บริษัทไอซ์แลนด์ ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทไอซ์แลนด์ ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
3.542K1.180 ISK+1.72%94.407M1.2347.699B ISK57.840.02 ISK0.00%ระบบขนส่ง
HAGAHAGAR HF.
2.613K73.5 ISK−1.34%7.668M7.2282.429B ISK18.014.08 ISK−4.30%3.01%การค้าปลีก
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
1.728K373 ISK+2.75%692.4K0.9360.918B ISK7.7148.40 ISK−29.73%5.53%ระบบขนส่ง
FESTIFESTI HF.
1.352K199.0 ISK+0.13%128.725K0.5059.521B ISK17.4411.39 ISK−13.61%1.51%การค้าปลีก
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
7665.30 ISK−1.85%700K0.4916.548B ISK−1.36 ISK−1860.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLAYFLY PLAY HF.
4774.30 ISK−10.42%232.639K0.143.734B ISK−365.99 ISK−4399.66%0.00%ระบบขนส่ง
SVNSILDARVINNSLAN HF.
39096.0 ISK−0.62%1.236M2.16178.307B ISK16.855.70 ISK−7.81%1.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SIMINNSIMINN HF.
29910.5 ISK−0.47%4.623M0.5728.951B ISK20.250.52 ISK−94.11%1.13%การสื่อสาร
KVIKAKVIKA BANKI HF.
27015.40 ISK−0.96%34.923M1.6574.345B ISK18.230.84 ISK2.57%การเงิน
REGINNREGINN HF.
6625.2 ISK0.00%30K0.0245.601B ISK11.962.11 ISK+31.33%0.00%การเงิน
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
5010.9 ISK0.00%1.882M0.4737.224B ISK6.361.71 ISK−26.87%5.41%การเงิน
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
2582.0 ISK0.00%11.126M7.0361.142B ISK7.9910.26 ISK+1144.35%2.30%การเงิน
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
616.8 ISK−2.33%1.4K0.0030.438B ISK5.832.88 ISK+538.17%1.80%บริการการกระจายสินค้า
KALDKALDALON HF.
317.140 ISK−0.35%47.964K0.0519.247B ISK0.00%การเงิน
HAMPHAMPIÐJAN HF.
144 ISK−1.37%136.46K0.0991.329B ISK45.703.15 ISK−26.74%1.06%การผลิตของผู้ผลิต
MARELMAREL HF.
478 ISK−1.04%1.941M1.14364.158B ISK78.126.12 ISK−45.21%0.48%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
4.14 ISK−0.72%17.059M3.1215.839B ISK0.00%การค้าปลีก
SYNSYN HF.
44.4 ISK−0.89%179.704K0.1111.144B ISK8.455.26 ISK−44.54%2.52%การสื่อสาร
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
2.48 ISK0.00%37K0.51456.813M ISK−0.40 ISK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
43.5 ISK−0.23%214.629K0.0849.521B ISK11.133.91 ISK+77.29%3.69%การเงิน
SFS_BSLATURFELAG SUÐURLANDS SVF.
3.00 ISK0.00%60K0.531.724B ISK2.141.40 ISK+220.67%6.45%บริการการกระจายสินค้า
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
17.1 ISK−0.58%2.752M0.5732.795B ISK13.481.27 ISK+55.59%3.22%การเงิน
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
17.60 ISK+1.73%377.84K0.1348.555B ISK15.511.13 ISK+48.35%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRIMBRIM HF.
80.6 ISK+0.12%57.668K0.06154.831B ISK16.614.86 ISK−15.93%3.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ