เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์โยฮันเนสเบิร์ก (JSE) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ และใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยได้ก่อตั้งในปี 1887 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โยฮันเนสเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและศูนย์กลางทางการเงิน JSE มีอำนาจในระดับสูงและเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ของการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนและการซื้อขาย JSE ถูกควบคุมดูแลโดย Financial Services Board ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมกฎเกณฑ์ทางการเงิน การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกดำเนินการผ่าน Millennium Exchange ซึ่งเป็นระบบซื้อขายที่ถูกพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน JSE มีบริษัทจดทะเบียน 376 บริษัท ด้วยมูลค่าทางการตลาดกว่า 959 พันล้านดอลล่าร์ และยังมีตราสารหนี้, ETFs และอนุพันธ์ JSE เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Sustainable Stock Exchanges ซึ่งเป็นโปรเจคของสหประชาชาติ

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทที่เป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น Barclays Africa Group, Anglo American, Sasol, Naspers และ Standard Bank ดัชนีหุ้นหลักคือ FTSE/JSE top 40 ซึ่งจะติดตามผลประกอบการของบริษัทแอฟริกาใต้ที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุด 40 อันดับแรก โดยดัชนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี 2002 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง JSE และ FTSE Group และเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับตลาดหลักทรัพย์แอฟริกาใต้ การคัดเลือกหุ้นของดัชนีนี้ถูกคัดกรองตามเงื่อนไขเป็นระยะๆ และบางส่วนของดัชนีในกลุ่มนี้ ก็อย่างเช่น ดัชนี FTSE/JSE All Share (ติดตามทุกหุ้นที่อยู่บนกระดานหลัก) และดัชนี FTSE/JSE Large Cap, Mid Cap และ Small Cap