บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

1
หุ้น
1.381B
เงินทุนของตลาด
37.500K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.04%
เปลี่ยนแปลง
−14.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−15.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
7.50ISK2.04%0.15ISK
มีแรงขาย
37.5K281.25K1.381BISK−0.26ISK