ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นไอซ์แลนด์ ที่ราคาปรับขึ้นมากที่สุด

บริษัทไอซ์แลนด์ ด้านล่างคือหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด: ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดของราคาในแต่ละวัน แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการผลิกผันอยู่เสมอ ดังนั้นอย่าลืมพิจารณาสถิติทั้งหมด รวมถึงราคาหุ้นและมูลค่าตลาด
สัญลักษณ์
เปลี่ยนแปลง %
ราคา
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
+0.93%5.40 ISK1.09M0.8116.395B ISK−1.36 ISK−1860.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MARELMAREL HF.
+0.42%483 ISK1.399M0.85362.65B ISK78.946.12 ISK−45.21%0.49%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง