ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
27.414B
เงินทุนของตลาด
27.498K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.98%
เปลี่ยนแปลง
+2.78%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.21%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.16%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
SNT SANTAM LIMITED
24699.00-0.61%-152.00ขาย63.891K1578043809.0027.414B12.1820.526025.00
โหลดเพิ่ม