สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
166.249B
เงินทุนของตลาด
4.102M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.43%
เปลี่ยนแปลง
+9.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.15%
ประสิทธิภาพ ปี
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
SVN SILDARVINNSLAN HF.
99.201.43%1.40ซื้อ4.102M406907884.80166.249B
โหลดเพิ่ม