อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
104.690B0.850.83%826.304Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
4.160B0.13-0.58%34.604Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
77.083B1.491.93%254.697Kในทางอุตสาหกรรม8
104.912B1.780.19%73วัสดุพื้นฐาน1
647.988M0.00%5.173Kในทางอุตสาหกรรม1
20.960B0.10%1.545Mในทางอุตสาหกรรม3
83.653B3.55-0.39%9.025Kวัสดุพื้นฐาน4
3.537B2.640.02%197.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
313.990B5.16-0.35%2.192Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
240.442B3.06-0.40%513.226Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
208.347M-8.84%103.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
14.858B5.27-1.80%269.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
135.680B2.11-1.21%259.294Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1604.205B5.85-1.56%3.367Mไฟแนนซ์16
53.974B0.32-0.02%120.282Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ43
51.059B1.71-0.35%46.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
129.740B2.63-0.49%1.577Mในทางอุตสาหกรรม17
2.202B1.15-0.66%35.105Kในทางอุตสาหกรรม3
83.040B2.25-0.77%422.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.008B3.060.02%7.363Kในทางอุตสาหกรรม2
18.389M0.00%36.933Kวัสดุพื้นฐาน1
789.944B1.61-0.69%2.453Mเทคโนโลยี22
429.105M2.95-1.77%8.062Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
10.172B2.65-1.07%61.848Kเทคโนโลยี5
291.393B3.35-0.03%657.517Kในทางอุตสาหกรรม18
282.929B1.960.01%1.692Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
15.640B4.80-0.21%419.835Kไฟแนนซ์3
134.573B0.650.40%4.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
40.471B3.391.42%150.902Kไฟแนนซ์3
95.732M0.00%9.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
5.104B5.67-2.60%1.365Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.637B4.512.22%1.164Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
985.555M5.65%749วัสดุพื้นฐาน1
883.389M0.270.37%8.385Kไฟแนนซ์2
3.938B3.150.47%1.874Kในทางอุตสาหกรรม1
8.183B0.46-2.16%28.067Kสาธารณูปโภค3
153.665B0.95-0.64%410.483Kในทางอุตสาหกรรม17
208.010B0.980.09%748.010Kเทคโนโลยี13
1.854B6.04-0.03%11.709Kในทางอุตสาหกรรม9
171.257M-2.43%11.930Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
48.430B0.94-0.22%19.228Kในทางอุตสาหกรรม9
66.986B1.810.31%359สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
416.439B3.37-0.48%45.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
129.704B2.840.31%247.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
854.876M-0.80%15.019Kวัสดุพื้นฐาน1
18.913B4.55%224.265Kวัสดุพื้นฐาน5
25.143B1.43-1.67%3.864Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
453.127B3.570.22%1.297Mในทางอุตสาหกรรม4
1023.217B1.69-1.33%1.411Mในทางอุตสาหกรรม6
644.366M0.54-1.79%13.222Kในทางอุตสาหกรรม1
1260.931B2.33-1.93%657.725Kไฟแนนซ์17
2.470B7.48-0.94%2.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
16.711B3.720.16%1.065Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
19.988B4.40-0.24%183.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
28.010B2.70-0.31%180.565Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
387.207M-10.56%7.188Kเทคโนโลยี2
133.253M-0.52%60.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
95.671B3.130.73%18.954Kเทคโนโลยี30
25.826B0.751.29%19.008Kสาธารณูปโภค7
91.259B1.75-0.66%205.548Kในทางอุตสาหกรรม5
1501.726B2.160.23%1.304Mในทางอุตสาหกรรม31
42.758B1.51-0.48%502.035Kวัสดุพื้นฐาน7
627.420B4.90-3.60%1.840Kพลังงาน1
179.884B5.35-0.72%9.563Mบริการโทรคมนาคม6
96.670B0.181.89%242.297Kเทคโนโลยี16
14.982B2.70-1.57%92.684Kไฟแนนซ์2
172.628B1.101.37%846.793Kไฟแนนซ์12
1.849B2.11%387.587Kไฟแนนซ์1
10.050B2.931.19%65.181Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
47.230B4.22-0.58%548ในทางอุตสาหกรรม10
98.546B0.520.65%327.870Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
260.464M5.991.71%17.964Kวัสดุพื้นฐาน1
93.089B4.02-1.76%1.946Kไฟแนนซ์2
6.837B0.841.81%7.518Kวัสดุพื้นฐาน2
2.931B3.27-0.41%531.614Kเทคโนโลยี4
15.344B-2.31%4.899Kพลังงาน7
238.540B3.74-1.44%396.421Kพลังงาน17
31.139B0.662.60%665พลังงาน5
141.037B4.13-0.50%2.723Kพลังงาน15
4.691B0.21%3.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
23.264B3.820.18%572.212Kวัสดุพื้นฐาน1
480.806B2.520.40%342.567Kวัสดุพื้นฐาน12
9.208B6.68-0.40%159.183Kในทางอุตสาหกรรม2
422.848B1.911.81%570.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
8.593B2.071.47%198.191Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
3172.681B2.430.04%154.513Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
1.112B-1.60%4.173Kเทคโนโลยี2
2.491B9.431.09%458.367Kวัสดุพื้นฐาน1
4.708B0.83%5.355Kในทางอุตสาหกรรม1
1.158B-6.82%7.430Kไฟแนนซ์1
803.961B1.850.86%289.937Kไฟแนนซ์61
309.341M9.72-2.00%3.000Kไฟแนนซ์1
15.825B1.411.08%33.604Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
13.525B0.92%243.181Kพลังงาน6
548.637M0.68%2.475Mพลังงาน1
15.412B1.910.95%221.564Kเทคโนโลยี1
14.994B0.191.46%27.006Kเทคโนโลยี9
966.915M-5.00%4.209Kในทางอุตสาหกรรม3
19.910B1.09-0.19%117.363Kเทคโนโลยี31
61.588B1.80-0.15%332.047Kวัสดุพื้นฐาน9
72.451B3.11-0.91%1.462Mวัสดุพื้นฐาน2
63.308B3.270.77%7.678Mวัสดุพื้นฐาน6
784.556M5.810.14%8.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
74.966B2.03-0.24%610.024Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
29.100B0.04%484.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
482.469B4.190.80%386.929Kบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ