ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM (อุตสาหกรรม)

66
หุ้น
5523.406B
เงินทุนของตลาด
2.591M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.55%
เปลี่ยนแปลง
+7.23%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+42.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALICONALICON CASTALLOY L
839.00 INR+0.05%9.603K0.6013.557B INR27.4830.53 INR−4.42%0.74%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ASALAUTOMOTIVE STAMPIN
428.15 INR−0.10%23.361K0.236.826B INR51.388.33 INR−79.22%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ASKAUTOLTDASK AUTOMOTIVE LTD
289.10 INR−2.30%834.666K0.7058.305B INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AUTOAXLESAUTOMOTIVE AXLES
2329.65 INR+0.84%12.177K0.9134.917B INR19.09122.03 INR+54.73%1.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
AUTOINDAUTOLINE INDUSTRIE
112.50 INR+13.12%1.118M16.363.872B INR113.820.99 INR−83.85%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BOSCHLTDBOSCH LTD
21815.10 INR−1.22%21.256K0.62651.292B INR30.25721.14 INR+64.42%2.17%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
CIEINDIACIE AUTOMOTIVE INDIA LTD
491.00 INR+1.24%305.284K0.54183.687B INR62.447.86 INR−50.46%0.52%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CUMMINSINDCUMMINS INDIA
1950.00 INR+1.55%362.213K0.81532.21B INR37.3952.15 INR+55.23%1.30%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
DIVGIITTSDIVGI TORQTRANSFER SYST L
1023.35 INR+0.11%16.073K0.5031.21B INR0.33%การผลิตของผู้ผลิต
ESCORTSESCORTS KUBOTA LTD
3204.05 INR−0.04%217.859K0.58347.273B INR38.1783.94 INR+39.23%0.22%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
EXIDEINDEXIDE INDUSTRIES
293.65 INR+0.74%2.718M0.84247.733B INR28.6810.24 INR−81.00%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FIEMINDFIEM INDUSTRIES LTD
1987.05 INR−0.90%23.865K0.1626.391B INR17.56113.17 INR+17.43%1.50%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
GABRIELGABRIEL INDIA
422.50 INR+2.04%184.428K0.3259.447B INR40.1310.53 INR+23.88%0.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GNAGNA AXLES LTD
422.85 INR+0.46%44.016K0.8118.091B INR13.9130.40 INR+37.10%0.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HINDCOMPOSHINDUSTAN COMPOSIT
459.05 INR+1.65%13.594K0.506.676B INR19.4223.64 INR+29.19%0.44%การผลิตของผู้ผลิต
HITECHGEARTHE HI-TECH GEARS
485.00 INR+3.28%26.381K0.248.771B INR9.0653.55 INR+4734.48%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
IGARASHIIGARASHI MOTORS IN
551.60 INR+1.32%33.851K0.2617.144B INR146.453.77 INR0.18%การผลิตของผู้ผลิต
INDNIPPONINDIA NIPPON ELECT
501.00 INR+1.30%7.423K0.2011.18B INR20.7724.12 INR+10.73%1.87%การผลิตของผู้ผลิต
JAMNAAUTOJAMNA AUTO IND
112.00 INR+0.31%543.933K0.3844.589B INR23.664.73 INR+12.00%1.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
JBMAJBM AUTO LTD
1259.00 INR+0.93%49.616K1.32146.786B INR108.8111.57 INR−24.28%0.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
JMAJULLUNDUR MOTOR AG
83.20 INR−1.77%53.325K0.441.935B INR7.2511.48 INR−6.35%2.36%การผลิตของผู้ผลิต
KALYANIFRGKALYANI FORGE
394.00 INR−1.15%9741.041.468B INR24.4316.13 INR+344.96%0.74%การผลิตของผู้ผลิต
LUMAXINDLUMAX INDUSTRIES
2743.55 INR+1.80%10.849K0.5425.201B INR25.73106.61 INR+13.14%1.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LUMAXTECHLUMAX AUTO TECHNOL
388.30 INR−0.28%52.541K0.2526.578B INR28.9213.43 INR−2.10%1.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
METALFORGEMETALYST FORGINGS
4.10 INR−4.65%1370.01192.055M INR−72.07 INR−24.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MINDACORPMINDA CORP LTD
369.75 INR+0.86%588.333K0.3987.599B INR31.7811.63 INR+24.72%0.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MOTHERSONSAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD
92.90 INR−0.21%9.686M0.81630.885B INR32.952.82 INR+122.01%0.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MSUMIMOTHERSON SUMI WRNG IND L
61.25 INR−0.16%2.432M0.57271.368B INR51.711.18 INR1.06%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MUNJALAUMUNJAL AUTO INDUST
88.30 INR+11.91%3.039M1.057.887B INR33.202.66 INR−62.20%2.54%การผลิตของผู้ผลิต
MUNJALSHOWMUNJAL SHOWA
143.55 INR+3.31%571.897K2.045.559B INR14.869.66 INR+148.02%3.24%การผลิตของผู้ผลิต
NDRAUTONDR AUTO COMPONENTS LTD
733.00 INR+1.99%1.386K0.448.564B INR25.4828.76 INR+57.41%0.35%การผลิตของผู้ผลิต
NRBBEARINGNRB BEARINGS
280.55 INR+1.85%384.323K1.4426.678B INR27.5110.20 INR+41.37%1.85%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OMAXAUTOOMAX AUTOS LTD
63.70 INR−0.00%24.425K0.291.35B INR−0.14 INR−107.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PAVNAINDPAVNA INDUSTRIES LTD
398.55 INR+2.19%1350.104.754B INR51.137.79 INR+52.31%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PPAPPPAP AUTOMOTIVE LTD
242.90 INR+4.11%25.36K0.623.26B INR−5.83 INR−507.82%0.64%การผลิตของผู้ผลิต
PRECAMPRECISION CAMSHAF
234.15 INR+0.75%58.726K0.5222.037B INR53.664.36 INR+26.63%0.91%การผลิตของผู้ผลิต
PRICOLLTDPRICOL LTD
341.95 INR+0.21%135.838K0.3841.574B INR34.269.98 INR+18.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PRITIKAPRITIKA ENGINEERIN
69.90 INR+2.79%12K0.37740.01M INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PRITIKAUTOPRITIKA AUTO INDUS LTD
29.65 INR+9.21%1.069M0.572.418B INR20.311.46 INR−15.06%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RANEENGINERANE ENGINE VALVES
331.00 INR+1.05%2.351K0.272.366B INR37.088.93 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RANEHOLDINRANE HOLDINGS LTD
1260.20 INR+0.76%5.425K0.2317.829B INR23.8252.90 INR+143.02%1.36%การผลิตของผู้ผลิต
RBLRANE BRAKE LINING
826.60 INR+0.20%22.98K0.646.39B INR19.4542.50 INR+5.46%3.02%การผลิตของผู้ผลิต
REMSONSINDREMSONS INDS
669.10 INR+2.00%2.25K0.243.736B INR40.8316.39 INR+8.58%0.23%การผลิตของผู้ผลิต
RICOAUTORICO AUTO INDS
93.40 INR+0.21%518.508K0.2412.595B INR26.373.54 INR+35.68%0.81%การผลิตของผู้ผลิต
RMLRANE(MADRAS)LTD
841.00 INR+0.69%5.323K0.5313.57B INR37.4322.47 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SANSERASANSERA ENGINEERING LTD
885.95 INR+1.36%223.506K1.1246.658B INR30.2129.33 INR+11.99%0.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SETCOSETCO AUTOMOTIVE
8.15 INR+4.49%162.731K2.661.039B INR−11.68 INR−30.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SHANTIGEARSHANTHI GEARS
496.75 INR−0.47%19.747K0.0738.254B INR50.049.93 INR+35.91%1.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SHARDAMOTRSHARDA MOTOR INDUS
1325.05 INR+0.65%56.874K0.7639.067B INR16.1681.99 INR+33.23%1.31%การผลิตของผู้ผลิต
SHIVAMAUTOSHIVAM AUTOTECH LTD
28.60 INR+0.53%58.852K0.723.489B INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SHRIPISTONSHRIRAM PISTONS &
1049.95 INR+0.01%37.632K0.5146.246B INR12.1386.59 INR+76.96%0.71%การผลิตของผู้ผลิต
SINTERCOMSINTERCOM INDIA LTD
129.95 INR+2.12%17.429K2.283.503B INR617.050.21 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SJSSJS ENTERPRISES LTD
622.30 INR−0.68%53.297K0.3019.444B INR28.3121.98 INR+1.81%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SONACOMSSONA BLW PRECISION FRGS L
561.75 INR−0.07%1.221M0.88329.287B INR71.107.90 INR+28.44%0.50%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SSWLSTEEL STRIPS WHEEL
283.50 INR+0.75%152.122K0.6544.004B INR23.3212.16 INR−2.12%0.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SUNDRMBRAKSUNDARAM BRAKE LIN
640.25 INR−0.38%3.5K0.812.52B INR44.5814.36 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SUNDRMFASTSUNDRAM FASTNERS
1248.80 INR+1.20%38.988K0.31260.454B INR52.1823.93 INR+7.93%0.46%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SUPRAJITSUPRAJIT ENG LTD
383.90 INR+1.29%63.032K0.3452.536B INR36.1610.62 INR−4.20%0.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SWARAJENGSWARAJ ENGINES
2205.10 INR+0.11%5.244K0.5726.643B INR19.58112.59 INR+16.40%4.19%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
TVSHLTDTVS HOLDINGS LTD
6048.00 INR+0.86%5.626K0.58121.268B INR17.44346.85 INR+5.83%0.98%การผลิตของผู้ผลิต
UCALUCAL LTD
148.10 INR−0.20%37.801K0.983.278B INR−5.73 INR−155.80%1.35%การผลิตของผู้ผลิต
UNIPARTSUNIPARTS INDIA LTD
542.00 INR+0.83%137.872K1.4124.259B INR4.14%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
UNOMINDAUNO MINDA LTD
669.45 INR+1.80%277.598K0.39376.725B INR55.9411.97 INR+66.55%0.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VARROCVARROC ENGINEERING
570.95 INR−0.11%616.285K0.2887.272B INR59.549.59 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
WHEELSWHEELS INDIA LTD
691.90 INR+1.02%13.785K0.7316.484B INR33.2220.83 INR−26.54%1.02%การผลิตของผู้ผลิต
ZFCVINDIAZF COM VE CTR SYS IND LTD
16466.95 INR+1.99%8.627K1.34304.486B INR79.67206.69 INR+78.62%0.08%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ