อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
116.024B1.99%6.333Kบริการเชิงพาณิชย์4
72.420B-0.76%175.924Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
164.488B0.17%1.809Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
769.187M1.09%1.294Kระบบขนส่ง1
17.011B-1.49%846.869Kระบบขนส่ง3
32.834B6.29%170.121Kสาธารณูปโภค5
86.822B2.03%24.702Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.349B0.32%728.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
315.480B0.01%3.782Mการค้าปลีก5
154.803B1.45%494.615Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.647B-0.85%88.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.684B-1.22%966สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
124.752B0.16%295.716Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
53.791B-0.13%47.023Kบริการผู้บริโภค4
22.825B0.07%42.922Kการผลิตของผู้ผลิต7
81.360B-0.21%423.442Kบริการผู้บริโภค8
2.725B1.23%41.563Kการค้าปลีก2
93.896B-1.49%2.385Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.222B0.51%16.914Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
16.633B-0.80%171.776Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.104B-0.91%25.054Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.433B-0.42%107.318Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3.108B2.46%32.399Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
197.745M1.06%623.831Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.216B0.65%9.227Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
72.167M1.91%40สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
629.390M0.00%20.527Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
18.832B-3.49%2.417Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
5.730B0.12%336การค้าปลีก1
11.075B-0.75%79.214Kสาธารณูปโภค6
585.018B1.37%926.260Kการผลิตของผู้ผลิต12
10.086B0.57%23.755Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
229.837B-0.15%539.904Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
40.321B1.15%188.441Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.865B0.34%43.660Kบริการการกระจายสินค้า6
142.482B1.90%394.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
315.652B0.11%286.960Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
4.104B5.81%70.855Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
513.836B0.19%260.122Kการเงิน18
1.047B-8.06%460บริการเชิงพาณิชย์1
10.807B-3.91%381บริการการกระจายสินค้า2
127.590B0.41%170.292Kการค้าปลีก2
49.534M0.87%46.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
140.402B-0.24%2.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
147.872B0.59%279.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
131.576B0.04%1.162Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.117B0.59%152.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.434B-0.74%171.185Kการค้าปลีก2
25.045B-6.79%220.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
10.022B0.74%121.216Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
58.827B-0.03%382.592Kบริการผู้บริโภค3
439.976B-0.94%714.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
15.278B-0.09%21.571Kการผลิตของผู้ผลิต1
1530.645B-0.13%1.617Mการผลิตของผู้ผลิต25
31.587B-0.38%526.966Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
110.333B0.07%44.018Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
614.461B-0.26%899แร่พลังงาน1
1.406B2.14%112.166Kการค้าปลีก2
6.866B1.75%52.761Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
22.154B-0.25%154.943Kการเงิน4
975.982B0.50%615.725Kการเงิน15
14.022B0.87%159.164Kอื่นๆ5
35.034B1.58%771การเงิน1
1560.216B0.89%4.814Mการเงิน9
420.973B1.42%6.984Mการสื่อสาร2
103.999B0.43%4.791Kระบบขนส่ง19
27.099M-3.44%245.470Kบริการผู้บริโภค1
76.190B0.78%198.187Kบริการการกระจายสินค้า3
146.116B1.06%529.919Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
21.687B1.65%30.428Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
165.242B0.54%601.948Kการผลิตของผู้ผลิต4
190.984B0.08%349.241Kบริการเชิงพาณิชย์38
154.051B0.24%171.602Kการผลิตของผู้ผลิต11
120.425B0.17%79.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
170.112M-3.02%3.198Mบริการผู้บริโภค2
3.567B0.00%3.000Kการเงิน1
1.060B0.12%7.809Kการผลิตของผู้ผลิต2
236.456B-0.48%483.619Kแร่พลังงาน16
102.333B-1.58%2.425Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
8.237B1.12%10.132Kบริการผู้บริโภค7
107.516B0.38%1.142Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
8.710B2.92%192.854Kระบบขนส่ง3
72.058B1.14%401.326Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.488B-0.13%25.930Kบริการเชิงพาณิชย์6
693.582M-1.97%491เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3358.640B-0.33%89.501Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
18.387B0.18%731.682Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
26.003B0.52%66.749Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
103.837B-1.39%404การเงิน1
9.516B1.65%89.722Kบริการผู้บริโภค1
135.560B1.91%154บริการผู้บริโภค2
346.520B1.60%607.135Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1915.614B2.07%416.933Kการเงิน62
41.853B-0.37%61.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
34.604B0.09%36.587Kการเงิน5
26.542B-4.81%510การเงิน1
11.518B1.34%86.735Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.643B-0.50%32.430Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
25.091B0.14%48.953Kการค้าปลีก6
3.856B1.64%1.461Mการสื่อสาร6
61.956B-1.52%8.678Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
769.799B-1.50%4.465Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
89.462B1.62%546.656Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
85.144B1.17%396.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
905.784B0.08%2.008Mการผลิตของผู้ผลิต10
56.144B1.41%108.348Kบริการการกระจายสินค้า14
248.064B0.25%501.826Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ