อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
70.052B0.82-1.61%427.756Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
1.319B0.43-0.57%895.256Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
73.205B1.59-1.30%178.163Kในทางอุตสาหกรรม8
104.723B1.77-2.34%3.607Kวัสดุพื้นฐาน1
501.591M0.00%1.988Kในทางอุตสาหกรรม1
14.197B-0.57%1.207Mในทางอุตสาหกรรม2
85.309B3.45-2.20%4.822Kวัสดุพื้นฐาน4
230.447B7.04-0.67%2.843Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.941B9.89-0.38%203.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
225.654B3.26-0.75%450.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
36.138M3.90%325สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
12.100B3.75-1.04%237.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
120.147B2.58-1.86%180.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1678.249B6.27-1.26%3.030Mไฟแนนซ์14
49.959B0.43-3.96%745.017Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ39
45.736B-0.36%253.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
197.168B2.98-1.84%288.620Kในทางอุตสาหกรรม19
2.295B1.23-0.94%35.506Kในทางอุตสาหกรรม3
45.784B3.05-0.83%290.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
3.295B3.11-1.23%18.423Kในทางอุตสาหกรรม2
8.876B2.63-0.11%117วัสดุพื้นฐาน2
915.674B1.89-4.07%3.938Mเทคโนโลยี19
556.950M2.27-2.27%6.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
10.038B2.43-2.56%105.209Kเทคโนโลยี4
175.421B3.72-0.33%511.070Kในทางอุตสาหกรรม15
244.702B2.28-1.73%1.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.349B5.07-0.67%507.601Kไฟแนนซ์1
182.051B0.480.12%1.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
10.166B3.25-0.21%11.823Kไฟแนนซ์3
107.933M8.70%50.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.957B5.78-0.69%2.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
154.451M0.46%1.652Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
803.021M0.260.29%3.902Kไฟแนนซ์2
3.533B3.52-1.30%2.686Kในทางอุตสาหกรรม1
1.613B2.323.09%60.836Kสาธารณูปโภค2
138.139B1.55-1.92%374.513Kในทางอุตสาหกรรม18
186.068B1.09-0.29%907.326Kเทคโนโลยี12
2.453B4.220.71%6.073Kในทางอุตสาหกรรม9
161.215M2.17%163.874Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
45.572B1.00-0.59%11.040Kในทางอุตสาหกรรม9
44.718B3.152.62%2.735Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
347.983B4.00-1.04%52.258Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
111.684B3.38-1.66%308.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
1.072B1.590.64%172.629Kวัสดุพื้นฐาน1
16.995B1.44%40.037Kวัสดุพื้นฐาน5
14.961B0.83-0.88%82.599Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
367.559B4.04-2.21%1.810Mในทางอุตสาหกรรม2
789.498B2.19-2.70%1.971Mในทางอุตสาหกรรม5
294.581M-0.74%22.800Kในทางอุตสาหกรรม1
1054.149B2.93-0.99%434.008Kไฟแนนซ์16
491.840M9.701.29%2.328Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13.738B3.60-0.40%93.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
14.451B6.14-0.83%258.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
31.443B2.51-1.53%159.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
84.507M-6.33%33.511Kเทคโนโลยี1
106.279M0.60%2.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
61.535B2.69-2.29%60.344Kเทคโนโลยี26
2.449B0.93%68.922Kสาธารณูปโภค4
84.678B1.92-0.81%334.176Kในทางอุตสาหกรรม4
1125.012B2.76-2.65%1.237Mในทางอุตสาหกรรม29
35.121B2.08-3.97%777.262Kวัสดุพื้นฐาน6
677.795B4.550.89%1.926Kพลังงาน1
183.334B5.42-1.60%11.236Mบริการโทรคมนาคม7
61.124B1.32-0.78%69.534Kเทคโนโลยี18
14.081B2.26-0.88%32.314Kไฟแนนซ์2
73.644B4.36-0.16%79.426Kไฟแนนซ์10
1.398B1.40%319.121Kไฟแนนซ์1
8.694B3.280.34%46.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
34.288B3.56-3.06%2.627Kไฟแนนซ์1
22.584B5.540.12%1.623Kในทางอุตสาหกรรม5
83.400B0.75-1.78%390.797Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
243.516M6.41-2.20%56.730Kวัสดุพื้นฐาน1
87.612B4.23-1.14%12ไฟแนนซ์2
5.952B5.50%458วัสดุพื้นฐาน2
9.453B1.51-2.27%53.405Kเทคโนโลยี5
23.534B0.382.33%1.491Kพลังงาน3
267.303B2.48-1.65%362.806Kพลังงาน14
18.243B0.380.53%479พลังงาน4
117.516B3.060.01%608พลังงาน11
6.045B-0.59%598สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
25.238B3.52-2.01%443.192Kวัสดุพื้นฐาน1
384.615B3.50-2.93%782.071Kวัสดุพื้นฐาน11
5.484B5.32-1.83%140.397Kในทางอุตสาหกรรม1
388.225B2.48-0.32%730.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
17.558B0.55-0.66%204.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
3133.441B2.26-0.02%100.539Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
890.037M-0.93%3.441Kเทคโนโลยี1
4.319B7.620.00%138.611Kวัสดุพื้นฐาน1
611.783B2.10-0.42%203.585Kไฟแนนซ์53
19.342B2.74-0.45%96.837Kไฟแนนซ์4
15.173B1.621.59%70.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.971B-1.10%86.399Kพลังงาน7
342.206M7.33%8.349Mพลังงาน1
17.706B2.200.13%140.134Kเทคโนโลยี9
534.323M-7.66%100ในทางอุตสาหกรรม1
22.947B0.71-0.81%283.300Kเทคโนโลยี29
100.985B2.41-2.32%355.297Kวัสดุพื้นฐาน9
70.428B3.40-2.24%1.113Mวัสดุพื้นฐาน2
73.795B2.83-3.69%3.796Mวัสดุพื้นฐาน5
934.592M4.88-1.59%4.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
82.837B1.95-1.36%398.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
25.455B-2.10%199.024Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
509.493B4.06-1.29%417.003Kบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ