ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
410.200B-0.57%312.890K473
702.836B-0.52%3.218M314
741.841B-0.41%1.668M639
852.421B0.57%1.182M728
713.485B0.50%527.403K933
222.200B0.13%1.872M427
1620.393B-1.56%3.025M989
873.139B-0.97%158.124K219
5934.127B-0.86%4.422M11152
56.741B2.66%297.519K310
4279.171B-0.06%212.042K5202
452.128B-0.71%268.559K447
21.954B1.55%71.388K18
431.789B-1.11%1.361M635
964.055B-2.57%446.243K845
4942.638B-1.22%1.421M998
534.875B0.35%3.679M732
559.068B0.75%848.533K4161
137.478B-0.72%2.089M422
74.073B0.87%101.927K218
โหลดเพิ่ม