อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แอฟริกาใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด2.844B ZAR12.69%−1.81%13.298Kบริการเชิงพาณิชย์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร11.78B ZAR4.20%3.03%65.233Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ24.738B ZAR2.59%0.52%305.066Kระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก23.749B ZAR29.58%3.54%329.451Kสาธารณูปโภค1
อะลูมินั่ม995.658M ZAR−1.30%16.586Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า221.48B ZAR4.48%−0.13%1.664Mการค้าปลีก6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2.037T ZAR1.03%2.30%306.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม31.91B ZAR0.00%−0.78%551.054Kบริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน13.364B ZAR6.77%−0.62%1.586Mบริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร9.243B ZAR6.70%0.05%645.104Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์327.94B ZAR8.57%0.28%703.497Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ถ่านหิน42.364B ZAR12.99%1.02%210.102Kแร่พลังงาน3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง13.178B ZAR1.72%−0.44%503.09Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ161.66B ZAR4.55%0.37%323.356Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ห้างสรรพสินค้า1.104T ZAR0.12%1.60%736.222Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา84.57B ZAR2.29%0.80%196.808Kการค้าปลีก3
เครื่องใช้ไฟฟ้า3.096B ZAR0.39%−1.18%23.58Kการผลิตของผู้ผลิต2
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์931.573M ZAR4.76%−4.15%132.521Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์56.378M ZAR0.00%282.376Kบริการการกระจายสินค้า1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์2.103B ZAR7.35%0.00%11.733Kการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า9.565B ZAR5.12%0.60%399.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง17.492B ZAR2.05%−0.52%69.526Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง33.617B ZAR2.83%−0.09%16.519Kการเงิน5
กลุ่มบริษัททางการเงิน134.032B ZAR1.20%−1.36%368.842Kการเงิน12
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร2.33M ZAR0.02%4.601Kบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร150.134B ZAR3.01%0.43%827.707Kการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์28.519B ZAR6.21%1.62%57.277Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม16.784B ZAR2.94%0.12%138.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม26.789B ZAR6.57%0.75%235.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน3.254B ZAR4.85%2.51%13.806Kการค้าปลีก1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล47.367B ZAR2.98%0.83%2.613Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ19.852B ZAR5.23%1.12%164.857Kบริการผู้บริโภค3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม35.427B ZAR1.83%−0.81%48.124Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ44.132B ZAR10.52%−1.03%19.75Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
บริการน้ำมันครบวงจร2.545B ZAR−0.52%120.649Kแร่พลังงาน1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต565.436B ZAR0.22%1.59%163.076Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์325.134B ZAR6.25%−0.72%383.614Kการเงิน6
ผู้จัดการด้านการลงทุน275.73B ZAR5.48%−0.01%117.131Kการเงิน11
กองทรัสต์/กองทุนรวม9.715B ZAR12.55%2.23%503.073Kอื่นๆ89
ประกันชีวิต/สุขภาพ178.929B ZAR3.55%−2.02%2.394Mการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่506.792B ZAR6.43%−0.57%5.382Mการเงิน2
โทรคมนาคมรายใหญ่11.27B ZAR1.73%409.897Kการสื่อสาร2
การขนส่งทางทะเล11.397B ZAR3.73%−2.11%1.025Mระบบขนส่ง2
การผลิตโลหะ826.062M ZAR6.13%0.19%3Kการผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด23.096B ZAR3.67%1.90%161.614Kบริการเชิงพาณิชย์9
การผลิตเบ็ดเตล็ด613.161M ZAR4.48%7.77%2.5Kการผลิตของผู้ผลิต1
ภาพยนต์/บันเทิง16.91B ZAR0.24%−3.74%114.9Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม98.55B ZAR3.72%−0.07%529.581Kการเงิน2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ5.994B ZAR1.09%−0.78%183.26Kบริการผู้บริโภค1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.303T ZAR3.18%2.08%67.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.285T ZAR5.46%1.00%644.687Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
การขนส่งอื่นๆ1.543B ZAR10.75%0.00%4.873Kระบบขนส่ง1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป17.091B ZAR6.31%−3.56%885บริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการด้านบุคลากร906.642M ZAR4.18%0.00%14.398Kบริการเชิงพาณิชย์3
ยาสามัญ238.027M ZAR0.00%23.364Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่86.757B ZAR2.22%−0.52%351.479Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
โลหะมีค่า333.037B ZAR4.01%−0.08%1.958Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย136.052B ZAR5.39%−1.32%1.326Mการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร3.873B ZAR5.57%0.56%20.022Kบริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ24.371B ZAR6.11%−0.71%754.929Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์121.743B ZAR8.68%0.28%374.625Kการเงิน11
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์281.064B ZAR7.17%1.22%1.954Mการเงิน31
ธนาคารในภูมิภาค600.299B ZAR5.94%−0.44%1.383Mการเงิน3
ร้านอาหาร144.358B ZAR2.21%−1.28%202.373Kบริการผู้บริโภค2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ110.462B ZAR3.76%−0.10%313.036Kการค้าปลีก5
โทรคมนาคมพิเศษ369.817M ZAR−0.44%1.8Kการสื่อสาร1
เหล็ก2.876T ZAR6.10%−0.23%149.54Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ยาสูบ1.34T ZAR8.98%−0.89%324.578Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม1.674B ZAR5.14%0.91%26.457Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง1.397T ZAR9.00%2.65%1.052Mบริการการกระจายสินค้า12
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย408.705B ZAR4.63%0.15%1.323Mการสื่อสาร3