ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
1212.444B
เงินทุนของตลาด
41.563M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.24%
เปลี่ยนแปลง
+15.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.80%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ACCURACYACCURACY SHIPPING LTD13.00 INR−1.14%−0.15 INR
มีแรงซื้อ
1.421M18.472M INR1.98B INR
AMIABLEAMIABLE LOGISTICS82.90 INR3.37%2.70 INR
มีแรงขาย
3.2K265.28K INR140.27M INR
ASPINWALLASPINWALL AND COMP212.15 INR−1.65%−3.55 INR
มีแรงขายรุนแรง
7.121K1.511M INR1.686B INR5.2240.67 INR747
AVGAVG LOGISTICS LTD224.70 INR1.44%3.20 INR
มีแรงซื้อรุนแรง
50.162K11.271M INR2.601B INR
BLUEDARTBLUE DART EXPRESS6578.70 INR2.38%152.80 INR
มีแรงซื้อ
31.139K204.854M INR152.39B INR42.13156.16 INR
DELHIVERYDELHIVERY LTD349.75 INR−1.35%−4.80 INR
มีแรงขายรุนแรง
373.274K130.553M INR258.559B INR−14.20 INR
DESTINYDESTINY LOGISTICS18.75 INR4.75%0.85 INR
มีแรงซื้อ
12K225K INR
FMNLFUTURE MKT NETWORK4.85 INR1.04%0.05 INR
มีแรงซื้อ
158.572K769.074K INR276.788M INR−1.56 INR
FSCFUTURE SUPPLY CHAI9.85 INR−4.83%−0.50 INR
มีแรงขายรุนแรง
17.304K170.444K INR449.368M INR
JALANJALAN TRANSOLUTION7.95 INR−3.64%−0.30 INR
มีแรงขายรุนแรง
39K310.05K INR119.932M INR3
MAHESHWARIMAHESHWARI LOGISTI79.50 INR0.25%0.20 INR
ปานกลาง
54.451K4.329M INR2.347B INR17.454.56 INR
MAHLOGMAHINDRA LOGISTICS358.75 INR−0.24%−0.85 INR
มีแรงขายรุนแรง
124.185K44.551M INR25.919B INR98.363.66 INR
SCISHIPPING CP INDIA102.30 INR−1.06%−1.10 INR
มีแรงซื้อ
626.326K64.073M INR48.108B INR5.3119.28 INR
SVLLSHREE VASU LOGISTICS LTD173.25 INR0.12%0.20 INR
มีแรงซื้อ
295.024K INR1.984B INR735
TCIEXPTCI EXPRESS LTD1648.80 INR−0.17%−2.80 INR
มีแรงซื้อ
14.307K23.589M INR63.253B INR45.6436.25 INR
TIMESCANTIMESCAN LOGISTICS158.70 INR−4.94%−8.25 INR
มีแรงซื้อ
4K634.8K INR
TOTALTOTAL TRANSPORT SYS LTD158.80 INR9.97%14.40 INR
มีแรงซื้อ
384.145K61.002M INR2.329B INR
ZOMATOZOMATO LTD77.60 INR2.37%1.80 INR
มีแรงซื้อรุนแรง
77.277M5.997B INR650.302B INR−1.20 INR