ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์286.424B SEK2.28%0.76%252.864K474
การสื่อสาร421.456B SEK7.26%1.02%5.598M312
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร716.144B SEK2.00%−1.83%2.641M737
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร779.502B SEK3.30%−1.40%412.87K732
บริการผู้บริโภค118.798B SEK1.27%−0.43%894.079K831
บริการการกระจายสินค้า145.691B SEK1.27%−0.63%621.235K333
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.152T SEK2.81%−1.39%1.92M993
แร่พลังงาน1.478T SEK7.12%−1.47%28.24K325
การเงิน5.596T SEK3.76%−0.37%1.18M11160
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ39.23B SEK1.19%1.63%79.491K310
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.794T SEK1.90%−0.02%460.82K5197
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม313.397B SEK2.24%−0.54%79.845K445
อื่นๆ14.557B SEK2.15%−0.99%53.518K17
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน402.403B SEK6.17%−2.18%400.36K635
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ774.516B SEK4.89%0.17%249.955K839
การผลิตของผู้ผลิต5.259T SEK3.06%−1.13%1.499M9105
การค้าปลีก379.353B SEK3.87%−0.65%1.851M837
บริการทางด้านเทคโนโลยี823.735B SEK1.51%−2.11%733.184K4185
ระบบขนส่ง305.226B SEK10.84%1.68%96.942K435
สาธารณูปโภค44.996B SEK1.35%0.79%183.036K213