIA NLC INDIA LIMITED
68.25-0.07%-0.05ขาย11.656K94.985B7.898.6814446.00ผลิตพลังงานเอกชน
NTPC NTPC LTD
135.35-1.60%-2.20ซื้อ6.634M1339.228B21584.00ผลิตพลังงานเอกชน
NTPC NTPC LTD.
135.40-1.46%-2.00ซื้อ1.053M1339.228B21584.00ผลิตพลังงานเอกชน
POWERGRID POWER GRID CORP
194.30-1.30%-2.55ขาย6.521M1016.498B31.696.139500.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDI
194.20-1.35%-2.65ขาย75.782K1016.498B31.696.139500.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PTC PTC INDIA LTD.
70.85-3.01%-2.20แนะนำให้ขาย65.519K20.913B99.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PTC PTC INDIA LTD
70.65-2.89%-2.10แนะนำให้ขาย1.072M20.913B99.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RELINFRA RELIANCE INFRASTRU
121.50-7.99%-10.55ขาย16.928M31.899B-119.935888.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RELINFRA RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.
121.75-7.63%-10.05ขาย1.960M31.899B-119.935888.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RPOWER RELIANCE POWER LTD.
8.20-13.41%-1.27ขาย11.183M23.002B2.503.282305.00ผลิตพลังงานเอกชน
RPOWER RELIANCE POWER
8.20-13.23%-1.25ขาย91.060M23.002B2.503.282305.00ผลิตพลังงานเอกชน
RTNPOWER RATTANINDIA POWER LTD.
2.73-0.73%-0.02แนะนำให้ขาย263.812K8.100B-1.47143.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RTNPOWER RATTANINDIA POWER
2.750.00%0.00แนะนำให้ขาย2.306M8.100B-1.47143.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SEPOWER S.E. POWER LIMITED
4.003.90%0.15แนะนำให้ขาย1162.440M-1.23สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SEPOWER S.E. POWER LTD.
4.390.00%0.00แนะนำให้ขาย0162.440M-1.23สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SJVN SJVN LTD
24.400.21%0.05ซื้อ712.197K95.887B9.062.691442.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SJVN SJVN LTD
24.35-0.20%-0.05ราบเรียบ160.710K95.887B9.062.691442.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SURYACHAKRA SURYACHAKRA POWER CORPORATION
0.303.45%0.01ซื้อ3.980K44.890M1.320.2332.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TATAPOWER TATA POWER CO LTD
70.55-1.26%-0.90ขาย7.272M190.838B5.2913.333967.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TATAPOWER TATA POWER CO.LTD.
70.55-1.12%-0.80ขาย466.951K190.838B5.2913.333967.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TORNTPOWER TORRENT POWER
258.50-2.10%-5.55ซื้อ1.123M124.239B11.3822.727619.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TORNTPOWER TORRENT POWER LTD.
258.35-2.14%-5.65ซื้อ27.031K124.239B11.3822.727619.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
URJA URJA GLOBAL LTD
2.750.00%0.00ขาย1.941M1.395B166.060.02สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
URJAGLOBA URJA GLOBAL LTD.
2.740.00%0.00ขาย606.620K1.395B166.060.02สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
WABAG VA TECH WABAG LTD
296.35-2.48%-7.55ขาย92.429K16.208B12.6723.41977.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
WABAG VA TECH WABAG LTD.
296.45-2.71%-8.25ขาย11.718K16.208B12.6723.41977.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ