อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
116.409B-0.08%11.750Kบริการเชิงพาณิชย์4
74.447B-1.95%250.369Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
164.838B1.75%1.190Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
788.387M-2.89%4.590Kระบบขนส่ง1
17.659B-5.15%954.957Kระบบขนส่ง3
32.685B-2.37%110.350Kสาธารณูปโภค5
88.008B-3.27%12.752Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.220B-1.61%115.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
314.315B-2.28%2.580Mการค้าปลีก5
154.634B-2.81%774.173Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.649B-1.76%208.348Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.778B-1.30%1.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
124.875B-0.88%467.580Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
55.510B-1.50%96.776Kบริการผู้บริโภค4
23.209B-1.68%66.930Kการผลิตของผู้ผลิต7
84.275B-1.56%480.693Kบริการผู้บริโภค8
2.847B-2.96%59.169Kการค้าปลีก2
97.161B-1.38%59อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.288B-4.68%23.999Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
16.993B-1.52%183.596Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.062B-0.23%16.591Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.874B-3.49%194.704Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3.048B-2.37%56.861Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
192.335M3.28%1.864Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.295B-2.39%15.439Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
70.788M1.95%994สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
625.970M-0.91%39.386Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
20.451B-4.23%3.230Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
5.812B-2.28%5การค้าปลีก1
11.211B-2.02%81.840Kสาธารณูปโภค6
605.545B-2.49%1.856Mการผลิตของผู้ผลิต12
11.370B-2.68%25.733Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
234.439B-2.38%873.643Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
41.116B-3.02%187.489Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13.157B-2.22%53.295Kบริการการกระจายสินค้า6
146.507B-2.08%575.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
324.143B-1.96%374.350Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
4.338B-10.20%54.833Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
524.870B-2.62%259.435Kการเงิน18
1.088B-8.06%460บริการเชิงพาณิชย์1
10.885B-3.89%388บริการการกระจายสินค้า2
128.090B-0.75%193.974Kการค้าปลีก2
51.257M0.00%17.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
148.509B-1.01%4.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
149.176B-1.07%117.009Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
134.988B-2.58%1.286Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.123B-1.20%133.234Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.394B-1.41%149.583Kการค้าปลีก2
25.230B-6.80%189.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.912B-0.98%227.975Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
59.839B-1.48%118.971Kบริการผู้บริโภค3
439.842B-0.93%911.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
15.544B-2.65%22.885Kการผลิตของผู้ผลิต1
1619.581B-2.66%1.608Mการผลิตของผู้ผลิต25
32.026B-3.09%423.927Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
110.480B-0.75%73.325Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
630.198B-3.05%4.823Kแร่พลังงาน1
1.400B0.94%104.412Kการค้าปลีก2
10.769B0.08%88.246Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
22.766B-2.41%207.523Kการเงิน4
977.657B-1.90%805.024Kการเงิน15
13.878B-1.17%97.198Kอื่นๆ5
35.841B-3.07%2.139Kการเงิน1
1539.335B-1.99%3.269Mการเงิน9
422.643B-0.89%4.979Mการสื่อสาร2
108.940B-5.25%10.012Kระบบขนส่ง19
25.727M0.95%81.066Kบริการผู้บริโภค1
76.225B-1.14%72.908Kบริการการกระจายสินค้า3
148.817B-1.54%594.038Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
21.787B-1.89%73.917Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
168.859B-2.13%700.491Kการผลิตของผู้ผลิต4
194.359B-2.45%398.150Kบริการเชิงพาณิชย์38
156.456B-1.88%265.064Kการผลิตของผู้ผลิต11
123.942B-2.18%28.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
172.542M-2.03%8.834Mบริการผู้บริโภค2
3.702B-4.55%3.000Kการเงิน1
1.051B0.52%12.721Kการผลิตของผู้ผลิต2
244.234B-3.36%766.314Kแร่พลังงาน16
107.222B-3.13%3.804Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
8.302B-1.70%10.951Kบริการผู้บริโภค7
110.441B-3.63%1.690Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
8.646B-2.51%452.478Kระบบขนส่ง3
72.193B-1.90%328.888Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.526B-2.68%14.876Kบริการเชิงพาณิชย์6
726.867M-0.96%2.709Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3438.177B-1.01%114.064Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
18.705B-3.51%903.185Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
25.957B-1.56%169.370Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
105.408B-1.47%150การเงิน1
9.539B-4.00%472.891Kบริการผู้บริโภค1
139.746B0.31%248บริการผู้บริโภค2
354.232B-3.11%578.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1929.616B0.86%228.373Kการเงิน62
42.525B-2.51%105.820Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36.087B-2.13%80.344Kการเงิน5
27.677B4.57%163การเงิน1
11.999B-1.87%166.037Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.903B-1.62%28.584Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
25.610B-2.04%138.621Kการค้าปลีก6
3.832B0.22%126.116Kการสื่อสาร6
61.185B-2.05%10.765Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
772.816B-0.95%5.524Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
89.495B-1.10%527.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
86.597B-2.22%412.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
936.521B-3.93%2.850Mการผลิตของผู้ผลิต10
56.429B-1.36%95.795Kบริการการกระจายสินค้า14
249.677B-2.51%866.864Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ