หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
ICEAIR ICELANDAIR GROUP HF.
1.823.12%0.06แนะนำให้ซื้อ401.027M60.410B-0.58ระบบขนส่ง
ORIGO ORIGO HF.
65.002.36%1.50แนะนำให้ซื้อ466.441K27.405B44.581.44บริการทางด้านเทคโนโลยี
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
21.803.81%0.80แนะนำให้ซื้อ25.762M37.706B3.91การเงิน
SIMINN SA­MINN HF.
11.80-2.48%-0.30ซื้อ19.933M89.623B26.440.46การสื่อสาร
ICESEA ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
15.60-1.89%-0.30แนะนำให้ขาย900.000K43.160B111.270.14677.00บริการการกระจายสินค้า
PLAY FLY PLAY HF.
28.201.81%0.50ซื้อ284.860Kระบบขนส่ง
MAREL MAREL HF.
830.00-0.72%-6.00แนะนำให้ขาย390.797K648.430B40.1721.54การผลิตของผู้ผลิต
KVIKA KVIKA BANKI HF.
27.400.74%0.20แนะนำให้ซื้อ11.693M130.391B13.512.13160.00การเงิน
ISB ASLANDSBANKI HF.
124.600.81%1.00แนะนำให้ซื้อ91.449K248.000B80.041.55การเงิน
ARION ARION BANKI HF.
191.000.53%1.00ซื้อ3.257M312.073B13.7214.16776.00การเงิน
EIM EIMSKIPAFA©LAG ASLANDS HF.
460.001.32%6.00ซื้อ17.686K81.628B43.3610.751611.00ระบบขนส่ง
REITIR REITIR FASTEIGNAFA©LAG HF
80.000.00%0.00ซื้อ1.340M61.889B11.926.6723.00การเงิน
KALD KALDALA³N HF.
1.891.07%0.02แนะนำให้ซื้อ1.020M9.956Bการเงิน
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
39.601.02%0.40แนะนำให้ซื้อ801.120K50.562B5.527.09การเงิน
HAGA HAGAR HF.
64.000.79%0.50ซื้อ3.132M73.294B19.903.212469.00การค้าปลีก
SKEL SKELJUNGUR HF.
14.100.71%0.10ซื้อ19.728K24.775B33.960.43408.00แร่พลังงาน
REGINN REGINN HF.
29.40-0.68%-0.20ซื้อ200.000K53.601B12.122.4356.00การเงิน
FESTI FESTI HF.
214.000.00%0.00ซื้อ933.332K67.597B22.749.32การค้าปลีก
SVN SA­LDARVINNSLAN HF.
89.800.22%0.20ซื้อ1.061M151.283Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SYN SA½N HF.
46.700.21%0.10ซื้อ195.677K13.755B-1.16การสื่อสาร
BRIM BRIM HF.
73.500.00%0.00แนะนำให้ซื้อ103.510K138.311B18.743.84อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
โหลดเพิ่ม