เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

60
หุ้น
5505.712B
เงินทุนของตลาด
8.374M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.12%
เปลี่ยนแปลง
+16.57%
ประสิทธิภาพ เดือน
+69.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+74.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKSHOPTFBRAKSH OPTIFIBRE
10.00 INR−0.50%399.106K1.441.643B INR−1.17 INR−2884.73%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
APARINDSAPAR INDUSTRY LTD
5531.00 INR−0.90%95.447K0.68212.092B INR27.00204.85 INR+116.16%0.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
APOLLOAPOLLO MICRO SYSTE
125.30 INR+0.36%1.733M0.4332.798B INR132.480.95 INR+21.16%0.02%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ASMSBARTRONICS INDIA LTD
18.25 INR+1.96%48.558K1.105.418B INR1.2914.10 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ASTRAMICROASTRA MICROWAVE PR
578.00 INR+0.23%368.172K0.6354.707B INR80.177.21 INR+22.59%0.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
AVALONAVALON TECHNOLOGIES LTD
506.35 INR+0.42%139.986K0.5633.04B INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
BDLBHARAT DYNAMICS LTD
1224.40 INR+5.30%3.019M3.55212.945B INR52.7523.21 INR−28.30%0.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
BELBHARAT ELECTRONICS
147.45 INR+1.06%34.467M2.581.066T INR32.444.55 INR+21.30%1.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BPLBPL
86.20 INR−1.99%15.633K0.324.315B INR29.162.96 INR+0.31%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CENTUMCENTUM ELECTRONICS
1455.20 INR−0.62%4.097K0.7218.753B INR124.7911.66 INR0.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CEREBRAINTCEREBRA INTEGRATED
6.80 INR+0.74%149.512K0.83820.433M INR−2.15 INR−226.53%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CONTROLPRCONTROL PRINT LTD
852.00 INR−0.83%30.684K1.3713.992B INR23.9335.61 INR+29.97%1.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CYIENTDLMCYIENT DLM LTD
650.40 INR+0.21%68.76K0.4951.41B INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
DATAPATTNSDATA PATTERNS INDIA LTD
2052.50 INR+1.98%211.808K1.31112.696B INR74.4727.56 INR+33.86%0.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DCIDC INFOTECH AND COMUN LTD
211.70 INR−1.99%5740.122.565B INR27.987.57 INR+150.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DENORADE NORA INDIA
1679.35 INR+0.92%8.407K0.318.847B INR37.1445.21 INR+53.39%0.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DIXONDIXON TECHNOLOGIES
5951.65 INR+8.00%2.182M7.29329.424B INR115.7551.42 INR+32.52%0.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DLINKINDIAD-LINK (INDIA)LTD
318.20 INR+3.51%263.672K2.5010.905B INR12.2725.93 INR+53.27%1.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DRONEDRONE DESTINATION
163.15 INR+0.21%70K0.44เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ELINELIN ELECTRONICS LTD
151.95 INR+0.50%144.892K0.967.504B INR50.343.02 INR0.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
FROGFROG CELLSAT LTD
180.00 INR−0.74%78.4K1.612.788B INR18.349.81 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GENUSPOWERGENUS POWER INFRA
232.20 INR+5.00%648.851K0.8157.002B INR65.983.52 INR+51.50%0.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HALHINDUSTAN AERONAUT
2462.25 INR+3.46%4.012M1.661.593T INR45.2854.38 INR+23.71%0.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HEGHEG LTD
1662.60 INR+1.47%213.974K1.0963.219B INR14.60113.88 INR−22.98%2.59%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
HFCLHFCL LTD
66.75 INR+0.15%3.704M0.7795.213B INR30.142.22 INR+9.94%0.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HOLMARCHOLMARC OPTO-MECHA
120.65 INR+4.96%84K0.87เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HONAUTHONEYWELL AUTO IND
36679.70 INR+0.07%2.549K0.72324.074B INR73.13501.54 INR+15.99%0.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
HPLHPL ELECTRIC POWER
204.65 INR+0.22%236.313K1.1813.13B INR37.035.53 INR+0.67%0.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IDEAFORGEIDEAFORGE TECHNO LTD
784.90 INR+0.31%90.797K0.6232.621B INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
KAVVERITELKAVVERI TELECOM PR
15.35 INR−4.95%95.722K0.33326.415M INR0.9615.99 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KAYNESKAYNES TECHNOLOGY IND LTD
2434.50 INR−1.30%46.134K0.51143.548B INR116.8820.83 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
KERNEXKERNEX MICROSYSTEM
566.45 INR−1.06%106.049K6.098.905B INR−12.15 INR+15.89%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KRISHNADEFKRISHNA DEFENCE AN
301.50 INR−2.00%11.5K0.51เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MIRCELECTRMIRC ELECTRONICS
16.60 INR+2.15%112.685K0.743.748B INR−0.83 INR−49.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MRO_TEKMRO-TEK REALTY LTD
56.80 INR+0.71%7.9K0.371.059B INR−2.63 INR+20.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MTARTECHMTAR TECHNOLOGIES LTD
2244.30 INR+0.17%144.107K0.7368.941B INR66.8233.59 INR+39.59%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NELCONELCO
750.85 INR−0.46%52.629K0.6317.203B INR77.609.68 INR+26.31%0.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NETWEBNETWEB TECH INDIA LTD
897.50 INR−0.29%142.561K0.6550.475B INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NITIRAJNITIRAJ ENGINEERS LTD
119.65 INR−0.33%5.428K1.531.231B INR43.292.76 INR+101.38%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PANACHEPANACHE DIGILIFE LTD
87.20 INR−1.02%2.32K0.401.057B INR126.270.69 INR−44.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PARASPARAS DEF AND SPCE TECH L
710.40 INR+1.02%639.429K3.5627.493B INR77.079.22 INR+5.80%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PGELPG ELECTROPLAST LTD
2349.55 INR−1.46%55.64K0.4962.424B INR54.5643.06 INR+68.72%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
POWERINDIAHITACHI ENERGY IND
4732.80 INR+1.29%112.075K2.08198.003B INR243.0119.48 INR−45.64%0.07%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
REDINGTONREDINGTON LTD
159.65 INR−0.65%745.337K0.51125.622B INR10.0515.89 INR−13.65%4.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
RICHARICHA INFO SYSTEMS
102.25 INR−4.80%7K0.54260.982M INR30.193.39 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ROSSELLINDROSSELL INDIA LTD
494.35 INR−0.86%136.182K0.5718.792B INR162.193.05 INR−67.39%0.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SELSUNGARNER ENERGIES
215.00 INR+8.59%28K1.92เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SHIGANSHIGAN QUANTUM TEC
102.60 INR−0.63%4.5K0.40เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SHYAMTELSHYAM TELECOM
8.20 INR0.00%3200.2487.906M INR−1.74 INR+68.14%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SMARTLINKSMARTLINK HOLDINGS
168.35 INR+0.36%20.73K1.481.677B INR8.9218.87 INR+156.51%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SPECTRUMSPECTRUM ELECTRICA
1160.00 INR+0.87%1K0.3917.388B INR137.048.46 INR+21.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SURANASOLSURANA SOLAR LTD
27.20 INR−0.91%140.209K0.211.35B INR−0.19 INR−135.56%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SYRMASYRMA SGS TECHNOLOGY LTD
567.65 INR+0.36%647.005K0.85100.469B INR76.087.46 INR0.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
TEJASNETTEJAS NETWORKS LTD
811.90 INR+1.84%539.52K2.14135.589B INR−3.71 INR+45.87%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TVSELECTTVS ELECTRONICS
340.25 INR−0.82%75.599K1.416.393B INR146.222.33 INR−73.21%0.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
UNIVCABLESUNIVERSAL CABLES
507.00 INR+0.79%29.265K0.6917.417B INR17.3929.16 INR+3.77%0.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
URJAURJA GLOBAL LTD
12.05 INR−1.23%5.826M0.186.411B INR313.800.04 INR+16.36%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VINYASVINYAS INNOVATIVE
445.10 INR+0.41%18.4K0.955.579B INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WEBELSOLARWEBSOL ENERGY SYST
194.95 INR−0.48%164.114K0.607.587B INR−5.52 INR−1807.74%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WELWONDER ELECTRICALS LTD
280.00 INR0.00%2501.353.823B INR52.595.32 INR+6.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์