อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
81.151B0.01%10.226Kบริการเชิงพาณิชย์5
77.284B0.10%174.203Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
164.948B0.25%353อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
771.587M-0.93%11.581Kระบบขนส่ง1
19.470B-0.67%789.547Kระบบขนส่ง3
32.648B0.96%248.100Kสาธารณูปโภค5
92.413B1.17%9.937Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.380B-0.32%122.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
307.858B-0.44%2.248Mการค้าปลีก5
160.025B-0.34%313.201Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.765B0.12%162.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.812B1.34%543สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
123.991B-0.05%501.658Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
58.813B0.27%63.583Kบริการผู้บริโภค4
23.762B0.62%43.725Kการผลิตของผู้ผลิต7
83.088B0.70%485.909Kบริการผู้บริโภค8
2.960B-1.16%58.808Kการค้าปลีก2
100.742B-1.12%203อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.266B0.40%20.821Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
17.389B0.03%254.018Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
2.878B0.98%31.168Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.734B1.73%205.001Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3.083B0.99%23.323Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
181.817M1.32%584.361Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.324B-0.82%30.462Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
70.328M0.00%1.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
774.196M1.18%18.154Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
19.560B1.05%2.399Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
5.774B0.24%118การค้าปลีก1
17.250B3.57%73.912Kสาธารณูปโภค7
599.501B-0.28%1.457Mการผลิตของผู้ผลิต12
11.388B-0.86%123.496Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
230.072B-1.58%614.694Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
40.716B0.22%105.885Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13.222B-0.10%111.081Kบริการการกระจายสินค้า6
148.082B-0.45%423.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
303.351B0.47%284.362Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
4.230B0.16%49.088Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
526.525B0.08%189.956Kการเงิน18
1.120B-3.13%839บริการเชิงพาณิชย์1
106.085M5.14%16.945Kบริการการกระจายสินค้า1
126.917B0.65%162.627Kการค้าปลีก2
50.396M2.14%11.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
147.134B0.85%3.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
149.255B0.20%190.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
136.170B-0.20%1.124Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.894B-1.21%319.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.615B0.35%186.358Kการค้าปลีก2
20.246B-0.38%299.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10.059B-0.70%151.003Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
61.107B-1.22%432.453Kบริการผู้บริโภค3
451.482B0.16%396.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
16.420B-0.57%11.704Kการผลิตของผู้ผลิต1
1628.193B-0.38%1.022Mการผลิตของผู้ผลิต25
31.707B0.30%275.330Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
98.754B0.51%54.827Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
644.902B-0.72%1.934Kแร่พลังงาน1
1.393B4.87%308.449Kการค้าปลีก2
8.319B0.58%103.394Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
23.820B2.40%177.319Kการเงิน4
977.492B-0.14%453.721Kการเงิน15
13.477B0.56%82.708Kอื่นๆ5
36.951B-0.73%1.434Kการเงิน1
1553.547B0.41%2.028Mการเงิน9
424.077B2.87%3.559Mการสื่อสาร2
113.902B1.39%2.036Kระบบขนส่ง19
29.402M-9.17%313.054Kบริการผู้บริโภค1
76.110B-0.17%91.373Kบริการการกระจายสินค้า3
147.959B0.70%566.383Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
21.613B0.19%147.556Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
173.327B0.39%494.958Kการผลิตของผู้ผลิต3
196.456B-0.08%393.626Kบริการเชิงพาณิชย์39
154.645B0.12%174.728Kการผลิตของผู้ผลิต10
125.484B-0.34%28.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
165.791M5.86%32.041Mบริการผู้บริโภค2
4.829B-0.46%13.559Kการเงิน1
1.058B-0.04%11.288Kการผลิตของผู้ผลิต2
254.496B0.91%530.398Kแร่พลังงาน16
112.499B0.44%1.290Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
8.194B0.51%19.685Kบริการผู้บริโภค6
118.211B0.19%814.537Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8.658B0.31%293.399Kระบบขนส่ง3
55.320B0.72%437.506Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
1.543B0.47%21.655Kบริการเชิงพาณิชย์6
720.954M-0.60%1.631Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3469.133B-0.55%91.861Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
20.745B0.07%898.907Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
23.766B3.12%110.624Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
103.516B1.10%694การเงิน2
10.100B-1.11%207.546Kบริการผู้บริโภค1
137.636B0.15%223บริการผู้บริโภค2
352.678B1.23%312.084Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1864.165B1.62%187.940Kการเงิน62
41.174B-0.47%104.226Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
38.358B1.00%17.598Kการเงิน5
11.106B-1.48%410.404Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
12.374B2.03%88.560Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
25.323B-0.37%44.161Kการค้าปลีก6
3.746B1.23%130.382Kการสื่อสาร6
64.087B1.64%3.697Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
811.960B-0.44%2.540Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
88.674B-0.85%264.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
89.229B0.42%466.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
938.131B1.12%1.060Mการผลิตของผู้ผลิต9
59.518B0.66%72.446Kบริการการกระจายสินค้า14
239.534B2.03%619.743Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ