อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
97.866B0.91-0.56%875.632Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
3.924B0.14-0.62%35.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
47.671B1.41-1.38%243.731Kในทางอุตสาหกรรม7
116.038B1.59-2.45%2.060Kวัสดุพื้นฐาน1
617.989M2.33%51.217Kในทางอุตสาหกรรม1
10.811B2.38%806.627Kในทางอุตสาหกรรม2
81.372B3.61-1.65%59.530Kวัสดุพื้นฐาน4
3.468B2.690.17%98.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
317.920B5.19-2.76%5.453Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
231.365B3.18-0.83%630.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
146.123M2.05%33.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12.652B6.18-1.75%89.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
133.219B2.15-0.84%321.749Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1507.684B6.78-0.14%4.137Mไฟแนนซ์11
46.618B0.37-0.27%81.523Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
43.347B2.021.41%93.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
157.160B2.97-0.56%396.929Kในทางอุตสาหกรรม17
2.668B0.95-0.13%3.789Kในทางอุตสาหกรรม3
76.542B2.44-1.20%528.020Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2.960B3.11-1.97%4.850Kในทางอุตสาหกรรม2
29.863M-3.68%297.433Kวัสดุพื้นฐาน1
804.736B2.26-0.90%1.943Mเทคโนโลยี21
496.192M2.550.77%77.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.635B3.12-0.97%271.401Kเทคโนโลยี4
232.807B3.48-0.08%440.608Kในทางอุตสาหกรรม15
267.666B2.07-0.83%1.151Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
17.283B5.32-0.78%771.705Kไฟแนนซ์2
138.553B0.63-3.33%2.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.913B4.41-17.00%1.053Kไฟแนนซ์1
107.933M0.00%10.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.256B6.73-0.64%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
161.386M-1.03%6.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
821.562M0.290.00%85ไฟแนนซ์2
4.048B3.07-3.18%9.430Kในทางอุตสาหกรรม1
2.507B1.492.09%76.469Kสาธารณูปโภค2
140.350B1.04-1.21%329.320Kในทางอุตสาหกรรม17
195.778B1.080.72%871.058Kเทคโนโลยี13
1.391B8.06-0.57%8.984Kในทางอุตสาหกรรม8
177.677M2.51%55.154Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
49.503B0.91-5.54%23.799Kในทางอุตสาหกรรม9
149.840B-2.10%60ไฟแนนซ์2
46.960B2.36-0.81%52สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
375.913B3.69-0.22%71.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
133.258B2.76-0.46%267.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
899.240M1.90-0.95%69.195Kวัสดุพื้นฐาน1
23.836B0.16%131.702Kวัสดุพื้นฐาน5
22.626B1.580.34%91.924Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
412.297B3.82-0.01%1.461Mในทางอุตสาหกรรม4
990.927B1.74-0.28%1.161Mในทางอุตสาหกรรม6
469.466M0.741.96%7.979Kในทางอุตสาหกรรม1
1199.470B2.45-1.22%335.188Kไฟแนนซ์17
472.760M10.09-1.35%20.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
16.136B3.86-0.66%142.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
19.808B4.44-1.31%135.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
25.502B2.97-0.74%60.627Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
57.723M0.00%9.431Kเทคโนโลยี1
141.650M1.12%31.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
51.383B3.15-0.41%18.172Kเทคโนโลยี25
24.711B0.73-3.01%12.211Kสาธารณูปโภค8
93.152B1.72-1.99%143.662Kในทางอุตสาหกรรม5
1350.487B2.40-0.47%1.337Mในทางอุตสาหกรรม31
38.675B1.61-1.09%1.099Mวัสดุพื้นฐาน7
606.087B5.024.16%6.434Kพลังงาน1
181.097B5.350.39%7.963Mบริการโทรคมนาคม6
26.670B0.641.18%100.801Kเทคโนโลยี15
12.367B2.57-1.22%88.287Kไฟแนนซ์1
62.320B3.03-0.37%148.534Kไฟแนนซ์12
1.706B1.14%244.292Kไฟแนนซ์1
9.932B2.96-1.24%37.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
21.282B3.900.60%846ในทางอุตสาหกรรม7
83.404B0.62-0.40%374.008Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
252.436M6.18-1.06%2.430Kวัสดุพื้นฐาน1
97.852B3.791.41%235ไฟแนนซ์2
5.683B1.008.85%250วัสดุพื้นฐาน2
2.192B4.37-1.17%86.796Kเทคโนโลยี4
11.501B9.56%1.952Kพลังงาน4
215.094B3.588.64%1.640Mพลังงาน12
12.938B1.585.90%2.964Kพลังงาน4
136.086B4.106.32%1.581Kพลังงาน9
1.449B-2.01%4.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
23.946B3.71-6.87%1.706Mวัสดุพื้นฐาน1
422.264B2.85-0.22%901.031Kวัสดุพื้นฐาน11
5.274B6.281.16%302.948Kในทางอุตสาหกรรม1
399.673B2.02-0.60%739.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
8.205B0.57-0.67%49.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
3017.348B2.480.22%131.494Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
954.107M-0.83%7.617Kเทคโนโลยี2
3.222B8.702.17%495.362Kวัสดุพื้นฐาน1
4.786B-1.22%32.914Kในทางอุตสาหกรรม1
1.243B6.28%401ไฟแนนซ์1
712.654B1.77-0.96%295.383Kไฟแนนซ์55
299.745M9.840.00%8.171Kไฟแนนซ์1
16.685B1.34-0.86%8.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.304B0.08%149.183Kพลังงาน6
586.044M-3.51%4.557Mพลังงาน1
12.592B2.33-1.24%178.461Kเทคโนโลยี1
4.510B0.64-0.46%43.456Kเทคโนโลยี7
530.682M3.57%200ในทางอุตสาหกรรม1
20.306B1.07-1.08%48.476Kเทคโนโลยี30
60.574B1.820.18%512.377Kวัสดุพื้นฐาน9
69.351B3.250.08%1.387Mวัสดุพื้นฐาน2
64.463B3.21-0.48%6.740Mวัสดุพื้นฐาน5
742.984M6.14-1.02%13.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
68.165B2.27-1.26%618.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
31.229B0.23%128.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
511.282B3.931.66%328.344Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ