อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.638B0.211.17%531.931Kบริการเชิงพาณิชย์4
71.317B1.560.68%139.710Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
164.147B4.250.10%44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
741.588M0.00-3.07%206.557Kระบบขนส่ง1
17.924B0.000.60%1.393Mระบบขนส่ง3
23.833B0.673.39%71.785Kสาธารณูปโภค5
88.520B5.04-1.44%17.791Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
9.110B2.15-0.15%114.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
318.677B5.060.92%3.718Mการค้าปลีก5
161.079B2.55-0.10%420.231Kการผลิตของผู้ผลิต6
5.027B0.002.07%134.407Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.689B4.35-0.55%1.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
112.309B0.320.54%239.742Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
54.270B1.611.61%86.349Kบริการผู้บริโภค4
22.107B1.66-0.51%108.706Kการผลิตของผู้ผลิต7
76.501B2.601.83%594.241Kบริการผู้บริโภค8
3.194B0.00-1.12%22.855Kการค้าปลีก2
96.260B1.910.12%40อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.050B0.002.97%13.723Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
12.762B1.821.41%808.973Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
2.926B3.500.00%3.497Kบริการเชิงพาณิชย์2
12.167B0.690.47%195.915Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2.915B0.492.18%63.097Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
806.335M3.121.89%139.070Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
2.610B3.66-2.07%133.525Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
65.732M0.00-2.72%1.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
732.008M6.23-0.78%29.602Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
15.717B0.10-0.46%4.299Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
5.393B5.740.94%5.069Kการค้าปลีก1
9.702B2.462.27%31.478Kสาธารณูปโภค6
558.792B3.130.48%2.111Mการผลิตของผู้ผลิต12
9.934B1.70-0.18%45.205Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
219.065B1.131.07%1.103Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
34.031B1.85-1.03%135.045Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.792B3.401.35%91.780Kบริการการกระจายสินค้า6
148.309B3.31-2.32%639.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
288.337B2.65-0.35%386.443Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
440.897M0.000.21%172.880Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
489.967B2.680.00%324.971Kการเงิน18
1.123B0.0010.17%3.828Kบริการเชิงพาณิชย์1
11.043B1.702.03%2.731Kบริการการกระจายสินค้า2
129.037B2.93-0.37%313.702Kการค้าปลีก2
62.397M0.00-11.15%128.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
139.164B3.46-0.46%1.202Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
146.909B2.35-0.23%92.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
141.926B1.86-0.46%851.223Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
16.993B5.350.27%137.389Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.845B4.470.56%318.140Kการค้าปลีก2
24.202B5.301.27%120.266Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.647B1.210.80%194.534Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
57.087B2.631.58%216.558Kบริการผู้บริโภค3
407.295B1.980.40%750.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
13.883B2.680.48%21.149Kการผลิตของผู้ผลิต1
1508.466B1.860.10%1.533Mการผลิตของผู้ผลิต25
31.967B2.420.39%416.141Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
109.493B3.210.04%34.849Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
581.170B5.66-2.03%210แร่พลังงาน1
1.723B0.00-1.12%97.035Kการค้าปลีก2
6.977B2.01-3.20%28.286Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
21.394B2.340.54%89.330Kการเงิน4
818.320B2.540.82%597.525Kการเงิน15
12.889B2.140.45%32.328Kอื่นๆ5
31.873B4.560.98%262การเงิน1
1438.567B7.450.74%3.386Mการเงิน9
409.698B5.43-0.50%3.965Mการสื่อสาร2
94.889B4.02-0.32%3.784Kระบบขนส่ง16
23.016M0.000.00%25.870Kบริการผู้บริโภค1
68.835B0.91-0.20%361.268Kบริการการกระจายสินค้า3
140.837B0.750.88%734.309Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
21.477B0.54-1.85%47.852Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
171.651B3.20-0.01%842.332Kการผลิตของผู้ผลิต4
189.507B2.710.17%382.208Kบริการเชิงพาณิชย์38
145.255B1.470.03%254.964Kการผลิตของผู้ผลิต10
127.569B0.000.22%8.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
145.538M0.000.93%122.192Kบริการผู้บริโภค2
4.097B0.00-0.46%344การเงิน1
998.283M4.34-0.51%11.676Kการผลิตของผู้ผลิต2
230.574B4.91-0.26%240.099Kแร่พลังงาน17
104.501B2.75-0.37%1.370Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
8.054B1.35-1.20%14.206Kบริการผู้บริโภค6
111.574B2.971.59%1.513Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7.816B4.230.72%175.728Kระบบขนส่ง2
50.539B0.70-0.34%330.397Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
1.353B7.82-0.12%5.459Kบริการเชิงพาณิชย์6
700.926M1.330.00%543เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3232.969B3.46-0.24%189.940Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
28.543B0.86-0.76%446.353Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
21.339B0.000.64%77.849Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
94.082B3.91-0.19%904การเงิน2
6.295B0.00-1.07%28.093Kบริการผู้บริโภค1
125.675B0.790.35%599บริการผู้บริโภค2
352.155B3.43-0.10%486.065Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
2264.591B0.750.76%308.813Kการเงิน61
36.307B2.570.34%676.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
28.024B0.240.39%13.737Kการเงิน5
10.525B0.070.20%104.216Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.110B0.32-0.12%22.809Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
21.332B2.500.43%63.849Kการค้าปลีก5
3.757B2.03-0.57%50.820Kการสื่อสาร6
65.100B4.751.03%3.925Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
762.223B0.87-0.42%3.026Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
72.992B2.360.43%700.505Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
84.686B3.04-0.42%629.997Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
856.357B2.990.96%1.724Mการผลิตของผู้ผลิต10
51.137B1.870.08%86.684Kบริการการกระจายสินค้า14
237.477B3.62-0.12%922.629Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ