ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด133.532B SEK+0.09%158บริการเชิงพาณิชย์8
ยานอวกาศและการป้องกัน77.243B SEK0.97%+0.99%260.283Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร9.102B SEK5.58%−1.43%941อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ6.82B SEK1.36%+2.45%139.77Kระบบขนส่ง4
สายการบิน11.558B SEK−0.52%907.922Kระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก38.926B SEK2.11%+0.46%121.126Kสาธารณูปโภค9
อะลูมินั่ม150.994B SEK10.02%+2.89%3.237Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
เสื้อผ้า/รองเท้า13.211B SEK3.26%+0.50%170.826Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า286.174B SEK3.74%+2.13%1.894Mการค้าปลีก3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM166.496B SEK2.23%+0.58%94.687Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์5.767B SEK4.98%+0.73%5.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ไบโอเทคโนโลยี24.671B SEK0.06%+3.55%785.202Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
การออกอากาศกระจายเสียง114.427M SEK+2.48%409.769Kบริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง2.358B SEK4.49%−1.19%13.654Kการผลิตของผู้ผลิต5
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม972.06M SEK−9.54%7.816Mบริการผู้บริโภค2
เกมและบ่อนคาสิโน41.904B SEK2.34%+0.07%351.932Kบริการผู้บริโภค5
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ7.949B SEK0.00%78.681Kการค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร92.535B SEK14.77%−0.74%542อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์18.251B SEK1.73%−0.55%2.107Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เคมีพิเศษเฉพาะ6.262B SEK−14.47%262.888Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์4.322B SEK5.40%−1.92%22.652Kบริการเชิงพาณิชย์3
การสื่อสารคอมพิวเตอร์1.392B SEK1.29%−0.07%3.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์2.026B SEK0.00%−0.81%215.14Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์2.884B SEK0.20%+1.51%27.924Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง3.911B SEK4.29%0.00%13.721Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ218.583B SEK4.93%−2.54%66.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขุดเจาะตามสัญญา72.967B SEK0.00%−0.97%1.198Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
บริการประมวลผลข้อมูล20.02B SEK4.10%−4.18%2.216Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
ร้านค้าส่วนลด11.327B SEK5.20%+8.07%200การค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า14.739B SEK0.17%−3.07%240.805Kสาธารณูปโภค3
เครื่องใช้ไฟฟ้า811.989B SEK2.35%−0.97%455.864Kการผลิตของผู้ผลิต18
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์21.305B SEK1.41%−3.77%445.211Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์285.299B SEK1.28%+0.22%1.144Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์105.524B SEK1.56%−0.53%87.504Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์18.589B SEK0.00%+1.57%220.903Kบริการการกระจายสินค้า12
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์629.642M SEK7.07%−1.89%1.695Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า185.3B SEK0.79%−0.23%1.393Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
วิศวกรรมและก่อสร้าง180.842B SEK3.54%+0.07%91.457Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.507B SEK+27.65%2.574Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง8.851B SEK4.63%−0.05%127.222Kการเงิน5
กลุ่มบริษัททางการเงิน727.712B SEK1.61%−0.25%197.081Kการเงิน34
ค้าปลีกอาหาร56.855B SEK3.10%+1.94%144.823Kการค้าปลีก2
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์1.954B SEK3.03%−2.83%31.66Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม229.027B SEK3.76%+2.13%549สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม145.454B SEK2.69%−0.28%97.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า10.997B SEK4.06%−2.69%110.053Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย7.767B SEK2.50%−0.21%109.19Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน9.948B SEK0.96%+0.59%66.912Kการค้าปลีก2
สร้างบ้าน75.75B SEK4.54%−0.40%238.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล416.654M SEK−11.32%69.775Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ17.302B SEK1.36%+0.53%261.704Kบริการผู้บริโภค3
การดูแลครัวเรือน/บุคคล368.249B SEK2.76%+0.08%162.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม542.622M SEK+2.07%1.545Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม2.328T SEK1.53%−0.73%872.558Kการผลิตของผู้ผลิต40
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.729B SEK+1.29%3.159Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ88.67B SEK3.75%−1.46%59.097Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย28.066M SEK+3.70%119.473Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร1.303T SEK7.58%−2.51%7.883Kแร่พลังงาน13
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต5.614B SEK0.56%+2.74%22.737Kการค้าปลีก15
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต105.774B SEK1.78%+2.39%20.032Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์38.49B SEK3.07%+1.56%250.049Kการเงิน6
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.654T SEK1.89%+0.23%770Kการเงิน19
กองทรัสต์/กองทุนรวม14.718B SEK2.12%−0.82%37.141Kอื่นๆ9
ธนาคารรายใหญ่1.905T SEK5.81%+0.06%925.775Kการเงิน9
โทรคมนาคมรายใหญ่281.198B SEK7.91%+2.34%234.021Kการสื่อสาร6
การขนส่งทางทะเล271.6B SEK10.93%−1.20%12.397Kระบบขนส่ง25
กลุ่มบริษัทสื่อ27.298M SEK−6.32%74.286Kบริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์14.603B SEK1.59%+1.39%191.111Kบริการการกระจายสินค้า5
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์196.357B SEK1.25%−0.30%256.406Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ77
บริการทางการแพทย์/พยาบาล37.221B SEK1.22%−0.50%66.166Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
การผลิตโลหะ371.598B SEK6.66%−0.64%933.677Kการผลิตของผู้ผลิต11
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด161.089B SEK3.91%−0.48%304.673Kบริการเชิงพาณิชย์57
การผลิตเบ็ดเตล็ด32.682B SEK1.65%+2.76%5.692Kการผลิตของผู้ผลิต4
ยานพาหนะใช้มอเตอร์269.894B SEK1.98%+0.98%931.75Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
ภาพยนต์/บันเทิง1.705B SEK+2.00%101.884Kบริการผู้บริโภค7
ชุดประกันภัยรวม16.694B SEK5.14%−0.30%920การเงิน2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา226.543M SEK7.46%+2.99%1.319Kการผลิตของผู้ผลิต1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ45.932B SEK0.58%−2.21%415.642Kแร่พลังงาน11
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน8.927B SEK−1.54%3.592Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน51.13B SEK0.56%+0.08%989บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ10.55B SEK2.30%−1.56%40.471Kบริการผู้บริโภค8
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ16.275M SEK0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ144.184B SEK4.34%−1.60%587.487Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
การขนส่งอื่นๆ20.015B SEK1.94%+16.61%2.493Kระบบขนส่ง3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป560.24B SEK0.99%+0.84%1.371Mบริการทางด้านเทคโนโลยี128
บริการด้านบุคลากร2.516B SEK6.06%−3.83%5.121Kบริการเชิงพาณิชย์8
ยาสามัญ1.11B SEK−0.84%15.194Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่2.256T SEK2.14%+0.60%213.975Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ65
ยาอื่นๆ13.168B SEK2.22%−1.94%30.628Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
โลหะมีค่า54.004B SEK1.83%−1.12%50.949Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย318.38B SEK4.49%+0.40%1.179Kการเงิน2
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร3.034B SEK0.23%+0.04%143.238Kบริการผู้บริโภค3
เยื่อกระดาษและกระดาษ398.353B SEK2.76%−1.04%164.577Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์898.89B SEK3.56%+0.03%416.926Kการเงิน79
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ21.895B SEK1.92%−2.29%16.207Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
ธนาคารในภูมิภาค3.844B SEK0.51%+0.40%4.82Kการเงิน2
เซมิคอนดักเตอร์25.576B SEK+0.51%257.819Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
บริการไปยังอุตสาหกรมด้านสุขภาพ5.695B SEK−0.85%94.435Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ26.594B SEK5.38%+0.35%65.565Kการค้าปลีก11
โทรคมนาคมพิเศษ97.523B SEK7.88%+1.26%7.013Mการสื่อสาร4