หุ้นที่มีการปันผลสูงอันดับต้นๆ — ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

ปันผลเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการพิจารณา เมื่อทำการเลือกหุ้นที่มีการจ่ายปันผล ตารางข้างล่างจะช่วยให้คุณค้นหาหุ้นที่มีการปันผลสูง เพื่อทำให้คุณสามารถค้นหาผลตอบแทนที่มั่นคงโดยที่ไม่มีความเสี่ยงที่มากเกินไป

     
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
39.605.0301.99
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
21.403.970.85
HAGA HAGAR HF.
64.001.9801.27
BRIM BRIM HF.
74.001.62-1.841B1.20
EIK EIK FASTEIGNAFA©LAG HF
12.401.5300.19
FESTI FESTI HF.
214.001.40-647.857M3.00
SKEL SKELJUNGUR HF.
14.001.29-600.000M0.18
REITIR REITIR FASTEIGNAFA©LAG HF
80.001.25-1.090B1.00
MAREL MAREL HF.
812.001.01-6.780B8.23
ARION ARION BANKI HF.
190.500.9101.74
EIM EIMSKIPAFA©LAG ASLANDS HF.
452.000.5502.47
SIMINN SA­MINN HF.
11.900.50-500.000M0.07
โหลดเพิ่ม