อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
195.909B0.18%22.322Kบริการเชิงพาณิชย์7
78.194B-1.26%157.823Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
161.072B-1.90%1.098Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1.326B0.45%574ระบบขนส่ง2
36.634B-0.53%7.792Mระบบขนส่ง3
36.121B0.44%67.135Kสาธารณูปโภค4
169.387B0.22%32.387Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
38.254B1.54%249.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
297.922B0.56%6.208Mการค้าปลีก5
210.985B-0.22%802.524Kการผลิตของผู้ผลิต10
3.720B-0.24%6.668Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
261.641B-0.04%372.106Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
159.055M-0.68%95.384Kบริการผู้บริโภค1
30.030B-2.34%88.608Kการผลิตของผู้ผลิต10
76.881B-0.18%70.538Kบริการผู้บริโภค2
377.923B-0.08%898.323Kบริการผู้บริโภค9
10.665B1.96%199.948Kการค้าปลีก2
103.183B-3.46%10.279Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
2.188B-0.38%19.417Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
53.775B-0.83%343.028Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
6.086B-0.13%11.853Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.253B0.98%28.813Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.692B0.73%36.385Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.103B6.14%197.034Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
5.174B0.00%56.727Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
19.761B0.02%1.802Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2.143B-0.15%1.151Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
2.288B0.90%15.371Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
9.866B-2.07%592การค้าปลีก1
37.951B1.27%135.041Kสาธารณูปโภค14
654.279B-1.43%751.579Kการผลิตของผู้ผลิต13
33.059B0.84%59.126Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
384.373B-1.59%5.134Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
108.154B0.77%677.719Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
23.088B0.14%71.802Kบริการการกระจายสินค้า6
353.016B0.24%3.074Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
375.763B-0.72%305.560Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
4.713B-3.42%1.283Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
%การเงิน3
859.197B-0.54%416.280Kการเงิน34
8.220B0.08%14.877Kบริการการกระจายสินค้า2
128.476B0.02%713.059Kการค้าปลีก4
2.071B-1.65%33.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
160.798B2.76%3.277Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
144.226B0.27%173.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
10.966B-2.36%167.774Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
16.930B-0.18%132.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
10.801B0.41%500.326Kการค้าปลีก2
32.346B-0.26%142.429Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
8.628B0.96%271.575Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
45.712B-0.42%378.575Kบริการผู้บริโภค3
376.760B-0.04%678.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
349.895M-2.61%970การผลิตของผู้ผลิต1
2265.648B-1.18%962.151Kการผลิตของผู้ผลิต34
948.156M2.11%142.532Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
172.378B1.69%993.522Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
654.726B-1.08%599แร่พลังงาน1
13.293B-1.31%403.287Kการค้าปลีก9
72.791B1.71%801.720Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
82.957B-0.77%321.752Kการเงิน6
1645.605B-2.05%2.829Mการเงิน16
21.954B1.55%71.388Kอื่นๆ8
36.800B0.76%1.840Kการเงิน1
1847.895B-0.41%10.309Mการเงิน8
530.689B-0.19%3.816Mการสื่อสาร4
76.964B0.16%5.742Kระบบขนส่ง13
152.478M2.10%915.880Kบริการผู้บริโภค2
80.113B1.87%2.329Mบริการการกระจายสินค้า5
289.909B1.31%582.300Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
48.052B2.97%302.547Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
206.953B-1.93%927.285Kการผลิตของผู้ผลิต6
205.931B-1.30%601.294Kบริการเชิงพาณิชย์59
78.944B-0.21%3.148Kการผลิตของผู้ผลิต9
121.683B-1.18%32.549Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
689.097M-2.56%11.797Mบริการผู้บริโภค6
7.511B0.33%19การเงิน1
369.182M-1.58%4.311Kการผลิตของผู้ผลิต1
218.413B-0.66%630.329Kแร่พลังงาน18
69.508B-0.46%8.025Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
6.845B0.29%71.196Kบริการผู้บริโภค7
132.275B-2.03%1.619Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
22.553B-4.08%55.506Kระบบขนส่ง4
311.401B-0.00%785.904Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
2.274B0.68%33.842Kบริการเชิงพาณิชย์5
1.674B0.12%13.249Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3707.652B-0.16%168.694Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
18.295B-1.53%858.751Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
28.569B-0.49%29.281Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
98.841B0.05%3.301Kการเงิน1
16.360B-0.17%320.298Kบริการผู้บริโภค1
188.763B2.23%304บริการผู้บริโภค2
616.561B-2.86%664.961Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1290.193B-0.36%1.661Mการเงิน75
80.497B0.33%167.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
35.722B-0.61%258.730Kการเงิน6
29.405B-0.52%981การเงิน1
64.699B-0.47%9.936Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
61.944M-1.49%10.132Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
63.852B0.46%212.848Kการค้าปลีก9
138.999B-1.90%1.617Mการสื่อสาร7
85.418B-2.47%4.274Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
943.864B-2.04%3.008Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
6.568B-0.93%48.294Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
126.592B-0.31%5.660Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
137.368B-1.90%933.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1495.079B-1.25%2.666Mการผลิตของผู้ผลิต14
110.778B-1.13%2.053Mบริการการกระจายสินค้า14
33.148B0.14%360.368Kการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม