บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

1
หุ้น
412.606M
เงินทุนของตลาด
651
ปริมาณการซื้อขาย
−1.79%
เปลี่ยนแปลง
−29.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−63.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−75.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
2.20 ISK−1.79%6510.02405.238M ISK−0.40 ISK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี