บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

138
หุ้น
33410.503B
เงินทุนของตลาด
2.939M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.46%
เปลี่ยนแปลง
+7.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.57%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.56%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3IINFOLTD3I INFOTECH LTD
46.20 INR+4.52%2.413M0.397.461B INR−10.92 INR−1745.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
63MOONS63 MOONS TECHNOLOG
596.80 INR+5.00%129.705K0.2126.115B INR22.9226.04 INR0.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAATECHAAA TECHNOLOGIES LTD
73.25 INR+0.07%46.667K0.45935.33M INR21.033.48 INR+111.96%0.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ABSLAMCADIT BIRL SUN LIF AMC LTD
464.35 INR+0.49%142.978K1.81133.094B INR20.1823.01 INR+3.93%2.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ACCELYAACCELYA SOLUTIONS
1400.75 INR+0.26%19.284K1.1120.824B INR16.7183.84 INR+31.64%4.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACEINTEGACE INTEGRATED SOLU. LTD.
35.00 INR+2.19%14.789K0.62349.35M INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADSLALLIED DIGITAL SER
120.85 INR−1.19%292.415K1.066.732B INR1535.580.08 INR−99.09%1.03%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AFFLEAFFLE (INDIA) LTD
1129.55 INR+0.31%362.172K0.94157.826B INR56.9119.85 INR+8.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AIRANAIRAN LTD
22.35 INR+0.68%154.937K1.462.768B INR25.070.89 INR+11.95%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALANKITALANKIT LTD
14.45 INR−0.69%763.717K0.453.27B INR17.390.83 INR1.37%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALLETECALL E TECHNOLOGIES
253.00 INR−1.94%29.6K0.575.21B INR33.007.67 INR0.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AURIONPROAURIONPRO SOLUTION
1929.55 INR−2.40%17.29K1.1647.457B INR39.2149.21 INR+33.40%0.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AURUMAURUM PROPTECH LTD
132.60 INR+2.12%118.803K1.763.715B INR−8.93 INR−47.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AURUMPP.E1AURUM PROPTECH LTD
69.20 INR+0.29%10.31K1.163.715B INR−8.93 INR−47.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBOXBLACK BOX LTD
261.10 INR−0.11%127.99K1.0243.647B INR50.615.16 INR+252.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BCGBRIGHTCOM GROUP
16.80 INR−0.59%9.913M0.8434.163B INR2.397.02 INR+20.41%1.77%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BLSBLS INTERNATIONAL
282.05 INR−0.11%3.825M1.53116.07B INR43.336.51 INR+84.65%0.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BSOFTBIRLASOFT (INDIA)
653.35 INR+2.47%3.523M2.27175.625B INR48.3213.52 INR−20.60%0.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CADSYSCADSYS INDIA LTD
250.00 INR−3.77%12K0.29บริการทางด้านเทคโนโลยี
CALSOFTCALIFORNIA SOFTWAR
14.90 INR−1.00%31.659K0.83232.166M INR−0.13 INR+55.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CANARYSCANARYS AUTOMATION
47.25 INR+8.12%748K1.972.455B INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CARTRADECARTRADE TECH LTD
721.65 INR−3.56%231.399K1.0735.037B INR70.8210.19 INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CIGNITITECCIGNITI TECHNOLOGI
1101.05 INR−2.14%202.465K0.7530.693B INR16.1768.08 INR+55.54%0.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CMRSLCYBER MEDIA RESEAR
120.25 INR+4.34%35.2K10.00337.452M INR13.608.84 INR1.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
COFORGECOFORGE LTD
5701.75 INR+1.71%460.212K1.77345.222B INR51.37111.00 INR−7.17%1.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
COMPINFOCOMPUAGE INFOCOM L
8.10 INR−1.22%92.793K0.56693.864M INR−12.86 INR−422.99%2.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
COMPUSOFTCOMPUCOM SOFTWARE
36.95 INR+3.79%720.552K0.332.806B INR40.490.91 INR−16.38%1.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CRISILCRISIL LTD
4280.75 INR+1.15%22.342K0.68309.472B INR51.6282.93 INR+5.32%1.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขายรุนแรง
CTECAMBRIDGE TECH ENT
70.60 INR+1.22%133.924K0.861.374B INR−3.82 INR−158.81%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CYBERTECHCYBERTECH SYSTEMS
168.60 INR−2.85%203.356K0.314.943B INR22.767.41 INR−0.02%1.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DATAMATICSDATAMATICS GLOBAL
756.20 INR−1.86%380.736K0.3845.303B INR21.2335.61 INR+26.50%0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DCMD.C.M
79.60 INR+4.94%157.311K2.701.415B INR−2.66 INR−128.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DEVITDEV INFO TECHNOLOGY LTD
127.90 INR+1.75%46.622K1.362.778B INR29.434.35 INR+858.94%0.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DIGISPICEDIGISPICE TECHNOLOGIES LTD
28.80 INR−0.35%69.413K0.526.688B INR−1.86 INR−1171.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DRCSYSTEMSDRC SYSTEMS INDIA LTD
50.25 INR−2.14%46.231K0.082.257B INR27.131.85 INR+261.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DSSLDYNACONS SYS SOLUT
639.25 INR+0.12%19.075K0.538.11B INR0.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
E2EE2E NETWORKS LTD
644.75 INR−2.00%5.34K0.569.523B INR53.9511.95 INR+908.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EMUDHRAEMUDHRA LTD
440.35 INR−3.21%224.498K3.5235.48B INR52.288.42 INR+14.24%0.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EQUIPPPEQUIPPP SOC IMP TECH LTD
27.55 INR+3.96%130.495K6.492.702B INR−0.03 INR+87.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EXPLEOSOLEXPLEO SOLUTIONS
1271.60 INR−1.06%23.784K0.9419.944B INR17.3873.18 INR+15.82%0.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
FIDELFIDEL SOFTECH LTD
112.00 INR−6.28%10K4.171.643B INR24.204.63 INR0.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GENESYSGENESYS INTL
393.80 INR−2.43%346.648K0.3415.269B INR950.750.41 INR−94.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GOLDTECHGOLDSTONE TECHNO
132.80 INR+2.00%27.311K0.494.328B INR−0.21 INR−301.34%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GSSGSS INFOTECH LTD
183.20 INR−0.38%115.805K2.413.118B INR88.702.07 INR−89.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTLGTL LTD
7.65 INR0.00%59.191K0.531.217B INR1.385.53 INR−81.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HAPPSTMNDSHAPPIEST MINDS TECHNO LTD
840.35 INR+0.34%562.238K2.50127.515B INR52.9215.88 INR+6.36%0.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES
1329.55 INR+0.91%2.077M0.963.575T INR23.3456.96 INR+11.80%3.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HCL_INSYSHCL INFOSYSTEMS
17.30 INR+0.29%768.765K0.745.682B INR−0.60 INR+59.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HOMESFYHOMESFY REALTY LIM
383.80 INR−1.70%2.4K0.951.193B INR−7.35 INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HOVSHOV SERVICES LTD
58.50 INR−0.76%36.7K0.31745.874M INR28.682.04 INR−41.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INFOBEANINFOBEANS TECHNO. LTD.
419.20 INR+0.84%36.572K1.7810.101B INR47.058.91 INR−61.56%0.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INFYINFOSYS LTD
1474.30 INR+1.40%5.269M1.176.033T INR24.6559.81 INR+9.80%2.44%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
INNOVANAINNOVANA THINKLABS
585.00 INR0.00%6000.3311.993B INR0.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INSPIRISYSINSPIRISYS SOLUTIO
80.05 INR+0.06%52.103K1.573.169B INR−0.60 INR+76.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INTELLECTINTELLECT DESIGN A
750.25 INR+0.48%381.954K0.59102.074B INR33.1522.63 INR+1.62%0.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
INTENTECHINTENSE TECHNOLOGI
101.45 INR−1.07%388.521K0.502.408B INR14.447.03 INR−19.23%0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IRISIRIS BUSINESS SERV LTD
140.15 INR−1.51%67.6K1.012.75B INR51.062.74 INR+84.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IZMOIZMO LTD
266.00 INR−0.37%46.338K1.463.577B INR14.2818.63 INR+42.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JUSTDIALJUST DIAL LTD
775.20 INR+0.41%354.888K1.7765.638B INR20.9836.94 INR+594.72%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
KELLTONTECKELLTON TECH SOLU
85.20 INR+1.01%526.647K0.328.167B INR−13.26 INR−283.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KFINTECHKFIN TECHNOLOGIES LTD
531.50 INR+0.25%106.705K0.4290.257B INR42.3212.56 INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
KODYTECHKODY TECHNOLAB LIM
307.55 INR+1.77%9.6K0.72บริการทางด้านเทคโนโลยี
KPITTECHKPIT TECHNOLOGIES
1462.20 INR−1.08%816.079K0.43405.075B INR81.9617.84 INR+53.26%0.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
KSOLVESKSOLVES INDIA LTD
1103.15 INR+0.51%26.253K1.5313.008B INR44.8224.61 INR+50.51%1.64%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LCCINFOTECLCC INFOTECH
1.90 INR+2.70%107.116K0.67234.198M INR−1.61 INR−2095.24%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LOKESHMACHLOKESH MACHINES
307.55 INR+0.31%58.689K0.375.486B INR51.875.93 INR+37.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MASTEKMASTEK
2387.05 INR+0.11%48.782K0.9873.211B INR27.3287.38 INR−13.72%0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MATRIMONYMATRIMONY COM LTD
541.85 INR+0.30%15.271K0.8712.031B INR24.2722.33 INR+8.90%0.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MEGASOFTMEGASOFT LTD
48.05 INR−0.31%40.628K0.463.615B INR74.350.65 INR−38.84%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MELSTARMELSTAR INFORMATIO
4.15 INR−1.19%1470.0159.989M INRบริการทางด้านเทคโนโลยี
MICROPROMICROPRO SOFTWARE
61.05 INR−1.61%72K887.278M INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MICROPRO.STMICROPRO SOFTWARE SOL L
67.95 INR+3.27%115.2K887.278M INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MINDTECKMINDTECK(INDIA)
238.15 INR−0.33%149.372K0.376.047B INR24.619.68 INR+43.22%0.42%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MOSMOS UTILITY LTD
94.65 INR+1.34%96K2.172.329B INR22.004.30 INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MOXSHMOXSH OVERSEAS EDU
120.00 INR−4.00%8000.25บริการทางด้านเทคโนโลยี
MPHASISMPHASIS LTD
2384.35 INR+1.73%698.387K1.93442.205B INR28.1484.72 INR+2.41%2.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MUKTAARTSMUKTA ARTS
78.85 INR+0.96%16.798K0.811.735B INR−4.00 INR−260.31%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NAUKRIINFO EDGE
4758.00 INR+1.39%244.203K1.20605.802B INR−2.08 INR−100.49%0.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NAZARANAZARA TECHNOLOGIES LTD
781.85 INR−0.59%123.738K1.3157.682B INR86.139.08 INR+81.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
NEWGENNEWGEN SOFTWARE
1431.10 INR+0.53%46.663K0.4399.719B INR49.5428.89 INR+32.16%0.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NINSYSNINTEC SYSTEMS LTD
443.95 INR0.00%2.889K0.548.278B INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NPST.STNETWORK PEOPLE SER
2227.95 INR−0.65%3K1.0813.508B INR91.0624.47 INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NUCLEUSNUCLEUS SOFTWARE
1393.80 INR−0.97%15.269K0.7737.643B INR18.2876.25 INR+341.58%0.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
OFSSORACLE FIN SERVICE
4111.25 INR+1.98%192.204K1.28349.105B INR19.45211.36 INR+1.36%5.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ONWARDTECONWARD TECHNO
577.35 INR+0.41%49.006K0.7512.932B INR43.6713.22 INR+180.08%0.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PANSARIPANSARI DEVELOPERS LTD
89.65 INR+4.12%30.624K0.941.502B INR77.791.15 INR−44.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PAYTMONE 97 COMMUNICATIONS LTD
813.05 INR−3.14%4.787M0.66532.797B INR−18.91 INR+55.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PERSISTENTPERSISTENT SYSTEMS
6335.80 INR−0.69%223.89K0.20490.212B INR49.49128.02 INR+20.94%0.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
POLICYBZRPB FINTECH LTD
843.65 INR+2.64%1.111M1.11370.129B INR−2.90 INR+86.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PROPEQUITYP. E. ANALYTICS PR
254.75 INR+0.30%18.6K1.352.662B INR26.329.68 INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PVPPVP VENTURES LTD
13.25 INR−1.85%73.244K1.293.562B INR−5.68 INR−142.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QUICKHEALQUICK HEAL TECHNOL
367.25 INR+2.06%170.585K0.7919.095B INR−2.94 INR−126.42%0.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QUICKTOUCHQUICKTOUCH TECH
204.75 INR+1.11%7K0.491.17B INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QUINTEGRAQUINTEGRA SOLUTION
1.60 INR0.00%57.866K1.4234.322M INR−0.02 INR+50.81%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RAMCOSYSRAMCO SYSTEMS
277.45 INR−0.72%39.273K0.469.832B INR−85.38 INR−61.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RATEGAINRATEGAIN TRAVEL TECHN LTD
664.20 INR+2.71%498.706K0.5776.167B INR70.899.37 INR+206.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RELIABLERELIABLE DATA SERV
73.00 INR−0.54%2.4K0.17บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROLTAROLTA INDIA
2.50 INR+4.17%64.445K0.56442.93M INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROXHITECHROX HI-TECH LTD
190.65 INR−0.21%705.6K1.144.363B INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROXHITECH.STROX HI TECH LTD
172.10 INR+4.97%417.6K4.363B INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี