ตลาดหุ้นแอฟริกาใต้

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แอฟริกาใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
3.170B13.280.15%4.639Kบริการเชิงพาณิชย์2
13.923B6.190.43%73.291Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
27.800B4.620.09%1.228Mระบบขนส่ง5
38.685B27.481.99%582.456Kสาธารณูปโภค1
940.524M-0.34%328.239Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
246.127B3.980.42%5.104Mการค้าปลีก7
2071.909B0.61-1.12%291.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
266.864M8.59-0.03%38.004Kบริการผู้บริโภค1
50.575B4.78-0.02%966.371Kบริการผู้บริโภค1
21.840B2.35-0.38%2.936Mบริการผู้บริโภค2
11.134B11.90-0.12%489.231Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
349.048B6.92-1.46%1.323Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
54.756B12.210.51%586.300Kแร่พลังงาน4
241.276M0.00-1.82%148.555Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
11.755B2.39-1.93%875.004Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
156.024B3.840.46%717.478Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
99.851B2.17-0.46%413.461Kการค้าปลีก3
27.580B2.63%8.494Kสาธารณูปโภค1
5.642B3.070.19%52.331Kการผลิตของผู้ผลิต2
876.150M5.12-0.07%20.904Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
54.386M-6.67%105.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.778B2.170.36%52.254Kบริการการกระจายสินค้า2
2.629B3.360.00%12การค้าปลีก1
7.741B6.160.72%835.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
16.403B1.92-2.41%132.402Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
24.897B3.242.28%11.930Kการเงิน4
188.622B2.780.14%3.545Mการเงิน18
166.410B2.640.00%1.068Mการค้าปลีก3
36.878B4.853.39%592.016Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
16.492B5.06-3.23%290.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
24.005B6.352.02%1.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
20.931B4.911.75%96.393Kการค้าปลีก2
121.595B1.03-1.35%1.936Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
9.281B0.21%177.819Kบริการผู้บริโภค2
7.612M3.77%1.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
8.660B7.70-1.95%545.020Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
36.176B10.06-1.55%175.098Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
3.540B5.45%1.965Mแร่พลังงาน1
570.942B0.250.10%676.438Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
317.854B5.40-3.81%649.699Kการเงิน6
261.121B5.90-1.50%717.382Kการเงิน10
4.861B9.49-1.46%96.876Kอื่นๆ86
105.121B1.310.13%838.929Kการเงิน2
514.741B5.54-0.40%8.393Mการเงิน2
16.521B1.91%1.153Mการสื่อสาร2
14.099B9.600.64%372.050Kระบบขนส่ง2
809.724M0.001.69%121.826Kการผลิตของผู้ผลิต1
8.025M0.00%175.000Kอื่นๆ1
45.819B2.15-1.12%2.262Mบริการเชิงพาณิชย์8
639.234M5.04-0.11%35.476Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.212B0.310.38%36.827Kบริการผู้บริโภค1
115.453B1.20-0.46%1.203Mการเงิน3
1.849B0.00%12.753Kแร่พลังงาน1
5.017B0.98-1.43%664.757Kบริการผู้บริโภค1
1993.664B6.71-0.92%1.200Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
1.526B10.290.00%13.299Kระบบขนส่ง1
1638.050B0.26-1.41%944.323Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
631.723M11.093.46%100.172Kบริการเชิงพาณิชย์2
155.440M0.00%234.542Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
72.561B2.46-1.87%846.119Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
494.964B3.720.15%2.813Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
109.413B6.29-3.09%4.787Mการเงิน1
3.549B5.11-8.27%119.313Kบริการผู้บริโภค1
28.077B5.38-1.57%1.928Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
121.968B5.60-0.13%1.228Mการเงิน10
269.149B7.36-0.33%3.517Mการเงิน31
614.429B4.70-0.39%1.439Mการเงิน3
116.210B2.15-1.12%1.362Mบริการผู้บริโภค3
82.745B3.70-1.70%1.021Mการค้าปลีก3
213.942B6.104.60%2.760Mการสื่อสาร2
2902.153B10.02-1.19%358.687Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
1608.254B6.37-1.46%591.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.329B3.609.20%15.383Kการผลิตของผู้ผลิต1
1579.432B3.91-2.07%11.050Mบริการการกระจายสินค้า13
239.842B2.261.96%4.384Mการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม