อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
81.358B-0.25%12.657Kบริการเชิงพาณิชย์5
75.674B-1.96%160.136Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
164.456B0.57%170อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
761.987M2.36%15.364Kระบบขนส่ง1
18.451B-4.14%963.232Kระบบขนส่ง3
32.212B-1.88%479.413Kสาธารณูปโภค5
92.355B-4.24%35.234Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.282B-1.45%158.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
310.356B0.65%1.743Mการค้าปลีก5
158.062B-2.05%510.510Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.751B-1.36%131.595Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
165.736M-4.76%7.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
127.077B-1.82%223.364Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
56.427B-0.27%35.276Kบริการผู้บริโภค4
23.273B-1.48%62.957Kการผลิตของผู้ผลิต7
84.720B-1.45%290.397Kบริการผู้บริโภค8
2.856B-0.58%65.000Kการค้าปลีก2
101.017B-2.49%649อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.268B-2.48%14.216Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
17.172B-1.49%153.677Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.040B0.93%21.651Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.982B-0.35%206.032Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3.086B-2.32%36.466Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
193.838M-1.55%400.413Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.262B-1.16%89.901Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
73.086M0.00%5.226Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
640.792M-4.09%87.302Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
19.106B-2.10%10.529Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
5.759B-0.18%15การค้าปลีก1
11.179B-1.98%72.926Kสาธารณูปโภค6
599.533B-1.58%803.705Kการผลิตของผู้ผลิต12
11.227B-0.69%21.291Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
228.008B0.23%343.174Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
40.564B-0.12%121.822Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13.020B-0.85%171.505Kบริการการกระจายสินค้า6
146.823B4.63%187.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
322.079B-1.05%176.301Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
4.428B0.94%37.614Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
526.129B-0.94%153.022Kการเงิน18
1.104B-8.06%460บริการเชิงพาณิชย์1
11.307B-3.86%364บริการการกระจายสินค้า2
125.439B0.04%107.399Kการค้าปลีก2
48.888M6.61%31.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
147.449B-0.83%5.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
147.924B-0.66%81.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
136.665B-2.00%594.823Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.150B-0.79%188.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.630B-1.79%94.648Kการค้าปลีก2
27.243B-0.78%94.753Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.817B-0.29%114.453Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
59.915B-1.32%51.439Kบริการผู้บริโภค3
430.777B0.42%843.546Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
15.902B-2.84%22.754Kการผลิตของผู้ผลิต1
1609.700B-1.35%803.178Kการผลิตของผู้ผลิต25
32.017B-2.41%711.145Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
112.514B-1.39%64.557Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
636.174B-0.50%3.074Kแร่พลังงาน1
1.416B-1.31%87.969Kการค้าปลีก2
10.816B-0.14%42.091Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
23.620B-2.79%244.027Kการเงิน4
979.401B-0.98%563.166Kการเงิน15
13.353B3.04%69.496Kอื่นๆ5
36.179B1.40%753การเงิน1
1545.913B-1.30%1.422Mการเงิน9
423.984B0.44%1.727Mการสื่อสาร2
103.576B-3.78%8.848Kระบบขนส่ง17
27.001M-3.63%136.057Kบริการผู้บริโภค1
76.467B-2.05%71.765Kบริการการกระจายสินค้า3
149.468B-1.42%369.490Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
21.573B0.40%206.720Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
168.458B-1.73%425.497Kการผลิตของผู้ผลิต4
194.898B-0.92%386.949Kบริการเชิงพาณิชย์39
152.808B-2.80%154.828Kการผลิตของผู้ผลิต10
120.785B-0.81%94.680Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
174.162M2.64%13.139Mบริการผู้บริโภค2
3.872B-3.97%26.142Kการเงิน1
1.057B-2.16%12.846Kการผลิตของผู้ผลิต2
249.334B-2.46%470.072Kแร่พลังงาน16
109.560B-2.25%1.920Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
8.306B-1.31%9.261Kบริการผู้บริโภค6
113.666B-3.78%1.037Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8.587B-2.25%196.864Kระบบขนส่ง3
56.672B-1.17%423.223Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.553B-1.73%9.906Kบริการเชิงพาณิชย์6
717.071M-1.29%167เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3428.668B0.25%96.777Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
21.143B-3.22%1.099Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
24.674B-0.21%92.259Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
107.949B-1.48%174การเงิน2
9.943B-2.03%114.063Kบริการผู้บริโภค1
138.330B0.95%149บริการผู้บริโภค2
357.134B-1.10%422.010Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1920.785B0.95%189.925Kการเงิน62
41.882B-0.17%75.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36.534B-0.82%132.700Kการเงิน5
11.698B-1.94%70.704Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
12.152B-2.53%32.470Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
24.917B1.51%169.646Kการค้าปลีก6
3.819B-0.63%128.264Kการสื่อสาร6
62.741B-3.13%4.718Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
808.240B-1.08%2.431Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
87.787B1.16%222.617Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
87.261B-1.63%317.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
938.082B-1.44%1.420Mการผลิตของผู้ผลิต10
59.441B-5.11%128.145Kบริการการกระจายสินค้า14
247.412B-0.17%404.940Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ