บริษัทอินเดีย companies operating in one industry: อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอินเดีย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น HONEYWELL AUTO IND หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SHIGAN QUANTUM TEC ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
HONAUTHONEYWELL AUTO IND396.634 B INR44838.70 INR+0.18%3.185 K0.3185.21526.23 INR+16.71%0.21%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
POWERINDIAHITACHI ENERGY IND344.658 B INR8073.50 INR−0.71%43.871 K0.49339.0223.81 INR+6.50%0.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
APARINDSAPAR INDUSTRY LTD295.45 B INR7662.55 INR+4.51%282.826 K2.5335.30217.08 INR+73.94%0.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
GENUSPOWERGENUS POWER INFRA93.526 B INR308.15 INR−0.03%783.784 K0.59143.432.15 INR−18.40%0.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HPLHPL ELECTRIC POWER21.274 B INR358.65 INR+8.29%2.959 M9.9056.106.39 INR+26.82%0.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SPECTRUMSPECTRUM ELECTRICA19.618 B INR1300.45 INR+0.23%10.625 K3.74153.638.46 INR+21.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WELWONDER ELECTRICALS LTD13.862 B INR1084.75 INR+5.00%19.826 K0.49160.006.78 INR+93.72%0.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DENORADE NORA INDIA9.423 B INR1760.90 INR−0.77%28.06 K1.1136.4248.35 INR+42.16%0.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TVSELECTTVS ELECTRONICS5.603 B INR299.05 INR−0.43%74.259 K0.77460.930.65 INR−90.31%0.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NNITIRAJNITIRAJ ENGINEERS LTD1.895 B INR184.70 INR−0.08%5.164 K1.0941.004.51 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HHOLMARCHOLMARC OPTO-MECHA110.00 INR0.00%3 K0.20เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SHIGANSHIGAN QUANTUM TEC118.00 INR+8.91%24 K2.16เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์