บริษัทสวีเดน companies operating in one industry: โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวีเดน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น BOLIDEN AB หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง LOVISAGRUVAN AB ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
BOLBOLIDEN AB
96.221 B SEK351.8 SEK+4.27%1.641 M1.0615.8422.20 SEK−51.06%4.26%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
LUMILUNDIN MINING CORPORATION
95.118 B SEK126.0 SEK+3.53%384.109 K0.7238.993.23 SEK−43.62%2.30%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
CCOPPCOPPERSTONE RESOURCES AB
2.324 B SEK25.80 SEK+4.88%125.721 K1.22−0.17 SEK−27.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NOMONORDIC MINING ASA
2.148 B SEK18.420 NOK+7.09%3500.88−1.34 SEK−113.09%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
LUCLUCARA DIAMOND CORP
1.153 B SEK2.615 SEK+0.97%1.158 M6.45−0.47 SEK−154.11%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
GGRANGXGRANGEX
115.353 M SEK8.24 SEK+0.49%21.838 K0.21แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BBLUEBLUELAKE MINERAL
95.051 M SEK1.144 SEK+6.52%323.902 K2.720.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LLOVILOVISAGRUVAN AB
91.904 M SEK26.9 SEK+14.96%2.309 K1.4817.671.52 SEK−63.64%7.43%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BBATEUROBATTERY MINERALS
41.253 M SEK0.400 SEK0.00%374.29 K0.77−0.39 SEK+31.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AAFRIAFRICA RESOURCES
12.592 M SEK1.090 SEK+9.00%7750.080.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MMAHVIEMAHVIE MINERALS
10.403 M SEK0.268 SEK+5.10%172.601 K1.150.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B
4.654 M SEK0.400 SEK0.00%2.502 K0.40−0.59 SEK−17772.73%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน