อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
84.476B0.83-1.79%966.328Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ25
3.686B0.150.95%39.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
69.307B1.682.22%185.020Kในทางอุตสาหกรรม8
114.825B1.702.41%97วัสดุพื้นฐาน1
515.991M0.00%1.608Kในทางอุตสาหกรรม1
11.018B0.29%2.161Mในทางอุตสาหกรรม2
80.968B3.800.32%19.211Kวัสดุพื้นฐาน4
3.967B2.350.25%79.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
251.905B6.551.64%4.447Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
218.802B3.36-0.92%585.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
40.362M1.78%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
12.335B6.34-0.42%149.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
131.003B2.191.99%449.826Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1511.875B6.820.10%2.075Mไฟแนนซ์12
51.634B0.330.97%205.241Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
48.809B1.792.09%60.069Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
150.604B3.051.04%378.067Kในทางอุตสาหกรรม16
3.044B0.830.13%41.167Kในทางอุตสาหกรรม3
77.137B2.420.52%406.294Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2.957B3.112.44%19.484Kในทางอุตสาหกรรม2
18.232M-10.08%29.569Kวัสดุพื้นฐาน1
912.333B2.011.43%3.138Mเทคโนโลยี20
618.974M2.040.20%7.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
10.005B2.460.45%36.716Kเทคโนโลยี4
225.253B4.000.90%348.314Kในทางอุตสาหกรรม16
242.055B2.290.61%1.290Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
14.725B6.650.91%245.059Kไฟแนนซ์2
125.067B0.733.79%1.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
95.732M-2.86%51.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.483B6.72-6.83%500สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
135.691M-1.84%6.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
820.601M0.29-0.81%1.596Kไฟแนนซ์2
3.736B3.330.00%2.256Kในทางอุตสาหกรรม1
6.933B0.540.47%16.077Kสาธารณูปโภค3
134.776B1.08-0.37%444.884Kในทางอุตสาหกรรม17
181.250B1.120.09%898.161Kเทคโนโลยี11
1.569B7.14-0.38%13.702Kในทางอุตสาหกรรม8
209.528M4.88%17.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
53.231B0.881.25%7.269Kในทางอุตสาหกรรม9
50.793B2.300.54%55สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
391.749B3.681.61%54.284Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร18
115.500B3.19-0.22%247.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
1.036B1.650.50%117.827Kวัสดุพื้นฐาน1
17.988B0.33%24.613Kวัสดุพื้นฐาน5
22.379B1.600.20%131.750Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
388.905B4.11-0.46%818.242Kในทางอุตสาหกรรม3
782.142B2.211.09%1.778Mในทางอุตสาหกรรม5
387.770M0.890.90%9.555Kในทางอุตสาหกรรม1
1097.269B2.680.85%369.689Kไฟแนนซ์17
506.680M9.410.84%982สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14.620B4.260.23%67.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
15.012B5.85-0.02%215.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
23.348B3.240.85%91.930Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
103.453M-4.57%257.463Kเทคโนโลยี1
140.075M-0.47%15.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
71.992B3.481.28%9.525Kเทคโนโลยี26
21.133B0.90-0.02%19.941Kสาธารณูปโภค6
88.468B1.810.36%170.787Kในทางอุตสาหกรรม4
1193.119B2.710.31%947.226Kในทางอุตสาหกรรม31
36.518B1.732.53%560.078Kวัสดุพื้นฐาน6
630.546B4.94-1.10%9.214Kพลังงาน1
171.576B5.690.51%8.145Mบริการโทรคมนาคม6
29.428B0.571.08%72.198Kเทคโนโลยี15
10.747B2.96-0.84%152.452Kไฟแนนซ์1
64.403B3.06-0.78%104.025Kไฟแนนซ์12
1.461B1.81%264.229Kไฟแนนซ์1
10.305B2.85-0.52%35.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
25.134B2.81-1.34%653ในทางอุตสาหกรรม6
84.616B0.610.36%388.031Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
274.736M5.680.98%13.936Kวัสดุพื้นฐาน1
99.872B3.90-0.33%1.332Kไฟแนนซ์2
8.663B0.694.39%1.409Kวัสดุพื้นฐาน2
2.645B3.622.62%321.723Kเทคโนโลยี4
18.395B-1.10%10.333Kพลังงาน4
231.397B3.21-4.12%639.449Kพลังงาน14
23.850B0.30-5.19%1.482Kพลังงาน5
157.965B3.610.78%1.748Kพลังงาน12
4.997B0.04%3.884Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
23.874B3.720.13%455.705Kวัสดุพื้นฐาน1
359.904B3.400.31%562.052Kวัสดุพื้นฐาน11
9.006B6.96-1.31%382.538Kในทางอุตสาหกรรม2
413.002B2.190.19%623.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
7.842B1.21%102.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
3300.326B2.34-0.23%76.091Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
851.995M0.70%29.898Kเทคโนโลยี1
4.004B7.09-2.86%115.500Kวัสดุพื้นฐาน1
3.907B0.50%52.148Kในทางอุตสาหกรรม1
1.198B11.76%6.000Kไฟแนนซ์1
685.453B1.980.37%276.640Kไฟแนนซ์56
335.218M10.17-1.74%582ไฟแนนซ์1
16.329B1.360.90%10.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
15.133B1.21%925.988Kพลังงาน6
583.055M-4.75%7.272Mพลังงาน1
11.486B2.560.26%258.892Kเทคโนโลยี1
11.470B0.251.38%29.991Kเทคโนโลยี8
413.555M-4.13%100ในทางอุตสาหกรรม1
19.030B1.14-0.08%34.536Kเทคโนโลยี30
57.051B1.93-0.36%587.551Kวัสดุพื้นฐาน8
61.065B3.701.19%1.056Mวัสดุพื้นฐาน2
65.507B3.161.64%2.425Mวัสดุพื้นฐาน5
888.921M5.130.78%19.336Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
78.122B1.991.01%536.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
29.110B-0.91%354.818Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
525.122B4.000.65%284.644Kบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ