สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
248.099B
เงินทุนของตลาด
90.417K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.91%
เปลี่ยนแปลง
+0.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ICESEA ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
6.700.00%0.00ขาย15.000K100500.0018.187B-0.07944.00
OLGERD OLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
10.750.00%0.00ซื้อ139.605K1500753.7530.175B349.00
SVN SILDARVINNSLAN HF.
116.50-0.85%-1.00ขาย17.628K2053662.00199.737B19.016.18
โหลดเพิ่ม