อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
116.217B-0.00%8.270Kบริการเชิงพาณิชย์5
74.368B-0.58%222.349Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
161.773B-0.03%195อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
771.587M2.18%10.597Kระบบขนส่ง1
17.724B-0.46%606.597Kระบบขนส่ง3
31.336B3.95%247.494Kสาธารณูปโภค5
88.906B-0.70%14.520Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.126B0.93%201.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
312.336B0.63%2.029Mการค้าปลีก5
154.517B0.08%462.338Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.697B-1.02%131.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
158.259M3.67%3.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
124.221B0.44%302.652Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
56.126B-1.10%63.483Kบริการผู้บริโภค4
22.937B1.18%81.087Kการผลิตของผู้ผลิต7
83.008B1.53%502.133Kบริการผู้บริโภค8
2.833B0.48%74.687Kการค้าปลีก2
98.581B-0.12%1.012Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.241B3.80%73.614Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
17.066B0.44%189.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.083B-0.69%28.223Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.919B-0.33%122.767Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3.009B0.97%44.318Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
186.325M3.23%688.625Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.219B3.44%31.787Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
73.086M-3.14%5.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
621.409M0.73%73.779Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
18.375B-1.53%6.970Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
5.734B2.28%1.481Kการค้าปลีก1
11.123B-0.18%98.202Kสาธารณูปโภค6
591.365B1.83%1.593Mการผลิตของผู้ผลิต12
11.297B-1.35%30.228Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
228.787B2.45%639.773Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
40.480B1.57%162.576Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.941B1.67%78.082Kบริการการกระจายสินค้า6
143.116B2.37%350.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
321.981B0.99%461.389Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
4.233B2.64%60.991Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
519.857B0.91%246.803Kการเงิน18
1.094B-8.06%460บริการเชิงพาณิชย์1
10.842B-3.86%485บริการการกระจายสินค้า2
125.804B1.82%170.250Kการค้าปลีก2
52.334M-2.06%30.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
145.523B0.47%4.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
148.246B-0.23%146.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
133.625B1.02%934.120Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
18.048B0.42%415.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.460B-0.78%119.298Kการค้าปลีก2
27.136B-7.01%244.285Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.771B1.44%177.242Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
59.229B1.03%125.212Kบริการผู้บริโภค3
433.515B1.46%841.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
15.477B0.43%30.220Kการผลิตของผู้ผลิต1
1589.477B1.85%1.327Mการผลิตของผู้ผลิต25
31.290B2.35%1.046Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
110.367B-0.13%70.431Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
629.719B0.78%3.072Kแร่พลังงาน1
1.402B-0.14%270.801Kการค้าปลีก2
10.753B1.10%30.684Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
22.845B-0.17%216.818Kการเงิน4
967.322B1.07%904.517Kการเงิน15
13.793B0.61%58.879Kอื่นๆ5
35.560B-1.03%257การเงิน1
1526.568B1.09%2.524Mการเงิน9
419.436B0.51%4.429Mการสื่อสาร2
99.315B-1.84%7.162Kระบบขนส่ง17
26.413M-2.60%131.565Kบริการผู้บริโภค1
74.786B1.92%131.284Kบริการการกระจายสินค้า3
147.055B1.25%587.668Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
21.673B0.53%254.142Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
165.717B1.90%539.539Kการผลิตของผู้ผลิต4
191.758B1.31%622.978Kบริการเชิงพาณิชย์38
149.636B2.41%230.926Kการผลิตของผู้ผลิต10
120.395B2.73%67.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
171.462M0.63%20.652Mบริการผู้บริโภค2
3.805B0.05%2.235Kการเงิน1
1.036B1.51%5.250Kการผลิตของผู้ผลิต2
242.936B0.46%382.007Kแร่พลังงาน16
106.969B-0.88%1.557Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
8.262B0.48%15.748Kบริการผู้บริโภค6
108.981B0.79%1.533Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8.519B-0.98%202.073Kระบบขนส่ง3
55.875B1.33%410.886Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1.528B-0.13%16.418Kบริการเชิงพาณิชย์6
715.517M-0.59%3.146Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3441.904B-0.21%157.083Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
20.515B0.13%852.847Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
24.893B2.85%171.245Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
106.751B-1.48%173การเงิน2
9.662B-1.28%128.557Kบริการผู้บริโภค1
136.865B2.82%410บริการผู้บริโภค2
352.134B0.55%202.743Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1912.862B2.43%245.663Kการเงิน62
41.755B1.85%111.242Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
35.915B0.69%69.544Kการเงิน5
27.324B4.57%163การเงิน1
11.656B-1.81%152.857Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
11.892B0.09%22.547Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
25.164B1.30%137.413Kการค้าปลีก6
3.816B0.43%412.059Kการสื่อสาร6
60.692B0.81%7.083Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
799.930B-3.59%14.019Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
88.871B0.70%400.548Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
86.059B0.63%761.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
924.154B1.33%1.531Mการผลิตของผู้ผลิต10
56.407B-0.10%133.789Kบริการการกระจายสินค้า14
246.736B1.19%1.595Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ