บริษัทอินเดีย companies operating in one industry: เซมิคอนดักเตอร์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอินเดีย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เซมิคอนดักเตอร์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น WEBSOL ENERGY SYST หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง AUSTRALIAN PREMIUM ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
WEBELSOLARWEBSOL ENERGY SYST26.923 B INR637.95 INR+5.00%478.36 K1.020.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AALPEXSOLARALPEX SOLAR LTD11.935 B INR487.65 INR+5.00%258 K0.730.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
URJAURJA GLOBAL LTD11.292 B INR21.55 INR−1.15%1.223 M0.40485.360.04 INR+17.46%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ASMSBARTRONICS INDIA LTD6.969 B INR22.80 INR+1.79%61.973 K0.971.5814.42 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
APSAUSTRALIAN PREMIUM5.416 B INR274.35 INR+9.98%244 K3.190.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SURANASOLSURANA SOLAR LTD2.169 B INR44.15 INR+0.80%1.314 M2.01−0.25 INR−154.80%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IINDIFRAINDIFRA LTD260.253 M INR35.70 INR−5.18%20 K1.520.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SEL.STSUNGARNER ENERGIES270.80 INR+4.98%1.6 K0.34เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์