บริษัทสวีเดน companies operating in one industry: เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวีเดน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น MEDCAP AB หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง DUEARITY AB ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
GETI_BGETINGE AB SER. B
57.96 B SEK212.8 SEK+1.38%622.579 K0.8424.038.86 SEK−3.17%2.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
EKTA_BELEKTA AB SER. B
28.446 B SEK74.45 SEK−0.73%1.265 M1.3519.883.74 SEK+75.96%3.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
VITRVITROLIFE AB
22.173 B SEK163.7 SEK−2.56%135.913 K1.04−28.33 SEK−1031.05%0.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BONEXBONESUPPORT HOLDING AB
16.207 B SEK246.6 SEK+3.79%111.139 K1.2266.323.72 SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BIOTBIOTAGE AB
12.681 B SEK158.5 SEK−3.06%107.883 K1.4248.793.25 SEK−19.48%1.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
XVIVOXVIVO PERFUSION AB
9.97 B SEK316.5 SEK−1.40%27.963 K0.34107.102.96 SEK+374.82%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SUSSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
7.383 B SEK144.7 SEK−2.23%345.648 K1.7731.534.59 SEK+24.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MMCAPMEDCAP AB
5.908 B SEK399.0 SEK−0.75%5.306 K0.3334.4511.58 SEK+45.96%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
CEVICELLAVISION AB
5.355 B SEK224.5 SEK+2.05%6.409 K0.6241.095.46 SEK+10.12%1.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MEDIOMEDISTIM ASA
3.187 B SEK176.0 NOK−5.38%930.0631.015.65 SEK−8.98%2.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
SEYESMART EYE AB
2.761 B SEK78.1 SEK+0.26%138.062 K0.75−2.65 SEK+78.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BBACTI_BBACTIGUARD HOLDING AB SER. B
2.418 B SEK69.0 SEK+3.60%47.179 K5.71−3.95 SEK−161.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GENOGENOVIS AB
1.84 B SEK28.10 SEK−1.75%256.521 K1.6329.910.94 SEK+449.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IMP_A_SDBIMPLANTICA AG SDB
DR
1.684 B SEK29.00 SEK+1.22%11.452 K0.43−3.93 SEK−23.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
DDVYSRDEVYSER DIAGNOSTICS AB
1.679 B SEK104.0 SEK−0.95%3.864 K0.39−3.54 SEK−28.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SSTILSTILLE AB
1.622 B SEK180.5 SEK+0.56%1.601 K0.2138.874.64 SEK−14.79%1.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DDOXADOXA AB
1.608 B SEK2.750 SEK+0.36%457.855 K0.452.101.31 SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SEDANASEDANA MEDICAL AB
1.424 B SEK14.34 SEK−1.24%173.652 K0.87−0.60 SEK+18.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CCRAD_BC-RAD AB SER. B
1.354 B SEK40.10 SEK+0.25%22.791 K0.6329.441.36 SEK+538.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SSYNTSYNTHETICMR AB
1.241 B SEK29.8 SEK−0.67%34.951 K1.40129.340.23 SEK+55.47%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
IINTEG_BINTEGRUM AB SER. B
1.091 B SEK59.2 SEK+3.50%26.27 K0.72132.440.45 SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OOSSDOSSDSIGN AB
924.83 M SEK9.47 SEK−1.56%124.226 K0.69−1.58 SEK+5.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMNTCMENTICE AB
920.479 M SEK36.0 SEK−1.37%5.559 K0.44−0.11 SEK+91.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PPAXPAXMAN AB
663.536 M SEK34.9 SEK−0.29%1.606 K0.1280.100.44 SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SEZISENZIME AB
599.377 M SEK5.96 SEK−1.65%84.933 K0.50−1.50 SEK+34.46%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EENZYENZYMATICA AB
587.766 M SEK3.39 SEK+0.30%47.573 K0.54−0.30 SEK+31.73%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPROPROMIMIC AB
523.194 M SEK28.4 SEK−0.35%2.561 K0.74−0.50 SEK+46.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BOULBOULE DIAGNOSTICS AB
382.894 M SEK9.86 SEK−0.20%3.085 K0.3115.320.64 SEK+46.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MMPOSMICROPOS MEDICAL AB
349.431 M SEK2.30 SEK0.00%139.645 K2.17−0.17 SEK−13.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BBRAINBRAINCOOL AB
347.692 M SEK1.982 SEK+10.73%1.295 M1.57−0.30 SEK+41.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCURASCURASIGHT A/S
313.332 M SEK10.05 DKK0.00%1.167 K0.23−1.97 SEK−42.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LLUMITOLUMITO
271.259 M SEK1.314 SEK−0.45%252.833 K1.010.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
QQLINEAQ-LINEA AB
241.27 M SEK2.065 SEK+1.23%112.137 K3.15−5.35 SEK+41.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCLBIOCORLINE BIOMEDICAL AB
234.25 M SEK10.90 SEK0.00%4.964 K0.53−0.08 SEK−177.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EEPIS_BEPISURF MEDICAL AB B
189.616 M SEK0.710 SEK+0.14%123.838 K0.44−0.36 SEK−22.49%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AACARIXACARIX AB
180.611 M SEK0.2450 SEK+0.41%666.679 K0.26−0.16 SEK+38.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AARCOMAARCOMA AB
152.952 M SEK11.60 SEK−0.85%8.235 K0.2360.730.19 SEK+31.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNEOLANEOLA MEDICAL AB
150.122 M SEK2.14 SEK−11.57%66.5 K2.59−0.16 SEK+61.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
147.612 M SEK0.0940 SEK+8.05%6.181 M0.62−0.31 SEK+47.41%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BBIBBBIBBINSTRUMENTS AB
126.015 M SEK4.75 SEK−2.86%7.518 K0.36−0.46 SEK+10.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DIGNDIGNITANA AB
116.282 M SEK1.650 SEK−6.52%101.681 K2.44−0.25 SEK+26.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMCLRMEDCLAIR INVEST
100.64 M SEK1.220 SEK+2.09%202.278 K1.800.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ZICCZICCUM AB
98.382 M SEK6.40 SEK+0.31%10.458 K0.67−1.54 SEK+26.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNANEXANANEXA AB
89.83 M SEK0.662 SEK+5.41%285.316 K0.56−0.94 SEK+18.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AAROCAROCELL AB (PUBL)
89.15 M SEK0.387 SEK+1.84%29.626 K0.17−0.26 SEK+8.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HHEARTSCANDINAVIAN REAL HEART AB
86.679 M SEK0.826 SEK+7.27%605.874 K2.870.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
REDSREDSENSE MEDICAL AB
82.841 M SEK5.90 SEK+17.06%12.003 K1.40−0.32 SEK+46.01%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LLXBLUXBRIGHT AB
81.494 M SEK0.920 SEK+1.55%49.404 K0.54−0.32 SEK+45.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPRLDPROLIGHT DIAGNOSTICS
78.966 M SEK0.1580 SEK−1.25%1.253 M1.09−0.10 SEK−113.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCSMEDCS MEDICA A/S
76.668 M SEK3.97 DKK−0.25%5.15 K0.74−1.83 SEK−47.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPLUNPROSTALUND AB
71.993 M SEK0.940 SEK−4.47%64.356 K0.67−0.25 SEK−20.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GGTAB.BGLYCOREX TRANSPLANTATION B
67.946 M SEK0.920 SEK+12.20%108.292 K1.47−0.41 SEK−254.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KKONTKONTIGO CARE AB
64.582 M SEK2.35 SEK+2.17%54.825 K1.87172.790.01 SEK−88.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DDIABIODIAGONAL BIO AB
59.396 M SEK0.0874 SEK+0.58%524.28 K0.15−0.20 SEK+71.99%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSPERM.BTUSPERMOSENS AB BTU
49.103 M SEK0.638 SEK−1.54%288.675 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSPERMSPERMOSENS AB
49.103 M SEK0.1490 SEK−6.29%950.55 K2.72−0.16 SEK+51.63%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IISABINHALATION SCIENCES SWEDEN AB
48.385 M SEK3.19 SEK−5.62%4.307 K0.39−0.39 SEK+63.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSCIBSCIBASE HOLDING AB
41.701 M SEK0.348 SEK+3.88%158.995 K0.34−0.59 SEK+4.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
CCMOTEC_BSCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
40.179 M SEK2.24 SEK+1.82%3.071 K0.16−1.57 SEK+30.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNEODNEODYNAMICS AB
30.65 M SEK0.940 SEK0.00%6.258 K0.70−35.38 SEK+26.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IIMSINVENT MEDIC SWEDEN AB
25.709 M SEK0.640 SEK0.00%4.003 K0.14−0.23 SEK+48.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GGEANGENETIC ANALYSIS AS
22.636 M SEK0.540 NOK−0.37%728.101 K3.30−0.85 SEK+23.73%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TENDOTENDO AB
21.344 M SEK0.1550 SEK−13.89%878.918 K2.32−0.41 SEK−16.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPEXA.BPEXA AB
17.938 M SEK0.420 SEK+11.11%7.074 K0.21−0.15 SEK+4.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMEDFMEDFIELD DIAGNOSTICS AB
17.932 M SEK0.226 SEK+8.65%25.936 K0.24−0.26 SEK−26.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AEGIRAEGIRBIO AB
15.469 M SEK0.501 SEK−7.22%243.076 K1.07−3.96 SEK+21.06%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DDEARDUEARITY AB
14.196 M SEK0.5390 SEK+33.42%314.476 K1.03−1.48 SEK−15.16%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
QQLIFEQLIFE HOLDING AB
12.812 M SEK0.0035 SEK+6.06%42.464 M0.24−0.26 SEK+63.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMONIMONIVENT AB
11.037 M SEK0.378 SEK+3.85%16.813 K0.35−1.27 SEK+21.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BBIOVITBIO VITOS PHARMA AB
7.526 M SEK0.219 SEK0.00%7.1 K0.09−0.27 SEK+54.40%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
22CUREX2CUREX AB
7.041 M SEK0.400 SEK−5.66%1.854 K0.04−1.75 SEK−3.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMFAMYFIRSTAPP SWEDEN AB
6.144 M SEK1.630 SEK−0.31%5000.010.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPOLARPOLARCOOL AB
5.576 M SEK0.1020 SEK+26.55%1.572 M6.07−0.44 SEK+37.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RRAYTLRAYTELLIGENCE
2.286 M SEK0.0040 SEK+33.33%1.185 M0.23−0.19 SEK+49.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ