หุ้นไอซ์แลนด์รวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นไอซ์แลนด์เหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ % 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
−0.74%4.05 ISK0.00%1M15.383B ISK0.00%การค้าปลีก
FESTIFESTI HF.
−7.22%180.0 ISK0.00%15K55.414B ISK18.949.51 ISK−44.83%1.67%การค้าปลีก
SVNSILDARVINNSLAN HF.
−8.58%106.5 ISK0.00%8.658K196.581B ISK18.955.62 ISK−7.76%1.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MARELMAREL HF.
−12.77%410 ISK0.00%582.204K309.12B ISK53.277.70 ISK−51.87%0.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KVIKAKVIKA BANKI HF.
−16.57%14.85 ISK−0.67%1.63M71.476B ISK13.991.06 ISK−29.51%2.68%การเงิน
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
−16.77%12.9 ISK−1.53%500K23.183B ISK2.37%บริการการกระจายสินค้า
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
−19.30%1.430 ISK−0.69%66.991M59.213B ISK1300.000.00 ISK0.00%ระบบขนส่ง
REGINNREGINN HF.
−20.00%23.2 ISK0.87%562.739K41.62B ISK7.882.94 ISK3.57%การเงิน