บริษัทสวีเดน เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวีเดน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น SCHIBSTED ASA SER. A หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง MY BEAT AB ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
SCHBOSCHIBSTED SER. B
70.786 B SEK296.0 NOK+2.85%3000.375.1257.14 SEK0.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SCHAOSCHIBSTED ASA SER. A
70.786 B SEK299.4 NOK+1.84%2500.705.1857.14 SEK0.65%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SOF_BSOFTRONIC AB SER. B
1.134 B SEK21.45 SEK−1.15%18.061 K0.9313.771.56 SEK+26.15%6.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AADTRADTRACTION GROUP AB
652.661 M SEK39.4 SEK+0.25%2880.10−0.10 SEK−106.03%2.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
BBIMBIMOBJECT AB
566.597 M SEK3.97 SEK−1.73%88.602 K0.33−0.10 SEK+74.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
READREADLY INTERNATIONAL AB
549.619 M SEK14.40 SEK−0.69%8.518 K2.51−0.50 SEK+82.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RRAKERAKETECH GROUP HOLDING PLC
436.551 M SEK9.79 SEK−4.21%47.677 K0.4110.870.90 SEK−59.68%10.47%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPEQTSPEQTA AB
165.599 M SEK4.570 SEK+0.55%12.341 K0.60−3.89 SEK+32.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNORDIGNORD INSURETECH GROUP
133.843 M SEK0.555 SEK+0.91%100.00−0.29 SEK−58.31%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ZIGNZIGNSEC AB
131.389 M SEK0.550 SEK−6.46%508.959 K0.77−1.05 SEK+40.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EEVERYEVERYSPORT GROUP AB
117.308 M SEK18.05 SEK−3.73%7670.56−0.57 SEK+91.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KKOLLKOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
85.889 M SEK1.41 SEK−2.08%28.403 K2.48−1.06 SEK−1322.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSCOUTSCOUT GAMING GROUP AB
56.525 M SEK0.257 SEK+2.39%242.87 K2.13−0.23 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSTVA.BSTAR VAULT B
42.541 M SEK0.1080 SEK+3.85%555.089 K0.600.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSTVA.BTBSTAR VAULT BTB
42.541 M SEK0.104 SEK+13.04%46.96 K0.21บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSILEONSILEON AB
30.414 M SEK0.545 SEK−9.17%25.216 K0.63−1.34 SEK−17.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TH1NGTH1NG AB
29.441 M SEK1.00 SEK−8.72%96.587 K3.02−0.80 SEK+65.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RRLVNCRELEVANCE COMMUNICATION NORDIC
27.339 M SEK2.54 SEK+4.96%3.057 K15.77−0.33 SEK−98.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DDIVIO_BDIVIO TECHNOLOGIES AB SER. B
24.205 M SEK0.1200 SEK−7.69%428.622 K2.39−0.09 SEK−9.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QQBRICKQBRICK
15.272 M SEK0.216 SEK+10.20%6.368 K0.55−0.34 SEK+7.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNJOBNETJOBS GROUP AB
11.729 M SEK0.378 SEK+4.42%3 K0.05−0.02 SEK−17.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KKVIXKVIX
6.405 M SEK0.570 SEK−22.45%29.456 K1.31−1.56 SEK+5.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AADVBOXADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
5.44 M SEK0.290 SEK−19.67%2.395 M1.50−0.42 SEK+59.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSTREAMSTREAMIFY AB
4.518 M SEK0.0826 SEK+8.68%397.804 K1.27−0.34 SEK+64.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMAVMAVSHACK AB
2.078 M SEK0.0948 SEK−2.07%346.001 K1.600.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMYBEATMY BEAT AB
0.680 SEK+183.33%12.124 M1.81บริการทางด้านเทคโนโลยี