สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
21.144B
เงินทุนของตลาด
288.173K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.32%
เปลี่ยนแปลง
−13.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
−47.73%
ประสิทธิภาพ ปี
−47.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TGATHUNGELA RESOURCES LTD15001 ZAC−0.32%288.173K0.8421.144B ZAR1.8879.80 ZAR33.22%สาธารณูปโภค
ปานกลาง