หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
KVIKA KVIKA BANKI HF.
27.400.74%0.20แนะนำให้ซื้อ14.153M130.391B13.512.13160.00การเงิน
ORIGO ORIGO HF.
65.002.36%1.50แนะนำให้ซื้อ1.470M27.405B44.581.44บริการทางด้านเทคโนโลยี
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
39.601.02%0.40แนะนำให้ซื้อ801.120K50.562B5.527.09การเงิน
SVN SA­LDARVINNSLAN HF.
89.800.22%0.20ซื้อ1.155M151.283Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
21.602.86%0.60แนะนำให้ซื้อ26.376M37.706B3.91การเงิน
โหลดเพิ่ม