อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.669B0.21-0.84%485.036Kบริการเชิงพาณิชย์4
71.124B1.570.84%144.412Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
163.093B4.261.89%131อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
718.788M0.00-1.17%20.765Kระบบขนส่ง1
17.882B0.001.29%977.805Kระบบขนส่ง3
24.545B0.65-0.49%43.103Kสาธารณูปโภค5
87.684B5.072.75%17.618Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
9.097B2.150.00%180.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
321.623B5.02-0.74%2.871Mการค้าปลีก5
160.925B2.541.75%490.385Kการผลิตของผู้ผลิต6
5.131B0.000.38%171.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.651B4.40-0.45%625สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
112.789B0.320.33%224.139Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
55.144B1.59-0.07%47.524Kบริการผู้บริโภค4
21.995B1.670.61%191.865Kการผลิตของผู้ผลิต7
77.901B2.520.68%371.623Kบริการผู้บริโภค8
3.159B0.00-0.54%40.490Kการค้าปลีก2
97.469B1.884.59%2.383Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.081B0.00-0.34%16.806Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
12.657B1.830.43%1.357Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
2.926B3.50-0.96%13.388Kบริการเชิงพาณิชย์2
12.225B0.690.82%346.314Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2.958B0.48-2.41%105.384Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
798.381M3.141.88%79.326Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
2.557B3.74-0.06%39.238Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
65.732M0.00-2.72%1.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
726.307M6.281.41%3.882Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
15.629B0.100.88%5.424Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
5.371B5.751.73%2.464Kการค้าปลีก1
10.017B2.372.68%92.548Kสาธารณูปโภค6
559.007B3.102.04%2.668Mการผลิตของผู้ผลิต12
9.775B1.72-0.58%82.773Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
221.411B1.111.20%1.006Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
33.680B1.872.05%131.069Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.964B3.35-2.58%138.796Kบริการการกระจายสินค้า6
144.861B3.380.63%617.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
304.038B2.740.09%360.643Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
441.805M0.007.19%278.005Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
490.508B2.680.75%374.173Kการเงิน18
1.128B0.0010.17%3.828Kบริการเชิงพาณิชย์1
10.865B1.721.94%2.398Kบริการการกระจายสินค้า2
128.563B2.94-0.60%221.291Kการค้าปลีก2
49.750M0.00-9.09%72.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
137.239B3.49-0.31%2.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
145.846B2.36-0.69%305.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
141.270B1.87-0.92%1.103Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
17.039B5.34-0.88%103.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.894B4.44-1.91%297.713Kการค้าปลีก2
24.191B5.294.03%349.282Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.724B1.20-2.02%201.767Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
57.987B2.580.36%148.197Kบริการผู้บริโภค3
408.909B1.98-0.38%653.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
13.949B2.661.05%25.799Kการผลิตของผู้ผลิต1
1506.848B1.861.72%1.925Mการผลิตของผู้ผลิต24
32.092B2.410.48%525.693Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
93.996B2.93-0.31%47.093Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
577.576B5.63-0.30%2.217Kแร่พลังงาน1
1.704B0.002.06%159.398Kการค้าปลีก2
9.207B1.52-1.16%13.030Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
21.563B2.320.71%110.713Kการเงิน4
825.027B2.520.24%747.211Kการเงิน15
12.947B2.130.77%24.531Kอื่นๆ5
31.732B4.561.82%242การเงิน1
1442.557B7.411.90%4.233Mการเงิน9
407.030B5.45-0.32%3.695Mการสื่อสาร2
87.267B4.08-1.11%3.546Kระบบขนส่ง16
23.016M0.00-0.20%115.735Kบริการผู้บริโภค1
68.694B0.92-1.05%143.661Kบริการการกระจายสินค้า3
142.458B0.74-0.30%669.924Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
21.080B0.55-2.19%53.155Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
171.637B3.212.15%803.212Kการผลิตของผู้ผลิต4
189.769B2.710.26%469.815Kบริการเชิงพาณิชย์38
144.868B1.470.30%181.435Kการผลิตของผู้ผลิต10
129.005B0.000.73%7.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
146.888M0.00-0.74%123.973Kบริการผู้บริโภค2
4.079B0.00-1.75%593การเงิน1
993.214M4.360.30%4.618Kการผลิตของผู้ผลิต2
229.479B4.901.02%329.664Kแร่พลังงาน17
103.578B2.760.39%1.834Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
7.958B1.36-0.84%21.102Kบริการผู้บริโภค6
113.385B2.910.55%1.209Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7.892B4.19-0.33%191.710Kระบบขนส่ง3
50.448B0.700.41%223.297Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
1.351B7.830.32%18.381Kบริการเชิงพาณิชย์6
698.911M1.331.77%1.944Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3214.604B3.44-0.27%156.021Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
28.470B0.87-1.11%362.072Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
21.475B0.00-0.09%45.283Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
94.578B3.882.29%897การเงิน2
6.228B0.00-0.36%111.061Kบริการผู้บริโภค1
126.095B0.851.18%355บริการผู้บริโภค3
351.680B3.41-0.88%549.093Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
2281.675B0.751.47%295.801Kการเงิน61
37.424B2.491.29%417.786Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
27.863B0.241.79%10.421Kการเงิน5
10.465B0.070.28%97.522Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.097B0.32-0.18%38.770Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
21.423B2.490.69%106.730Kการค้าปลีก5
3.735B2.041.28%47.723Kการสื่อสาร6
65.769B4.700.30%3.809Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
757.678B0.880.84%4.442Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
73.304B2.351.81%760.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
84.331B3.052.37%1.201Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
864.611B2.971.14%2.897Mการผลิตของผู้ผลิต10
51.162B1.871.08%119.860Kบริการการกระจายสินค้า14
237.252B3.61-0.65%954.015Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ