สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
245.814B
เงินทุนของตลาด
6.097M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.39%
เปลี่ยนแปลง
+6.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.38%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
5.65 ISK+1.80%242K0.1615.898B ISK−1.36 ISK−1860.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
13.85 ISK0.00%6.508M0.8038.872B ISK12.741.09 ISK+47.01%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SVNSILDARVINNSLAN HF.
101.5 ISK−1.93%6.501M2.35191.044B ISK17.815.70 ISK−7.81%1.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร