สาธารณูปโภค (ภาค)

82
หุ้น
9663.912B
เงินทุนของตลาด
1.672M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.18%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.38%
เปลี่ยนแปลง
+3.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
151.800.13%0.20ซื้อ75.791K167.886B52.072.93ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
ADANIGAS ADANI GAS LTD
151.600.03%0.05ซื้อ507.585K167.886B52.072.93ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LIMITED
134.051.09%1.45ซื้อ148.182K210.047B-1.33สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY
134.301.24%1.65ซื้อ1.572M210.047B-1.33สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ADANIPOWER ADANI POWER LTD.
61.10-0.33%-0.20เป็นกลาง251.387K235.852B-2.09สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ADANIPOWER ADANI POWER LTD
61.10-0.33%-0.20เป็นกลาง3.538M235.852B-2.09สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ADANITRANS ADANI TRANSMISS.IN
332.850.39%1.30ซื้อ166.865K364.037B51.886.3812901.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ADANITRANS ADANI TRANSMISSION LIMITED
332.800.29%0.95ซื้อ23.493K364.037B51.886.3812901.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AMTL ADVANCE METERING TECHNOLOGY LT
11.0819.91%1.84ขาย7.930Kการผลิตพลังงานทางเลือก
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD.
331.45-4.36%-15.10ซื้อ49.248K12.543B32.669.00การผลิตพลังงานทางเลือก
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD
331.00-4.31%-14.90ซื้อ277.819K12.543B32.669.00การผลิตพลังงานทางเลือก
CESC CESC
728.90-0.69%-5.10ขาย156.406K97.562B8.2429.79สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESC CESC LTD.
729.20-0.65%-4.80ขาย10.351K97.562B8.2429.79สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPL CAPTAIN POLYPLAST LTD
31.200.65%0.20ซื้อ33.437K1.537B14.372.12425.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
DPSCLTD DPSC LIMITED
8.701.16%0.10ขาย9588.375B86.000.29สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENERGYDEV ENERGY DEV CO LTD
5.654.63%0.25ขาย31.872K256.500M4.6740.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENERGYDEV ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LTD
5.675.00%0.27ขาย5.005K256.500M4.6740.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GAIL GAIL (INDIA) LTD.
121.651.59%1.90ขาย263.923K539.864B8.2519009.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
GAIL GAIL INDIA LTD
121.701.59%1.90ขาย9.455M539.864B8.2519009.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
GIPCL GUJARAT IND POWER
67.750.00%0.00ขาย19.530K10.270B4.038.62544.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GIPCL GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LT
67.800.52%0.35ขาย1.313K10.270B4.038.62544.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GLOBUSCON GLOBUS CONSTRUCTORS & DEVELOPE
5.60-4.76%-0.28แนะนำให้ขาย8554.111M-0.097.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER
2.00-4.76%-0.10ขาย53.047K1.592B-0.5753.00การผลิตพลังงานทางเลือก
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER COMPANY LTD
2.03-0.98%-0.02ขาย40.672K1.592B-0.5753.00การผลิตพลังงานทางเลือก
GUJGAS GUJARAT GAS LIMITED
230.35-0.63%-1.45แนะนำให้ซื้อ41.945K162.116B38.742.22ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
GUJGASLTD GUJARAT GAS LTD
230.50-0.52%-1.20แนะนำให้ซื้อ509.090K162.116B38.742.22ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
GVKPIL GVK POWER & INFRAS
4.50-4.26%-0.20ซื้อ1.533M7.312B-5.912362.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GVKPIL GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD
4.51-3.84%-0.18ซื้อ339.902K7.312B-5.912362.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
HAVISHA SRI HAVISHA HOSP A
0.55-8.33%-0.05ขาย5.530Kผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
HAVISHA SRI HAVISHA HOSPITALITY INFRAS
0.593.51%0.02ขาย5.000Kผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
INDOWIND INDOWIND ENERGY LTD.
2.972.06%0.06แนะนำให้ขาย1.300K261.148M-0.39การผลิตพลังงานทางเลือก
INDOWIND INDOWIND ENERGY
3.053.39%0.10ซื้อ16.415K261.148M-0.39การผลิตพลังงานทางเลือก
INDRENEW IND RENEWABLE ENERGY LTD
8.05-4.73%-0.40ขาย15.204K25.581M9.130.93สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JPPOWER JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI
1.37-0.72%-0.01ซื้อ1.540M8.035B2.96สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JPPOWER JAIPRAKASH POWER
1.35-3.57%-0.05ซื้อ2.630M8.035B2.96สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
70.55-1.12%-0.80ขาย198.119K116.361B15.564.55สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
70.50-0.98%-0.70ขาย22.272K116.361B15.564.55สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KARMAENG KARMA ENERGY LTD
13.50-4.59%-0.65ซื้อ385สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KARMAENG KARMA ENERGY LTD.
14.95-0.27%-0.04ซื้อ545สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KPIGLOBAL K.P.I. GLOBAL INFRASTRUCTURE L
41.75-9.24%-4.25ขาย8.000K831.082M-1.05การผลิตพลังงานทางเลือก
KRL KINTECH RENEWABLES LIMITED
106.100.09%0.10ซื้อ49สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KSK KSK ENERGY VENTURE
0.609.09%0.05ขาย421.479K241.672M-42.593.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
KSK KSK ENERGY VENTURES LTD.
0.57-5.00%-0.03ขาย116.287K241.672M-42.593.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
MADHAVIPL MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED
224.00-4.27%-10.00ซื้อ12สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
MGL MAHANAGAR GAS LTD
1041.05-0.33%-3.45ซื้อ271.082K102.699B14.2173.16495.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
MGL MAHANAGAR GAS LIMITED
1041.85-0.28%-2.90ซื้อ45.611K102.699B14.2173.16495.00ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTUR
68.10-0.58%-0.40ขาย48.650K12.115B3.5319.49สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTURES LTD.
68.25-0.73%-0.50ขาย1.033K12.115B3.5319.49สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NHPC NHPC LTD.
23.80-0.21%-0.05ซื้อ49.498K239.071B9.37สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NHPC NHPC LTD
23.80-0.42%-0.10ซื้อ2.329M239.071B9.37สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NTPC NTPC LTD.
115.30-0.26%-0.30ขาย116.801K1140.350B9.0220244.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NTPC NTPC LTD
115.35-0.26%-0.30ขาย2.576M1140.350B9.0220244.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
POWERGRID POWER GRID CORP
187.250.83%1.55ขาย3.144M972.553B9.69สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDI
187.250.73%1.35ขาย2.048M972.553B9.69สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PTC PTC INDIA LTD.
53.05-1.03%-0.55แนะนำให้ขาย79.368K15.807B3.723.78สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
PTC PTC INDIA LTD
53.10-0.84%-0.45แนะนำให้ขาย303.042K15.807B3.723.78สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RAJGASES RAJASTHAN GASES LTD.
3.61-4.75%-0.18แนะนำให้ขาย749ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
RELINFRA RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.
22.204.96%1.05ขาย15.911K5.838B-91.126000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RELINFRA RELIANCE INFRASTRU
22.204.96%1.05ขาย127.432K5.838B-91.126000.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RPOWER RELIANCE POWER
3.404.62%0.15ขาย14.168M9.453B-11.72สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RPOWER RELIANCE POWER LTD.
3.374.98%0.16ขาย653.296K9.453B-11.72สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RTNINFRA RATTANINDIA INFRAS
1.802.86%0.05ซื้อ88.772K2.612B0.006.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RTNINFRA RATTANINDIA INFRASTRUCTURE LTD
1.77-1.67%-0.03ซื้อ64.535K2.612B0.006.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RTNPOWER RATTANINDIA POWER LTD.
2.05-2.84%-0.06ซื้อ151.181K6.172B-0.65558.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RTNPOWER RATTANINDIA POWER
2.100.00%0.00ซื้อ747.491K6.172B-0.65558.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SEPOWER S.E. POWER LTD.
2.90-10.22%-0.33ขาย2.271Kการผลิตพลังงานทางเลือก
SEPOWER S.E. POWER LIMITED
2.85-3.39%-0.10แนะนำให้ขาย1.607Kการผลิตพลังงานทางเลือก
SJVN SJVN LTD
24.75-0.40%-0.10ซื้อ25.187K97.263B7.142.72สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SJVN SJVN LTD
24.70-0.80%-0.20ซื้อ306.042K97.263B7.142.72สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SRMENERGY SRM ENERGY LTD.
2.44-4.69%-0.12แนะนำให้ขาย100สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SURYACHAKRA SURYACHAKRA POWER CORPORATION
0.250.00%0.00ขาย90037.408Mสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
SUZLON SUZLON ENERGY LTD.
2.03-2.40%-0.05ขาย3.413M10.799B-2.66การผลิตพลังงานทางเลือก
SUZLON SUZLON ENERGY LTD
2.05-2.38%-0.05ขาย7.086M10.799B-2.66การผลิตพลังงานทางเลือก
TATAPOWER TATA POWER CO.LTD.
55.001.85%1.00ขาย510.776K147.680B29.871.8310306.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TATAPOWER TATA POWER CO LTD
55.001.85%1.00ขาย11.557M147.680B29.871.8310306.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TORNTPOWER TORRENT POWER LTD.
270.40-0.75%-2.05แนะนำให้ขาย10.258K128.317B10.1126.85สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TORNTPOWER TORRENT POWER
270.60-0.59%-1.60แนะนำให้ขาย195.260K128.317B10.1126.85สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
URJA URJA GLOBAL LTD
2.15-4.44%-0.10ซื้อ5.941M1.217B24000.000.01สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
URJAGLOBA URJA GLOBAL LTD.
2.18-4.80%-0.11ซื้อ1.445M1.217B24000.000.01สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
USHDI USHDEV INTERNATIONAL LTD.
0.27-3.57%-0.01ขาย1.878K91.401M1.54การผลิตพลังงานทางเลือก
VEERENRGY VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE L
8.753.55%0.30ขาย15297.260M-0.085.00การผลิตพลังงานทางเลือก
WAA WAA SOLAR LIMITED
22.0010.00%2.00ขาย800สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ