อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
98.986B0.831.91%641.088Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
1.576B0.360.72%86.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
71.591B1.64-0.28%291.554Kในทางอุตสาหกรรม8
126.016B1.571.37%1.231Kวัสดุพื้นฐาน1
563.990M2.40%175ในทางอุตสาหกรรม1
11.932B-4.40%380.010Kในทางอุตสาหกรรม2
78.123B4.000.85%52.810Kวัสดุพื้นฐาน4
3.821B2.44-0.36%34.617Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
281.812B5.861.24%1.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
235.059B3.131.51%957.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
33.556M-8.33%200สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
12.130B6.451.33%153.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
130.699B2.192.61%933.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1493.505B6.910.13%3.731Mไฟแนนซ์12
51.301B0.34-0.03%168.192Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
45.867B1.911.55%148.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
160.878B2.850.13%376.591Kในทางอุตสาหกรรม16
3.064B0.830.03%43.683Kในทางอุตสาหกรรม3
84.983B2.206.47%1.503Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2.942B3.13-0.67%6.793Kในทางอุตสาหกรรม2
23.262M5.71%236.232Kวัสดุพื้นฐาน1
843.693B2.151.82%3.231Mเทคโนโลยี21
535.432M2.360.48%8.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.609B2.860.72%74.082Kเทคโนโลยี3
226.834B3.56-0.17%562.405Kในทางอุตสาหกรรม15
272.657B2.032.47%1.919Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
15.741B6.220.24%465.649Kไฟแนนซ์2
127.735B0.731.48%2.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
4.725B2.900.00%36.758Kไฟแนนซ์1
93.854M0.00%9.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.537B6.751.77%1.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
160.141M4.172.66%17.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
—%วัสดุพื้นฐาน
861.809M0.281.36%55ไฟแนนซ์2
4.067B3.05-0.90%2.602Kในทางอุตสาหกรรม1
2.493B1.501.64%58.355Kสาธารณูปโภค3
143.740B1.021.20%295.981Kในทางอุตสาหกรรม17
188.418B1.122.44%938.424Kเทคโนโลยี11
1.576B7.11-1.32%8.233Kในทางอุตสาหกรรม8
195.249M-0.36%9.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
56.171B0.851.40%8.452Kในทางอุตสาหกรรม9
137.564B-4.81%1.000Kไฟแนนซ์2
54.648B2.170.80%257สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
418.333B3.53-0.19%93.934Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
126.614B2.900.24%224.036Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
996.502M1.71-2.50%129.787Kวัสดุพื้นฐาน1
26.141B2.88%101.094Kวัสดุพื้นฐาน5
21.446B1.67-0.60%536.423Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
385.992B4.171.80%1.336Mในทางอุตสาหกรรม3
1001.557B1.734.03%2.813Mในทางอุตสาหกรรม6
448.755M0.77-4.41%25.648Kในทางอุตสาหกรรม1
1155.781B2.540.86%412.957Kไฟแนนซ์17
493.960M9.662.19%7.633Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14.810B4.200.26%105.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
20.198B4.350.57%214.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
25.028B3.03-0.09%383.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
88.900M-0.22%10.702Kเทคโนโลยี1
130.781M-2.45%3.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
63.764B3.65-0.76%53.630Kเทคโนโลยี26
12.077B0.79-1.05%63.986Kสาธารณูปโภค5
91.232B1.750.21%220.721Kในทางอุตสาหกรรม5
1245.818B2.602.49%1.510Mในทางอุตสาหกรรม31
42.596B1.514.11%736.881Kวัสดุพื้นฐาน6
601.992B5.260.34%1.277Kพลังงาน1
180.031B5.39-0.48%11.305Mบริการโทรคมนาคม6
29.608B0.571.36%49.505Kเทคโนโลยี15
12.972B2.452.02%217.316Kไฟแนนซ์1
64.327B3.07-0.55%60.136Kไฟแนนซ์12
1.617B1.63%301.067Kไฟแนนซ์1
9.562B3.080.62%35.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
26.308B2.71-0.21%503ในทางอุตสาหกรรม6
84.170B0.610.43%631.135Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
270.276M5.781.00%2.450Kวัสดุพื้นฐาน1
104.030B3.81-0.51%565ไฟแนนซ์2
7.027B0.86-3.07%969วัสดุพื้นฐาน2
2.157B4.44-6.76%438.998Kเทคโนโลยี4
20.162B-2.98%758พลังงาน5
251.778B3.21-0.29%278.023Kพลังงาน16
24.765B0.30-1.07%2.782Kพลังงาน6
143.358B4.13-2.59%1.646Kพลังงาน11
5.404B-1.07%12.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
22.581B3.941.06%864.007Kวัสดุพื้นฐาน1
356.475B3.400.41%1.177Mวัสดุพื้นฐาน11
9.334B6.76-0.66%157.591Kในทางอุตสาหกรรม2
395.462B2.042.44%1.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
8.102B0.46%24.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
3344.587B2.270.35%91.522Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
879.325M-1.07%13.143Kเทคโนโลยี1
4.470B6.45-0.36%267.582Kวัสดุพื้นฐาน1
4.180B2.39%184.442Kในทางอุตสาหกรรม1
699.640B1.84-0.16%200.289Kไฟแนนซ์54
321.843M10.00-3.70%2.880Kไฟแนนซ์1
17.636B1.270.72%6.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.611B2.65%304.189Kพลังงาน6
573.575M1.21%3.337Mพลังงาน1
13.542B2.174.06%583.695Kเทคโนโลยี1
4.430B0.65-1.32%59.191Kเทคโนโลยี7
710.230M-4.63%1.445Kในทางอุตสาหกรรม2
19.548B1.11-0.03%20.753Kเทคโนโลยี30
56.201B1.961.25%512.335Kวัสดุพื้นฐาน9
58.947B3.83-1.84%3.844Mวัสดุพื้นฐาน2
59.481B3.48-0.67%6.453Mวัสดุพื้นฐาน5
803.470M5.68-9.05%107.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
68.670B2.254.35%1.085Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
30.509B0.63%29.773Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
522.391B4.010.72%444.491Kบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ