อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
118.542B-5.41%35.587Kบริการเชิงพาณิชย์5
75.981B-1.46%223.350Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
159.710B-0.64%637อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
838.786M0.14%10.256Kระบบขนส่ง1
17.103B-1.29%709.231Kระบบขนส่ง3
39.692B-1.19%864.400Kสาธารณูปโภค4
85.406B0.50%13.169Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
11.791B-1.06%917.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
339.105B0.16%3.522Mการค้าปลีก5
167.205B-2.50%528.792Kการผลิตของผู้ผลิต8
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2.692B1.24%370สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
121.148B-1.59%329.820Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
59.137B-1.55%145.170Kบริการผู้บริโภค5
22.058B-1.81%327.920Kการผลิตของผู้ผลิต6
107.237B0.57%706.623Kบริการผู้บริโภค7
2.700B21.78%1.400Mการค้าปลีก2
110.443B0.34%206อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.445B-2.29%39.320Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
30.846B-1.12%297.418Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.266B-1.14%19.435Kบริการเชิงพาณิชย์2
405.094M4.66%58.037Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.288B-1.08%414.177Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.425B0.60%1.022Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.665B-1.08%46.439Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6.806B1.73%366อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.430B0.85%5.284Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
426.320M-1.66%15.667Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
6.239B-2.63%2.571Kการค้าปลีก1
20.015B-2.39%213.523Kสาธารณูปโภค9
528.321B-1.99%1.488Mการผลิตของผู้ผลิต9
9.149B-1.37%94.713Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
220.060B-0.96%711.103Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
55.361B-1.44%194.954Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
16.618B-0.46%35.246Kบริการการกระจายสินค้า5
228.875B-0.49%498.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
339.435B-0.53%453.605Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
3.882B-1.84%138.884Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
578.933B-0.60%303.771Kการเงิน19
—%บริการเชิงพาณิชย์
11.037B3.09%36บริการการกระจายสินค้า2
119.924B-0.52%275.903Kการค้าปลีก2
1.413B-9.08%191.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
143.891B0.63%2.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
152.247B-0.95%61.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
158.554B-0.38%1.064Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.677B-0.45%207.740Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.621B-0.17%157.952Kการค้าปลีก3
29.589B-0.69%124.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
10.148B-0.98%172.907Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
61.436B-0.92%213.619Kบริการผู้บริโภค3
442.038B-0.07%551.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
292.405M2.40%323การผลิตของผู้ผลิต1
1609.177B-2.05%1.397Mการผลิตของผู้ผลิต25
492.803M-0.93%69.661Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
101.118B-0.20%244.225Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
562.931B-0.47%806แร่พลังงาน1
436.630M1.15%63.685Kการค้าปลีก2
4.037B-2.73%183.463Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
25.443B-2.10%136.018Kการเงิน4
1052.591B-0.84%559.531Kการเงิน15
14.545B0.22%125.704Kอื่นๆ4
34.520B-0.62%625การเงิน1
1754.558B-1.30%3.117Mการเงิน9
419.083B-0.16%3.764Mการสื่อสาร2
75.604B-0.75%2.661Kระบบขนส่ง15
25.384M-3.47%37.539Kบริการผู้บริโภค1
25.246B-1.39%146.423Kบริการการกระจายสินค้า4
141.963B0.65%2.096Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
22.686B0.36%92.165Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
176.375B-1.37%612.164Kการผลิตของผู้ผลิต3
201.096B-0.89%481.473Kบริการเชิงพาณิชย์44
56.481B1.18%20.166Kการผลิตของผู้ผลิต6
119.166B-2.53%134.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
154.448M1.40%6.650Kบริการผู้บริโภค1
3.414B1.18%186การเงิน1
478.163M-0.35%22.571Kการผลิตของผู้ผลิต1
230.395B-3.69%537.779Kแร่พลังงาน18
108.637B-0.44%4.295Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
8.142B0.33%37.690Kบริการผู้บริโภค6
108.168B-0.52%2.296Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
18.600B2.93%161.066Kระบบขนส่ง4
91.283B0.58%475.029Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
1.378B0.33%59.881Kบริการเชิงพาณิชย์5
474.552M0.52%217เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
3270.290B-0.60%128.132Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
17.795B1.00%4.241Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
30.684B4.01%253.215Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
109.026B2.81%2.031Kการเงิน1
9.123B-3.57%609.612Kบริการผู้บริโภค1
130.680B1.18%377บริการผู้บริโภค2
377.139B-1.23%288.721Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
1046.709B0.38%867.902Kการเงิน58
41.964B-0.88%140.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
47.762B0.07%158.298Kการเงิน6
27.363B1.07%500การเงิน1
13.101B-3.47%143.476Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
78.159M1.33%6.464Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
25.984B-2.44%175.309Kการค้าปลีก6
30.441B1.44%345.390Kการสื่อสาร8
69.096B-0.74%4.005Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
833.561B-1.12%3.421Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
100.888B0.39%508.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
193.774B-0.43%452.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
996.612B-1.52%1.980Mการผลิตของผู้ผลิต10
54.970B-0.22%88.962Kบริการการกระจายสินค้า12
262.367B-0.18%725.785Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ