อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
97.866B0.91-0.33%498.555Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
3.924B0.14-0.59%33.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
47.671B1.41-1.35%172.804Kในทางอุตสาหกรรม7
116.038B1.59-2.45%2.060Kวัสดุพื้นฐาน1
617.989M2.72%46.562Kในทางอุตสาหกรรม1
10.811B2.34%695.022Kในทางอุตสาหกรรม2
81.372B3.61-1.52%46.490Kวัสดุพื้นฐาน4
3.468B2.69-0.52%81.620Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
317.920B5.19-3.61%3.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
231.365B3.18-1.23%407.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
146.123M2.05%21.046Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12.652B6.18-1.69%67.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
133.219B2.15-0.94%187.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1507.684B6.78-0.06%2.654Mไฟแนนซ์11
46.618B0.37-0.04%63.434Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
43.347B2.020.90%75.046Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
157.160B2.97-0.56%229.893Kในทางอุตสาหกรรม17
2.668B0.95-1.21%2.878Kในทางอุตสาหกรรม3
76.542B2.44-1.40%385.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2.960B3.11-2.45%4.737Kในทางอุตสาหกรรม2
29.863M2.63%163.923Kวัสดุพื้นฐาน1
804.736B2.26-0.79%977.424Kเทคโนโลยี21
496.192M2.552.30%70.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.635B3.12-1.10%251.248Kเทคโนโลยี4
232.807B3.48-0.04%240.861Kในทางอุตสาหกรรม15
267.666B2.07-0.77%425.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
17.283B5.32-0.63%667.419Kไฟแนนซ์2
138.553B0.63-3.37%2.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.913B4.41-17.00%1.053Kไฟแนนซ์1
107.933M0.00%10.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.256B6.73-0.64%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
161.386M-1.29%3.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
821.562M0.290.00%85ไฟแนนซ์2
4.048B3.07-1.36%3.610Kในทางอุตสาหกรรม1
2.507B1.491.79%60.359Kสาธารณูปโภค2
140.350B1.04-1.28%184.109Kในทางอุตสาหกรรม17
195.778B1.080.58%472.276Kเทคโนโลยี13
1.391B8.06-0.72%8.298Kในทางอุตสาหกรรม8
177.677M0.80%52.425Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
49.503B0.91-5.54%20.597Kในทางอุตสาหกรรม9
149.840B-2.10%60ไฟแนนซ์2
46.960B2.36-0.81%52สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
375.913B3.69-0.18%46.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
133.258B2.76-0.52%135.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
899.240M1.90-0.57%57.983Kวัสดุพื้นฐาน1
23.836B-0.02%86.889Kวัสดุพื้นฐาน5
22.626B1.580.50%67.106Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
412.297B3.82-0.07%1.012Mในทางอุตสาหกรรม4
990.927B1.74-0.18%661.350Kในทางอุตสาหกรรม6
469.466M0.741.96%7.279Kในทางอุตสาหกรรม1
1199.470B2.45-1.04%209.186Kไฟแนนซ์17
472.760M10.09-2.24%5.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
16.136B3.86-0.84%111.908Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
19.808B4.44-1.17%78.843Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
25.502B2.97-0.41%35.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
57.723M0.00%9.431Kเทคโนโลยี1
141.650M1.12%31.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
51.383B3.15-0.63%14.756Kเทคโนโลยี25
24.711B0.73-2.77%6.903Kสาธารณูปโภค8
93.152B1.72-1.81%94.864Kในทางอุตสาหกรรม5
1350.487B2.40-0.46%865.826Kในทางอุตสาหกรรม31
38.675B1.61-1.49%793.743Kวัสดุพื้นฐาน7
606.087B5.024.16%6.298Kพลังงาน1
181.097B5.350.85%3.266Mบริการโทรคมนาคม6
26.670B0.640.87%65.844Kเทคโนโลยี15
12.367B2.57-1.10%48.978Kไฟแนนซ์1
62.320B3.030.06%119.768Kไฟแนนซ์12
1.706B0.76%225.386Kไฟแนนซ์1
9.932B2.96-1.41%26.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
21.282B3.900.59%815ในทางอุตสาหกรรม7
83.404B0.62-0.14%222.786Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
252.436M6.180.35%1.508Kวัสดุพื้นฐาน1
97.852B3.791.43%228ไฟแนนซ์2
5.683B1.008.85%250วัสดุพื้นฐาน2
2.192B4.37-1.78%71.814Kเทคโนโลยี4
11.501B9.47%1.910Kพลังงาน4
215.094B3.588.56%1.281Mพลังงาน12
12.938B1.585.86%2.881Kพลังงาน4
136.086B4.106.32%1.581Kพลังงาน9
1.449B-1.46%1.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
23.946B3.71-5.66%1.185Mวัสดุพื้นฐาน1
422.264B2.850.03%669.253Kวัสดุพื้นฐาน11
5.274B6.280.99%252.341Kในทางอุตสาหกรรม1
399.673B2.020.39%339.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
8.205B0.57-1.69%25.431Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
3017.348B2.480.46%100.880Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
954.107M0.19%7.311Kเทคโนโลยี2
3.222B8.701.09%468.497Kวัสดุพื้นฐาน1
4.786B-0.82%30.850Kในทางอุตสาหกรรม1
1.243B6.28%401ไฟแนนซ์1
712.654B1.77-0.73%184.382Kไฟแนนซ์55
299.745M9.840.00%8.171Kไฟแนนซ์1
16.685B1.34-1.15%5.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.304B0.11%123.809Kพลังงาน6
586.044M-3.40%4.029Mพลังงาน1
12.592B2.33-1.09%106.142Kเทคโนโลยี1
4.510B0.641.24%36.569Kเทคโนโลยี7
530.682M3.57%200ในทางอุตสาหกรรม1
20.306B1.07-1.46%37.753Kเทคโนโลยี30
60.574B1.82-0.03%384.436Kวัสดุพื้นฐาน9
69.351B3.25-0.19%855.758Kวัสดุพื้นฐาน2
64.463B3.21-0.77%5.498Mวัสดุพื้นฐาน5
742.984M6.14-1.02%12.872Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
68.165B2.27-1.19%306.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
31.229B0.01%104.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
511.282B3.931.38%159.482Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ