อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
117.269B-0.00%8.209Kบริการเชิงพาณิชย์5
74.581B-0.58%221.509Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
165.658B-0.03%195อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
788.387M2.18%10.597Kระบบขนส่ง1
17.691B-0.46%608.529Kระบบขนส่ง3
32.774B3.98%249.757Kสาธารณูปโภค5
88.398B-0.70%14.516Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.220B0.93%187.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
314.315B0.63%2.028Mการค้าปลีก5
154.634B0.09%465.691Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.649B-1.02%131.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
164.074M3.67%3.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
124.900B0.47%307.208Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
55.510B-1.06%63.302Kบริการผู้บริโภค4
23.209B1.21%81.085Kการผลิตของผู้ผลิต7
84.275B1.55%498.582Kบริการผู้บริโภค8
2.847B0.48%74.684Kการค้าปลีก2
97.630B-0.12%1.012Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.288B3.80%73.599Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
17.055B0.44%187.714Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.062B-0.69%28.223Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.874B-0.33%122.126Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3.052B0.97%44.963Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
192.335M3.23%688.625Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.295B3.44%31.787Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
70.788M-3.14%5.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
625.970M0.73%73.779Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
18.523B-1.56%6.979Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
5.840B2.28%1.481Kการค้าปลีก1
11.243B-0.12%101.091Kสาธารณูปโภค6
602.012B1.85%1.596Mการผลิตของผู้ผลิต12
11.389B-1.35%30.099Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
234.445B2.45%641.014Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
41.116B1.57%162.484Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13.157B1.69%77.196Kบริการการกระจายสินค้า6
146.507B2.37%347.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
324.360B0.99%463.308Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
4.357B2.65%59.285Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
525.087B0.97%247.801Kการเงิน18
1.094B-8.06%460บริการเชิงพาณิชย์1
10.937B-3.86%488บริการการกระจายสินค้า2
128.090B1.82%170.309Kการค้าปลีก2
51.257M-2.06%30.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
149.202B0.47%4.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
149.627B-0.22%145.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
134.988B1.02%934.758Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.123B0.42%416.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.394B-0.78%119.627Kการค้าปลีก2
25.256B-5.16%265.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.912B1.44%177.116Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
59.839B1.03%125.274Kบริการผู้บริโภค3
439.842B1.46%842.363Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
15.544B0.43%30.220Kการผลิตของผู้ผลิต1
1619.679B1.86%1.328Mการผลิตของผู้ผลิต25
32.026B2.35%1.046Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
110.412B-0.10%69.237Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
633.242B0.78%3.072Kแร่พลังงาน1
1.400B-0.14%270.441Kการค้าปลีก2
10.800B1.12%30.388Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
22.775B-0.16%217.268Kการเงิน4
977.657B1.08%898.288Kการเงิน15
13.878B0.62%58.319Kอื่นๆ5
36.014B-1.03%257การเงิน1
1540.632B1.10%2.523Mการเงิน9
423.857B0.52%4.449Mการสื่อสาร2
99.094B-1.85%7.083Kระบบขนส่ง17
25.727M-2.60%131.565Kบริการผู้บริโภค1
76.225B1.94%129.494Kบริการการกระจายสินค้า3
148.839B1.25%588.074Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
21.787B0.56%257.853Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
168.860B1.90%539.138Kการผลิตของผู้ผลิต4
194.391B1.33%620.690Kบริการเชิงพาณิชย์38
154.074B2.42%229.720Kการผลิตของผู้ผลิต10
123.327B2.74%67.563Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
172.542M0.63%20.522Mบริการผู้บริโภค2
3.720B0.05%2.235Kการเงิน1
1.051B1.51%5.258Kการผลิตของผู้ผลิต2
244.831B0.46%383.965Kแร่พลังงาน16
107.740B-0.86%1.565Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
8.302B0.49%15.806Kบริการผู้บริโภค6
109.837B0.79%1.531Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8.658B-1.01%201.041Kระบบขนส่ง3
72.195B1.35%538.020Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.526B-0.04%16.612Kบริการเชิงพาณิชย์6
728.008M-0.62%3.127Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3431.647B-0.20%157.594Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
20.635B0.20%836.907Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
25.603B2.88%171.326Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
106.901B-1.48%174การเงิน2
9.539B-1.28%128.557Kบริการผู้บริโภค1
140.421B2.82%410บริการผู้บริโภค2
354.156B0.55%203.371Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1929.582B2.44%250.201Kการเงิน62
42.532B1.87%110.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36.245B0.70%70.254Kการเงิน5
27.811B4.57%163การเงิน1
12.053B-1.81%147.319Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.903B0.10%22.667Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
25.621B1.31%137.667Kการค้าปลีก6
3.832B0.43%411.588Kการสื่อสาร6
61.185B0.81%7.082Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
770.890B-3.52%13.732Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
89.495B0.70%400.548Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
86.597B0.63%761.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
936.532B1.34%1.528Mการผลิตของผู้ผลิต10
56.442B-0.06%133.110Kบริการการกระจายสินค้า14
249.663B1.20%1.601Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ