ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
37.499B
เงินทุนของตลาด
118.448K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.55%
เปลี่ยนแปลง
+33.61%
ประสิทธิภาพ เดือน
+564.03%
ประสิทธิภาพ ปี
+147.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
GREENPANEL GREENPANEL INDUSTRIES LTD
311.101.55%4.75แนะนำให้ซื้อ118.448K37.499B54.605.611816.00
WIPL THE WESTERN INDIA
62.001.97%1.20ขาย15.270K
โหลดเพิ่ม