บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

246
หุ้น
34085.974B
เงินทุนของตลาด
1.639M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
+3.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.13%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.64%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
2.402.13%0.05ซื้อ641.967K3.831B5.660.422052.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
2.36-0.42%-0.01ซื้อ143.121K3.831B5.660.422052.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4THGEN FOURTH GENERATION INFORMATION
3.474.83%0.16แนะนำให้ซื้อ112.319M-0.36ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOG
115.30-0.60%-0.70แนะนำให้ซื้อ358.270K5.340B-49.61บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOGIES LIMITED
115.25-0.56%-0.65แนะนำให้ซื้อ76.822K5.340B-49.61บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
14.621.18%0.17ซื้อ6.992K157.197M6.112.3670.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
30.85-4.93%-1.60แนะนำให้ขาย32.962K924.683M1.3522.52196.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
30.30-4.87%-1.55แนะนำให้ขาย31.040K924.683M1.3522.52196.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ABMKNO ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
56.00-2.35%-1.35ซื้อ11.147B7.329.52บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ACCEL ACCEL LIMITED
5.930.00%0.00ขาย100338.054M6.580.21บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS
1035.350.23%2.35ซื้อ2.212K15.419B13.3377.511550.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITE
1037.400.43%4.40ซื้อ37215.419B13.3377.511550.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ACESOFT ACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
19.452.64%0.50ซื้อ191.026M259.33บริการประมวลผลข้อมูล
ADSL ALLIED DIGITAL SER
20.40-0.97%-0.20ขาย60.806K969.921M5.463.85บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
20.80-0.95%-0.20ซื้อ4.635K969.921M5.463.85บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ADVENT ADVENT COMPUTER SERVICES LTD.
1.720.00%0.00ซื้อ10027.991M-0.224.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AIRAN AIRAN LTD
12.25-4.67%-0.60ขาย15.283Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AJEL AJEL LTD.
4.40-4.56%-0.21แนะนำให้ขาย10047.300M4.590.9620.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASITCFIN ASIT C.MEHTA FINANCIAL SERVICE
49.004.93%2.30ซื้อ1242.675M14.72-10.211.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
72.75-1.69%-1.25ขาย807370.000M-2.27580.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASYAINFO ASYA INFOSOFT LIMITED
7.954.61%0.35ขาย350บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
47.053.18%1.45ซื้อ2.600K517.952M-4.27บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ATISHAY ATISHAY LIMITED
56.00-0.44%-0.25ซื้อ19617.698M15.453.64บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTION
60.250.25%0.15ขาย2.852K1.378B3.1519.181058.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTIONS LTD.
60.40-0.08%-0.05แนะนำให้ขาย1.814K1.378B3.1519.181058.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.190.00%0.00ขาย6.000K37.657M-0.598.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AXISCADES AXISCADES
56.752.71%1.50ซื้อ32.167K2.086B38.431.441200.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AXISCADES AXISCADES ENGINEER
56.652.63%1.45ซื้อ83.353K2.086B38.431.441200.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
B2BSOFT B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.
8.58-4.98%-0.45ขาย50099.403M50.3886.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BARONINF BARON INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00ขาย1001.938M-0.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BCG BRIGHTCOM GROUP LIMITED
5.634.84%0.26ขาย46.234K2.557B0.588.50บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BCG BRIGHTCOM GROUP
5.654.63%0.25ขาย338.837K2.557B0.588.50บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BLS BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD
71.05-2.74%-2.00ซื้อ3.130K7.484B12.385.90บริการประมวลผลข้อมูล
BLS BLS INTERNATIONAL
70.95-2.41%-1.75ซื้อ14.675K7.484B12.385.90บริการประมวลผลข้อมูล
BLSINFOTE BLS INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00แนะนำให้ขาย50083.162M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
48.75-0.81%-0.40ซื้อ3.212Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
72.550.83%0.60ซื้อ226.700K19.823B8.198.75ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
72.601.33%0.95ซื้อ10.474K19.823B8.198.75ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWARE CO.LTD.
14.24-4.56%-0.68ซื้อ10.272K184.486M7.86บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
14.20-4.38%-0.65ขาย243.035K184.486M7.86บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CAPRICORN CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUT
9.134.82%0.42ซื้อ1.291Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CATECH CAT TECHNOLOGIES LTD.
0.69-4.17%-0.03ขาย50บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CEINSYSTECH CEINSYS TECH LIMITED
79.204.62%3.50ซื้อ100841.564M24.40849.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CELESTIAL CELESTIAL BIOLABS LIMITED
2.75-3.51%-0.10แนะนำให้ขาย3.758K58.386M-0.39บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CELESTIAL CELESTIAL BIOLABS
2.85-3.39%-0.10ขาย13.476K58.386M-0.39บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CGVAK CG-VAK SOFTWARE & EXPORTS LTD.
38.10-3.42%-1.35ซื้อ308199.230M5.58205.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
277.550.29%0.80แนะนำให้ขาย4.778K7.670B6.2244.501656.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
279.40-0.29%-0.80แนะนำให้ขาย51.756K7.670B6.2244.501656.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPINFO COMPUAGE INFOCOM L
18.056.18%1.05ซื้อ135.226K1.101B4.174.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUAGE COMPUAGE INFOCOM LTD.
18.106.78%1.15ซื้อ15.082K1.101B4.174.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUPN COMPUTER POINT LTD.
0.300.00%0.00ขาย1.541K9.000M8.000.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE LTD.
7.651.06%0.08ขาย6.430K598.976M16.641.26532.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE
7.600.00%0.00ขาย19.647K598.976M16.641.26532.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CONTCHM CONTINENTAL CHEMICALS LTD.
15.60-4.59%-0.75ซื้อ100ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
COSYN COSYN LIMITED
24.056.65%1.50ซื้อ12.747K169.125M8.584.75บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRANESSOFT CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL
0.74-3.90%-0.03แนะนำให้ขาย18.608K90.680M-7.56ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CRAZYINF CRAZY INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00ขาย50012.707M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.190.00%0.00ขาย5.300K57.680M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
28.40-4.38%-1.30ขาย3.723K583.041M4.456.68235.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
28.40-0.87%-0.25ซื้อ10.315K583.041M4.456.68235.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CURATECH CURA TECHNOLOGIES
1.750.00%0.00ขาย520.639M-0.61บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CYBERMAT CYBERMATE INFOTEK LTD.
1.51-1.31%-0.02ซื้อ20.034K151.406M2.910.53165.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
44.952.28%1.00ขาย164.188K1.211B7.795.64417.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
45.002.27%1.00ขาย15.002K1.211B7.795.64417.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
53.10-5.09%-2.85ซื้อ100208.151M-2.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
80.50-2.37%-1.95ซื้อ23.178K4.860B6.5012.69บริการประมวลผลข้อมูล
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
80.60-2.30%-1.90ซื้อ276.462K4.860B6.5012.69บริการประมวลผลข้อมูล
DION DION GLOBAL SOLUTIONS LTD.
2.574.90%0.12ซื้อ58582.824M-153.24431.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
29.7020.00%4.95ซื้อ30.243K227.492M4.325.741413.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
29.7519.96%4.95ซื้อ16.693K227.492M4.325.741413.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECLERX ECLERX SERVICES LTD.
676.05-2.58%-17.90ซื้อ2.210K25.665B14.2648.65บริการประมวลผลข้อมูล
ECLERX ECLERX SERVICES
676.30-1.99%-13.70ซื้อ52.984K25.665B14.2648.65บริการประมวลผลข้อมูล
ECS ECS BIZTECH LIMITED
3.650.00%0.00ขาย1บริการประมวลผลข้อมูล
EDSL EDYNAMICS SOLUTIONS LTD.
0.264.00%0.01ขาย2006.389M-0.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EMPOWER EMPOWER INDIA LTD.
0.190.00%0.00ขาย2.070K221.122M950.000.007.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EXCEL EXCEL REALTY N INF
1.005.26%0.05ขาย13.944K93.106M41.600.2817.00บริการประมวลผลข้อมูล
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
1.034.04%0.04ขาย14093.106M41.600.2817.00บริการประมวลผลข้อมูล
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
293.90-0.69%-2.05ซื้อ1.980K3.055B10.5828.17บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
296.80-0.40%-1.20ซื้อ3103.055B10.5828.17บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.200.00%0.00แนะนำให้ขาย1.403M359.005M-0.79292.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.210.00%0.00ขาย211.166K359.005M-0.79292.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FIRSTOBJ FIRSTOBJECT TECHNOLOGIES LTD.
3.411.79%0.06ขาย57.115K35.473M-1.69บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FIVECORE FIVE CORE EXIM LIMITED
0.31-3.12%-0.01ขาย3.410K20.181M0.23ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GENESYS GENESYS INTL
71.801.70%1.20ซื้อ207.225K2.199B40.768.93บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
72.001.98%1.40ซื้อ12.973K2.199B40.768.93บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
9.40-2.59%-0.25ซื้อ24.659K179.557M-0.63บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
9.11-4.71%-0.45ซื้อ953179.557M-0.63บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GSS GSS INFOTECH LTD.
42.654.92%2.00ซื้อ11.165K688.483M11.243.62191.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GSS GSS INFOTECH LTD
42.854.90%2.00ซื้อ49.337K688.483M11.243.62191.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GTL GTL LTD.
1.40-3.45%-0.05ขาย4.164K228.080M-35.681732.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GTL GTL LTD
1.400.00%0.00ขาย17.276K228.080M-35.681732.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
598.800.91%5.40ซื้อ108.100K1610.290B16.0536.97บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
598.800.94%5.55ซื้อ4.556M1610.290B16.0536.97บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS LTD.
7.960.38%0.03ซื้อ78.686K2.611B-4.66บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS
8.000.63%0.05ซื้อ467.045K2.611B-4.66บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HEXAWARE HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD.
340.751.14%3.85ซื้อ15.862K100.526B16.8120.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HEXAWARE HEXAWARE TECH
341.001.23%4.15ซื้อ272.056K100.526B16.8120.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HGS HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LTD.
637.151.21%7.60แนะนำให้ซื้อ27013.136B7.3585.67บริการประมวลผลข้อมูล
HGS HINDUJA GLOBAL SOL
639.951.51%9.55แนะนำให้ซื้อ3.688K13.136B7.3585.67บริการประมวลผลข้อมูล
ICSA I.C.S.A (INDIA) LT
0.3516.67%0.05ขาย98028.883M-23.28บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INDIAMART INDIAMART INTERMES
2139.706.50%130.60ซื้อ96.945K57.957B287.703316.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INDIAMART INDIAMART INTERMESH LIMITED
2143.306.95%139.25ซื้อ6.875K57.957B287.703316.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INDINFO INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
0.190.00%0.00ขาย3.450K190.654M10.050.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES L
57.95-1.02%-0.60ซื้อ1.393M38.853B30.651.24ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INFIBEAM INFIBEAM AVENUES LIMITED
57.95-0.86%-0.50ซื้อ250.454K38.853B30.651.24ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INFOBEAN INFOBEANS TECHNOLO
65.25-1.51%-1.00ซื้อ607ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
INFY INFOSYS LTD
767.850.11%0.85ซื้อ3.763M3265.740B20.0938.17228123.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFY INFOSYS LTD.
767.850.13%1.00ซื้อ88.333K3265.740B20.0938.17228123.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
39.751.27%0.50ซื้อ2.004K1.559B174.89-8.042080.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
42.006.73%2.65ซื้อ1.713K1.559B174.89-8.042080.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INTELLECT INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED
160.50-0.83%-1.35ซื้อ14.209K21.407B49.813.25บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INTELLECT INTELLECT DESIGN A
160.40-0.93%-1.50ซื้อ118.786K21.407B49.813.25บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
23.15-1.91%-0.45ขาย14249.216M-0.18บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI
31.050.32%0.10ซื้อ11.896K692.813M7.925.87353.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGIES LTD.
31.100.48%0.15ซื้อ1.902K692.813M7.925.87353.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IPOWER I-POWER SOLUTIONS INDIA LTD.
3.740.00%0.00ซื้อ2.200K16.639M62.330.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IRIS IRIS BUSINESS SERVICES LIMITED
24.950.00%0.00ซื้อ40.000K471.036M-1.50317.00บริการประมวลผลข้อมูล
IZMO IZMO LIMITED
26.950.94%0.25ซื้อ20.195K337.787M7.033.68263.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IZMO IZMO LIMITED
27.104.84%1.25ซื้อ1.403K337.787M7.033.68263.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
JUPITERIN JUPITER INFOMEDIA LTD.
52.000.00%0.00แนะนำให้ขาย4ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
JUSTDIAL JUST DIAL LTD.
591.55-0.11%-0.65ซื้อ78.659K38.417B19.1317.62ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
JUSTDIAL JUST DIAL LTD
592.30-0.10%-0.60ซื้อ1.440M38.417B19.1317.62ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
16.25-1.52%-0.25ขาย14.145K1.590B2.117.82ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
16.40-0.30%-0.05ขาย26.667K1.590B2.117.82ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES LTD
104.451.02%1.05ซื้อ5.991Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES
104.400.82%0.85ซื้อ468.742Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LEENEE LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS)
1.060.00%0.00ขาย1.000K59.120M353.33-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LIBORDFIN LIBORD FINANCE LTD
4.34-4.82%-0.22แนะนำให้ขาย250ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
LTI LARSEN AND TOUBRO
1902.350.04%0.75ซื้อ133.212K331.178B22.4584.78บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
1900.45-0.14%-2.60ซื้อ16.150K331.178B22.4584.78บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MAJESCO MAJESCO LIMITED
415.80-1.64%-6.95ซื้อ8.544K12.047B26.1516.142763.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTEK MASTEK
441.75-0.19%-0.85ซื้อ50.750K10.673B10.3242.912069.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTEK MASTEK LTD.
440.95-0.38%-1.70ซื้อ7.161K10.673B10.3242.912069.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MATRIMONY MATRIMONY COM LTD
479.50-2.77%-13.65ซื้อ16.543K11.150B35.6513.76ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MATRIMONY MATRIMONY.COM LIMITED
480.10-2.11%-10.35ซื้อ93011.150B35.6513.76ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MEGASOFT MEGASOFT LTD
7.402.07%0.15ซื้อ13.780K327.578M23.260.32บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MEGASOFT MEGASOFT LTD.
7.35-0.68%-0.05ซื้อ5.208K327.578M23.260.32บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MELSTAR MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGI
2.924.66%0.13ซื้อ3.263K39.850M-0.72133.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MELSTAR MELSTAR INFORMATIO
2.803.70%0.10ซื้อ1.351K39.850M-0.72133.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MINDTECK MINDTECK(INDIA)
31.059.14%2.60ซื้อ92.696K725.836M265.170.11687.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MINDTECK MINDTECK (INDIA) LTD.
30.908.80%2.50ซื้อ12.322K725.836M265.170.11687.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MINDTREE MINDTREE LTD.
882.85-1.60%-14.40ซื้อ18.897K147.662B23.8837.5722735.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MINDTREE MINDTREE LTD
883.55-1.57%-14.05ซื้อ910.721K147.662B23.8837.5722735.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MJCO MAJESCO LIMITED
415.90-1.46%-6.15ซื้อ1.695K12.047B26.1516.142763.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MPHASIS MPHASIS LTD
898.101.01%8.95ซื้อ85.568K165.509B15.4257.57บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MPHASIS MPHASIS LTD.
897.551.11%9.85ซื้อ2.449K165.509B15.4257.57บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NETLINK NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LTD.
15.750.00%0.00ซื้อ80046.730M-0.2013.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
NETTLINX NETTLINX LTD.
27.75-1.77%-0.50แนะนำให้ขาย2.543K323.839M8.313.40ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES L
203.200.72%1.45ซื้อ1.081K14.039B15.6512.89ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NEWGEN NEWGEN SOFTWARE
205.752.08%4.20ซื้อ29.058K14.039B15.6512.89ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ