ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด บริษัทไอซ์แลนด์

มูลค่าตามราคาตลาดหมายถึงมูลค่ารวมของบริษัทเมื่อคุณรวมหุ้นคงค้างทั้งหมดเข้าด้วยกัน และคุณไม่สามารถรวมกันได้มากกว่าองค์กรเหล่านี้ ในรายการด้านล่าง คุณจะพบยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้: ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์ ยักษ์ใหญ่แห่งความพยายามทางเศรษฐกิจ — หลังคาอันตระหง่านของธุรกิจ ซึ่งเต็มไปด้วยกำไรทอง นี่คือ บริษัทไอซ์แลนด์ ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด

ทิกเกอร์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
MARELMAREL HF.
414.694BISK550ISK0.00%0ISK
มีแรงซื้อ
1.424M783.063M41.6213.18ISKการผลิตของผู้ผลิต
SVNSILDARVINNSLAN HF.
199.737BISK117.5ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
1.026M120.561M19.016.18ISKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRIMBRIM HF.
171.928BISK89.5ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
4.288K383.776K11.607.71ISKอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KVIKAKVIKA BANKI HF.
99.427BISK20.0ISK−0.99%−0.2ISK
มีแรงซื้อ
14.507M290.136M16.731.23ISK331การเงิน
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
93.429BISK535ISK−0.93%−5ISK
มีแรงขาย
223.594K119.623M61.73ISK1.624Kระบบขนส่ง
HAGAHAGAR HF.
82.685BISK74.0ISK1.37%1.0ISK
มีแรงซื้อรุนแรง
921.933K68.223M17.464.28ISK2.483Kการค้าปลีก
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
74.016BISK1.760ISK−2.22%−0.040ISK
มีแรงขาย
89.053M156.733Mระบบขนส่ง
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
69.064BISK91.5ISK1.10%1.0ISK
มีแรงซื้อ
2.094M191.627M7.1212.71ISK21การเงิน
FESTIFESTI HF.
55.106BISK183ISK2.23%4ISK
มีแรงขาย
2.256M412.829M11.8215.15ISK1.176Kการค้าปลีก
HAMPHAMPIÐJAN HF.
54.831BISK111ISK−0.89%−1ISK
มีแรงซื้อ
5.5K610.5K26.104.29ISKการผลิตของผู้ผลิต
SIMINNSIMINN HF.
47.187BISK10.7ISK−0.93%−0.1ISK
มีแรงขายรุนแรง
7.998M85.578M1.179.25ISK308การสื่อสาร
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
43.03BISK12.6ISK0.00%0.0ISK
มีแรงขาย
1.453M18.314M5.042.50ISK46การเงิน
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
38.941BISK33.8ISK1.81%0.6ISK
ปานกลาง
2.281M77.081M12.532.65ISKการเงิน
ORIGOORIGO HF.
37.41BISK85.5ISK−0.58%−0.5ISK
มีแรงซื้อ
525.613K44.94M537บริการการกระจายสินค้า
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
31.675BISK18.0ISK−0.55%−0.1ISK
มีแรงขาย
1.961M35.291M22.200.82ISKการเงิน
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
30.175BISK10.90ISK1.40%0.15ISK
มีแรงซื้อรุนแรง
7.523M81.997M349สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
29.2BISK16.6ISK0.61%0.1ISK
ปานกลาง
20.998K348.567K268แร่พลังงาน
KALDKALDALON HF.
18.806BISK1.69ISK0.00%0.00ISK
มีแรงขาย
3M5.07M0.26ISK2การเงิน
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
18.187BISK6.70ISK0.00%0.00ISK
มีแรงขาย
1.33M8.91M−0.07ISK944สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SYNSYN HF.
16.103BISK60.0ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
125.238K7.514M6.339.48ISKการสื่อสาร
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
14.429BISK3.94ISK4.23%0.16ISK
ปานกลาง
20.961M82.588Mการค้าปลีก
PLAYFLY PLAY HF.
9.139BISK13.40ISK3.08%0.40ISK
มีแรงขาย
1.746M23.398M−7.24ISK150ระบบขนส่ง
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
1.437BISK8.10ISK3.85%0.30ISK
มีแรงซื้อ
67.403K545.964K−0.26ISKบริการทางด้านเทคโนโลยี
KLAPP_BKLAPPIR GRAENAR LAUSNIR HF. B
1.343BISK14.9ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
3.355K49.99Kบริการทางด้านเทคโนโลยี