ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

หุ้นไอซ์แลนด์ ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทไอซ์แลนด์ สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
MARELMAREL HF.
14.527BISK540ISK−1.82%−10ISK
ปานกลาง
148.498K80.189M414.694BISK41.6213.18ISKการผลิตของผู้ผลิต
BRIMBRIM HF.
11.286BISK90.5ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
56.718K5.133M173.849BISK11.737.71ISKอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SVNSILDARVINNSLAN HF.
11.052BISK117.5ISK−0.42%−0.5ISK
ปานกลาง
2.032M238.716M200.587BISK19.096.18ISKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KVIKAKVIKA BANKI HF.
10.734BISK20.0ISK−0.99%−0.2ISK
มีแรงซื้อ
4.675M93.498M99.427BISK16.731.23ISK331การเงิน
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
9.57BISK34.0ISK−0.58%−0.2ISK
มีแรงซื้อ
609.592K20.726M40.114BISK12.912.65ISKการเงิน
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
7.684BISK18.0ISK−0.55%−0.1ISK
มีแรงขาย
1.381M24.852M31.675BISK22.200.82ISKการเงิน
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
7.583BISK92.0ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
1.248M114.825M70.209BISK7.2412.71ISK21การเงิน
REGINNREGINN HF.
6.171BISK28.4ISK0.00%0.0ISK
มีแรงขาย
431.13K12.244M51.778BISK3.50ISKการเงิน
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
5.748BISK525ISK−2.78%−15ISK
มีแรงขาย
78.557K41.242M93.429BISK61.73ISK1.624Kระบบขนส่ง
SIMINNSIMINN HF.
5.213BISK10.9ISK0.00%0.0ISK
มีแรงขาย
13.146M143.288M47.624BISK1.189.25ISK308การสื่อสาร
FESTIFESTI HF.
4.972BISK182ISK0.00%0ISK
มีแรงขาย
925K168.35M56.03BISK12.0115.15ISK1.176Kการค้าปลีก
HAGAHAGAR HF.
3.991BISK72.0ISK−2.04%−1.5ISK
มีแรงขาย
1.59M114.483M83.252BISK17.584.28ISK2.483Kการค้าปลีก
HAMPHAMPIÐJAN HF.
2.272BISK111ISK−0.89%−1ISK
มีแรงซื้อ
577.347K64.086M54.831BISK26.104.29ISKการผลิตของผู้ผลิต
SYNSYN HF.
2.1BISK60.0ISK0.00%0.0ISK
มีแรงซื้อ
100K5.975M16.036BISK6.319.48ISKการสื่อสาร
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
1.704BISK10.90ISK−0.46%−0.05ISK
มีแรงซื้อ
603.852K6.582M30.736BISK349สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ORIGOORIGO HF.
1.479BISK85.5ISK0.00%0.0ISK
ปานกลาง
892.506K76.309M37.193BISK537บริการการกระจายสินค้า
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
1.451BISK3.92ISK−1.51%−0.06ISK
มีแรงขาย
25.659M100.585M15.193BISKการค้าปลีก
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
1.318BISK6.60ISK−0.75%−0.05ISK
มีแรงขาย
20.526K135.472K18.051BISK−0.07ISK944สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
1.239BISK16.5ISK0.00%0.0ISK
มีแรงขาย
2K33K29.2BISK268แร่พลังงาน
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
−34.067MISK8.80ISK−1.12%−0.10ISK
มีแรงซื้อ
31.972K281.354K1.639BISK−0.26ISKบริการทางด้านเทคโนโลยี
PLAYFLY PLAY HF.
−2.861BISK13.45ISK−0.74%−0.10ISK
มีแรงขาย
115.542K1.554M9.526BISK−7.24ISK150ระบบขนส่ง
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
−13.306BISK1.748ISK0.00%0.000ISK
มีแรงขาย
3.207M5.606M71.878BISKระบบขนส่ง