หุ้นไอซ์แลนด์ ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทไอซ์แลนด์ สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ARIONARION BANKI HF.
25.44B ISK139.0 ISK+0.72%4.213M1.05199.962B ISK8.7315.92 ISK6.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
ISBISLANDSBANKI HF.
24.386B ISK107.5 ISK−0.92%2.402M1.28217B ISK8.8212.19 ISK5.67%การเงิน
ปานกลาง
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
17.517B ISK13.9 ISK0.00%2.5M0.5124.599B ISK2.23%บริการการกระจายสินค้า
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
11.858B ISK445 ISK−0.67%216.111K0.8175.182B ISK7.5059.33 ISK−2.92%4.48%ระบบขนส่ง
BRIMBRIM HF.
11.275B ISK82.4 ISK+1.48%2.281M0.67155.984B ISK17.464.72 ISK−38.80%3.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SVNSILDARVINNSLAN HF.
10.21B ISK103.5 ISK+1.47%1.816M0.46188.275B ISK18.165.70 ISK−7.81%1.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MARELMAREL HF.
8.347B ISK446 ISK−2.41%222.466K0.14344.556B ISK55.847.99 ISK−39.57%0.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
8.001B ISK11.6 ISK−1.69%30.141K0.0240.298B ISK6.371.82 ISK−27.14%5.00%การเงิน
HAGAHAGAR HF.
4.949B ISK67.5 ISK−1.46%1.54M1.4175.79B ISK17.383.88 ISK−7.10%3.27%การค้าปลีก
KVIKAKVIKA BANKI HF.
4.883B ISK15.50 ISK+1.31%41.424M0.9473.15B ISK17.830.87 ISK2.61%การเงิน
FESTIFESTI HF.
4.082B ISK176.5 ISK−0.28%63.803K0.0953.074B ISK16.9410.42 ISK−31.22%1.69%การค้าปลีก
REGINNREGINN HF.
2.914B ISK22.6 ISK−0.88%2.756M1.7041.258B ISK12.021.88 ISK0.00%การเงิน
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
2.723B ISK37.6 ISK+0.80%1.32M0.5842.365B ISK11.653.23 ISK+21.86%4.32%การเงิน
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
2.487B ISK13.85 ISK+1.09%12.55M1.6138.451B ISK12.741.09 ISK+47.01%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KALDKALDALON HF.
1.967B ISK16.44 ISK−0.00%3.007M1.2418.285B ISK0.00%การเงิน
HAMPHAMPIÐJAN HF.
1.795B ISK129 ISK+0.78%843.663K1.0080.07B ISK40.943.15 ISK−26.74%1.21%การผลิตของผู้ผลิต
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
940.048M ISK16.1 ISK0.00%5M0.7930.698B ISK12.691.27 ISK+55.59%3.44%การเงิน
SYNSYN HF.
888M ISK44.6 ISK+0.45%764.165K0.5211.144B ISK8.495.26 ISK−44.54%2.52%การสื่อสาร
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
673M ISK79.0 ISK−1.25%703.29K0.4159.651B ISK32.612.42 ISK−72.50%2.36%การเงิน
SFS_BSLATURFELAG SUÐURLANDS SVF.
549.394M ISK1.80 ISK0.00%104K1.981.023B ISK1.561.16 ISK10.74%บริการการกระจายสินค้า
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
539.283M ISK3.95 ISK−0.25%4.632M0.5815.041B ISK0.00%การค้าปลีก
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
−50.782M ISK2.50 ISK−16.67%676.143K19.90552.597M ISK−0.40 ISK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
−1.145B ISK1.280 ISK−0.39%11.673M0.1252.84B ISK14.550.09 ISK0.00%ระบบขนส่ง
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
−1.38B ISK5.55 ISK−1.77%447K0.1916.184B ISK−1.36 ISK−1860.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLAYFLY PLAY HF.
−6.162B ISK7.40 ISK0.00%276.221K0.206.426B ISK−365.79 ISK−4950.36%0.00%ระบบขนส่ง
SIMINNSIMINN HF.
9.20 ISK−1.61%7.09M0.6325.589B ISK1.28%การสื่อสาร
KLAPP_BKLAPPIR GRAENAR LAUSNIR HF. B
12.9 ISK−0.77%3.876K0.161.163B ISKบริการทางด้านเทคโนโลยี
ISFISFELAG HF
163.9000 ISK12.471M